TEDAVİ VE İLAÇLAR

Çok sayıda depresyon tedavisi mevcuttur. İlaç kullanımı ve psikolojik danışma (psikoterapi) çoğu insan için etkili olan seçeneklerdir.
Bazı durumlarda, birinci basamak sağlık kuruluşlarında doktorlar depresyon belirtilerini hafifletmek için ilaç reçete ederler. Ancak, depresyon belirtisi gösteren birçok kişi için teşhis ve tedavide uzmanlaşmış bir doktora (psikiyatrist) gerek vardır. Depresyonu olan birçok kişi de bir psikolog veya başka bir ruh sağlığı danışmanına görünmeyi tercih eder. Genellikle depresyon için en etkili olan tedavi, ilaç kullanımı ve psikoterapinin bir kombinasyonu olmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Eğer ağır depresyon geçiriliyorsa, doktor tarafından doğru teşhis belirlenene kadar bir tanıdığın rehberliği gerekmektedir. Depresyon tedavisi hastanede bir süre kalmayı gerektirebilir ya da belirtiler düzelene kadar ayakta tedavi programını içerebilir. Depresyon tedavi seçeneklerini daha yakından inceleyelim:

İLAÇLAR

Bir dizi antidepresan ilaç depresyon tedavisinde kullanılabilmektedir. Antidepresan ilaçların da birkaç farklı türü vardır. Antidepresanlar genellikle ruh halinizi değiştirmek için beyinde doğal olarak oluşan kimyasalları nasıl etkilediğini göre kategorize edilir. Antidepresan türleri şunlardır:

Sponsorlu Bağlantılar

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI). Birçok doktor depresyon tedavisine bu antidepresan ilaç türü ile başlar. Bu ilaçlar daha güvenli olmakta ve genellikle antidepresanların diğer türlerine göre daha az rahatsız edici yan etkilere neden olmaktadır. SSRI ilaçları fluoksetin, paroksetin, sertralin, sitalopram ve essitalopram etken maddelerini içermektedir. En sık görülen yan etkileri cinsel istekte azalma ve gecikmiş orgazm olmaktadır. Diğer yan etkileri ise vücudunuz ilaca uyum sağladığında ortadan kalkmaktadır. Bu yan etkiler sindirim sorunları, sinirlilik, huzursuzluk, baş ağrısı ve uykusuzluk şeklindedir.

Serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI). Bu ilaçlar duloksetin, venlafaksin ve desvenlafaxine gibi etken maddeleri içerir. Yan etkileri SSRI ilaçlarının neden olduğu yan etkilere benzerdir. Bu ilaçlar terlemede artışa, ağız kuruluğuna, hızlı kalp atımına ve kabızlığa neden olabilir.

Norepinefrin ve dopamin geri alım inhibitörleri (NDRIs) . Bu kategorideki antidepresan “Bupropion” dır. Cinsel yan etkilere neden olmayan birkaç antidepresandan biridir. Yüksek dozlarda alınan “bupropion” nöbet geçirme riskini artırabilir.

Atipik antidepresanlar. Diğer antidepresan kategorilerine uymayan bu ilaçlara “Atipik” denir. Trazodon ve mirtazapin etken maddelerini içerirler. Bu antidepresanların her ikisi de “sedatif (uyutucu)”tir ve genellikle akşamları alınır. Bazı durumlarda, bu ilaçlar uyku sorunlarına yardımcı olmak için diğer antidepresanlara eklenir. Bu sınıftaki en yeni ilaç “vilazodone” (Viibryd) ‘dir. Vilazodone cinsel yan etki oluşturma riski düşüktür. Vilazodone ile ilgili en sık görülen yan etkiler ishal, bulantı, kusma ve uykusuzluktur.

