Sponsorlu Bağlantılar

Gece altını ıslatma, gece uyku sırasında farkında olmadan idrar yapma olarak tanımlanabilir. Normalde çocukların çoğu hem tuvalet eğitiminin etkisi hem de mesane kapasitesinin gelişmesi sonucu 2-4 yaş arasında idrarlarını hem gece hem de gündüz tutmayı becerirler. Gece altını ıslatma çoğu zaman mesane gelişimindeki gecikmenin bir sonucudur, bu nedenle de yaşla sıklığı azalır. Üç yaşındaki çocukların %40’ı altını ıslattığı halde bu oran 5 yaşında %20’ye, 6 yaşında %10’a düşmektedir. Erkek çocuklar kızlara göre daha sık altını ıslatma sorunu yaşamaktadır. Aileler 5-6 yaş civarında bu sorunla ilgilenmeye ve genellikle de 7-8 yaşında hekimlerden yardım istemeye başlarlar. Ülkemizde 7-11 yaşındaki erkek çocukların %16’sında, kızların ise %11’inde altını ıslatma sorunu olduğu bildirilmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Nedenleri

Gece altını ıslatmanın iki tipi vardır. Eğer çocuk hekime getirilinceye kadar devamlı altını ıslatıyorsa PRİMER (birincil) tip, en az 6 ay kuru kaldıktan sonra altını ıslatmaya yeniden başlamışsa SEKONDER (ikincil) tip altını ıslatmadan söz edilmektedir. Altını ıslatan çocukların büyük çoğunluğu birincil altını ıslatma gurubunda toplanmaktadır. Bazen altını ıslatmaya sık ve acil idrar yapma ihtiyacı duyma gibi bulgular eşlik edebilir. Gece altını ıslatma, nedenlerine göre fizyolojik ver organik olmak üzere iki guruba ayrılarak incelenmektedir.

Fizyolojik Nedenler

Gece altını ıslatan çocukların büyük bir gurubu (%90-95’i) fizyolojik altını ıslatma gurubunda toplanmaktadır. Bu çocukların gece uykuda mesane doluluğunu hissetmelerinin yetersiz, mesane kapasitelerinin küçük ve uyku derinliklerinin fazla olduğu bildirilmektedir. Esas önemlisi altını ıslatmanın büyük oranda genetik yatkınlığa dayanmasıdır. Anne ve babadan birisinde altını ıslatma öyküsü varsa çocukta %45, ikisinde birden varsa %77 oranında altını ıslatma sorunu yaşanmaktadır. Aile öyküsü olan vakalar iyileşme zamanı bakımından ailelerine benzer bir seyir göstermektedirler.

Organik Nedenler

Altını ıslatan çocukların %2-3’ünden şeker hastalığı, böbrek hastalıkları, mesane hastalıkları gibi sorunlar saptanmaktadır. Vakaların %5-10’unda ise altını ıslatmaya sık ve acil idrar yapma ihtiyacı gibi yakınmalar eşlik etmektedir. Bunlar “polisemptomatik altını ıslatma” olarak tanımlanmaktadır. Bu çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu, idrarda bakteri olması, kabızlık ve bazen besin allerjisi saptanmaktadır. Ayrıca son yıllarda halk arasında “geniz eti” olarak bilinen adenoid vegatasyonlu çocuklarda yüksek oranda altını ıslatma görüldüğü ve ameliyat sonrası yakınmalarının geçtiği üzerinde durulmaktadır.

Genel olarak psikolojik olaylar daha önce bahsedilen primer altını ıslatma sorununa yol açmazlar. Bu nedenle de altını ıslatan çocukların büyük çoğunluğunda bir ruhsal sorun aramaya gerek yoktur. Ayrıca kötü çocukların altını ıslattığı gibi ön yargıların geçersiz olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Bir ruhsal sorundan sonra altını ıslatma yaşanıyorsa bu genellikle fizyolojik altını ıslatmanın tekrar ortaya çıkmasıdır. Davranışsal gerilemesi olan çocuklarda gece altını ıslatma yanında okul başarısızlığı, korku gibi ek bulgular vardır ve bunların mutlaka çocuk psikiyatristleri tarafından görülmesi gereklidir.

Çocuğa Yaklaşım

Hemen en önemle belirtmeliyiz ki altını ıslatmanın kendisinden çok, bu çocuklara ailelerin ve toplumun yanlış tutumları zarar vermektedir. Bunların içinde en tehlikelisi “Altına yapan kızını sobaya oturttu” gibi haber başlıklarına konu olan cinsel bölgelere yönelik cezalandırma girişimleridir. Bu tür tutumlar, çocuklar üzerinde etkisi ömür boyu sürecek izler bırakmaktadır. Altını ıslatan çocukların fizyolojik bir gelişme gecikmesi yaşadığı (bir tür diş çıkarmanın, konuşmanın gecikmesi gibi) ve ailenin temel görevinin çocuğun benlik saygısı zedelenmeden bu sorunu atlatmasını sağlamak olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle altını ıslatan çocukların en geç 6 yaşında konuyla ilgilenen bir çocuk hekimi tarafından değerlendirilmesi ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bir tedavi planı yapılması gereklidir.

Altını ıslatma yakınması ile hekime getirilen çocuklar daha önce bahsedilen organik faktörlerin varlığı bakımından incelenmelidir. Bir başka deyişle altını ıslatma sorunun fizyolojik olup olmadığı belirlenmelidir. Bunun için gündüz altına kaçırma, zor idrar yapma, kabızlık, zor ve acil idrar yapma, çok idrar yapma, kafa travması geçirme, idrarla birlikte kaka kaçırma, horlama ve gece ağızdan nefes alma gibi yakınmaların olup olmadığı soruşturulmalıdır. Elde edilen bilgiler ve genel muayene sonuçlarına göre idrar incelemesinden, mesane filmlerine uzanan bir dizi tetkik yapılmalıdır. Altını ıslatan çocukların %97’sinde fiziksel bir neden yoktur. Bu nedenle ayrıntılı bir öykü çoğu zaman fizyolojik altını ıslatmanın olup olmadığı konusunda bilgi verir. Bu noktada altını ıslatan çocukta “küçük mesane” veya uykudan uyanamama sorunu mu olduğunun aydınlatılması önemlidir.

