Sitede Arama Yapayım
Diğer Konulara Bakayım
Son Yayınlananlar Nelerdir?
Yorumları Okumak İsterim

Doğumsal kalça çıkığı terimi kalça eklemini oluşturan öğelerin biçim, işlev ve ilişkilerinde bir bozukluğu anlatır. Kalça ekleminde uyluk kemiğinin (femur) yuvarlak başı kalça kemiğinin asetabulum denen yuvasına oturur ve bu kusursuz eklem bacağın serbest dönme hareketi yapabilmesini sağlar. Doğumsal kalça çıkığında bu eklemde görülen bozukluk kalçayı oluşturacak taslağın embriyon döneminde kusurlu gelişmesi ya da tam gelişmemesiyle ortaya çıkar. Kalıtsaldır, yani aynı ailenin değişik bireylerinde ortaya çıkabilir

GÖRÜLME SIKLIĞI

Doğumsal kalça çıkığı sık görülen bir oluşum bozukluğudur. Bazı ülkelerde her dört oluşum bozukluğu olgusunun üçünü ve bıraktığı izlerle birlikte her üç ortopedik sorunun birini oluşturur. Doğumsal kalça çıkığına görece sık rastlanan Türkiye’de sorun özellikle Karadeniz bölgesinde yaygındır. Ya-
km akraba evlilikleri de doğumsal kalça çıkığı olasılığını artırmaktadır. Bölgeler arasındaki farklılıklar oluşum bozukluğunun kalıtsal özelliğinden kaynaklanır; akraba evliliklerinde görülme sıklığının artması da aynı nede-ne bağlıdır. Doğumsal kalça çıkığı kız çocuklarda erkeklerden daha sık görülür. Genellikle tek yanlı olmasına karşın her iki kalçayı da etkileyebilir.

Sponsorlu Bağlantılar

DOĞUMSAL KALÇA ÇIKIĞI TİPLERİ

Embriyonal gelişim bozukluğu durumunda bebek doğduğunda uyluk kemiğinin başı tümüyle çıkıktır. Dolayısıyla bu tip kalça çıkığında belirgin klinik, ultrasonografik ve/ya da radyolojik belirtiler doğumdan hemen sonra tanı konmasına olanak verir.
Başlıca klinik belirtiler şunlardır:
1) Elle muayenede uyluk kemiği başının belirgin biçimde yüksek olduğu saptanır. 2) Çıkık kalça tarafındaki bacak kısadır. Hasta sırtüstü yatarken bacakların birlikte bükülmesi kısalığı belirgin hale getirir; bu durumda dizlerin aynı düzlem üzerinde olup olmadığına bakılır. 3) Daha kısa olan bacağın uyluk bölümünde pli adı verilen deri büklümleri ya da boğumları fazladır. 4) Çıkık tarafındaki kalçanın dışa doğru, yani uzaklaşma hareketi (abdüksiyon) sınırlanmıştır. Bu tip doğumsal kalça çıkığında Ortolani belirtisi her zaman olumsuzdur, yani uyluk kemiği başının oturma sesi duyulmaz. Radyolojik incelemede öncelikle uyluk kemiği başının leğen kemiğinden uzaklığı ve yüksekliği saptanır; aynı bulgu ultrasonografide de belirgindir. Bu tip doğumsal kalça çıkığının tedavisinde önce uyluk kemiği başını doğal yerine getirmek için sürekli ve ilerleyici çekme (traksiyon) yöntemine başvurulur. Ardından kemik normal yerinde tespit edilerek 3-4 ay süreyle abdüksiyon durumunda alçıya alınır. Daha sonra da 6 ay süreyle bir ortopedik aygıt kullanılır.
Kalçanın sabit olmadığı “Ortolani manevrası” ile saptanabilir. Doğumdan hemen sonraki muayenede yapılan bu işlem 8 ve 30 gün sonra yinelenmelidir. Kuşkulu ya da Ortolani belirtisi olumlu olgularda hasta ultrasonografi ile kontrol edilir ve daha sonra da belli aralıklarla muayeneye çağrılır. Tedavi çok basittir. Kalça 6 hafta süreyle ortopedik bir aygıtla abdüksiyon konumunda tutulur. Aygıtın uyluk kemiği başına zarar vermemesi için yeterince yumuşak, aynı zamanda etkili olabilmesi için de büyük olması gerekir.