Trisiklik antidepresanlar. Bu antidepresanlar da yıllardır kullanılır ve en az yeni ilaçlar kadar etkilidirler. Ancak çok sayıda ve şiddetli yan etkilerinden dolayı bazı durumlar dışında pek reçete edilmezler. Genellikle SSRI gurubu ilaçlar denemeden bu ilaçlara geçilmez. Yaygın olarak görülen yan etkileri ağız kuruluğu, bulanık görme, kabızlık, idrar tutulması, hızlı kalp atışı ve zihin karışıklığı örnek verilebilir. Trisiklik antidepresanların aynı zamanda kilo alımına da neden olduğu bilinmektedir.

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI). Bu gurupta yer alan “Tranilsipromin” ve “Phenelzine” gibi ilaçlar genellikle diğer antidepresanlar işe yaramadığında son çare olarak reçete edilirler. Bu gurupta yer alan ilaçların en son seçenek olarak kullanılmasının nedeni çok ciddi yan etlilere sahip olmalarıdır. MAOI gurubu ilaçlar sıkı diyet gerektirir. Peynir, turşu ve şarap gibi bazı gıdalar ve içeceklerle ölümcül olabilecek etkileşimlere neden olabilirler. “Selejilin” etken maddeli ilaç bu guruptaki yeni bir ilaçtır ve yutmak yerine cilde bir çubuk aracılığıyla sürülür. Diğer MAOI gurubu ilaçlara göre daha az yan etkilere neden olur. MAOI ilaçları SSRI ilaçları ile birlikte kullanılamaz.

Diğer ilaç kullanımları. Depresyon tedavisi için doktorunuz antidepresan ilaçların dışında başka ilaçlar da önerebilir. Bu ilaçlara uyarıcılar, ruh hali dengeleyici ilaçlar, anti-anksiyete ilaçları veya anti psikotik ilaçlar örnek olarak verilebilir. Bazı durumlarda, doktorunuz daha iyi etki yaratması için iki veya daha fazla antidepresanı birlikte kullanmanızı önerebilir. Bu şekilde tedavi güçlendirilir.

Doğru ilacı bulma:

Herkesin depresyon durumu farklıdır, dolayısıyla uygulanacak tedavi ve kullanılacak ilaçlar da farklılık gösterebilir. Kişi için en uygun tedavi ancak deneme yanılma yolu ile belirlenebilir. Bazı ilaçların etkisini tam olarak göstermesi, yan etkilerinin hafiflemesi ve vücudun ilaca uyum sağlaması için sekiz hafta gibi bir sürenin geçmesi gerekebilir. Eğer rahatsız edici yan etkilerle karşılaşırsanız, antidepresan kullanımına devam etmek için doktorunuzla konuşunuz. Bazı ilaçlarda doz ayarlaması yavaş yavaş yapılmalı ve eğer bırakılacaksa da aniden bırakılmamalıdır. Çünkü antidepresanların aniden bırakılması depresyonun kötüleşmesine neden olabilir. Sizin için uygun olabilecek ilaç ya da antidepresanı bulmadan pes etmeyiniz. Depresyonunuz için etkili olabilecek ve yan etkilerini kaldırabileceğiniz bir ilacı bulma ihtimaliniz yüksektir.

Eğer antidepresan tedavisi sizde olumlu etkide bulunmadıysa, doktorunuz vücudunuzun antidepresanları nasıl kullandığını etkileyen belirli genleri kontrol etmek için kan testi yaptırmanızı önerebilir. “Sitokrom P450 (CYP450)” genotiplendirme testlerine verilebilecek bir örnektir. Bu tür genetik testler vücudunuzun ilaçları nasıl metabolize ettiğini ya da edemediğini tahmin etmeye yardımcı olur. Hangi tür antidepresanın sizin için etkili olabileceğini belirlemeye de yardımcı olabilir. Uygulanacak bu genetik testler her yerde bulunmayabilir.

Antidepresanlar ve gebelik:

Hamile iseniz veya emziriyorsanız, bazı antidepresanlar doğmamış veya emzirilen bebeğe zarar verme riski taşıyabilir. Bu nedenle eğer hamile iseniz veya hamile olma planlarınız varsa doktorunuzla konuşunuz.

