ÇOCUKLARDA KONJENİTAL KALP DEFEKTLERİ

Eğer çocuğunuza “Konjenital (Doğuştan) kalp defekti (kusuru)” tanısı konmuşsa, bu tanı çocuğunuzun doğarken kalp yapısında bir problemle doğduğu anlamına gelmektedir. Çocuğunuzun doğuştan bir kalp kusuru ile doğması ebeveynlerini muhtemelen kısa ve uzun vadeli olarak endişelendirecektir. Ancak Konjenital kalp defekti tanısının konması çocuğunuzla ilgili ileriki aylarda ve yıllarda atılabilecek adımların belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Kalp odacıkları arasındaki küçük delikler gibi bazı konjenital kalp defektleri basit oldukları için genellikle tedavi gerektirmemektedir. Ancak çocuklardaki bazı diğer konjenital kalp kusurları ise daha karmaşık oldukları için birkaç yıllık bir süre içinde çeşitli ameliyatlar yapılmasını gerektirmektedir.

BELİRTİLERİ

Ciddi konjenital kalp kusurları:

Bu belirtiler genellikle bebek hayata geldikten ilk birkaç saat, gün veya hafta sonra kendini göstermektedir. Görülebilecek olası belirtiler şunları içerebilir:

• Cildin normal renginde kayıp,

• Cilt renginin özellikle dudak bölgesinde soluk gri ya da mavi renkte görünmesi (siyanoz)
• Hızlı nefes alış verişi,
• Göz çevresi, bacak ve karın bölgelerinde şişme,
• Yemek yerken nefes darlığının yaşanması fazla kilo alınmasına neden olmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Daha az ciddi konjenital kalp kusurları:

Bu tip kusurlar genellikle çocukluk dönemine kadar fark edilmemektedir. Çünkü çocuğunuzda herhangi bir belirti oluşmayabilir. Daha büyük çocuklarda belirgin olarak görülen belirti ve bulgular aşağıdaki gibi olabilir:

  • • Egzersiz veya aktivite sırasında kolayca nefes darlığı oluşması,
  • • Egzersiz veya aktivite sırasında kolayca yorulma,
  • • Kalp ya da akciğerlerde sıvı birikmesi,
  • • El, ayak bilekleri veya ayaklarda şişme.

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİ?

Ciddi konjenital kalp kusurları genellikle çocuk doğmadan önce veya doğduktan kısa bir süre sonra teşhis edilir. Eğer bebeğinizin yukarıda sayılan belirtilerden herhangi birine sahip olduğunu fark ederseniz, bir doktora gösteriniz.
Çocuğunuzun büyüdükçe ciddi olmayan kalp kusurlarının belirtilerinde artmalar olursa doktoruna gösteriniz. Çocukta görülen belirtilerin bir kalp kusuruna ya da başka bir tıbbi duruma bağlı olarak gelişip gelişmediğinden emin olmak için çocuğunuzun doktora götürülmesi şarttır.

NEDENLERİ

Kalp nasıl çalışır?
Kalp içi boş dört odacıktan oluşmaktadır ve bu odacıklar sağ ve sol diye ikiye ayrılır. Kalp, temel görevi olarak vücuda kan pompalar. Bunu yaparken de sağ ve sol odacıkları kullanır. Kalbin sağ tarafına akciğere kan taşıyan akciğer atardamarları bağlıdır. Akciğerlerden oksijen alan damarlar kalbin sol tarafına dönerler. Daha sonra aort atar damarına ve vücudun geri kalanına kalbin sol tarafından kan pompalanır.

Kalp defektleri (kusurları) nasıl gelişir?
Bir bebeğin kalbi gebelik başladığından sadece 22 gün sonra atmaya başlar. Bu noktada, kalp basit bir tüp şekline sahiptir. 22. ve 24. günler arasında, kalp sağa dönmeye ve şekillenmeye başlar. Gebelik başlangıcının 28. gününden sonra daha önce tüp şeklinde olan kalp, belli belirsiz bir şekilde iki bölüme ayrılmaya başlar ve bu bölümlerden dış kısmına kan taşımaya yarayan büyük kan damarları da yavaş yavaş belirmeye başlar.