Tedavi Yaklaşımı

Altını ıslatma idrar yolu enfeksiyonu gibi bir nedene bağlıysa öncelikle bu tür sorunlar çözülmelidir. Fizyolojik altını ıslatma sorunu olan çocukların tedavisinde ise şu ilkelere uyulmalıdır:

Gece kalkıp tuvalete gitme bir hedef olarak kesinleştirilmelidir.
Tuvalete ulaşmak kolaylaştırılmalıdır.
Çocuğun kuru kalma sorumluluğunu üstüne almasına yardım edilmelidir.
Yatmadan önceki 2 saat boyunca fazla sıvı alımından kaçınılmalı ve kafein içeren içecekler kesinlikle verilmemelidir.
Yatağa girmeden tuvalete gidilmelidir.
Gece kuru kalması için bez bağlanmamalıdır. Bu tür yöntemler temizlik için yararlı olmakla birlikte çocukların gece kalkma motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir.
Sabah temizliğine çocuğun katılımı sağlanmalıdır.
Çocukların benlik saygıları desteklenmelidir.
Ailelere nasıl davranacaklarını anlatan kılavuzlar hazırlanmalıdır.
Çocukların hangi günler kuru kaldıkları bir kart üzerine işlenmelidir.
Çocuklar en az ayda bir kez kontrol edilmelidir.
Tedavi Yöntemleri

Altını ıslatan çocuklara genel olarak 7-8 yaşına geldiğinde tedavi için girişimlerde bulunulması önerilmektedir. Bu girişimlerin başında çocuğun kendisinin veya ailesinin gece uyanmasına dönük programlar gelmektedir. Önce çocukların kendiliğinden uyanması denenir, bu mümkün olmuyorsa ailenin çocuğu gece uyandırıp tuvalete gitmesini sağlayan program uygulanır. Daha önce başarılı olduğu gösterilmiş 6 günlük bir programın ayrıntıları ise şu şekildedir.

İlk gece çocuk gece 1’e kadar her saat başı uyandırılır. Çocukla konuşularak ve yürütülerek uyandığından emin olunur. Altı kuruysa övücü sözler söylenir ve “tuvalete girme ihtiyacın var mı yoksa bir sonraki saati mi bekleyeceksin” sorusu sorulur. Çocuk tuvalete gitmek isterse tek başına tuvalete yürümesi istenir. Eğer çocuk altını ıslatmışsa pijama ve iç çamaşırlarını kendisinin değiştirmesi teşvik edilir. Gece 1’de uyandırıldığında kuru olsa bile idrarını yapmaya çalışması söylenir.
Daha sonraki beş gece çocuk bir kez uyandırılır. İlk gece uyuduktan 3 saat sonra, ikinci gece 2.5 saat sonra ve böyle süre azaltılarak beşinci gece uyuduktan 1 saat sonra uyandırılır. Son gece bundan sonra kendisinin uyanması söylenir.
Bu programdan sonra altını ıslatma tekrarlarsa (3 gün üst üste altını ıslatırsa) yeniden 6 gecelik uyandırma programı tekrarlanır.
Bazı çalışmalarda bu program ile %92 oranında çocukların kuru kalması sağlanmış, bunların %20’sinde ise yeniden altını ıslatma sorunu tekrarlanmıştır.

Alarm Kullanımı ve İlaç Tedavisi

Daha önce anlatılan ve daha çok davranış değişikliği üzerinde duran tedavilerden bir sonuç alınamadığında “enüretik alarm” kullanımı veya ilaç tedavisi denenmelidir. Her iki tedavi yöntemi için de çocukların 8 yaşını bitirmesi beklenmelidir. Alarm cihazları çocuk idrar kaçırmaya başlar başlamaz hareket geçen ve böylece çocuğun uyanıp, mesanesini kontrol etmesi konusunda yardımcı olan araçlardır. Son yıllarda “enüretik alarm” teknolojisinde önemli ilerlemeler olmuş ve hem küçük hem de kullanımı kolay alarm cihazları üretilmiştir. Alarm tedavisine 2-3 ay devam edilmesi gerekmekte ve bu tedavi ile çocuklarda %70-84 oranında iyileşme sağlanmaktadır. Alarm tedavisi sonunda tekrarlama riski %10 dolayındadır.

Altını ıslatma tedavisinde uzun yıllardır çeşitli ilaçlar kullanılmıştır. Bunların arasında imipramin (Tofranil), oxybutynin (uropan) isimli ilaçlar ilk kullanılanlardır. Son yıllarda vücutta sıvı tutulmasını sağlayan Minirin isimli ilaç da tedavide kullanılmaya başlanmıştır. İlaç tedavisi ile %10-60 arasında iyileşme sağlanmakta, fakat tedavi kesildikten sonra %90’a varan oranda tekrar riski bulunmaktadır. Bu nedenle son yıllarda alarm ve ilaç tedavisinin birlikte kullanılması önerilmektedir.

