KROMOZOM AKSAKLIKLARI

Bazı hastalıklar, miyoz sırasındaki kromozom bölünmesinin yanlış biçimde meydana gelmesi nedeniyle ortaya çıkarlar. Miyoz sözcüğü, kırk altı kromozomlu hücrelerden (yani oogoni ve spermatogoniler) itibaren, yirmi üç kromozomlu hücreleri (yani yumurta­cıklar ve spermatozoitler) meydana getirecek olan hücre bölünmelerine verilen addır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bazen bir spermatozoit, örneğin 22 XY ya da 22 — biçiminde yanlış bir yapıya sahip olabilir. Yumur­tacıkta da benzer bir aksaklık meydana gelebilir; 22 X yerine, 22 XX ya da 22 XXXX yahut 22 biçiminde yapılara rastlanır.

Eğer 22 XY yapısındaki bir spermatozoit, 22 Y yapısındaki normal bir yumurtacıkla birleşirse, bundan doğacak çocuk, 44 XYY yapısını taşıya­caktır.
Bu anormal durum bir ingiliz ceza hukuku uzmanının, bir cezaevinin tüm tutuklularının kromozomlarını incele­mesi sırasında farkına varılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda sayıca fazla kromozom taşıyan kişi oranının, katil­lerde ve diğer suçlularda toplumun diğer kesimlerindeki normal insanlar­dan çok daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Bundan başka, bu suçluların büyük bir bölümünün boylarının olağanüstü uzunlukta olduğu görülmüş tür. Bu gözlem, uzun tartışmalara yol açmıştır. Hatta, bir “suç kromozomun­dan” bile söz edilmiştir. Avukatlar da, söz konusu anormal yapıdan müvekkil­leri için hafifletici sebep olarak yarar­lanmaya çalışmışlardır.

Sponsorlu Bağlantılar

Ayrıca bazı hukukçular, söz konusu bozuk yapının var olup olmadığını belirleyebilmek için çocuklar üzerinde kromozomlarla ilgili muayeneler yapılmasını teklif et­mişler, kromozomlarında bozukluk ta­şıyan çocukların ayrı bir eğitim görme­lerini ve sürekli olarak psikolojik dene­tim altında bulundurulmalarını öner­mişlerdir. Bu teklif sert tepkilerle karşılaşrmştır. Çünkü bu arada sayıca fazla Y kromozomu taşıyan birçok kişinin, her bakımdan olağan tutum ve davra­nışlar gösterdiği de saptanmıştır. Üste­lik, çocukların belirli bir bölümünü denetim altında bulundurmanın ve onlara özel bir takım eğitim tedbirleri uygulamanın haksız bir ayırım meyda­na getireceği ve bu çocukların ruhsal yapısında düzensizlikler yaratma tehli­kesi doğuracağı açıktır bayıca tazıa bir Y kromozomunun varlığı, bunu taşıyan kişide her zaman ağır sonuçlar meydana getirmemekte­dir.

Bununla birlikte özellikle cinsiyet kromozomlarında görülen başka bo­zukluklar her zaman kötü sonuçlara yol açmaktadır. Örneğin tıp dilinde Turner belirtisi diye anılan ve hücre yapıları 44 X olan erkeklerin dış görünüşleri deği­şik yapıdadır. Bunlar cinsel nitelikleri pek gelişmemiş bir kadına benzerler. Ufak tefek yapıdadırlar ve çoğu kez zihinsel güçsüzlük gösterirler. Günümüzde bir kişinin kromozom ya­pısını saptamak ve anormal durumları belirlemek olanağı vardır.

Bu araştır­maların sonucunda, kalıtsal (yani kro­mozomlarla geçirilen) hamlık halleri ile sonradan olan (yani dış olaylar nedeniyle meydana gelen) hastalıklar arasında ayırım yapmak olanağı doğ­maktadır. Kalıtsal hastalık halleri konu­sunda genellikle tedavi olanağı bulun­mamasına karşılık, öbür hastalıklar alanında, tedavi yolları bazı kez çok ileri bir noktaya erişmektedir. İki cinsi­yet arası bir duruma sahip olanlarda, hastanın k/omozom yapısının incelen­mesinin yaran çoktur. Çünkü klinik ya da hormonsal muayene anormal duru­mun nedenini ortaya çıkarmada yeterli değildir.

Eğer kromozom yapısı normal ise (yani, X ya da Y kromozomları olağan bir biçim ve yapıda ise ve uygun sayı taşıyorlarsa) bir kromozom hastalığı olasılığının bulunmadığı kabul edilebilir. Bu durumda doktor sonra­dan olan ve bozukluğu yaratan hastalı­ğın ne olduğunu (örneğin bazı tümörlerin varlığı) araştırmaya başlar. Hasta­lığın oluş nedeni ortaya çıkarıldıktan sonra, olguların büyük bir çoğunluğun­da iyi sonuçlar alınan tedavi yollarına başvurmak olanağı elde edilir.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Alt Islatma Konusunda Tavsiyeler.
Göz Ağrısı
Uyurgezerlik
Böbreklerden Protein Kaçağı
Horlama
Kistik Fibrozis Nedenleri ve Komplikasyonları
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.