Genellikle kalp gelişiminin bu aşamasında, bebeklerde kalp kusurları oluşmaktadır. Araştırmacılar kalp kusurlarının niçin başladığına dair kesin verilere sahip değillerdir ancak bazı sağlık koşulları, ilaçlar ve genetik etkenlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

Kalp kusurlarının türleri:
Çocuklarda görülen kalp kusurlarının birçok türü bulunmaktadır. Bu kusurlar aşağıdaki kategoriler altında değerlendirilebilir:

Kalpteki delikler. Görülen kalp kusurlarının birçoğu kalp odacıkları arasında ya da kalpten çıkan damarların arasında görülen delikler olmaktadır. Bu delikler oksijen bakımından zengin kan ile fakir kanın karışmasına neden olurlar. Eğer delikler fazla geniş ise ve fazla miktarda kanın karışmasına neden oluyorsa, çocuğunuzun vücuduna kan taşıyan damarlardan normalden daha az kan gidecektir. Vücuda oksijen miktarı bakımından yetersiz kan gidince de çocuğun dudak çevresi ve tırnağı gibi bölgeler mavi renkte görünecektir. Ayrıca oksijen bakımından zengin ve fakir olan kanların karışması sonucu çocukta “konjestif kalp yetmezliği” belirtileri de görülmeye başlayabilir. Bu belirtiler nefes darlığı, sinirlilik ve bacaklarda şişme şeklinde kendini göstermektedir.

Kalpteki delik defektlerine verilebilecek örneklerden biri de “Ventriküler septal defekt” tir. Bu kalp kusuru kalbin sağ ve sol karıncıkları arasında görülür. Diğer bir kusur ise üst kalp odacığında görülen “Atriyal septal defektidir. “Patent duktus arteriozus” sorunu ise aort atar damarı ve akciğer atardamarı arasında oluşan bir deliktir.

• Engellenmiş kan akışı. Kalpte ya da vücutta yer alan damarlarda kalpteki kusurlardan dolayı daralma meydana gelirse, kalp kan pompalamak için kendini daha fazla zorlayacaktır. Bu tüp defektler arasında en yaygın görüleni kalpten sağ kulakçığından çıkıp akciğere giden damarlarda meydana gelen daralmadır. Kan akışının engellendiği diğer damarlardan biri de aort darlığıdır. Aort atar damarı kanı kalbin sol kulakçığından alıp tüm vücuda taşıyan damardır. Daralmış damarlar nedeniyle kalp kan pompalamada daha çok zorlanır ve bu durum da kalp kaslarının kalınlaşmasına ve genişlemesine neden olmaktadır.

• Anormal kan damarları. Birçok konjenital kalp kusuru kalpte yer alan ya da kalpten çıkan damarların yanlış şekillenmiş olmasından ya da yanlış yerleşmesinden kaynaklanabilmektedir. Örneğin akciğer atardamarının ve aort atardamarının kalpteki yanlış yerleşimleri ciddi kalp kusurlarına yol açmaktadır. Bu durumlar yaşamı tehdit eden kusurlardır. “Aort koarktasyonu” olarak adlandırılan durumda vücuda temiz kan taşıyan ana damarın daralması söz konusudur. Aort Koarktasyonu aynı zamanda yüksek tansiyona neden olmaktadır.
• Kalp kapağındaki anormallikler. Kalp kapakçıklarının doğru şekilde kapanıp açılamaması kanın düzgün akmamasına neden olmaktadır. Bu durum da “Ebstein anomalisi” örnek verilebilir. Üçlü kapakçık (sağ kulakçık ve sağ karıncık arasında yer alır) hasar görmüştür ve kan sızdırmaktadır. Diğer bir örnek de “pulmoner atrezi” dir. Burada da kalp dokularından biri akciğere kan taşıyan atardamarı tıkamıştır.