Altını ıslatma çocukluk çağında sık görülen bir sorun olması yanında ailelerin yanlış tutumlarının sürdüğü bir konudur. Öncelikle altını ıslatan çocukların konuyla ilgilenen çocuk hekimleri tarafından değerlendirilmesi ve ailenin katılımı ile uzun dönemli bir tedavi yaklaşımının denenmesi gereklidir. Son yıllardaki araştırmalar altını ıslatma tedavisinde en etkili yöntemin tek başına veya bir ilaçla birlikte alarm kullanımı olduğunu göstermektedir

Makale : Prof. Dr. Şükrü Hatun
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Ayrıca sitemizde yayınlanmış görüşler:

http://www.saglikvakti.com/alt-islatma-konusunda-tavsiyeler/ Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yazıdan Sağlık Yorumları
Sağlık
17 Ocak 2008

benim oğlum hem gece hemde gündüz altını ıslatıyor bunun ıcın tedavısı varmı

Sağlık
12 Ağustos 2008

benim bir tanadıgım bir ayle var onların 9 yaşında oglı var her gece altına yapyor yani işeyor alarum aldılar o da yardam etmedi bide annesi bakmıyor babası bakyor ayrı yaşıyorlar bu psiholoci bir şeymi yoksa hastalıkmı nasıl onlara yardam edebileris teşekurler

Sağlık
29 Ocak 2009

6 yaşında kızım var gece yatmadan sıvı içecek vermiyorum her saat başı tualete götürüyorum yapıyor sabaha kadar bu böyle sürüyor ama hala çok fazla yataga yapıyor 3 defa üzerini degiştiriyoruz ne yapa bilirim

Sağlık
3 Haziran 2009

benim 6 yaşlarında ikizlerim var bitanesi gece kacırıyo digeri gecede gündüzde doktora götürdüm ilac kullandık bir hafta hiç yapmadılar sonra yine aynı gece saat kuruyorum kaldırıyorum yapmış oluyorlar neyapabilirim tedavisi varmı neolur bi care

Sağlık
5 Haziran 2009

BENİM 15 YAŞINDA BİR KIZIM VAR BİZ DOKTORA GİTTİK BUNUN İÇİN BAZI HAPLAR VERDİLER AMA BİZ KULLANDIGIMIZDA PEK İŞE YARAMADI BEN BUNUN GENETİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM VE BU YÜZDEN KIZIM HİÇ BİR YERDE YATILI MİSAFİR OLARAK KALAMIYOR VE BUNA ÇOK ÜZÜLÜYOR BİLİYORUM KENDİSİDE UTANIYOR AMA ELİNDE DEĞİL LÜTFEN BİR YARDIM EDİN İYİ GÜNLER

Sağlık
19 Haziran 2009

benimde 5 yaşında 1 kızım var geceleri altına kaçırıyo 1 saat arayla kaldırıyorum ama arada yatağada kaçırdığı oluyo benim uyku düzeni diye birşeyim kalmadı ve piskolojim çok bozuldu aşırı agresifim bunu çocuğuma yansıtmamaya çalışıyorum ama bazen elimde olmadan ona kızıyorum ve çok pişman oluyorum çünki bunu bilmeden yapıyo artık bi dr. götürmeye karar verdim önerebiliceğiniz bi dr. varmı varsa ve işe yarayacaksa çok sevinirim paylaşırsanız
MAİL: e_mine_85@hotmail.com

Sağlık
29 Temmuz 2009

benim 5 yaşında bir oğlum var her gece tuvalete ben kaldırıyorum arada kalktığında altına kaçırmış oluyor. bu durumu bir eczacı tanıdğımıza anlattık o da bize tofranil 10mg draje önerdibugün aldık henüz başlamadık bu hapın bir faydası olur mu yardımcı olursanız sevinirim

Sağlık
27 Ocak 2010

benim de bir tanıdığım var kız 20 yaşında ve hala altını ıslatıyor.tüğm tedavileri denedi.minirin,tofranil-üropan hepsini.. hatta alarmı bile ama fayda etmedi.lütfen yardımcı olun..

Sağlık
8 Mart 2010

oglum 9 yaşinda geceleri altına kacırıyor ne yapmalıyım bana yardımcı olursanız sevinirim şimdisen teşekkürler

Sağlık
11 Mart 2010

benim oğlum 6 yaşında oda geceleri yapıyor doktora gittik 3 ay minirin melt kullandık tedavideyken geceleri tuvalete birkaç kere gitti aradan 1 sene geçti tekrar ilaca başladık avrupa yakasında oturanlar özel g.o.p hastanesi üroloji uzmanını tavsiye ederim

Sağlık
7 Haziran 2010

merhaba anneler ben de bir anneyim…benim 8 yaşında bir oğlum var…gece altını ıslatıyor…bırakması için çok uğraştım ama olmuyor…bir türlü bırakmıyor…bunun nedeni eminim benden kaynaklanıyor…çünkü ben de 14 yaşıma kadar genç kız olduktan 1 hafta sonra bıraktım..aniden bıraktım..annem hiç doktora götürmedi..bırakacağımı söylüyordu…annem bana çok kızardı..çok içe kapanık olmuştum…ben oğlumu hiç üzmüyorum..hiç sinirlenmiyorum..çünkü bu bir rahatsızlıktır..lütfen anneler çocuklarınızı aşağılamayın kızmayın…çocuklarınız inanın bana gece altını ıslattığını hissetmiyor…bir de 14 yaşıma kadar derslerde iyi derecedeydim…pekiyi değildi…14 yaşımdan sonra hep taktir teşekkür aldım…üniversiteyide okudum ..şimdi bankacıyım..

Sağlık
9 Haziran 2010

slm benim 6 yaşındaki kardeşim altını ıslatıyor onun için üropan aldık fakat çare etmedi lütfen yardımcı olun

Sağlık
27 Haziran 2010

bende 16 yaşındayım bir yıldır geceleri altımı ıslatıyorum çok fazla geçmedi tedaviylede gece iki kere ıslatıyorum altımı annem artık yatarken bana muşamba çocuk bezi bağlıyor bez bağlamak zorunda kalıyorum diyor, bu yüzden çok etkiliyor bu alt ıslatmam beni bu yüzünden bezlerle uyumak zorunda kalıyorum geçene kadar alt ıslatmam annem muşamba bez bağlıycak bana geçmedi..

