ANİ KALP DURMASI NEDENLERİ

Ani kalp durmasının en sık nedeni, kalp ritminde anormallik (aritmi) meydana gelmesidir. Aritmi ise kalbin elektrik sistemi ile ilgili bir sorun sonucunda oluşur.

Vücudun diğer bölgelerindeki kasların çalışması için elektriksel olarak uyarılması gerektiği gibi, kalbin de elektriksel olarak uyarılması gerekir. Ancak kalp diğer kaslardan farklı olarak kendi elektriğini kendisi üretir ve “sinüs düğümü” diye adlandırılan kendi elektrik stimülatörü vardır. Sinüs düğümü, kalbin sağ üst odacığında bulunan özel hücre gurubudur. Kalbin çalışma hızını senkronize etmek ve vücudunuzun geri kalanına kan pompalama işlemini koordine etmek için düzenli şekilde elektrik sinyalleri üretir.

Sponsorlu Bağlantılar

Sinüs düğümünde ya da kalpteki elektrik sinyallerinin üretiminde bir şeylerin ters gitmesi durumunda kalpte aritmi meydana gelir. Yani kalp çok yavaş, çok hızlı ya da düzensiz şekilde atmaya başlar. Kalbin normal ritminde meydana gelen bu düzensizlikler genellikle anlık ve zararsız olmaktadır. Ancak aritminin bazı türleri ciddi olabilmekte ve kalp fonksiyonlarının aniden durmasına yani kalbin durmasına yol açmaktadır.

Ani kalp durmasının en sık nedeni ise “ventriküler fibrilasyon” adı verilen bir aritmi çeşididir. Ventriküler fibrilasyonda, hızlı ve düzensiz elektrik sinyalleri kan pompalanması yerine boş titremelere yol açar.

Sponsorlu Bağlantılar

Çoğu zaman, aritmiye bağlı kalp durması kendi başına meydana gelmez. Normal ve sağlıklı bir kalbe sahip kişilerde, kalıcı ve düzensiz kalp ritimleri elektrik şoku, uyuşturucu kullanımı veya göğüs travması gibi bir dış tetikleyici olmadan kolay kolay ortaya çıkmaz.

Ani kalp durmasına yol açabilen kalp hastalıkları

Hayatı tehdit eden aritmiler genellikle önceden var olan bir kalp rahatsızlığı ile ilişkili olarak gelişir. Bu hastalıklar şunlardır:

Koroner arter hastalığı: Ani kalp durması vakalarının çoğu koroner arter hastalığı olan kişilerde görülür. Koroner arter hastalığında, damarların içi kolesterol ve diğer maddelerin birikmesi ile tıkanarak kalbe kan akşının yavaşlamasına neden olur. Bu tıkanma da elektrik sinyallerinin üretilmesini zorlaştırır.

Kalp krizi meydana gelmesi: Genellikle koroner arter hastalıkları sonucu oluşan kalp krizleri “ventriküler fibrilasyon” oluşması ve dolayısıyla kalp durmasını tetikleyebilir. Buna ek olarak, kalp krizleri dokularda hasarlar bırakabilir. Hasar gören dokunun etrafında gerçekleşen elektriksel kısa devreler kalp ritimlerinde anormalliklere yol açar.

Kalp genişlemesi (kardiyomiyopati): Bu durum genellikle kalp kası duvarları gerilip genişlediğinde veya kalınlaştığında ortaya çıkar. Her iki durumda da, kalp kası anormalleşmiştir ve kalp dokusu hasarı ile potansiyel aritmi daha olası hale gelmiştir.

Kalp kapağı hastalıkları: Kalp kapaklarında sızıntı ya da daralma meydan gelmesi, kalp kasında gerilme,  kalınlaşma ya da her ikisine birden neden olabilir. Kalp odacıklarında, kalp kapaklarındaki gerilme ve sızıntının yaptığı stres nedeniyle genişleme ya da zayıflama meydana gelmesi, aritmi gelişme riskini de arttırır.

Konjenital (doğuma bağlı) kalp hastalıkları: Çocuk ve yetişkinlerde karşılaşılan kalp durması vakalarının nedenlerinden biri de doğuştan gelen kalp rahatsızlıklarıdır. Doğuştan gelen kalp hastalıkları için ameliyat olan kişilerde de ani kalp durması riski yüksektir.

Kalpteki elektriksel sorunlar: Bazı insanlarda, kalpteki sorunun kaynağı kalp kası ya da kalp kapaklarının aksine elektrik sisteminin kendisi olmaktadır. Bu durum “birincil kalp ritim anormallikleri” olarak adlandırılır. “Brugada sendromu” ve “uzun QT sendromu” gibi koşullardan kaynaklanır.

