BÖBREK KANSERİ

Böbrek kanseri böbrek kaynaklı bir kanser türüdür. Böbreklerin her ikisi de yumruk büyüklüğünde ve fasulye şeklindedir. Karın bölgesinin arka tarafında sağ ve sol yanımızda bulunmak üzere iki tanedir.

Yetişkinlerde böbrek kanserinin en sık görülen türü “renal hücreli karsinom”dur. Daha az yaygın olan böbrek kanserlerine de yakalanma olasılığı vardır. Küçük çocuklarda ise “Wilms tümörü” denilen bir tür böbrek kanseriningelişmesi daha muhtemeldir.

Böbrek kanserinin görülme sıklığının birçok ülkede arttığı görülmektedir. Bunun bir nedeni, bilgisayarlı tomografi (BT ) gibi görüntüleme tekniklerinin daha sık kullanılıyor olması olabilir. Bu testler aynı zamanda yanlış birçok böbrek kanseri teşhisi konmasına da yol açabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

BELİRTİLERİ

Böbrek kanseri erken evrelerinde nadiren belirti verir. Daha sonraki evrelerinde ise aşağıdaki belirtiler görülebilir:

• İdrarın pembe, kırmızı veya kola renkli görünmesine neden olan kan bulunması
•Sadece kaburganın altında görülen ve hiç geçmeyen sırt ağrısı
• Kilo kaybı
• Yorgunluk
• Geçici ateş yükselmesi

Ne zaman doktora görünmelidir?

Yukarıdaki belirtilerden bir ya da bir kaçı ile karşılaştığınızda vakit kaybetmeden bir bevliye(üroloji) doktoruna görünmeniz önerilir.

Sponsorlu Bağlantılar

NEDENLERİ

“Renal hücreli karsinom”a neyin neden olduğu tam olarak belirlenebilmiş değil. Ancak diğer kanser türlerinde olduğu gibi böbrek kanserinde de böbrek hücrelerinin DNA’sında meydana gelen mutasyonların kansere yol açtığı bilinmektedir. Nedeni tam bilinmeyen husus ise mutasyonlara nelerin sebep olduğudur. Mutasyon, hücrelerin hızlı ve kontrolsüz şekilde çoğalması ve büyümesidir.Biriken anormal hücrelertümör olarak böbrekte anormal yapılar meydana getirir. Bu hücrelerden bazıları böbreklerden ayrılarak vücudun diğer bölgelerine yayılıp oralarda da kanser oluşumuna yol açabilir. Bu duruma “metastaz” adı verilir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Böbrek kanseri oluşma riskini artıran faktörler şunlardır:

İleri yaş: Böbrek kanseri ve diğer kanserlerin görülme riski yaşla birlikte artar.
Sigara: Sigara içenler ile içmeyenler arasında böbrek kanserine yakalanma riski açısından belirgin bir fark bulunmaktadır. Sigaranın bırakılması durumunda bu risk düşer.
Obezite: Obez ve aşırı kilolu olunması birçok hastalık çeşidine davetiye çıkarmaktadır. Bunlardan biri de böbrek kanseridir.  Normal kilolu olanlarda bu risk daha düşüktür.
Yüksek tansiyon: Yüksek tansiyon da böbrek kanseri riskini artıran faktörlerden biridir.
Böbrek yetmezliği tedavisi: Kronik böbrek yetmezliği tedavisinde uzun süreli olarak diyalize bağlıkalmak zorunda olan kişilerde de böbrek kanseri gelişme riski daha yüksektir.
VonHippel – Lindau hastalığı: Bu tür kalıtsal bozukluğu olan kişilerde böbrek kanseri dâhil olmak üzere bazı tümör çeşitleri gelişebilir.
Kalıtsal papillerrenal hücreli karsinom: Kalıtsal geçişle ortaya çıkan bu durumda böbreklerden biri ya da ikisinde böbrek kanseri oluşma riskini arttırır.