Sağlık
28 Haziran 2010

slm şebnem hanım benimde 6 yaşında 1 oğlum va altını ıslatıyo üropan verinldi 1 ay kullandık etkisini göremedik yanlıs doktor takibini neyide yapmadı baska doktor ize tofranil verdi yan etkisi daha azmış yan etkileri okudum oda mahsum bir ilaç değil siz kullandınızmı aradan bayağı zaman geçti etkisini gördünüzmü yan etkileri ortaya çıktımı cvp yazarsanız sevinirim

Sağlık
14 Temmuz 2010

Ben 14 yaşındayım hala altımı ıslatıyorum şuan için bir yöntem denemedik ama geceleri yatarken sıvı alınca kesin ıslatıyorum sıvı almayınca çoğunlukla ıslatmıyorum yardım edin lütfen .

Sağlık
14 Ağustos 2010

ben 13 yaşındayım ve haftada 2 den fazla bir şekilde altımı ıslatıyorum bir kere doktora gitmiştik ama ilacı kullanmamıştım genetik olma ihtimali var ama lütfen yardımda bulunun

Sağlık
23 Ağustos 2010

slm ben 15 yaşındayım 5 defa hastaneye gitmişim ama hala altıma gece kaçırıyorumbu nedenle her gece küçük bir süngerin üstünde yatıyorum anem ve babam bana çoooookkk kızıyolar onun için çookk utanıyorum anem babam kardeşlerim her zaman bana arkadaşlarımın yanınıda çişli diyiyorlar ve bende herzaman aglıyorum ve hiçbir akrabamın evinde yatamıyoru ailem geziye gitseler kaldıkları zaman beni götürmüyorlar bunun nedeni içedigimden dolayı götürmüyarlar çözüm bulsanız ççççççooookkkkkk sevinirim iyi günler ve dileyin benden ne dilerseniz güle güle baay

Sağlık
2 Eylül 2010

Bende altımı ıslatıyorum geceleri oluyor haftada 4 gün falan annemde kızıyor çok fazla alt ıslatmam olduğu için yatağıma naylon seriyordu ama tam korumadığı için altıma bez bağlamaya başladı her gece yatarken altıma muşamba çocuk bezi ile bez bağlıyor 15 yaşındayım böylede utanıyorum ama annem hergün uğraşamam çarşaf yıkama ile diyor her gece yatarken istemesemde bez bağlıyor bütün gece beni rahatsız eden muşamba ile uyuyorum bir yerde kalamıyorum,, muşamba bez yüzünden çamaşırlardan eve gelen olunca alt ıslatmam olduğunu anlıyorlar bu yaşta altını mı ıslatıyor diyorlar utanıyorum çok geçmedi alt ıslatmam..

Sağlık
3 Eylül 2010

Bende altımı ıslatıyorum geceleri oluyor haftada 4 gün falan annemde kızıyor çok fazla alt ıslatmam olduğu için yatağıma naylon seriyordu ama tam korumadığı için altıma bez bağlamaya başladı her gece yatarken altıma muşamba çocuk bezi ile bez bağlıyor 15 yaşındayım böylede utanıyorum ama annem hergün uğraşamam çarşaf yıkama ile diyor her gece yatarken istemesemde bez bağlıyor bütün gece beni rahatsız eden muşamba ile uyuyorum bir yerde kalamıyorum,, muşamba bez yüzünden çamaşırlardan eve gelen olunca alt ıslatmam olduğunu anlıyorlar bu yaşta altını mı ıslatıyor diyorlar utanıyorum çok geçmedi alt ıslatmam..

Sağlık
3 Eylül 2010

ben 13 yaşındayım ve şuan altımda çocuk bezi war ağzına kadar dolu annemi bekliyorum benda geceleri işediğim içi bez kullanıyorum;)bu durumdan oldukça memnunum

Sağlık
13 Kasım 2010

merhama, ben 28 yaşında bir bayanım ve hala alt ıslatma sorunum var 2 yıldır minirin kullanıyorum. Bir gece bile kullanmasam tekrarlıyor alt ıslatmam. Artık psikolojik olarak çökmüş durumdayım. Bunun çözümünü bilen varsa cevap yazsın lütfen….

Sağlık
25 Kasım 2010

meraba 19 yaşındayım.küçükkende altımı ıslatıyordum ama o zamn annem yatağa naylon sererdi orta 15 yaşına gelince annem altımı muşamba çocuk beziyle bezlemeye başladı.doktora gittik yaralı bir sonuç çıkmadı.bezlenmeye devam ettim bende.geannem gündüz yada gece fark etmiyor uyuduğum zamn altımı bezliyor.geceleri bişey içmemeye çalışıyorum ama sabah yine altımı ıslatıyorum.evin tek çocuğuyum ondan dolayı muşamba bezlerimi annem balkona asıca komşular anladı bezlendiğimi dahası komşular görüyor bezlerimi gülüyorlar çok utanıyorum o zaman.geçen evin pencereler açıktı altıda muşamba bezimi gördüler bi tuhaf oldum çok utandım. yengemlere giittik geçenlerde ben uyuya kalmışım koltukta yengemlerde vardı annem koltukta altımı muşambayla bezlemiş altımdada gecelik olmadığından bezimle uyumuşum öyle.uyandığımda kalktım beni altımdaki pembe muşamba bezimle gördüler kocaman çocuk oldun ne bezlenmesi diyince çok utandım.annem başka çaresi yok altını bezlicem bırakana kadar dedi.bebek gibi bezlenmeye devam ediyorum her gece.