TANI

Doğumsal kalça çıkığı toplumsal açıdan önemli bir hastalıktır, çünkü zamanında tanı konup tedavi edilmezse, kişiyi toplumla bütünleşmekten alıkoyacak ölçüde ağır biçim ve işlev bozukluklarına yol açabilir. Kalça çıkığı her zaman doğumsal olmayabilir ve belirli hastalık ya da yaralanmalardan sonra da ortaya çıkabilir. Edinsel çıkıklarda uyluk kemiği başının kalçanın içine doğru yer değiştirmesi, yakındaki organlara baskı yapar. Bu baskı siyatik sinir ya da (lbür kalça sinirlerinin tutulması gibi sinirsel lezyonlara, atardamarların ya da toplardamarların tıkanmasına neden olabilir.
Çocuk dik durmaya, yani ağırlığını kalçaları üzerine vermeye başlamadan önce, uyluk kemiği başı ile asetabulum arasındaki uyumsuzlukların tümü çıkık öncesi lezyon kabul edilir; yani kalça çıkığının ön koşulları vardır. Çocuk yürümeye başladığında uyluk kemiği başı asetabulum ile bütün ilişkisini yitirecek, böylece gerçek kalça çıkığı belirecektir. Bu nedenle kalçadaki doğumsal oluşum bozukluklarının ilk aylarda tanınması çok önemlidir; gerçek bir kalça çıkığının oluşması ancak erken tanıyla ve hemen tedaviye başlanmasıyla önlenebilir. Yaşamın ilk 3-4 ayında tanı konup tedavi edilen çıkık öncesi olgularının hemen hepsi kısa sürede tam olarak iyileşir. Yaşamın ilk yılından, yani çocuk yürümeye başladıktan sonra tanı konan bir kalça çıkığı ise traksiyon, alçı, cerrahi girişim gibi çok daha zor ve karmaşık yöntemlerle tedavi edilir. Üstelik tedavi çok daha uzun sürdüğü halde sonuçlar her zaman çok iyi değildir. Kalça çıkığı tanısı, yaşamın ilk günlerinden ya da haftalarından başlayarak klinik ve radyolojik veriler temelinde kolayca konabilir.

BELİRTİLERİ

Klinik açıdan kalçada bir gelişim bozukluğu kuşkusunu doğuracak birçok belirti vardır. Tanı açısından en önemli ve güvenilir belirti çocuğun diz ve kalçaları bükülüyken bacaklarını uzatmanın güç olması ve Ortolani manevrası yapılırken uyluk kemiği başının doğal yuvasına ani girişine bağlı olarak kalçadan sert bir ses gelmesidir. Kalça filminde uyluk kemiğinin üst ucu daha kemikleşmemiş olduğundan leğen kemiğinden uzak ve yüksek görülebilir; oysa kalça kemiğindeki uyluk kemiği yuvasının tepesi sağlıklı tarafa göre daha az gelişmiş ve çıkmış görünecektir.
Yaklaşık 3-5. ayda uyluk kemiğinin başı belirginleştiğinde normal yerinden uzakta bulunması nedeniyle küçük, yüksek ve ayrık görünür.

TEDAVİ

Çıkık öncesi lezyonun tedavisi kansızdır (cerrahi girişim gerektirmez) ve yaşamın ilk aylarında saptanırsa olguların yüzde 95’inde çok iyi sonuç verir. Çocuğun bacaklarını açık konumunda tutarak, uyluk kemiğinin kaçmaya eğilimli olan üst ucunu, kalça kemiğinin yuvasına göre merkezi bir düzlemde tutmaya dayanır. Bu duruşu sağlamak için basit ortopedik aygıtlar kullanılır; bunların en iyi bilinenlerinden biri Putti aygıtıdır.
Ortopedik aygıt uyluk kemiği başının kalça kemiğindeki yuvasına gömülmesini, üstünde yeniden biçimlenmesini, aynı zamanda yuva tepesinin de uyluk kemiği başının uç bölümünü (epifiz) bütünüyle örtecek biçimde gelişmesini sağlar. Tedaviye doğumdan sonraki ilk aylarda başlanırsa, kalçayı normal hale getirmek için 5-6 aylık bir süre yeterlidir. Bir yaşına doğru çocuk herkes gibi yürümeye başlayabilir. Eğer kalçadaki bozukluk hafifse, yalnız eklemde hafif bir gelişme geriliği varsa ve bu durum kalça filmiyle saptanmışsa, üçgen bir yastık ya da fazla bez kullanarak çocuğun bacaklarını bir süre için kalçadan iyice açık tutmak yeterlidir. Çocuğun yürüme çağına gelmesi ya da doğumsal oluşum bozukluğunun başlangıçtan beri ağır olması nedeniyle uyluk kemiği başı kalça kemiğindeki yuvasından ayrılmışsa gerçek bir çıkık söz konusudur ve uyluk kemiği başının doğal konumuna getirilmesini gerektirir. Bu ise kolay bir işlem değildir, çünkü eklemin iki öğesinin yeniden oluşturulması, kalça kemiği yuvasında ek oluşumların ve boğulmuş eklem kapsülünün engel yaratması, ayrıca kasların kısalmış olması tedaviyi güçleştirir. Tedavide cerrahi girişim gerekmeyebilir; 15-20 gün süreyle bacağa sürekli çekme tedavisi uygulayarak uyluk kemiği başının indirilmesi, çıkığın azaltılması ve daha sonra 3-4 ay süreyle alçıda hareketsiz tutulması yeterli olabilir. Bu başarılamazsa, başın yerine doğrudan yerleştirilmesini engelleyen oluşumlar cerrahi girişimle temizlenir. Cerrahi girişimden sonra da aylarca alçı ve ortopedik aygıtların kullanılması gerekir. Altı yaşına değin tedavi edilmeyen olgularda çıkığın iyileşmesi çok zordur, çünkü uyluk kemiğinin ve kalça kemiği yuvasının eklem yapılarındaki bozukluklar artık kalıcıdır. Bu yaştan sonra ekle-mm yeniden işler hale getirilebilmesi nyluk ve leğen kemiklerince yapılacak bir dizi cerrahi girişimin başarısına bağlıdır.
Eski çıkık olarak nitelenen olgularda eklem başları çıkığın ne kansız bir biçimde, ne de cerrahi girişimle yerleştirilmesine elverişlidir. Bu tür çıkıklar genellikle 6-8 yaşından sonra görülür.