Antidepresanlar ve artan intihar riski:

Çoğu antidepresanın kullanımı genel olarak güvenli olmasına rağmen yine de dikkatli olunması gerekir.
Antidepresanlar için yapılan genel uyarılarda, antidepresanların bazı durumlarda çocuklar, gençler ve 25 yaş altındaki genç erişkinlerde intihar düşünce ve davranışlarında özellikle de kullanmaya başladıktan ilk birkaç hafta içinde veya doz değiştirildikten sonra artma gözlendiği unutulmamalıdır. Bu yüzden antidepresan tedavisi gören kişilerin yakınındaki aile bireyleri ve arkadaşları tarafından yakından takip edilmelidir. Eğer antidepresan kullanan birinde intihar düşünceleri oluştuğunu görürseniz ilgili bir doktora başvurulması veya acil tıbbi destek sunulması gerekir. Çeşitli antidepresanların riskleri hakkında bilgi sahibi olmakta fayda vardır.

Psikoterapi:

Psikolojik danışmanlık hizmeti diğer önemli bir depresyon tedavi yöntemidir. Psikoterapi, durumunuz ve ruh sağlığınız hakkında bir psikyatrist ya da psikolojik sağlık ile ilgilenen başka birisi ile karşılıklı konuşmayı esas alan genel bir terimdir. Psikoterapi aynı zamanda terapi, konuşma terapisi, danışmanlık ya da psikososyal tedavi olarak da bilinir.

Psikoterapi söyleşileri sırasında depresyonun neyden kaynaklandığını öğrenir ve sizdeki depresyonu daha iyi anlayabilirsiniz. Ayrıca sağlıksız davranışlar ve düşüncelerde değişiklik yapma, ilişkilerde ve deneyimlerde yeni bakış ve yaklaşım tarzları keşfetme, sorunlarla baş etme ve çözmek için daha iyi yollar bulma ve yaşam için gerçekçi hedefler belirleme gibi faydaları da bulunmaktadır. Psikoterapi hayatınıza mutluluk ve kontrol duygusu kazandırarak umutsuzluk ve öfke gibi depresyon belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca kriz ya da diğer bazı zor durumlara uyum sağlamada da etkili bir terapidir.

Depresyon için etkili olan bir dizi psikoterapi türü vardır. Bilişsel davranış terapisi, en yaygın olarak kullanılan terapilerden biridir. Bu terapi türü, negatif inanç ve davranışları belirleyerek bunları sağlıklı ve pozitif olanlarla değiştirmeyi hedefler. Bu terapi tamamen sizin düşünceleriniz üzerinde temellenir. Başkalarının duygu ve düşünceleri ile ilgilenmez. Nasıl hissetmeniz ve davranmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olur. Her ne kadar olumsuz bir durumu ya da olayı değiştiremezseniz de düşüncenizi, o olaya yaklaşımınızı ve davranışlarınızı pozitif yönde değiştirebilirsiniz. “Kişilerarası terapi” ve “Psikodinamik psikoterapi” depresyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan diğer tedavi türleridir.

Elektrokonvülsif terapi (EKT):

EKT’de beyne elektrik akımı gönderilir. Bu tedavi yönteminde beyindeki nörotransmitter düzeyleri etkilenir. Birçok kişi EKT ve yan etkilerine karşı temkinli olmasına rağmen, genellikle diğer tedavilerin işe yaramadığı ağır depresyonlarda bile hızlı bir şekilde rahatlama sağlamaktadır. Bu tedavinin depresyon belirtilerini ne şekilde hafiflettiği henüz belirsizdir. En sık görülen yan etkisi zihin karışıklığıdır ve birkaç dakika ile birkaç saat arasında sürebilir. Bazı insanlarda genellikle geçici hafıza kaybı da yaşanabilmektedir.

EKT tedavisi genellikle ilaçlarla iyi olmayan ve intihar etme riski bulunan kişiler için önerilmektedir. Hamile olan ve düzenli olarak ilaç alamayan depresyonlu kadınlar içinde etkili bir seçenek olabilir. Ayrıca şiddetli depresyon içinde olan ancak genel sağlık sorunları nedeniyle antidepresan ilaçlar alamayan yaşlı insanlar için de EKT etkili bir tedavidir.