Sağlık
30 Kasım 2010

tatlim bu herkesin basina gelebilecek bise.burada hata ailende.sana boyle davranarak senin psikolojini iyice bozuyorlar.30 yasin uzerinde ayni sorunu olan bir can dostum var.sen kendini rahatlatmaya bak.geceleri 1,5 veya 2 saatte bir saatini tuvalete kalkmak icin kur.yatmadan 2 veya 3 saat oncesine kadar sivi gidalar tuketme.yatmadan once mutlaka tuvalete git ve ailenin bu konuda kulturlenmesini ve biraz bilinclenmesini sagla.onlarin senin uzerindeki baskisi azalinca gorursun senin bu olayinda azalacak.ben de senin yaslarindayken ayni konudan muzdariptim.insanin psikolojisi duzelince hersey yoluna giriyor.ozellikle anne ve babani cok kiniyorum.ne demek kucuk bir sunger.dogru durust bir yatakta yatirmalilar seni.mutlaka saat kur biraz uykun bolunur ama olsun buna degecek.bunyen alistiktan sonra 2 saatte bire sonra 3 saatte bire kurarsin.gececek.sakin uzulme.herkesin yasayabilecegi bir sorun.guzel gunler seni bekliyor.herseyden ve herkesin soyledigi laflardan once senin icin kendin onemlisin.bunu unutma.guzel gunler gecirmen dilegiyle canim.

Sağlık
30 Kasım 2010

sakın uzulme.uyumadan once tuvalete git ve geceleri 1,5-2 saatte bir saatini kur tuvalete git.psikolojini rahatlat.eger kafaya takarsan cozum olmaz.bu hayatın bir parçası herkes yaşayabilir bunu.tek sen değilsin.önce kafan rahat olacakki böbreklerinde rahat olsun.takıntı haline getirme.eğer yine çözüm olmazsa bir doktora başvur.

Sağlık
17 Aralık 2010

ben 13 yaşındayım altımı ıslatıyorum ama sadece üşüttüqüme başka zaman yok bunu nedeni bier hastalık olabilirmi admin cevap yazarsan seviniRm

Sağlık
31 Ocak 2011

oğlum 12 yasında gece altını ıslatıyor hangi bölüme götürmem gerekiyor

Sağlık
3 Mart 2011

ben 23 yasındatım ama cocuk gibi bazen ıslatma oluyoor yasamaktan utanıyorun ya lutfen bır yol ğosterın bana. bu halde yasamak bıle cok zoruma gıdıyor hep insanlardan kacıyorum.bıktım artık yasamaktan yasamaya bule utanıyorum

Bu durumun insani olduğuna inanıyoruz. Bizce altınıza ıslatmaktan değilde bir doktora gitmiş olmadığınızdan hayıflanmalısınız. N olursa olsun bir doktora görünmeniz çok faydalı olacaktır. Geçmiş olsun

Sağlık
4 Nisan 2011

ben 18 yaşındayım vede 6 yaşından beri tedavi görüyorum ama tedaviler olumlu cevap vermiyor ne yapmalıyım nasıl bitkiler kullan malıyım

Sağlık
9 Nisan 2011

merhaba oğlum 10 yaşında altını ıslattığı iöçin doktora başvurdum ultrason idrar tahlilleri yapıldı hiç bir sorun görülmedi şu anda minirin melt 120 mcg liyofilizat kullanıyor peki bu ilacın kısırlık yapma gibi bir riski varmı lütfen beni bilgilendirrmisiniz?

Sağlık
18 Ağustos 2011

ben aksanları aldıma isiyorun bunun icin ne yapmalıyız ben 13 yasındayım

Sağlık
8 Eylül 2011

meraba ben 14 yasında birerkekçocuğuyum doğduğum günden beri altımı ıslatıyorum bir ara bıraktımı sanmıstım 7-8 gün altıma kaçırmadım ama bir sabah altıma kaçırdığımı görünce çok üzüldüm birazda ağladım lütfen bana yrdım edin…

Sağlık
12 Ekim 2011

bn 23 yaşında bir bayanım ve alt ıslatma sorunum var bu beni çok rahatsız ediyor.nörolojiye gittim.ilaçlar faydasız kaldı.artık bıktım bu sorundan lütfen yardımcı olun cevabınızı yazımın altından gönderirseniz sevinirim..

Sağlık
27 Kasım 2011

benim kızım 3.5 yaşında eğer ben gece tuvalete kaldırmazsam altına kaçırıyo durumuna kendiside üzzülüyo bende üstelik ben korkuyorum çünkü ben de 13 yaşıma kadar altımı ıslattım geceleri kızımda bana çekecek diye korkuyorum bana yardımcı olursanız sevinirim

Sağlık
3 Şubat 2012

15 yaşındayım.Fakat hala yerimi ıslatıyorum.bu durumdan çok utanç duyuyorum.doktora gittim.faydası olmadı.yardım ederseniz çok sevineceğim.lütfen yardım edin…

Sağlık
10 Şubat 2012

merhaba benım oglum 15 yasında gece 2 defa kaldırdımız halde bazen yınede yapıyor bız gece kendı uyansın tuvalete kalksın dıye 2 tane telefonnun alarımını kurukuruyoruz ama nafıle doktorada goturduk yok aylık takıp edın not tutun yok su yok bu elle tutacak bır sey yok anca tavsıye bır alarımdan bahsedılıyor ama bır turlu kavusamadık bunun baska bır tedavısı yokmu acaba