Sponsorlu Bağlantılar


KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
  Sağlık

  kalça çıkıklığı ile bil gi almam mümkünmü kime yazacağımı bilmiyorum bana yardımcı olun

  Sağlık

  Ben 35 yaşındayım.30 yaşındayken 2.doğum yaptıktan sonra öğrendim kalça çıkığı olduğunu.çift taraflı çıkık olduğu için anlaşılamamış çıkık olduğu.şu anda şikayetlerim baya arttı.topallamaya başladım.doktorum yaşın daha erken,şu anda ameliyat olmaz dedi.çünkü takılacak olan platinin ömrü 10 yılmış.başka bir çözüm yolu varmı.bilgi verirseniz sevinirim.teşekkürler.

  Sağlık

  32yaşında 5çocuk
  annesiyim
  benimde 2kalçamdada çıkıklık var
  2yaşımda ameliyat olmuşum ama bır düzelmem yok
  2cocuum normal dogum oldu buda agrılarımı
  azdırdı
  şu an çok agrım var arada topallıyor
  ve sanki boşa basıyomuşum gibi
  olup çok agrıyo
  ne yapa bilirim
  nekadar sonra amelıyat olabilirim
  yada nasıl bi tedavi olmalıyım
  saygılar

  Sağlık

  iyi günler,
  ben 30 yaşındayım.2 doğumumu yaptım.2.bebeğim kız ve 7 aylık 1.ayda kalça çıkıklığını farkettik.
  2-3 ay çift bez kullandık.sağ taraf geçti sol tarafta çıkıklık kaldı.şu anda3 aydır palvik bandaj kullanıyorum.fakat bi ilerleme yok.kemik gelişim 3-4 aylık bebek gibi.basamıyo ,oturamıyo.büyüme çekirdeği olgunlaşmamış diyo doktorumuz.sizden yapabileceğim başka bişey olabilirmi,yürümeden daha öncesinde ameliyattan başka bişey varmı yapabileceğimiz onu öğrenmek istiyorum tşk.

  Sağlık

  bebeğim altı ayını henüz on gün gectı çift taraflı kalca çıkıgı dedi doktor tedevi olarak ameliyat dedi ne yapmamız lazım lütfen yardm edin teşekkür ederm

  Sağlık

  amasya merzifonda yazıyrm küçükken bende ve ikizimde kalça çıkıklığı oluşmuş annam 1 yaşımıza gelmeden farkettmiş 1 yıllık tedavi uygulanmış.Sayın Hilmi Elmacıoğlu tedavisiyle şimdi rahaatlıkla yürüyebiliyoruz.Yanlız benim şuan her iki kalçamdada dayanılması zor bir acı var kimse ne olduğunu anlayamıyor napıcam derken sayın Hilmi Elmacıoğluyu 20 yıl sonra buldum.Şimdi onu teşhisini bekliyorum.

  Sağlık

  19 yaşındayım bwnimde kalça çıkığım var tedavi olmam mumkunmu lütfen cevap

  Sağlık

  30 yaşındayım ve kalça cıkığım var.doktorlar 5-6 santim dediler ameliyatla geçermiş dediler.ama ben krokuyom ya ileşmessee diye.ve ne kadar bir süre ile ayağa kalkarım ileşme durumu ne kadar sürer bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim.şimdiden teşekkürler.

