ASTIM NEDİR?
Vücudumuzda bulunan ve bronş adı verilen yapıların yardımıyla soluduğumuz havanın akciğerlere iletilmesi sağlanmaktadır. Bazı çevresel nedenlerden dolayı bronşlar normal çalışma şartlarını yakalayamazlar ve solunan havanın akciğerlere iletilmesinde problem oluşmaya başlar. Bu gibi durumlarda kişi nefes almaktan çok nefes verirken problem yaşamaktadır. Bu durum kişide zaman zaman gerçekleştirmektedir. Bu nöbetlerin ortaya çıkmasına ise genel olarak astım rahatsızlığı adı verilmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Nöbetler halinde gelen ve astım olarak adlandırılan bu rahatsızlık sadece bronşların daralmasıyla tetiklenmemektedir. Bazı durumlarda bronşların etrafında bulunan zarın genişlemesiyle de astım nöbetleri oluşabilmektedir. Astımın bir diğer nedeni de balgam ve sümük gibi yapıların bazı insanlarda normalden fazla salgılanmasıdır.  Balgam ve sümüğün fazla salgılanması sonucu havanın akciğerlere sorunsuz iletilmesi görevi üstlenen hava yollarında tıkanmalar meydana gelecek bunun sonucunda ise astım nöbetleri ortaya çıkabilecektir.

Astım hastalarının nöbetler haricinde fark edilmesi bazen güç olabilir. Bunun nedeni astım hastalarının sadece nöbetlerde sıkıntılı anlar yaşamasıdır. Bunun haricinde astım hastaları çevrelerinde bulunan bazı maddelere karşı hassas olabilir. Bu maddelerin etraflarında olması astım hastalarının hırıltılı ve zor nefes almalarına neden olabilir. 

ASTIM HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?
Astım hastalığını tetikleyen nedenlerden en önemlisi çevresel etmenlerdir. Çevresel etmenlerin yanında kişinin ailesinden gelen genetik faktörlerin de astım hastalığı açısından risk teşkil ettiği unutulmamalıdır. Aileden gelen genetik faktörlerin risk teşkil etmesi demek ailesinde astım rahatsızlığı bulunan kişilerin astım hastalığına yakalanma ihtimallerinin daha fazla olduğu anlamına gelmektedir. Ailedeki astım hastası sayısı arttıkça kişinin astım hastalığına yakalanma ihtimali de doğru orantılı olarak artmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Astım hastalığının nedenleri arasında saydığımız çevresel faktörlerin içine alerjik durumları da koyabiliriz. Kişinin bazı maddelere, nesnelere karşı duyarlı olması astım nöbetlerinin tetiklenmesine neden olabilmektedir. Astım nöbetlerin tetiklenmesine neden olan nesnelere ev ortamındaki tozları, bazı çiçekleri ve hayvan tüylerini örnek olarak verebiliriz.

Astım nöbetlerini ortamda bulunan nem de fazlasıyla tetiklemektedir. Nemin özellikle mevsim değişikliklerinde, soğukların başlangıcında oluşması astım hastalarının bu dönemlerde daha dikkatli olmalarını gerektirmektedir. Ayrıca solunum yolunu doğrudan etkileyen bazı maddeler de astım nöbetlerinin gerçekleşmesine neden olabilmektedir. Bu maddeler arasında sigara dumanı, deodorantlar sayılabilir.

Ayrıca vücudun zorlanması, nefes alış verişlerini güçleştirici spor ve egzersiz gibi aktiviteler de astım nöbetlerinin oluşmasına neden olabilir. Spor ve egzersizin faydalarından yararlanmak ve astım hastalığını tetiklemek istemeyen kişi aktivitelere başlamadan önce önlem olarak astım ilacı kullanabilir.

ASTIM HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Astım hastalığı vücutta bulunan bronşların daralması veya etrafındaki zarın genişlemesi sonucu akciğerlere havanın güçlükle ulaştırılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bronşlarda meydana gelen bu düzensizlik sonucu astım hastalığının en belirgin belirtisi nefes alış ve verişlerde zorlanmalar görülmesidir. Bu zorlanmalar hasta olan kişilerden zaman zaman hırıltılar duyulmasına neden olabilir. Fakat uzmanlara göre nefes alma ve vermede duyulan her hırıltı astım hastalığının habercisi, belirtisi olmayabilir. Farklı solunum yolu rahatsızlıklarında da bu tip belirtilerin görülmesi muhtemeldir.