Sağlık
11 Şubat 2012

merhba.ben 10 yaşında bir erkek çocuğuyum istanbulda yaşıyorum.aynı sorun bendede var .yazılarınızı okudumda herez bezzden kurtulmak istiyo .ben tam aksi düşünüyorum. mesela yatılı misafirliğe gittiniz anneleriniz bez bağğlamadı .gecede kaçırdınız. sabah herkes onu temizlemek için başına üsüsecek.ve seni elinden geldiği kadar utandıracaklar.ama eğer bez bağlanmış lsaydı işeseniz bile yatak temiz kalcaktı .oyüzden annem her misafirliğe gittiğimde bana bez bağlar.ve ben hiç rahatsız olmam zaten ben utanırsam onlar daha fazla üstelerler. o yüzden bence bezlenmekten asla vazgecmeyin işemeseniz bile bez altınızda olunca insan kendini güvende hisseder (bezli hayat oh ne rahat!!!…)

Sağlık
19 Şubat 2012

Doğruyu söylemek gerekirse, ben 11.5 yaşındayım.. 7yaşındayken doktora gitmiştim ve o mınırımdan aldıydım. çok acı bir tadı var felan dedim, bahaneler uydurdum ve o ilacı içmedim.. annem bana baskı yapmadı ama artık bıktım,bi doktora gidelim gibi söylemlerde bulundu.ama ben utanıyorudum.. doktor sanki bu yaşına geldinde hala altınamı yapıyosun gibi bi ifadede bulunur gibi düşündüm… bir hafta felan oldu ve doktora gittik.. doktor bunun herkeste olabileceğini söyledi ve kendimi üzmemem içn bana daha etkili olman içn mınırım dan kullanmalısın dedi ve bende kullanmaya başladım.. 1 ahftadır altıma yapmıyorum :) ama daha dün hastaydım ve saat 19:00da uyuya kalmışım.. birazcıkta altıma kaçırmışım 11de uyandım hemen ilacımı alıp yattım o zaman altıma yapmamışım. zarzorda olasa doktora gittiğim içn kesilirse telefon alınacağı içn değil kendimi bu hayattan kurtarmak içn ilaç içiyorum ve bizmki sanırım genetik ama ailemdeki herkesinkide geçmiş, benimki neden geçmesin değil mi? iyi günler iyi akşamlar …

Sağlık
7 Mart 2012

Kızım 19 yaşında altına kaçırma sorunu var artık bu sorundan bıktım ilaç kullandık fayda etmedi. akşam saat 8 den sonra sıvı almıyor yine fayda etmedi haftada 5-6 gün altına kaçırıyor. yatak hemen hemen hergün ıslak geçici çare olarak altına muşamba bağlamayı düşündüm fakat 10 tane yere gittim sordum muşamba yok bulamadım muşambayı nerden alabilirim. en azından altını muşambayla bağlarsam yatak yorgan batmaz.
Artık yatak yorgan yıkamaktan sıkıldım.
19 yaşına uygun muşambayı nerden satın alabilirim nerde bulabilirim adres verirseniz sevinirim.

Sağlık
13 Mart 2012

benim oğlumda 15 e girdi yıllardır geceleri altına işiyor haftanın 5 günü kesin işiyor .ablasıda işemeyi geç bıraktı şuan üniye gidiyor.ablasını 9 yaşına kadar geceleri bezledim.ama oğlum 15 olmasına rağmen geceleri altına bez bağlamaya devam ediyorum.rahat olmasın diye hazır bez bile kullanmıyorum.muşamba bağlıyorum altına eski usul üçgen bebek cocuk muşambası yani.her gece bez kavgası istemiyorum bezlenmek diyor ağlıyor kaçıyor.normalde uykuya dalınca bağlıyorum bezini ama bazen biz erken yatıyoruz o pc de oynuyo vs uyur kalırım işerse batar yatak yorgan diye bezlemek istiyorum.laftanda anlamıyor üşürsün hasta olursun yatakların çiş olur pis kokarsın oğlum hiç olmazsa altına bez bağlatırsan sadece bez ıslanıyor diyorum sıkıyor bez bağlatmıycam diyor .sıkı bağlıyorum bezini yoksa sidiği bacak arasından karın altından sızabiliyor.geceleri 15 gün kadar bezlemedim kaldırmayı denedim 13 gece ıslak kalktı .yeniden mecbur bağlamaya başladım altını .2 seneyi geçti hiç bez bağlamadığım gece olmadı tam aksine bazı geceler bezini bile değiştiriyorum .itiraz etmesinden bıktım eğer bi daha böyle yaparsan muşambalarını balkona asıcam görsünler gelen misafir olursa altına işiyor bez bağlıyorum altına herkes görsün başkası varken bağlıycam altını dedim korktu utandı 3-4 gecedir rahat bağlıyorum muşambasını umarım artık işemeyi keser.

15. yaşında bir gençten bahsediyoruz. Mutlaka konuşulmalı ve bazı ön tedbirlerle gencin bir kaç gün üst üste kuru kalkması sağlanmalı. Bunları yapmadan önce doktora gidilmeli ve durumun bedensel mi yoksa psikolojik mi olduğu teşhis edilmelidir. Eğer yatak ıslatma hali psikolojikse 1. yatışa 3-4 saat kala sıvı alımı kesilmeli yine sıvı meyveler yenilmemeli 2. gençle konuşulup mutlaka bu durumla başa çıkmak için ortak karar alınmalı 3. gerekirse geceleri saat kurup genç 3 saate bir kere kaldırılmalı ve tuvalete götürülmelidir. Şunu unutmayınız. eğer gencin kendine güveni gelirse mutlaka bu durumun üstesinden gelecektir. Geçmiş olsun