  Sağlık

  iyi günler hocam benim kızım 7 aylık ve kızımda kalça çıkıklığı var biz bunu geç farkettik şimdi bize ufAK BİR AMELİYAT VE ARKASINDAN alçıya alıp 3 ay beklememizi söylediler hocam benim kızımın bu durumda ileride kalıcı sonuçlar doğurabilirmi ameliyat böyle olursa düzelme ihtimali % kaç ne olursunuz mailime cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden kolay gelsin

  Sağlık

  ben fılız merhaba hocom ben dogustan kalca cıkıklıgı hastasıyım kok hucre dıye bısey duydum ve bu kok hucre kalca cıkıklıgında kullunılıyormus aslı varmı lutfen bana yardımcı olurmusunuz basarılar dılerım

  Sağlık

  benim 3 yaşında bir kızım var 2 aylıkken kalça çıkı olduğunu öğrendik ameliyat dediler palvik bandaj kullandırdılar ondan sonra başka bir bandaj yine olmadı en son alçıya aldılar 5 6 ay kadar alçıda kaldı alçı çıktıktan sonra her 3 ayda bi tedaviye gidtik doktor kalça kemiğinin çok ağır geliştiğini söyledi en son gittiğimizde 4 yaşında ameliyat olacak dediler ameliyat olmadan bir tedavisi varmı acaba beni bilgilendirirseniz sevinirim

  Sağlık

  9 aylık bebeğim var.raporlu röntgen sonucuna göre sağ tarafta hafif gelişim gerililiği varmış .ne yapmamızı tavsiye edersiniz .bena mail atarsanız sevinirim.

  Sağlık

  mrhb benim 2 buçuk yaşında bir kızım var 9 aylıkken çift taraflı kalça çıkığı olduğunu öğrendik yumaşak doku ameliyatı oldu 4 ay alçıda kaldı daha sonra ortopedik cihaz kullandı şubat ayında kontrole getirdim doktorumuz kalçalarını yerinde olduğunu faka t yuvalarını doldurmadığını söyledi 6 ay sonra tekrar getirin takip edelim dedi şimdi korkuyorum tekrar ameliyat mı diyecek diye beni aydınlatırsanız sevinirim cevap bekliyorum sevgiler

  Sağlık

  Mrb.Benim 11 aylık kızımda sağ kalçada çıkık olduğu tespit edildi doktora gitdik alçıya alınacağı söylendi ameliyat yapılmadan alçıya alındı 1 aydır alçıda 3 ay ile 8 ay arası alçıda kalabileceğini söylendi eğer alçı tedavisi cevap vermez ise ameliyat olacağını belirtdi ameliyatdan sonra 3 ay daha alçıda kalacak yaklaşık 1 yıl çocuk alçıda tedavi görecek olması doğrumu ne yapmam gerekiyor lütfen yardımcı olursanız sevinirim 1 yıl çocuk bu alçıya nasıl dayanabilir bilemiyorum

  Sağlık

  Hocam benim 18 aylık ikiz cocugum var. Birinin tek diğerinin çift kalçasında cıkık tespit edildi. amaliyattan baska iyileşme sağlanmaz deniliyor.Cocuklarım kısa zamanda ve tek ameliyatta iyileşebilir mi? Bana önerileriniz ne olur? Tşkl.

  Sağlık

  merhaba ben 19 yaşında bi genç kızım bende doğuştan kalça çıkığı var.3 4 yaşlarında ameliyat olmuşum ama olumlu bir snuç alınamamış şimdi sağ ayağımda 1,5 2 santim bi kısalık var ve zaman zaman çok ağrıyo acaba şimdi ameliyat olsam düzelme durumum varmı sizden cevap bekliyorum şimdiden teşekkürler

  Sağlık

  merhaba benim kızım şuan 5 yaşında 6 aylıkken kaıça çığı teşhisi konuldu ortepedik cihazla tedavi oldu.kalçası sağ taraf tamamen çıkık sol taraf sınıdaydı sayın doktorumuz ahmet akif özkeçeci yapmış olduğu tedaviyle kızımızı sağlığına kavuşturdu ona minnettarız.

  Sağlık

  merhaba 28 yaşındayım her iki kalçamdada çıkık varmış 1 yaşında ameliyat olmuşum.21 yaşıma kadar hiç bir şikayaetim yoktu fakat 21 yaşımda tekrar sağ kalçadan ameliyat olum doktor bunun ağrıları geciktirmek için olduğunu söyledi şuan bir şikayetim yok ama bu ağrılar ne kadar geç olursa o kadar iyi demişti doktor. bunun kesin bir tedavisi yok mu?
  ben şimdi ağrıların gelmesinimi bekleyeceğim. kontrole gittiğimde kendime dikkat etmem gerektiği söyleniyor bu kadar

  Sağlık

  benim sorum biraz farklı kalça çıkığı sorunu yaşamış insanların yapması gereken egzersizler hakkında bilgi verir misiniz…

  Sağlık

  MERHABA BENİM 9 AYLIK BİR KIZIM VAR.4 AYLIKKEN ULTRASYONLA KALÇA ÇIKIKLIĞINA BAKILDI BİR SIKINTI YOK DENDİ. ŞİMDİ RÖNTGEN ÇEKİLDİ HERAN KALÇA ÇIKABİLİR DENDİ. BEN MERAK EDİYORUM HERAN KALÇA ÇIKMA İHTİMALİ VAR GERÇEKTEN. LÜTFEN BENİ BİLGİLENDİRİR MİSİNİZ? CVP BEKLİYORUM. ŞİMDİDEN TŞK. KOLAY GELSİN.