Hastanede yatış gerektiren ve evde uygulanan tedavi programları:

Bazı kişilerde görülen depresyon o kadar şiddetli olmaktadır ki hastanede yatmayı zorunlu kılmaktadır. Hastanede depresyon tedavisi hasta düzenli olarak ilaç alamadığında ya da kendisine zarar verme ihtimali olduğunda gerekmektedir. Hastanede psikiyatrik tedavi uygulanması ruh hali düzelene kadar kişiyi daha güvenli ve sakin tutmaya yardımcı olmaktadır. Kısmi hastanede hizmeti ya da günlük tedavi programları da bazı insanlar için faydalıdır.

Depresyon için uygulanan diğer tedaviler:

Eğer standart depresyon tedavileri etkili olmamışsa, psikiyatristler daha az yaygınlıkta kullanılan bazı tedavi yöntemlerini de önerebilirler. Bu tedavi yöntemleri şunlardır:

Vagus sinir stimülasyonu. Bu tedavide beynin ruh halini düzenleyen merkezlerini etkileyen bölgesine ameliyatla sinyal jeneratörü yerleştirilir. Bu cihaz yardımıyla elektrik sinyalleri kullanılır. Bu tedavi seçeneği, tedaviye dirençli kronik depresyon durumlarında kullanılabilir.

Transkraniyal manyetik uyarım. Bu tedavi beyin aktivitesini değiştirmek için güçlü manyetik alanları kullanır. Beyninize doğru elektrik akımı göndermesi için alnınıza yakın büyük bir elektromanyetik bobin tutulur. Transkraniyal manyetik stimülasyon tedavisi antidepresanlara cevap vermeyen kişiler için etkili bir seçenek olabilir.

DEPRESYON İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Depresyon genellikle kendi kendinize tedavi edebileceğiniz bir hastalık değildir. Ancak kendinize yardımcı olabilecek bazı şeyler yapabilirsiniz. Profesyonel tedavilere ek olarak aşağıdaki öz bakım önerilerini deneyebilirsiniz:

Tedavi planınıza uyunuz. Psikoterapiye gideceğiniz gün kendinizi iyi hissetmeseniz bile randevunuzu ertelemeyiniz. Aynı şekilde kendinizi iyi hissederseniz bile ilaçlarınızı aksatmayınız ve ara vermeyiniz. Eğer ilaçları aniden keserseniz depresyon belirtileri geri gelebilir ve depresyonunuz daha da kötüleşebilir.

Depresyonunuz hakkında bilgi edinin. Depresyon durumunuz hakkında eğitim ve bilgi almanız uygulanan tedavi programlarına daha iyi devam etmenize ve daha motive olmanıza yardımcı olacaktır.

Depresyon belirtilerine karşı dikkatli olunuz. Depresyon belirtilerini nelerin tetikleyebildiğini doktorunuzdan ya da terapistinizden öğreniniz. Belirtiler kötüleştiğinde ne yapmanız gerektiğine dair bir planlama yapınız. Belirti işaretlerini izlemeleri için aile üyeleri ya da arkadaşlarınıza da bilgi veriniz.

Egzersiz yapınız. Düzenli olarak fiziksel aktivite yapılması depresyon belirtilerini azaltır. Bahçe işleri ile uğraşmak, koşu, yüzme ve yürüyüş yapmak da depresyona karşı önerilmektedir.

Alkol ve yasadışı uyuşturucuları almaktan kaçının. Alkol ya da uyuşturucu kullanımının depresyon belirtilerini azalttığı görülebilir ancak alkol ve uyuşturucu kullanımı uzun vadede depresyon belirtilerini daha da kötüleştirebilir ve uygulanacak tedaviyi zorlaştırabilir. Alkol ya da madde bağımlılığı ile ilgili yardıma ihtiyacınız varsa tıbbi destek için doktorunuz veya terapistiniz ile konuşunuz.