Sağlık
15 Mart 2012

mrblar benim oğlum 7. sınıf ve alt ıslatma sorunu var .bayağı fazla hemde gecede 2 3 kez işediği oluyor .tatil günlerinde öğle vakti 2 saat bile uyusa çişini yapabiliyor altına akıllı ve zeki bi çocuk aile tarafındanda çok sevilir maddi manevi olsun babasıyla benimle olsun bi sorunumuz yok.farklı doktorlara götürdük çoğu aynı kanıya vardı.psikolojik dediler.eşim çalşıyor ben ev hanımıyım maddi sorunlarımızda yok.derslerinde de başaraılı bol bol ders çalışır pc kullanır . uykuyu çok seviyor derin uyuyor .bezleme işini bende yapıyorum.bez bağlıyorum yani altına.bezlenmeyi sevmiyor zaman zaman sorun yaratıyor çıkarmak istiyor bezini ben taviz vermiyorum.hazır bez de bağlıyorum muşambada evden başka yerde kalacak olursa hazır bez evde muşamba bağlıyorum.2 sefer gece bezini haberim olmadan çıkarmış birinde muşambasını çözememiş galiba yırtmış üstü başı yatağı göl olmuş resmen.baya kızdım vurdum poposuna bacaklarına sinirle bi daha yaparsan bezini çıkarır koparırsan gece gündüz bağlarım altına bez okula bile bezli gidersin sokağa bile çıkamazsın bezlenmeden sidikli pis seni vs laf söyledim ağladı üzüldüm sonra bende .tatil zamanı gece geç yatıyor ders çalışıyo pc ile oynuyor ben yatıcak olursam altını bağlıyorum ama bak oğlum ben yatıcam sonra unuturuz bez bağlamayı heryer çiş olur o yüzden bezliyorum ama yatmadan önce çişin gelirse haber ver çıkaralım bezini diyorum.tamam diyor çok az oluyor beni kaldırdığı.tatil günleri öğle uykusu gelirse oğlum uyucanmı çiş yaparmısın altına bez bağlayalımmı diyorum istemiyor.uykuya dalıyor 10 dk geçmeden bağlıyorum bezi altına güvenemiyorum 2 saat sonra uyanıyor işemiş oluyor bezine.ceza da verdim muşambalarını yıkattım oyun oynamasını yasakladım sokağa çıkmasına izin vermedim.okul ara tatile girdi bi hafta gece gündüz altında bezle gezdi.değişen bişi olmadı.misafirliğe gitsek ödüm kopuyor orda işerse altına uykusu gelirse diye çantama bez koyuyorum belki bağlarım altını diye hiç olmadı ama tedirgin oluyorum.yakın akrabalara gittikmi bezlendiğini biliyolarlar.rahat bağlıyorum altına bezi sorun olmuyor.bazen 1 hafta annemlerde kalıyoruz inanın bi koca çanta yanıma sadece oğlum için atlet kilot hazır bez ve muşamba alıyorum ordada var dolapta bezi muşambası unutursam yanıma almayı sorun olmasın diye bırakıyorum orda.ne zaman ve nasıl bezlenmeden yatacak bezine işemeden uyanacak bekliyoruz ailecek.

7. sınıfa giden çocuğu bezliyorsunuz. Yatağını ıslattığınında poposuna vuruyorsunuz. ıslattığı bezi yıkatıyorsunuz. Ona güvenmiyorsunuz. Elinde olmayan bir hatadan dolayı oyun oynamasını kısıtlıyorsunuz. Tekrar ediyorum bu 7. sınıfa giden bir birey. Maddi durumunuzun iyi olduğundan yedirdiğinizden, içirdiğinizden bahsediyorsunuz. Fakat 7. sınıfa giden bir bireyin pisikolojisinden veya sizden beklentilerinden hiç bahsetmiyorsunuz. Bizce sorun sizin çocuğunuza davranışınızda yatıyor. Çocuğunuzla birlikte bir psikoloğa gitmeli ve duyacaklarınıza şimdiden hazır olmalısınız. Geçmiş olsun dileklerimizle.

Sağlık
20 Mayıs 2012

merhaba arkdaşalar benimde bir oğlum var 14 yaşında seneye liseye gidicek ama gece altına işiyor hemde 2-3 kere bizdede bez uygulanıyor çok sıkılıyorum bu durumdan bi çocuk bu kadar işermi ki gece gidip altını bağlıcam bağlatmıyor olum yatağın batıcağına bez batsın diyorum olmaz diyor bende onun uyumasını bekliyorum uyuduktan sonra bezini bağlıyorum artık hazır bez parsıyla yetinemiyoruz muşamba bez bağlıyorum bu seferde ağlıyor dayanamadım geçen bağırdım bezini balkona asıcam dedim herkez işideğini gösünde sana gülsün dedim 4 5 gündür sorun çıkarttığı yok ama napayım bir yere giderken yanımda bezinide götürüyorum geçen gün teyzesi gilde kaldı ben teyzesine durumu önceden söyledim teyze oğlumu çok sever yatağa muşamba koymuş çocuk yatakta bi anormallik varmış dedmiş teyzesine teyzesi yok sen yat demiş sabah kalkmış oh işemedim demiş birde ne görsün altında bez tamamen dolmuş teyzesi anlayılşı olduğu için onun yanıda kalıyor ne yapmalıym ?

Sağlık
11 Haziran 2012

Arkadaşlar muşamba çocuk bezi bağlayanlar canpedin yeni ürünü çıkmış özel bakıma ihtiyaç duyan çocuklar için canped extra small canpedin ana sayfasına bakın detaylar için

ömer
29 Ağustos 2012

eee ne güzel işte bende altımı bağlıyorum bez bağlamaktan müşamba bağlamaktan daha güzel birşeymi var??? benimde müşambalarım var hiç kimsedende utanmadan yıkayıp asıyorum balkona…

duru
4 Kasım 2012

benimde 11 yaşında kızm var hemen hemen her gece altına yapıyor ilk 10 gün geçer diye altına bez bağlamadım ama yaklaşık 6 ay oldu geçmedi bende bağlıyorum 6 aydn beri doktora da gitmiyor. bezlenmekten sıkıldığını söylüyor fakat yapıcak bi şey olmadığını bez bağlamak zorunda olduğumu doktora gitmezse bunun böyle devam edceğini sakin bir dille anlatıyorum fakat dinlemiyor beni ne yapıcam hiç bilmyorum.