TESTLER VE TEŞHİS

Böbrek kanseri tanısında kullanılan testler ve prosedürler şunları içerir:

Kan ve idrar testleri: Kan ve idrar testleri şikâyetlere neyin neden olduğu konusunda ipucu sağlar.
Görüntüleme testleri: Görüntüleme testleri, böbrek tümörü ve diğer anormalliklerin görselleştirilmesine olanak sağlar. Ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) veya MR kullanılabilir.
• Böbrek dokusundan örnek alma (biyopsi): Bazı durumlarda böbreğin şüpheli bölümlerinden laboratuvarda analiz edilmek üzere doku örnekleri alınır. Test sonuçlarına göre alınan dokunun iyi huylu ya da kötü huylu olduğu belirlenir.

Böbrek kanserini evreleme

Böbrek kanseri teşhisi konmasından sonraki adım kanserin ne ölçüde ilerlemiş olduğunu belirlemeye yönelik “evreleme” aşamasıdır. Bu aşamada tomografi ve diğer taramalar kullanılır. Evreler belirlenirken kanserin durumunu ifade eden sayılar kullanılır. Böbrek kanseri için kullanılan aşamalar şunlardır:

1. Evre: Bu aşamada tümör çapı yaklaşık 7 cm kadar olabilir. Tümör böbrek ile sınırlıdır. Dışarıya bulaşmamıştır.
2.Evre: Bu evrede söz konusu tümör birinci evredeki tümörden daha geniştir ama yine de böbreğin dışına çıkmamıştır.
3.Evre: Bu aşamada tümörlerböbreği çevreleyen dokuya ve yakındaki lenf düğümlerine yayılmıştır.
4. Evre: Bu evrede kanser böbreğin dışına, lenf düğümlerine, karaciğer ya da akciğer gibi vücudun uzak bölgelerine yayılmıştır.

TEDAVİ VE İLAÇLAR

Kanserin türüne ve evresine bağlı olarak sizinle ilgilenen doktorlar bir tedavi planı oluşturacaktır. Uygulanacak tedavi seçenekleri kişinin genel sağlık durumudahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlıdır.

Ameliyat

Cerrahi müdahale çoğu böbrek kanseri vakaları için başvurulan birincil tedavi yöntemdir. Böbrek kanseri tedavisinde kullanılan cerrahi prosedürler şunlardan oluşmaktadır:

Etkilenen böbreğin alınması (nefrektomi): Radikal nefrektomi işlemi sırasında böbrek, bir miktar sağlıklı doku ve komşu lenf düğümleri alınır.Gerekli görülmesi halinde böbrek üstü bezi de alınabilir. Nefrektomi işlemi çoğunlukla böbreğe ulaşmak için büyük bir kesi yapılması yani “açık ameliyat” şeklinde olmaktadır. Açık ameliyata alternatif olarak “laparoskopiknefrektomi” de uygulanabilir. Laparoskopiknefrektomide, video kamera ve küçük cerrahi aletleri böbreğin olduğu bölgeye ulaştırmak ve ameliyatı gerçekleştirmek için birkaç küçük kesi yapılır. Video kamera eşliğinde ameliyat gerçekleştirilir. Laparoskopik ameliyat açık ameliyata göre daha hızlı iyileşme sağlar.

Böbrekten tümörün çıkarılması:Aynı zamanda “kısmi nefrektomi” olarak da adlandırılan bu işlem sırasında böbreğin tamamı alınmaz. Cerrah tümörü ve onu çevreleyen bir miktar sağlıklı dokuyu çıkarır.

Kısmi nefrektomi açık ameliyat şeklinde yapılabileceği gibi laparoskopik yöntemle de yapılabilir. Bazı gelişmiş merkezlerde ameliyat robotik olarak da yapılabilmektedir. Doktorun dışarıdaki el hareketleri vücut içine gönderilen robotik cihaz tarafından tekrarlanır.