KİMLER RİSK FAKTÖRLERİ TAŞIYOR?

Ani kalp durması vakaları sıklıkla koroner arter hastalığı ile ilişkili olduğu için, koroner arter hastalığı riskini arttıran faktörler aynı zamanda ani kalp durması riskini de arttırabilir. Bu risk faktörleri aşağıdaki gibidir:

• Ailede koroner arter hastalığı öyküsü
• Sigara içilmesi
• Yüksek tansiyon
• Yüksek kolesterol düzeyleri
• Obezite
• Diyabet
• Hareketsiz yaşam tarzı
• Çok fazla alkol tüketilmesi gibi.

Ani kalp durması riskini artıran diğer faktörler ise şunlardır:

• Daha önce kalp durması vakasının geçirilmiş olması ya da ailede böyle bir öykünün varlığı

• Daha önce kalp krizi geçirilmiş olması
• Kalp ritim bozuklukları, konjenital kalp defektleri, kalp yetmezliği ve kardiyomiyopati gibi kalp hastalıkları ile ilgili bireysel ya da aile geçmişinin olması
• Yaş (Erkekler için 45 yaş, kadınlar için 55 yaş sonrası kalp krizi oluşma ihtimali yükselir)

•Erkek olmak (Erkeklerde ani kalp durması vakalarının yaşanma riski kadınlara göre iki ya da üç kat daha fazladır.)
• Kokain ya da amfetamin gibi yasadışı uyuşturucu kullanımı
• Dengesiz beslenme (Potasyum veya magnezyum düzeylerinin düşük olması gibi).

KOMPLİKASYONLAR

Ani kalp durması meydana geldiğinde ilk olarak etkilenen organ beyindir. Çünkü diğer vücut bölgelerinin aksine, beyinde oksijen açısından zengin bir kan rezervi bulunmamaktadır. Bu yüzden sürekli olarak bir kan ihtiyacı bulunmaktadır. Beyne kan akımının azalması durumunda bilinç kaybı yaşanır.

Kalp ritmi hızla normal ritmine dönmezse, beyin hasarı oluşur ve son olarak beyin ölümü gerçekleşir. Ani kalp durması 10 dakikadan fazla sürerse, hayatta kalma şansı nadirdir. Hayatta kalmayı başaranlarda ise beyin hasarına ait belirtiler görülür.

TESTLER VE TEŞHİS

Eğer herhangi bir belirti olmadan ani kalp durması vakasına maruz kalır ve hayatta kalmayı başarırsanız, doktorunuz tarafından kalp durmasının hangi nedenden kaynaklandığı araştırılacaktır. Altta yatan temel nedenin belirlenmesi gelecekteki atakları önlemeye yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki testler uygulanabilir:

Elektrokardiyogram(EKG): Ani kalp durması vakalarından sonra uygulanan ilk test genellikle elektrokardiyogram olmaktadır. EKG sırasında, kalpteki elektriksel aktivitenin algılanabilmesi için ayak, kol ve göğüs bölgesine sensörler(elektrotlar) bağlanır. Bir EKG ile kalp atışlarındaki elektriksel aşamanın zamanlaması ve süresi ölçülebilir ve kalp ritim bozuklukları ortaya çıkarılabilir. Yaralı kalp kasında normal elektrik sinyalleri üretilmediğinden dolayı, EKG ile bir kalp krizinin meydana geldiği anlaşılabilir. EKG testleri ile “uzun QT sendromu” gibi ani kalp durmasına yol açarak ölüm riskini arttıran etkenler de belirlenebilir.

Kan testleri: 

Yapılacak kan testleri şunları içerebilir:

Kardiyak enzim testi. Eğer kalbiniz bir kalp krizinden zarar görmüşse, bazı kalp enzimleri kana karışabilir. Kalp krizlerinin ani kalp durması vakarlının tetiklediği bilindiği için, kalp krizi geçirilmişse bilinmesi önemlidir. Yapılan kan enzim testi ile gerçekten bir kalp krizi geçirilip geçirilmediği anlaşılır.

Mineral testi: Alınan kan örneği ile aynı zamanda potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineral düzeylerine de bakılabilir. Bu mineraller kanda ve vücut sıvılarında bulunarak elektrik sinyallerinin üretilmesine yardımcı olurlar. Dolayısıyla bu maddelerin düzeylerinde bir dengesizlik oluşması durumunda aritmi ve ani kalp durması riski de artabilir.