Astım hastalığının bir diğer belirtisi de öksürüktür. Astım hastalığının belirtisi olan öksürük diğerlerinden farklı olarak özellikle gece veya sabaha karşı görülmektedir. Bu öksürüğün ortaya çıkmasındaki en önemli sebep ortamdaki nem oranının farklılık göstermesidir. Ayrıca astım hastası olan kişide normalden fazla nefes alıp verme gerçekleşir. Bunun sebebi de kişinin aldığı nefesten tatmin olmaması, o an aldığı nefesin kendisine yeterli gelmeyeceğini düşünmesidir. Astım hastalığının başlangıç seviyesi olabileceği gibi ilerleme durumları da olabilmektedir. Hastalık ilerlediğinde yani ağırlaştığında hastada morarmalar görülebilmektedir. Fakat tüm saydığımız belirtiler başka hastalıklarla da görülebileceği için kişiye doğru teşhisin konulabilmesi için uzman kontrolü şarttır. 

ASTIM HASTALIĞININ TEDAVİSİ
Astım hastaları müdahale edilmezse, tedavi olanakları sağlanmazsa normal bir şekilde yaşamlarını sürdüremezler. Sağlıklı bireyler gibi yaşamlarını sorunsuzca devam ettirebilmeleri için astım hastalığının tedavi edilmesi gerekmektedir.

Astım hastaları için tedavi aşaması ve tedaviye başlanılan yaş çok önemlidir. Hastalık ilerleyen yaşlarda fark edilip müdahale edilirse hastalık kontrol altına alınabilir. Bunun yanında astım hastalığı küçük yaşta belirlenip tedaviye hemen başlanırsa ilerleyen yaşlarda tamamen önüne geçilebilir. Astım hastalığı hakkında gerçekçi konuşulması gerektiğini savunan uzmanlara göre hastalığın tamamen önüne geçilmeye çalışmaktansa neden olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışmanın daha doğru olduğunu söylemektedirler. Bunu söylemelerindeki neden astım hastalığının tedavi aşamalarının uzun olması ve kolay geçecek bir rahatsızlık olmamasıdır.

Uzmanlar astım tedavisinde iki tip ilaç kullanıldığını belirtmektedir. Bunlardan ilki rahatlatıcı tip ilaç diğeri ise koruyucu tip ilaçtır. Rahatlatıcı ve koruyucu tip ilaçların kullanım şartları farklıdır. Rahatlatıcı tip ilaçlar hastanın şikyetlerinin arttığı dönemlerde tercih edilmektedir. Bu nedenle rahatlatıcı tip ilaçlar sürekli kullanılmamaktadır. Astım hastalığında kullanılan rahatlatıcı tip ilaçlar kişinin rahat nefes almasına olanak sağlamaktadır. Astım hastalığında kullanılan diğer ilaç tipi koruyucu ilaçların ise kullanım süreleri çok daha uzundur. Koruyucu tip ilaçların hastalar tarafından düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Koruyucu tip ilaçlar astım hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan nöbetlerin önüne geçebilmek için tercih edilmektedir. Hasta şikyeti olmadığı durumlarda iyileştiğini düşünerek ilaç kullanımını bırakmamalıdır. Astım teşhisi konan kişi uzmanlar aksini söylemedikçe şikyeti olsun olmasın koruyucu tip ilaçları kullanmaya devam etmelidir.

Astım tedavisinde direkt olarak akciğere yönlendiği için burundan çekilen ilaçlar tavsiye edilmektedir. İlacın burun tarafından doğrudan çekilerek akciğerlere iletilmesi daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

ASTIM HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR
Astım hastalığı en basit haliyle bir takım nedenlerden dolayı nefes alıp vermekte zorluklar yaşanması olarak tanımlanabilir. Astım hastalığı nefesle ilgili olduğu için solunum yolları devreye girmektedir. Bu nedenle astım hastası kişilerin solunum yollarını tahriş eden, nefes alıp vermelerini iyice zorlayacak olan sigara dumanından kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir. Sigara dumanının yanında nem de astım nöbetlerini tetiklemektedir. Bu nedenle kişi mümkün olduğunca nemli ortamlardan da uzak durmalıdır.

Kişinin astım nöbetini tetikleyen alerjik faktörler olabilir. Nöbetin tetiklenmesini önlemek için kişi kendisini alerjik bakımdan rahatsız eden nesneleri tespit ederek yaşantısına bu doğrultuda yön vermelidir. Astımın tedavi sürecinin çok uzun olması, sürekli ilaçlı tedavi ediliyor olması kişinin psikolojisini bozabilir. Bu nedenle gerektiği durumlarda psikolojik destek mutlaka alınmalıdır. Kişi tedaviye erken başlamanın faydalarını ve tedavi sürecinde istekli olarak, düzenli ilaç kullanarak akciğerlerin işleyişinin normale dönebileceğini bilmelidir.