Küçük böbrek kanseri vakaları için kısmi nefrektomi yaygın olarak uygulanmaktadır. Özellikle hasta tek böbrekli ise bu teknik gerekli olmaktadır. Kısmi nefrektomi mümkün olduğunca radikal nefrektomiye tercih edilir ve işlem ile böbrek dokusu korunmaya çalışarak başka böbrek hastalıkları ve diyaliz ihtiyacı gibi komplikasyonlar önlenmeye çalışılır.

Doktorun hasta için uygun göreceği ameliyat türü elbette ki kanserin bulunduğu evre ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır.Tüm ameliyat türlerinde olduğu gibi böbrek ameliyatı da kanama ve enfeksiyon riski taşır.

Ameliyat mümkün olmadığında uygulanacak tedavi

Bazı hastalara genel sağlık durumları ve diğer bazı etkenlerden dolayı ameliyat yapılamamaktadır. Bu durumda aşağıdaki tedavi seçeneklerine başvurulmaktadır:

Kanser hücrelerinin dondurulması (kryoablasyon): Kryoablasyon sırasında, röntgen eşliğinde özel bir iğne deri yoluyla böbrekteki tümöre ulaştırılır. İğne içinde yer alan gaz ile kanser hücreleri dondurulur.

Böbrek kanseri için kryoablasyon tekniğinin uzun vadeli güvenliği ve etkinliği konusunda bilgiler vardır. Bu tedavi seçeneği genellikle diğer cerrahi girişimlerin yapılamadığı ve küçük böbrek tümörlerinin olduğu hastalara uygulanmaktadır.

Kanser hücrelerinin ısıtılması (radyofrekansablasyonu):Radyofrekans ablasyonu sırasında, özel bir iğne X – ışını eşliğinde deriden böbrekteki tümör içine yerleştirilir. İğne üzerinden verilen elektrik akımı ile kanserli hücreler ısıtılır ve yakılır.

Böbrek kanseri tedavisinde radyofrekans ablasyon tekniğinin uzun vadeli güvenliği ve etkinliği konusunda olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Dondurma tekniğinde olduğu gibi bu teknik de küçük böbrek tümörleri olan veya herhangi bir sebeple cerrahi müdahale yapılamayan hastalar için önerilmektedir.

İlerlemiş ve tekrarlayan böbrek kanserleri için tedavi

Vücudun diğer bölgelerine yayılan veya sürekli tekrarlayan böbrek kanserlerinin kesin tedavisi belki mümkün olmayabilir fakat kontrol alınabilirler. Bu tür durumlarda aşağıdaki tedavi seçeneklerine başvurulur:

• Böbreğin problemli ve tümörlü kısımlarının alınabildiği kadar alınması: Ameliyat ile kanserli olan bölgenin hepsi alınamasa da olabildiğince fazla miktarda tümörün temizlenmesi hedeflenir. Ameliyat aynı zamanda vücudun kanser yayılmış diğer bölgelerinde de uygulanabilir.

• Bağışıklık sisteminin kanser hücreleri ile savaşmasını tetikleyen ilaçlar (biyolojik tedavi): Biyolojik tedavi (immunoterapi) kanserle savaşmak için vücudun bağışıklık sistemini kullanır. Bu kategorideki ilaçlar vücutta doğal olarak üretilen kimyasalların sentetik versiyonlarıdır. Örnek olarak “İnterferon” ve “Aldesleukin (Proleukin)” verilebilir. Bu ilaçların yan etkileri arasında titreme, yüksek ateş, bulantı, kusma ve iştah kaybı yer alır.

• Kanserin belirli yönlerini hedef alan tedavi(hedeflenmiş tedavi): Hedefli tedaviler böbrekteki kanserli hücrelerin çoğalmasına yol açan veya tetikleyen sinyallerin üretilmesini bloke eder. Bu ilaçlarvücudun diğer bölgelerine yayılmış böbrek kanserlerinin tedavisinde umut ışığı olmuştur.