  Sağlık

  hocom dogustan cıft taraflı kalca cıkıklıyım var 29 yasındayımm suan tadavı ıcınn doktara gıtdımm platın takılarak 1 yıl icınde duzeleceyımı soyluyorr ne kadar dogruu kısalık 6cm fazlaa baska doktaorlar ımkansızz dıyoo sızcee olmalımıyımm

  Sağlık

  merhaba ben 53 yaşında 3 çocuk annesi bir bayanım 1 yaşındayken 2 kalçamda çıkmış. hiç bir tedavi görmedim
  çok şiddetli agrılarım oluo ne yapmalıyım.

  Sağlık

  8 aylık kızm var 4 ay sol kalça çıkmak üzere dendi 4aydır pavlık bandaj kullanıyoruz.iyileşmemiş doktor ameliyat diyor ne yapmamıız lazım bize yardımcı olun

  Sağlık

  iyi aksamlar benimde sagkalcamda kireclenme ve yuvada arsinma varmis oncediz kapagimdaki agriyla doktora gittim sonra kalcamdaki sorun tespit edildi merdiven inerken ve uzun yururken cok agrim oluyo doktor tek carenin kalca protezi oldugunu soyledi ama yasim 28 cok korkuyorum ayrica hollandada yasiyorum veburanin doktorlarina guvenemiyorum eger baska tedavi onerirseniz memmun olurum simdiden tsk

  Sağlık

  iyi günler bende iki yaşındayken çift afaflı kalça çıkığında ameliyat oldum şimdi 27 yaşındayım ve belimde bel fıtığı ve kreçlenme olduğu söylendi sol bacağımda 2 cm kadar kısalma var ağrıarım oluyor anne olabilirmiyim sizce ne yapmalıyım lütfen yardımcı olun tşk.

  Sağlık

  ben 28 yaşındayım doğuştan kalça çıkığı var bende de ağrı olmuyordu bu zamana kadar pek ama artık ayakta çok kaldığım için ağrılarım oluyor. doktor ameliyat olman gerekiyor dedi ama acı dayanılmaz olduğu zaman. bunun kesin bir tedavisi var ise ben de öğrenmek isterim

  Sağlık

  iyi günler benimde yeğenimde doğuştan kalça çıkığı var. Şuan 5 aylık 1 ay süreyle bandaj kullandılar, ancak herhangi bir iyileşme olmadı. Şimdi doktoru ameliyat diyor alçıya alacaklarmış. Başka bir yolu yokmu bu işin bebeğin annesinde de kalça çıkığı var. Tabi biz bebeğin derdindeyiz. Ameliyat için küçük değilmi başka şekilde düzelmezmi. Çok tşk.ederim.

  Sağlık

  32 yaşındayım doğuştan çif taraflı kalça çıkığıyım son 9 aydır yürümekte çok zorlanıyorum doktorlar acil ameliyat diyorlar ama olupta düzelmem diye çok korkuyorum bu ameliyatlarda düzelme şansı nekadar ve ameliyat olursam yrleştirilecek protezlerin anne karnındaki çocuğa zarar verdiği için doğum yapamayacağım söyleniyor ve bu beni çok endişelendiriyor bunlar doğrumu beni aydınlatırsanız çok sevinirim teşekkürler

  Sağlık

  selam ben dilek trabzondan yazıyorum benimde küçükken kalçamda çıkıklık oldugu anlaşıldı doguştanmış ve bir bacağım ameliyat oldu diğeri kaldı şimdi 19 yaşımdayım diğer bacagımdan ameliyat olsam düzelir mi acaba kaç santim kısalık oldugunu bilmiyorum ama yürürken aksıyorum yardımcı olursanız sevinirim.

  Sağlık

  doktor bey Eski çıkık olarak nitelenen olgularda eklem başları çıkığın ne kansız bir biçimde ne de cerrahi bi girişimle yerleştirilmesine elverişlidir u tür çıkıklar 6 8 yaşından sonra görülür diye bir cümle ile karşılaştım. benim çıkığım bebeklikten beri var o zaman bu tür çıkıklara dahil olmuyor değil mi benim çıkığım?acaba ameliyattan başka etkili bi çözüm yok mu?belki de şöyle sormalıyım ki ameliyat tam bi çözüm olabiliyor mu?

  Sağlık

  19 yaşındayım 2.5 cm lik kısaklık var sağ bacağımda.ameliyat oldum 10 yaşında iken platin takmışlardı ama düzelmedişimdi takviye aldı fakat 5 aydır hala alışamadım ve yürürken belli oluyo. acaba kalça çıkığım evlilikte de doğumda sorun olur mu?ameliyat olmadan bu durumu düzeltmek mümkün mü ?