Astım hastasının şikyetlerinin azalması, nöbetlerin azalması hastalığın geçtiği anlamına gelmez. Bunun bilincinde olarak kişi ilaç tedavisine uzman kontrolünde devam etmelidir. Astım hastalığının erken yaşta teşhisi ve akabinde tedaviye başlanması gelecekte geçebileceği anlamına gelebileceği gibi herhangi bir tedavi uygulanmazsa ve uyarılara uyulmazsa ileriki yıllarda daha da şiddetli bir hale gelebilir. Astım hastalarının gribe yakalanmaları diğer kişilere göre daha kötüdür. Bunun sebebi de grip olan astım hastalarının nefes almakta ve vermekte iyice zorlanıyor olmalarıdır. Bu nedenle astım hastaların grip aşısı olmalarında fayda vardır. Evde bulunan böcekler özellikle hamam böcekleri alerjik olarak astım nöbetlerini tetikleyebileceği için astım hastalarının yaşam koşulları buna göre düzenlenip bulundukları ortam hamam böceklerinden arındırılmalıdır. Böceklerin nemli ortamları sevmeleri, ortamda bulunan halıları kendileri için korunak olarak kullanmaları nedeniyle astım hastalarının odalarında halı bulundurulmamalıdır.

ASTIM NEDİR?
astım nedirAstım, nefes borusunda yani kişinin akciğerlere giden hava yollarında meydana gelen bir durumdur. Astım günümüzde birçok kişinin mağdur olduğu ve yaptığı ataklarla(kriz) kendinden bahsettiren bir hastalıktır. Astımda allerjen maddeler önemli rol oynar. Hasta allerjen madde ile temas halinde hava yollarındaki tepki mekanizması derhal devreye girer. Bu tepki ise hava yollarının şişmesine ve daralmasına neden olur. Hava yoları ekstradan mukus üreterek solunum güçleşmesine, ıslık şeklinde ve hırıltı sesleri eşliğinde nefes alıp-verme zorluğu ve öksürük meydana getirir.

Bazı insanlar için, astım belirtilerinde küçük bir sıkıntı vardır. Fakat bazıları için ise günlük aktivitelerini engelleyen önemli bir sorun konumundadır. Eğer ağır astımınız varsa, hayatı tehdit eden astım krizi riski de olabilir.
Astım, tedavi edilemez ancak onun belirtileri kontrol altına alınabilir. Tedaviler alevlenme önlemek için uzun vadeli kontrol ilaçları kullanma ve semptomları kontrol etmek için hızlı rahatlama nefes açıcılar kullanarak astımın başlamasını önlemek için atılan adımları içermektedir.

ASTIM NASIL BİR HASTALIKTIR?
Astım bronşlarımızın geri dönüşebilen fakat tekrarlayan daralma, salgı artışı ve iltihabi süreçle karakterize bir hastalığıdır. Tekrarlayan hırıltı,nefes darlığı ataklarıyla karşımıza çıkar. Astım sırasında solunum yollarında özellikle alt solunum yollarında bronşlarda daralmaya,içeride salgı artışına ve kasılmaya bağlı olarak nefes darlığı,hışıltı,göğüste daralma hissi,nefes açlığı hissiyle karakterize bir tablo ortaya çıkar. Şiddetli öksürükler özellikle çocuklarda uyandıran kesik kesik öksürüklerle karakterizedir.

ASTIM NEDEN OLUR?
Astım her yaşta insanın yakalanabildiği bir hastalıktır. Astım vücudumuzda genlerimizle belirlenmiş bir karakter şeklindedir. Genetik özelliği taşıyan annesinden babasından alan çocukta ve erişkinde eğer allerjik bir genetik özellikte varsa allerji yapan maddelerle ortaya çıkar. Allerjik olsun olmasın astım hastalığı solunum yollarının enfeksiyonlarıyla birlikte tetiklenir ve bir atak şekline dönüşür. Hava kirliliği, sigara dumanı gibi diğer etkenler astım hastalarında krize neden olur. Astım potansiyeli herkeste yoktur.