İlaç ve Uyuşturucu testi: Doktorunuz bazı reçeteli ve reçetesiz ilaçlar ile yasadışı uyuşturucular gibi potansiyel olarak aritmiye neden olan faktörlerin varlığı için bulgular arayacaktır.

Hormon testi: Kalp krizini tetikleyici “Hipertiroidi” için de hormon testi yapılabilir.

Görüntüleme testleri:

Göğüs röntgeni: Çekilen bir göğüs röntgeni kalp ve kalp damarlarının şekil ve boyutlarının görülüp kontrol edilmesini sağlar. Ayrıca kalp yetmezliği olup olmadığını da gösterebilir.

Ekokardiyogram: Bu testte kalpten görüntü elde etmek için ses dalgaları kullanılır. Bir ekokardiyografi ile kalbin herhangi bir bölgesinin kalp krizi sonucu hasar görüp görmediği, kalbin yeterli miktarda pompalama yapıp yapmadığı ve kalp kapaklarındaki anormallikler tespit edilebilir.

Ejeksiyon fraksiyonu testi: Ani kalp durması riskini belirleyen en önemli göstergelerden biri, kalbin ne kadar iyi kan pompaladığıdır. “Ejeksiyon fraksiyonu” adı verilen test ile kalbin pompalama kapasitesi belirlenebilir. Her kalp atışı sonucu dolu karıncıklardan dışarı pompalanan kan yüzdesini ifade eder. Normal ejeksiyon fraksiyonu yüzde 50 ila 70 arasındadır. Yüzde 40 ve altındaki düzeyler ani kalp durması riskini arttırır.

Ejeksiyon fraksiyonu ölçümü birkaç farklı yolla yapılabilir. Ekokardiyografi, MR, nükleer tıp taraması, bilgisayarlı tomografi (BT) veya kardiyak kateterizasyon gibi yöntemlerle ölçüm yapılabilir.

Nükleer tarama: Bu test, genellikle bir stres testi ile birlikte yapılır ve kalpteki kan akımı sorunlarının tespit edilmesine yardımcı olur. Talyum gibi bir radyoaktif maddeden az miktarlarda kan dolaşımına enjekte edilir. Özel kameralar aracılığıyla kalp ve akciğerlere giden radyoaktif madde tespit edilir.

Diğer testler

Elektrik sistemi (elektrofizyolojik) test ve haritalama: Bu test genellikle kalp krizi atlatıldıktan sonra, altta yatan neden bulunamadığında yapılmaktadır. Test sırasında aritmi yaratılarak kalbin neresinden başladığı anlaşılmaya çalışılır.

Toplardamar yoluyla genellikle kasıktan kalbe doğru kateter denilen ince ve esnek tüp gönderilip kalbin elektrik sistemi incelenir.  Bu kateterlerin ucunda, bazen de ucuna yakın yerlerde iletken metaller bulunur.  Metaller kateterin öbür ucuyla kaydedici cihazlara bağlıdır. Bu şekilde kateterin kalbin içinde bulunduğu yerlerde kalbin iletimini kaydetmesi mümkün olur. Kateter kalbin içinde çeşitli yerlerde iken kayıtlar alınabilir.
Koroner kateterizasyon (anjiyogram): Kalpteki koroner arterlerde meydana gelen daralma ve tıkanmalar bu test ile tespit edilir. Enjeksiyon fraksiyonu ile birlikte yapılan anjiyogram ile belirlenen tıkalı damar sayısı, ani kalp durmasının diğer önemli bir belirleyicisidir.

İşlem sırasında, sıvı bir boya kalpteki damarları görünür hale getirmek için kasıktan gönderilen kateter aracılığıyla kana enjekte edilir. Böylelikle damarlar ve damarlardaki tıkanmalar görünür hale gelir ve tıkanma yüzdeleri belirlenir. Elde edilen görüntüler video kaydedicisine aktarılır ve hastalara verilir.

Anjiyo işlemi sırasında kateter takılı iken gerekli görülmesi halinde balon ve stent takma işlemleri de uygulanır.

İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR…TIKLAYINIZ!!!

Ani Kalp Durmasında Acil İlk Yardım ve Tedavi

Ani Kalp Durması Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
BİRBİRLERİ İLE UYUMSUZ BESİNLER
KRONİK YORGUNLUK VE İMMÜN DİSFONKSİYON SENDROMU
Boyun Fıtığı
Kanser Düşmanı Yiyecekler
Kandidiyazis (Pamukçuk) Tedavisi, Eksik Tedavi Nelere Yol Açar
Göz Kapağı Seğirmesi Neden Olur
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.