• Birkaç kusurun bir arada yer alması. Bazı bebekler birçok kalp kusuru ile doğarlar. Örneğin “Fallot tetralojisi” adı verilen kalp probleminde dört kusur bir arada bulunmaktadır. Bu dört kusur şöyledir: 1. Sağ karıncıkta delik, 2. Sağ karıncık ve akciğer arteri arasında daralmış geçiş, 3. Kalp ile aort atardamarı arasındaki bağlantıda kayma ve 4. Sağ karıncıkta kas kalınlaşması şeklindedir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Çocuklarda görülen ve erken problemlere yol açan konjenital kalp kusurlarının nedenleri kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, bazı çevresel ve genetik risk faktörleri rol oynayabilir. Yaygın olan risk faktörleri şöyle sıralanabilir:

• Kızamıkçık (Alman kızamığı). Gebelik sırasında kızamıkçık geçirilmesi bebeğin kalp gelişiminde sorunlara neden olabilir. Doktorunuz gebelik öncesi bu viral hastalığa karşı bağışıklık sisteminin korunması için aşı olmanızı önerebilir.
• Diyabet. Kronik diyabet hastası olan bir annenin bebeğinde kalp sorunlarının gelişme riski daha fazla olmaktadır. Bu nedenle gebelikten önce ve gebelik esnasında diyabetin kontrol altında tutulması gerekmektedir.
• İlaçlar. Hamile iken alınan bazı ilaçlar da konjenital kalp kusurlarına yol açan etkenler arasında yer alır. Hamile olmadan önce doktorunuza kullandığınız tüm ilaçların ismini vermeniz önerilir. Bebekteki kalp sorunlarına neden olma riski olan ilaçlara “talidomid” etken maddeli ve diğer bazı anti-nöbet ilaçları örnek verilebilir.
• Hamilelik sırasında alkol tüketimi. Gebelik esnasında alkol tüketmekten kaçınılmalıdır çünkü “Fetal alkol sendromu” olan bebeklerde genellikle doğumsal kalp kusurları görülmektedir.
• Kalıtım. Konjenital kalp kusurları ailede görünen birçok genetik sendromla ilişkili olabilmektedir. Fazladan bir tane 21. kromozoma sahip olan Down sendromlu çocukların üçte birinden fazlasında kalp kusurları görülmektedir. 22. kromozom üzerindeki genetik materyaldeki bir eksiklik kalp kusurlarına neden olmaktadır. Bebeğin gelişimi sırasında yapılan genetik testler bu tür bozuklukların erken fark edilmesini sağlayabilir. Zaten doğuştan kalp kusuru olan bir çocuğunuz varsa, genetik danışmanınız bir sonraki çocukta da olma ihtimalinin yüksek olacağını belirtecektir.

KOMPLİKASYONLAR

Bebeğinizin kalbinde varlığı tespit edilen ciddi kalp kusurlarının daha ciddi sorunlara neden olmasını önlemek için doğumdan hemen sonra tedavi süreci başlatılmalıdır. Neyse ki, en ciddi kalp defektleri doğumdan kısa bir süre sonra ya da bazen bebeğiniz doğmadan önce tespit edilir.

Doğuştan kalp kusuru olan bebeklerde oluşması olası olan komplikasyonlardan bazıları şunlardır:

• Konjestif kalp yetmezliği. Kalbin vücuda kan pompalamak için çok zorlandığı bu ciddi komplikasyon özellikle doğumdan sonraki ilk altı ay içerisinde kalp defekti olan bebeklerde kendini gösterir. Konjestif kalp yetmezliği belirtileri genellikle nefes nefese kalma, hızlı nefes alıp verme ve kilo alma içermektedir.