  Sağlık

  ben karstan tuncer turan benim 18 aylık bir kızım var sağ bacağında doğuşta var diyorlar ve ameliyat öneriyorlar ameliyat olmadan iyleşme olanağı yokmu yürümesindede bir engeli yok siz ne önerirsiniz.lütfen sizin bilgilerinizi bekliyorum.

  Sağlık

  merhaba ben karstan tuncer turan benim 18 aylık bir kızım var doğuştan kalça çıkığı var doktorlar ameliyat öneriyorlar fakat yürümesinde bir proglemi yok yürümesi gayet güzel siz ne önerirsiniz lütfen beni bilgilendiniz cevabınızı bekliyorum

  Sağlık

  merhaba ben karstan tuncer turan benim 18 aylık bir kızım var doğuştan sağ kalçasında çıkığı var doktorlar ameliyat öneriyorlar fakat kızın yürümesinde her hangi bir proglemi yok gayet güzel yürüyor hocam siz ne önerirsiniz lütfen beni bilgilendirin cevabınızı bekliyorum saygılar

  Sağlık

  ben 18 yasındayım kalca cıkığı problemı yasıyorum yaklasık 1 1.5 cmlık kısalık var tedavısı bu yastan sonra mumkun mu acaba bırde agrıları cok şiddetlı ne yapmalıyım hıc bır agrı kesıcı fayda etmıyor…

  Sağlık

  kalça çıkıklıgı bendede var bnmki geçmedi amabi ameliyat olma şansım var onkoloji hastanesine git şafak güngör var orda sana yardımcı olur. eğer bnmle iletişimwe geçmek isdersen msnnmi veriyim papatya_lale06@hotmail.com

  Sağlık

  Ben yusuf. Bende de kalça çıkıklığı var doğuştan. Oldukça fazla ağrı oluyor ve dayancak durumda değil artık. NE yapmalıyım.Bana cevap verin lütfen. Bekliyorum , şimdiden teşekkür ederim.

  Sağlık

  merhaba benim 11 aylık kızım var sıralamaya başlayınca bir tuhaflık olduğunu sezdim ve kalça çıkığı teşhisi konuldu ameliyat sonrasında da alçı ve ortapedik aletlerin gerektiği söylendi. ameliyat için kemiklerinin gelişmesini beklemelimiyiz(15 aylık olması söylendi)ve ameliyat sonrasında karşılaşabileceğimiz güçlükler hakkında bilgilendirirseniz sevinirim. teşekkürler…

  Sağlık

  iyi günler doktur bey benim kızım 5 aylıkken doktura götürdügümüzde bize kalça çıkıgı oldugunu söylediler ve hepen alçıya aldılar 3 ay alçıda kaldı sonra medikal bi parçaya koydular acaba tedavi yöntemi nasıl yapmışız iyi günler

  Sağlık

  9 aylık erkek çocuğumda sol kalça çekirdeğinde gelişim geriliği teşhisi kondu 3aydır frejka yastığı kullanıyoruz.bu çekirdeğin gelişmeme gibi bir durumu varmıdır bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler…..

  Sağlık

  İyi günler; Şuanda 29 yaşındayım 2,5 yaşında kalça çıkığından ameliyat oldum. ozamanlar bacak kısalığım 1cm di şimdi ise 4-5cm buldu ve şiddetli ağrılarım oluyor fizik tedavi gördüm ve hala kendim hareketlerini yapmaktayım sizin öneriniz ne yapmalıyım

  Sağlık

  bende sizler gibi kalça çıkığıydım ama 45 yaşında iki çocuk annesiyim bir yıl önce kalça çıkığı ameliyatı oldum şuan hayatımdan çok memnunum ağrılarım yok ve tek kalça çıkığı olmasına rağmen iki kalçadan ameliyatı oldum nedeni ise öbür kalçamın dengesiz yürüdüğüm için hasar görmüş sağlam ayağım bu yorumlarınızı okudum ve herkese ameliyat olmasını tavsiye ediyorum ama doktorunuz iyi seçmelisiniz geçmiş olsun..

  Sağlık

  ayşe hanım doktorunuz kim nerde ameliyat oltumuz

  Sağlık

  40 yaşındayım çift kalça çıkıklığım var. 10 yaşında iken bir kez dr. gittik ameliyat olursam dizlerimi bükemeyeceğimi söylediği için hiç ameliyat olmadım. Dr. zamanla ağrılarımın olabileceğini söyledi. 40 yaşıma geldim hala hiç ağrım yok. Normal bir insan gibi hareketliyim 5-6 yıl yüzücülük yaptım ondanmıdır bilmem. Ayrıca görüntüsel olarak diğer kalça çıkıklığı olan insanlardan daha düzgün bir görüntüm var. Ağrım olmadığı için hiç Dr.gitmedim. İlerde benimde ağrılarım olurmu. Bu kaçınılmaz mı? Eğer mutlaka ağrılarım olacaksa bunun önüne geçmenin bir yolu yokmu? Yaşam kalitemin düşmesini istemiyorum. Lütfen bana cevap yazın. Teşekkürler.