Özellikle yakın aile fertlerinde annede babada ve onların yakın akrabalarında astımla ilgili genleri ve allerjiyle ilgili genleri taşıyan kişiler çocuklarına bunu aktarırlar. Bu genleri alan çocuk, çocukluk çağı boyunca astım hastalığına yakalanabilir ve bir kısım ise erişkin astım olarak da devam eder. Bunların oluşabilmesi için çevre koşullarının da, çevreden gelen uyarıcı maddelerin de bulunması gerekir. Yani astım hem genetik hem de çevreye bağlı bir hastalıktır. Astım kişiden kişiye farklıdır tetikler. Farklı alerjenler ve bir dizi tahriş edici maruz kalmak da astımı tetikleyebilir. Astım olası nedenleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

 • Polen, hayvan tüyü, küf, hamamböceği ve toz akarları gibi havadaki alerjenler,
 • Soğuk algınlığı gibi solunum enfeksiyonları
 • Fiziksel aktivite (egzersize bağlı astım)
 • Soğuk hava
 • Duman gibi hava kirleticiler ve tahriş ediciler
 • Bazı ilaçlar(aspirin ve nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar)
 • Güçlü duygular ve stres
 • Sülfitler(yiyecek ve içeceklerin bazı türlerine eklenen koruyucular)
 • Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH)
 • Bazı kadınlarda menstrüel döngü
 • Fıstık veya kabuklu deniz ürünleri gibi bazı gıdaların yaptığı alerjik reaksiyonlar
 • Hamile iken sigara içilmesi
 • Çağdaş yaşamın getirdiği konut ve beslenme değişiklikleri
 • Sigara içilen ortamda bulunulması

 ASTIMIN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Astım hastaları çoğunlukla kış ve bahar mevsiminde atak geçirirler. Bazı astım hastaları henüz daha kronik bronşit belirtileri yerleşmemiş olduğu için sadece soğuk algınlığı dönemlerinde birden başlayan sık nefes alma, hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste daralma hissi, şiddetli öksürük gibi belirtiler ortaya çıkar. Bazıları ise kronik astimatik sürece girmiş olan astım hastaları sürekli kronik bronşit belirtileri gösterirler. Bunların belirtileri zaman zaman değil süreklidir. Özellikle küçük çocuklarda astım hastalığı bir çok diğer göğüs hastalıklarıyla karıştırılabilir. Örneğin bir çocukta kistik fibrozis denilen bir genetik hastalık varsa bu astıma benzeyen belirtiler verebilir veya çocuklarda reflü hastalığı yani mideden yemek borusuna geri kaçış neticesinde oluşan hastalıkta aynı belirtiyi verebilir. Göğüste hırıltıyla da gelebilir. Göğüste hırıltıya neden olan başka diğer bronş hastalıkları da bronşlara dıştan bası yapan bazı kitleler neticesinde oluşan hastalıklarda vardır. Yuva çocuklarında sık sık geçirilen viral enfeksiyon da üst üste eklenerek öksürük tabloları nedeniyle astımla karıştırılabilir. Astımın belirtileri bir muayene sırasında astım allerji uzmanı tarafından tanınabilecektir.

 ASTIM KRİZİ  SIRASINDA NELER YAPILIR?
astım ataklarıAstım krizi özellikle astımı tetikleyen ya hava kirliliği ya sigaraya maruz kalma veya üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme gibi bir tetikleyen faktörden sonra birden başlayan öksürük, hırıltı, nefes darlığı, nefes açlığının oluşturduğu bir tablodur. Böyle bir tablo oluştuğunda kişi nefes açlığı çeker göğsünde bir vızıltı hışırtı hissi duyar, göğsünün daraldığını hisseder. Böyle bir durumda kendisine önerilen nefes açıcı ilaçların dik konumda oturulup giysiler gevşetildikten sonra hemen kullanması gerekir. Nefes açıcı ilaçlar iki kez püskürtülmelidir. Zaten bu ilaçları kullanır kullanmaz nefesinin rahatladığını ve atağın çözüldüğünü görecektir. Böyle bir atak hissedildiğinde bu nefes açıcı püskürtmeli olan ilaçları belirlenen dozlarda kullanılır eğer rahatlatıyorsa doktorunuza bunu bildirmeniz gerekebilir. Şiddetli bir astımda bu ilaçlarla hemen iyileşmediği düşünülürse şikayetler 15 dk sonra -bu ilaçları kullandıktan sonra -tekrarlıyorsa, astım atağı çözülmüyorsa acile gitmesi gerekebilir. Özellikle de konuşamayacak kadar soluksuz ya da halsiz iseniz ve dudaklarınız morarmışsa.

Astım tedavisinde sarmaşık çiçeği ve ginkgo biloba özlerinin yararlı olduğu belirtilmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Sürekli sıkışan veya idrar kaçıran hastalar için püf noktalar.
Tek Elde Karıncalanma Hissi
Döküntü
EL ŞİŞMESİ
Cüzzam hastalığı
Orucun Faydaları
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.