• Yavaş büyüme ve gelişme. Konjenital kalp defekti olan çocuklar genellikle diğer çocuklara göre daha yavaş gelişir ve büyürler. Çocuğunuz aynı yaştaki diğer çocuklara göre daha küçük olabilir ve sinir sistemini etkilemesi halinde, yürüme ve konuşmada diğer çocuklara göre daha geç öğrenirler.

• Zatürre. Doğuştan kalp hastalığı olan çocukların zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma eğilimleri daha yüksek olmaktadır.

• Kalp ritim problemleri.

• Siyanoz. Eğer çocuğunuzdaki kalp kusuru kalbindeki oksijence zengin ve fakir olan kanın karışmasına neden olursa, çocuğunuzun cilt renginde grimsi ve mavimsi bir renk gelişir. Bu duruma “siyanoz” denir.

• İnme. Nadir olarak görülen bir durum olmasına rağmen, konjenital kalp defekti olan bazı çocukların kalbindeki bir delikten çıkan kan pıhtısı beyne kadar ulaşabilir ve inmeye neden olabilir.

• Duygusal sorunlar. Konjenital kalp defekti olan bazı çocuklarda özgüven eksikliği yaşanabilmektedir. Faaliyetlerde kısıtlanma yaşamaları, boylarının daha kısa olması ve geç öğrenmeleri kendilerini duygusal olarak kötü hissetmelerine neden olabilir. Eğer çocuğunuzda bu tip duygusal değişiklik belirtilerinden endişe duyarsanız doktoruyla konuşunuz.

 • Ömür boyu takip edilme gerekliliği. Konjenital kalp kusurları olan çocuklar için uygulanan ameliyatlar ve kullanılan ilaçlar ile tedavi süreci bitmemektedir. Kalp kusurları olan çocuklar ömür boyu bu rahatsızlıklarının farkında olmalı ve belirtileri takip etmelidir. Çünkü ileride kalp doku enfeksiyonu riski (endokardit), kalp yetmezliği ve kalp kapak problemleri gibi komplikasyonlar gelişebileceği unutulmamalıdır.

TESTLER VE TEŞHİS

Çocuğunuzu muayene için götürdüğünüz doktor yaptığı rutin muayene sırasında öncelikle kalbin sesini dinleyecektir. Eğer bir uğultu veya çağıltı benzeri ses duyarsa bu ses çocuğun kalbinde bir problem olabileceğinin habercisi olabilir. Çağıltı sesinin duyulması her zaman kalpte mutlaka anormal bir durum olduğunu göstermemektedir. Bu tüp seslere tehlikeli olmayan masum sesler denir. Ancak bazen bu sesler çocukta gerçekten kan akışı ile alakalı anormal ciddi bir problem olduğunu gösterebilmektedir.

Doğuştan kalp hastalığı tespit etmek için uygulanan testler:

Çocuğunuzda herhangi bir kalp kusurunun var olup olmadığının kesin olarak anlaşılması için bazı testler istenecektir. Düzenli bir fiziki muayeneye ek olarak uygulanabilecek testler şunları içerebilir:
• Bebek ekokardiyografisi. Bu test, çocuğunuzun daha doğmadan önce bir kalp kusurunun olup olmadığını görmek için yapılır. Bu test ultrason cihazı ile gerçekleştirir. Ultrasondan yayılan ses dalgaları bebeğin kalbinin görüntülerini oluşturmak için kullanılır. Doktorlar ekokardiyografi testinin sonucunu teşhis ve tedaviyi belirlemede kullanırlar.
• Ekokardiyogram. Çocuğunuza uygulanan bu test ise çocuk doğduktan sonra uygulanır ve kalbinde herhangi bir sorun olup olmadığı tespit edilir. İnvaziv (cerrahi) olmayan bu testte de çocuk doktorunuz kalbin görüntülerini elde etmek üzere ultrason cihazından yararlanır. Ekokardiyografi testi doktorun çocuğunuzun kalp hareketini görmesini sağlar. Doktorlar kalp kası ve damarlardaki anormallikleri tanımlamak için bu testin görüntülerini kullanabilirler.
• Elektrokardiyogram. İnvaziv olmayan bu test ile çocuk kalbinin elektriksel aktivitesi kaydedilir. Bu şekilde kalp kusurları veya ritim problemleri teşhis edilir. Bilgisayar ve yazıcıya bağlı olan elektrotlar çocuğunuzun göğsüne bağlanır. Bağlanan monitör kalbin çarpım hızını dalgalar şeklinde gösterir.
• Göğüs Röntgeni. Çocuğunuzun kalbinde genişleme ve akciğerlerinde fazla kan veya sıvı birikimi olup olmadığının görülebilmesi için göğüs röntgeninden faydalanılır. Belirtilen bu durumlar kalp yetmezliğinin belirtileri olabilir.
• Oksijen ölçer (oksimetri). Bu test çocuğunuzun kanında ne kadar oksijen olduğunu ölçer. Kandaki oksijen miktarını kaydetmek için çocuğunuzun parmak ucuna bir sensör yerleştirilir. Oksijen miktarının çok az çıkması, çocuğunuzun kalbinde bir problem olduğunu gösterir.
• Kalp kateterizasyonu. Bu testte, ince, esnek bir tüp (kateter) bebeğinizin kasık ya da kolundaki bir kan damarının içine yerleştirilir ve kalp içine doğru yönlendirilir. Ekokardiyografi testinin bulguları çok kesin olmamaktadır ancak kateterizasyon ile çocuğun kalbi ile ilgili daha detaylı bilgiler elde edilebilmektedir. Ayrıca bazı kalp kusurları için, kalp kateterizasyonu sırasında tedavi de yapılabilir. Yapılan bu tedavi ile kalp fonksiyonlarında iyileşme görülebilir.

TEDAVİ VE İLAÇLAR

Konjenital kalp defekti çocuğunuzun sağlığı üzerinde uzun vadeli bir etkide bulunmayabilir. Bazı durumlarda tedavi edilmesi de gerekmeyebilir. Hatta bazen erişkin bir yaşa kadar fark edilmemekte ve tespit edilmemektedir.

Ancak bazı kalp kusurları ise ciddi olmakta ve kısa bir süre içinde tedavi edilmesi gerekmektedir. Çocukta mevcut olan kalp kusurunun türüne bağlı olarak uygulanabilen tedavi seçenekleri şunlardır:
• Kateter kullanılarak uygulanan tedavi yöntemleri. Günümüzde artık bazı çocuklar ve yetişkinlerde kateterizasyon teknikleri kullanılarak kalp kusurları tedavi edilebilmektedir. Bu teknikte klasik kalp ameliyatlarının aksine göğüs kafesi açılması gibi cerrahi işlemler uygulanmamaktadır. Kateterizasyon kullanılarak yapılan işlemlerde, doktor bacak damarından birinin içine ince bir tüp (kateter) yerleştirir ve X-ray görüntüleri eşliğinde kalbe doğru yönlendirir. Kateter kalbin sorunlu yerine küçük araçlar gönderilerek kalpteki kusur tamir dilmeye çalışılır.
• Açık kalp ameliyatı. Bazı durumlarda, doktorun kateter kullanarak sorunu düzeltmesi mümkün olmamaktadır. Bu durumlarda çocuğunuzun doktoru kalp defektlerini gidermek için açık kalp ameliyatı yapabilir. Bu ameliyat türü ciddi olmaktadır ve çocuğun iyileşmesi uzun zaman alabilmektedir.
• Kalp nakli. Ciddi kalp kusurları giderilemezse kalp nakli de zorunlu seçenek olarak karşınıza çıkabilir.
• İlaçlar. Bazı hafif kusurlu konjenital kalp problemleri ve yetişkin yaşta ortaya çıkan kalp defektlerinin tedavisinde ve kalbin daha verimli çalışmasında ilaçlar kullanılabilir.