  Sağlık

  mrh,26 yasndayım sol kalçam çıkık yürürken aksıyorm 4 cm lik bir kısalık var.agrım ya da baska bir sikayetimyok.tedavi olan ya da olmayı düşünen ..bilgisi olan arkadaslarla yazışmak istiyorm ..extra-ebruli@hotmail adresinden görüşelim..

  Sağlık

  dostlar 56 yaşında bayanım.doğuştan iki kalçam çıkık.nerede nasıl tedavi olmam gerekiyor. bu tür rahatsızlıktan tedavi olan var sa bna cevap yazsın
  şimdiden teşekkür ederim cevaplarınız için Allah razı olsun

  Sağlık

  Ben 18 yasında Bir Genc Erkeğim 1 yasındayken kalça çıkıklıgından amliyat olmusum ve tedavi ii gecmıs 12 yasına kdr kalcamda sorun cıkmıordu sonra bi sekılde kalcam gerı yerınden cıkmıs sımdı 1 veye 2 cm kısalık war yuruken aksaklıgım olmuor ama cok uzun yol yurudummu ağrı ve aksaklık oluor oturdugumda dınleeendıgımde gerı gecıor ilerde bacagım kısılırmı sonradan iice aksarmıyım ne yapmalıyım bunun egzersizi warmı bilen warsa yazsın lutfen…

  Sağlık

  mrb benim iki bacagımda kalça çıkıklığı varmış sag bacağımdan 2 yaşımda ameliyat olmuşum şuan onda bi sorun yok ama sol bacagımı 2 yaşındayken yapmamışlar doktor ozaman kendiliğinden doldurur demiş fakat doldırmamış yurumemde hiç bir aksama falan yoktu gayet duzgun yuruyordum ama hafif agrılarım vardı doktora gittiğimde ameliyat olmam gerektiğini söledi ve erken yaşta olursan platin takılmaz normal bi şekilde hayatına devam edbilirsin dedi bende 21 yaşımda ameliyat oldum ama bacagımda 1 cm kısalık varmış ama şöle bişi var ameliyat olmadan önce yuruyüşümde bir problem yoktu ameliyat olduktan sonra aksama başladı fakat doktorlar kasların tam guçlendiğinde o aksama gidecek 1 cm kasalar kapatır dediler ama bende yine de bir şuphe oluştu sizce dogrumu 1 cm kaslar dengelermi yuruyuşum duzelir mi ve ben erken ameliyat oldum platin takılmasın diye ama şimdi doktorum ileriki yaşlarda tekrar ameliyat olma ihtimalimin oldugunu söyluyolar.
  bana bilgi verirseniz sevinirim..

  Sağlık

  merhaba benim küçük kızıma da 13 aylıkken kalça çıkığı teşhisi kondu.hemen ameliyata alındı ve kapalı redüksiyon uygulandı.3 aydır alçıdayız.1 ay daha duracağız;dilerim bi defa daha anestezi
  almadan cihaza geçeriz.herkese geçmiş olsun

  Sağlık

  merhabalar…şu an 13 aylık olan bir kızım var ve benim kızımada dkç teşhisi bundan 4 ay önce kondu..ortobedi şeflerinden biri çift bez koymamız gerektiğini söylediler ve bunu 4 ay yapmamız gerektiğini söylediler…4 ay süreyle çift bez kullandık..sonra tekrar muayeneye gittiğimizde çok büyük bi gelişmede olduğunu ama tam olarak atlatamadığımızı söyylediler..ve bundan dolayıda bir obdiksiyon aleti önerdiler ve bunu kuullanmamız gerektiğini belirttiler..peki bu durumda yeterli sonucu alabilecekmiyiz yoksa alamıycakmıyız bilmiyorum…hiç bir kalıtsal sonuç doğurmaz umarım..bu konuda bana yeterince yardımcı oalbilecek birileri varsa yardımcı olursa sevinirim..aynı durumda olan herkese geçmiş olsun dilerim..

  Sağlık

  merhaba ben 24 yaşındayım bebekken sol kalça kemigi ameliyat olmuşum bu nedenle sol bacak sag tarafa göre birkaç cm daha kısa ve yürüyüş bozuklugu var..acaba bunu ameliyatla sildiremez miyim..ameliyat izini de sildirmek istiyorum her iki durum da beni çok rahatsız ediyor zaman zaman agrı oluyo..lütfen yardımcı olurmusunuz çok hoşnutsuzum :(:(

  Sağlık

  merhaba benim 18 aylık bir kızım var 13 aylıkken sol tarafında kalça çıkılığı olduğunu farkettik.Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi.Ameliyat ettirdik 1,5 ay alçıda kaldı daha sonra 1,5 ay ortopedik cihaz kullandık.şuan kızımın yürümesinormal fakat doktorumuz kalça kemiğinin yerinde olduğunu fakat yuvasının tam oluşmadığını söyledi.Tekrar cihaz takıldı 1,5 ay kalıcak sonra tekrar ameliyat gerekebilirmiş .Bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim.