ömer
21 Kasım 2012

duru hanım bu kızınıın elinde olan bişey değil ki sizi dinlesin veya dinlemesin. bu psikolojik veya fizyolojik olabiliyor. lütfen üzerine fazla gitmeyn bu dahada artmasına neden olabilir. ben de bu durumu yaşadım. bu durumu her konuştuklarında daha fazla sıkılıyordum ve süreç uzuyordu maalesef. bezlemeye devam edin. büyüyünce aklı erince biraz da utanmaya başlayacaktır ve çaba gösterecektir.

S.Topçu
21 Aralık 2012

merhaba benimde oğlum 11yaşında geceleyin altını ıslatıyor yatman önce wc götüyorum sonra altına bez bağlıyorum hzır bezliyorum bunun yüzünde biryere kalmaya gidemiyoruz biryere gitsekte çatma bez bırakıyorum yatman 10dk bağlıyorum bazen bezi sabaha doğru doluyor bazen patlıyaçak gibi oluyor oğluma soruyorun niye altını ıslatıyorsun oğlum diyorum amama ney fayda bazen ceza olsu okula giderken bez bağlıyorum.

Sayın TOPÇU az bile yapıyormuşsunuz. Ben çocuğuma altını ıslatınca elektrik veriyorum…
Lütfen hanım efendi eğer çocuk bunun farkında olsa alt ıslatma işini yapmazdı. Bu tür ceza işleri çocuğun bu sorununu kökleştiriyor. Hiç fayda sağlamıyor.

sağlık
31 Ocak 2013

sevgili anneler. bnmde 15 yşında bir kız çocuğum var.ve her gece altına muşamba seriyorum.ve her gecede tuvalete kaldırmak isteyince altına yapmış oluyor ve uykumu alamıyorum erkenden yatmak zorundayım işe gididyorum kızımın bu rahatsızlığından dolayı geceleri uyuyamıyorum ve işe hep geç kalıyorum lütfen bana yardım edin…..:(

ali
4 Nisan 2013

ben 10 yaşımdayım bende sizlergibi geceyin altımı kaçıyorum ben teyzem kalıyorum birdün yatıyordum altımı kaçırmışım teyzededimki su içtim su döküldü dedeim ama teyzem anlamış sonra 2 igece ge teyzem ben yattıktan sonra altımı bez bağlamış çok utandım sabah kalktığımda altımda bez vardı teyzem içereye girdi altımı aç tı

Çilli
15 Mayıs 2013

Burdaki anneleri hiç anlamıyorum. Çarşaf yıkamaktan bıkanlar, ceza verenler, utandıranlar.. Niye ?? Uuyanamayan , altını ıslatan çocuklarınız için.. Çok içim sızladı. Bende ilkokul 2. sınıfa kadar bezlendim. Annemden , hiç dayak yediğimi utandırılıdığımı hatırlamıyorum.. Şimdi 4 yaşında bir oğlum var ,oda genetik olarak bana çekmiş ,,gece çiş tutmamıza rağmen kaçırıyor.. Gecede 3 kez çarşaf değiştirdiğimi biliyorum aylarca, hala da , bir kez kızmadım, birkez konuyu açmadım. Kim istiyerek yapar bunu. Değil 20 yaşına 30 yaşınada gelse altını bezlemem, çarşaflarını yıkarım bunu babasından başka kimse ile de paylaşmam.. Lütfen çocuklarınızda tamiri zor yaralar açmıyalım, lütfen anneler iş bizde bitiyor…

yardim edin
14 Ağustos 2013

Benim aslinda burda yorum yapanlar gibi degil yatmadan bir iki saat once sivi bisi tuketmessem o geceyi kuru gecirebiliyorim ama son care alarm kurucam kendimi alistiricam atrik biktim bez baglamaktan altima cop poseti giymekten aliem bisey dmesede cok utaniyorum artik tmm hastalikta ama nasip olup bir gun cocugum olursa ondada boyle nisey olursa asla kizmiycam ona cunku kendi basimada geldi biliyorum 14 yasindayim ve ne yapacahi NJ I bilmiuorum

Sinem
17 Kasım 2013

Ben 17 yasndayım yaklasık 3 aydr altıma kacırıyorum gecelerı….Ilk baslarda annem sadece yatagmın altna musamba serıyordu.Ama daha sonraları her gn camasır esfmn degstrnce bbr gn elınde posetle geldı anne dedım ne var o posette cıkardı pempe mavi musamba bezler..Anne ne olacak o bezler dedım cok ıyı bılıorsn canım dedı.Anne cıddı olamazsn dedım cıddıyım canım dedı hem sen hem bız rahat uyuyalım dedı hem hergun esfmn ve camasır atma banyoya dedı.Hem canım daha rahat yatacaksn ınanbana dedı canım anne baska br yol yokmu dedı yuok canım her yolu denedık dedı.Bende anne baska yolum yok galıba dedım yok canım dedı.Neyse o gun gece annem odama geldı hadı bakalım bezleyelım dedı.Morelım bozuk br sekılde yattım bezledı.Canım sıkma canını brsey yok bunda dedı.Tamam anne dedım.Pıjamamı gıydırdı.

Yazı Hakkında Bir Yorum Yapınız

Google Sayfamızı Beğenir misiniz?
.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Gebelikte Rh Uygunsuzluğu
Hamilelikte Tansiyon
Hamilelik Döneminde Sigara İçmek
Trizomi 21 kandan test edilebiliyor
Bebekler hangi sıklıkta beslenmelidir?
Bebeklerde 1/2 Yaş arası beslenme
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.