Uykunuzu yeterince alınız. Yeterli uyku, fiziksel ve zihinsel rahatlama için önemlidir. Eğer uyku sorunları yaşıyorsanız ilgili bu durumu da doktorunuza bildiriniz.

ALTERNATİF TIP

Tamamlayıcı ya da alternatif tıp stratejileri ile depresyon belirtilerini azaltmayı düşünebilirsiniz.  Alternatif tedaviler gıda takviyeleri ve zihin-vücut tekniklerini içermektedir. Faydalı olması için başvuracağınız alternatif tedavilere geçmeden önce riskleri hakkında da bilgi alınız. Alternatif tıp tedavileri için geleneksel tıp tedavileri veya psikoterapiden vazgeçmeyiniz. Söz konusu depresyon olduğu için alternatif tedaviler tıbbi tedavilerin yerini tutmaz. Aşağıda depresyon için kullanılan yaygın alternatif tedavi seçenekleri bulunmaktadır.

Bitkisel ilaçlar ve besin takviyeleri:

Bir dizi bitkisel ilaç ve takviyeler depresyon tedavisi için kullanılmaktadır. Yaygın olan birkaç tanesi şunlardır:

Sarı kantaron. Bilimsel adı “Hypericum perforatum” olan sarı kantaron bitkisi yüzyıllardan beri depresyon gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Resmi ve onaylanan bir ilaç olmaktan öte bir besin takviyesi olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak, hafif ya da orta derecede depresyonlar için birçok ülkede, özellikle Avrupa ülkelerinde, popüler bir tedavi olarak görülmektedir. Ancak, diğer depresyon ilaçları ve kalp hastalığı, nöbet, kanser ve organ nakli olan kişilerin tedavisinde kullanılan bazı ilaçların kullanımını engelleyebilir ve bu ilaçlarla etkileşime girebilir.

Omega-3 yağ asitleri. Omega-3 açısından zengin bir beslenme ya da omega-3 takviyesi almak standart depresyon tedavilerine ek olarak kullanılabilir ve depresyon belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Omega-3 yağları soğuk su balıkları, keten tohumu, keten yağı, ceviz ve diğer bazı gıdalarda bulunur.

Folik asit takviyesi. B vitamini ve folik asit düzeylerinin düşük olması, antidepresanlara verilen tepkinin yavaşlamasına neden olabilir. Bu yüzden folik asit takviyeleri antidepresanlara ek olarak kullanıldığında faydalı olmaktadır. Hangi miktarlarda almanız gerektiğini doktorunuzdan sorunuz.

Ayrıca takviyeleri ne zaman almanız gerektiğini ve sizin için güvenli olup olmayacağını da öğreniniz. Çünkü bazı bitkisel ilaçlar ve diyet takviyeleri reçeteli ilaçlar ile tehlikeli etkileşimleri neden olabilir. Tehlikeli, bir etkileşim olmayacağından emin olmak için bitkisel ilaçları kullanmadan önce kullandığınız reçeteli ilaçlarla birlikte doktorunuza uğrayınız.

Zihin-beden ilişkisi:

Zihin ve beden arasındaki bağlantı yüzyıllardır bilinen ve üzerinde çalışılan bir konu olmuştur. Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulayıcıları sağlıklı kalmak için zihin ve bedenin uyum içinde olması gerektiğine inanırlar.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
    kubra tıraş

    Benim sürekli uykusuzluk unutkanlık var yasım daha 20 ama cok yoruluyorum evde sorunlar var calısıyorum sürekli insanlarla ugrasıyorum kafam cok dolu hayatta tek basımayım geceleri uyuyamıyorum sabahta ise gidiyorum gec geliyorum lutfen yardım edin bana ben hiçiyi degilim

Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Depresyon Nasıl Geçer? Tedavisi Nasıldır?
Ruhsal Bozukluklar
Depresyonu Yenmenin Doğal Yolları
Akik Taşı
Otizm Tedavisinde Odaklanma ve Duyu Bütünlemesi
Anksiyete
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.