Kanser hücrelerinin beslenmesinde ve çoğalmasında rol oynayan sinyalleri bloke eden hedefli ilaçlar arasında “axitinib (Inlyta)”, “bevacizumab (Avastin)”, “pazopanib (Votrient)”, “Sorafenib (Nexavar)” ve “Sunitinib (Sutent)” yer alır.

Temsirolimus (Torisel) ve everolimusun (Afinitor), kanser hücrelerin büyümesi ve hayatta kalmasını sağlayan sinyalleri bloke eden diğer hedefli ilaçlardır. Hedefli tedavi ilaçları şiddetli ishal, yorgunluk ve deri döküntüsü gibi yan etkilere neden olabilir.

• Radyoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek için X – ışınları gibi yüksek enerjili ışınlar kullanır. Radyoterapi tedavisi bazenkemik gibi vücudun diğer alanlarına yayılan böbrek kanseri belirtilerini kontrol etmek veya azaltmak için kullanılır.

Alternatif Tıp

Alternatif tedavi ve bitkisel ilaçlar arasında böbrek kanseri ve diğer kanserleri tedavi edici etkisi olan bir tedavi henüz tespit edilmemiştir. Ancak şu var; alternatif tedavi yöntemleri ile kanserin neden olduğu şikâyetlerde hafifleme sağlanabilir.

Böbrek kanseri olan insanlar tanı sonrası ve tedavi sırasında psikolojik sıkıntı yaşayabilirler. Özellikle kanser tanısının konması çoğu hastanı psikoloji olarak çökmesine ve daha da güçsüzleşmesine yol açabilir.Uyku problemleri başlayabilir ve normal günlük işlere yoğunlaşamama sorunu baş gösterebilir. Kanser tedavisi sırasında sıkıntılarla başa çıkmada yardımcı olabilecek faaliyetler şunlar olabilir:

• Sanatsal etkinlikler
• Dans ve hareket terapisi
• Egzersiz
• Meditasyon
• Müzikle terapi
• Gevşeme egzersizler
•İbadet ve dua

ÖNLEME

Sağlık durumunuzu iyileştirecek önlemler aynı zamanda böbrek kanseri için de dolaylı bir önlem olacaktır.Kanser riskini azaltmak için aşağıdaki önlemler faydalı olacaktır:

• Sigara içiyorsanız bırakınız. Bunu tek başınıza yapamıyorsanız “Alo 172-sigara bırakma hattı” gibi ilgili birimlerden destek alabilirsiniz. Ayrıca bırakma sürecinde nikotin sakızları, ilaçlar ve diğer destek ürünleri de kullanabilirsiniz.

• Daha fazla meyve ve sebze tüketiniz. Diyetlerinizde bunlara daha fazla yer verin. Sağlıklı bir vücut için ihtiyacınız olan çoğu besin değerlerini meyve ve sebzelerden elde edebilirsiniz.

• Kilonuzun ideal kilo olmasına dikkat ediniz. Eğer aşırı kilolu veya obez iseniz, günlük tükettiğiniz kalorisayısını azaltmaya ve düzenli olarak egzersiz yapmaya çalışmalısınız. Bunun için de uzman yardımı alabilirsiniz.

• Yüksek tansiyonu kontrol altına alın. Rutin muayeneler sırasında tansiyonunuz yüksek çıkarsa düşürmek için ilaçlar reçete edilecektir.

Egzersiz yapma, fazla kiloları verme ve diyet değişiklikleri gibi yaşam tarzı değişiklikleri hem diğer hastalıklar hem de kanserleri önlemede yardımcıdır. Vücutta mevcut olan yüksek tansiyon, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, böbrek ve karaciğer problemleri gibi koşulların tedavi edilmesi ve ilaçların düzenli kullanılması da kanserlerin önüne geçilmesinde önemlidir.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
2 Lavman
Ürtiker
Osteoartrit (Kireçlenme)
Kötü İdrar Kokusu
Kulak Kiri Nasıl Temizlenir?
Depresyon
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.