Uzun süreli tedavi:

Konjenital kalp defekti olan bazı çocuklar hayatları boyunca birden fazla ameliyat ve tıbbi işleme maruz kalabilirler. Kalp kusurları olan çocuklar için tedavi sonrası elde edilen sonuçlar önemli ölçüde geliştirilmiş olmasına rağmen, çoğu insan, çok basit kusurları olanlar hariç, ameliyat sonrasında sürekli bakım gerekmektedir.

• Yaşam boyu izleme ve tedavi. Çocuğunuz kalp kusuru tedavisi kapsamında ameliyat olsa bile, durumunun sürekli izlenmesi gerekir. Bu kontroller çocukluk zamanında pediatrik kardiyolog tarafından, ileriki yaşlarda ise yetişkin kardiyologları tarafından yapılır. Doğuştan kalp hastalıkları ile doğan çocuklar hayatlarının yetişkinlik evrelerinde diğer sağlık sorunları ile de karşılaşabilmektedirler. Çocuğunuz büyüdükçe kalp rahatsızlığında dolayı sürekli takip ve bakım altında olması gerektiğini ona hatırlatmakta fayda vardır. Tedavi aşamasında da çocuğunuzu teşvik etmeye çalışınız ve yaşına uygun ikna edici sözler söyleyiniz.

• Egzersiz kısıtlamaları. Konjenital kalp defekti olan çocukların ebeveynleri tedavi sonrası çocuklarının sert oyun oynamalarından ve ağır faaliyetlerde bulunmalarından endişe ederler. Bazı çocuklarda egzersiz miktarını ve türünü sınırlamak gerekmektedir. Ancak bazıları ise birçok normal veya normale yakın aktiviteye katılabilirler. Hangi faaliyet ve egzersizlerin çocuğunuz için risk oluşturup oluşturmadığını öğrenmek için doktora danışınız. Çocuğunuzu tehlikeli olabilecek aktivitelerden uzaklaştırarak daha hafif faaliyetlere yönlendiriniz ve teşvik ediniz.

• Enfeksiyonların önlenmesi. Çocuktaki konjenital kalp kusurunun türüne bağlı olarak cerrahi işlem sonrası enfeksiyon önlenmesi için ekstra adımlar atılması gerebilir. Konjenital kalp kusurları olan bazı çocuklarda kalp kapakçıkları, kalp zarı ve kalp damarlarında enfeksiyon gelişme riski yüksek olabilmektedir. Bu nedenle bu çocuklarda cerrahi işlem öncesi iltihap önleyici antibiyotik alınması gerekebilir. Enfeksiyon kapma riski yüksek olan kişilerden bazıları da kalp kusurunun düzeltilmesi protez cihazlarla yapılanlardır. Yapay kalp kapakçığı nakli gibi işlemler enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Koruyucu antibiyotiğin çocuğunuz için gerekli olup olmadığın doktorunuzdan öğrenebilirsiniz.

BAŞA ÇIKMA VE DESTEK

Doğarken kalp kusuru ile doğan çocukların ailelerinin çocuklarının sağlığı konusunda endişelenmeleri normal karşılanmalıdır. Konjenital kalp kusurları olan birçok çocuk, kalp kusurları olmayan çocuklarla aynı şeyleri yapabilmelerine rağmen akılda tutulması ve dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar şöyle sıralanabilir:

 • Gelişimde zorluklar. Konjenital kalp kusurları olan bazı çocuklar uzun bir süre boyunca çeşitli ameliyat ve tıbbi işleme maruz kaldıkları için aynı yaştan olan diğer çocuklara göre gelişimleri daha geride kalabilir. Bazı çocukların çektiği zorluklar okul yıllarında sürebilir ve bu durum okuma yazmayı geç öğrenme ve bu konuda güçlük çekme şeklinde kendini gösterebilir. Çocuğunuzdaki buna benzer gelişim zorluklarında nasıl davranmanız gerektiği konusunda doktorunuzdan destek alabilirsiniz.
• Duygusal zorluklar. Doğuştan kalp kusuru ile doğan çocuklarda meydana gelen gelişim zorluklarına paralel olarak, bazı çocuklarda sahip oldukları yetenekler konusunda özgüven yaşanabilir. Okul çağına geldiklerinde çekilen duygusal zorluklar daha da artabilir. Çocuğunuzun bu tip sorunlarla başa çıkması için ebeveynler olarak destek sağlayabilirsiniz ya da bir psikolog ya da terapistten destek alabilirsiniz.
• Destek grupları. Ciddi kalp sorununa sahip bir çocuğun ebeveyni olmak elbette ki kolay değildir ve kalpteki sorunun şiddetine göre hayatının çok zor bir sürece girebilir ve zaman zaman değişik korkular ve endişeler içine girebilirsiniz. Bunları aşmak için aynı problemleri yaşamış diğer ailelerle tanışmanız ve onlarla fikir alışverişi yapmanız sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Karşılaştığınız sorunların üstesinden daha kolay gelebilir ve biraz daha cesaret kazanabilirsiniz.

ÖNLEME

Konjenital kalp kusurlarının kesin nedeni bilinemediği için önlenmesi de mümkün olmamaktadır. Ancak doğum kusurlarının oluşmasını önlemek için dikkat edilebilecek bazı hususlar vardır. Bu kusurların içinde kalp kusurları da yer almaktadır. Doğumla birlikte kusur oluşma riskini azaltmak için dikkat edilecek noktalar şunlardır:

• Kızamıkçık (Alman kızamığı) aşısı yaptırın. Hamilelik sırasında Kızamıkçık hastalığının ortaya çıkması bebeğin kalp gelişimini etkileyebilir. Bu riski ortadan kaldırmak için hamile kalmaya karar vermeden önce aşı olmanız önerilir.
• Kronik tıbbi durumları kontrol ettirin. Bazı kronik hastalıkların kontrol altına alınması da kalp kusurlarının oluşması riskini azaltır. Örneğin eğer şeker hastalığınız varsa, kan şekerinizi kontrol altında tutmanız gerekir. Eğer epilepsi gibi kronik bir rahatsızlığınız var ve ilaç kullanıyorsanız, kullandığınız bu ilaçlar için doktorunuzla görüşmeniz gerekir. Çünkü bazı ilaç guruplarının gebelik esnasında kullanılması kalp kusurlarının oluşma riskini tetiklemektedir.
• Zararlı maddelere maruz kalmaktan kaçının. Hamilelik sırasında, boyama yapmaktan ve kısa mesafeden bazı kimyasal madde içeren ürünleri koklamaktan ve temizlik için kullanmaktan kaçınız. Ayrıca doktorunuza danışmadan herhangi bir bitkisel takviye, diğer diyet takviyeleri ya da ilaç kullanmayınız.
• Folik asit ile içeren multi vitamin alınız. Günlük olarak 400 miligram Folik asit tüketimi beyin ve omurilikteki doğum kusurlarını ve aynı zamanda kalp kusuru riskini azaltmak için faydalı bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Bademcik İltihaplanması İçin Hangi Antibiyotik Kullanmalıyım
Çocuklarda Nefes Darlığı Ve Aşırı Terleme Nedenleri
Kekemelik Tedavisi
Kandida (Candida albicans) Mantar Enfeksiyonu
Candida Nasıl Belirti Verir?
Epiglotitit Nasıl Önlenir? Tedavisi Nasıldır?
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.