  Sağlık

  merhabalar ben 3.bebegimi doğum yaptım.2 aylıkken kızımın sol tarafında kalça gelişim bozukluğu olduğunu söylediler çok endişeleniyorum 1 ay boyunca ara bezi kullanmamı söylediler bana bilgi verip yardımcı olursanız sevinirim

  Sağlık

  benimde ikitaraflı kalcacıkım var 5 aydır cok arım var bacamı acamıyoru yardımcı olursanız sevinirim

  Sağlık

  merhaba bende 2 cm kısalık var 4 defa amliyat oldum acaba bu kısalık ameliyat olsam geçer mi ama hayatım boyunca kalçamda protez veya platin kalmasın istemiyorum teşekkürler

  Sağlık

  ben 18 yaşındayım küçüklüğümden beri ortopedi yani kalça çıkığı ile yaşamaktayım kalçalarım bir kadının kalçası kadar büyük ve ben bu durumdan çok rahatsızım ne istediğim gibi elbise giyebiliyorum nede yürüyüş yapabiliyorum boyum da çok kısa gerçekten çok zor durumdayım yardımınızı bekliyorum teşekkürler

  Sağlık

  Merhaba.1 aylık bebeğimiz var.sağ kalçasında problem var.Doktorumuz arabezi kullanmamızı önerdi.Ne zamana kadar geçer bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz

  Sağlık

  bence 1 aylik bebeginiz varsa en az 6 ay buyuk bez kullanin bacaklarini yanlara bakin acabiliyormu benim büyük kizimda kalca cikigi vardi bebkliginde düzelmisti ama 1 yil önce agrilari basladi suan 15 yasina girdi 18 ekim 2011 de ameliyat oldu hastanede simdi iki kalcasinda var agrilari olmasa bile yine haberimiz yoktu sag kalcasindan ameliyat oldu 1 yil sonra sol kalcadan tekrar olacak almanyada yasiyoruz vede hastanelerde kalca cikigindan cok yatan hastalarimiz var eger sizlerde kalca cikigi bebeklikte var isen bence her sene kontrol edin saygilarimla allah sifa versin tüm hastalara

  Sağlık

  mrb ben 25 yaşındayım ve tek taraflı kalça çıkığım (sağ tafarta) var.uzun süre ayakta duramıyorum,agrılarım eskiye göre daha fazla arttı.çalışmak istiyorum ama iş bulamıyorum buldugum işlerde de uzun süre çalışamıyorum.hastaneye gittim engelli raporu almak için kpss atanabilmek için ama raporun ancak % 25 %30 olabileceğini söylediler.tek taraflı kalça çıkıgına verilen oran gerçekten bu mu?ayrıca bunun kesin bi tedavisi var mı sorularıma cevap verebilirseniz çok sevinirim …iyi akşamalr

  Sağlık

  Merhaba benim erkek arkadaşımda doğuştan kalça sol kalça çıkıgı var bacak boyu 3-4 cm kısa şuan tedavisi mümkünmü lütfen bana yardımcı olun ona nasıl söylemem gerek yanlış anlmasındanda korkuyorum konuyu kendıne nasıl açıım tedavisi varmı

  Sağlık

  slm herkese ben 3 ay oldu ameliyat olali suan allaha sükür iyiyim sag tarafimda kalca cikigi vardi 2hafta hastanede kaldim 6gün yatakda yatdim kalkamazdim cok kötüydü oo günlerim 2ay deyneklerlen yürüdüm…ayagima basamiyordum diye karnimdan igne vuruluyordum…..suan gymnastike gidiyorum….yürümemde cok iyidi hic problem yokdu sadece 1senedir bazen agrilarim oluyordu okadar…biz bilmiyorduk sonradan ögrendik ve belki beli degil ebir tarafimdanda olurum…ama hic bayilmiyorum yapdirmaya cok cekdim cok zor arkadaslar allah cümlemmizden yardimcilarimiz olsun…amin 30-40 yaslarinda agrilar olur yinede bakdirin…yoksa sakat olursunuz….

  Sağlık

  Herkese Merhaba banim kalçam çalışma esnasında aşırı zorlanmadan çıkıp tekrar girdiğini hissettim ve 3 gün sonra herhangi bir ağrım kalmadı aradan 5 ay gibi bir zaman geçti şimdi yine gün içerisinde anlık ağrılar olmaya başladı kalça çıkıklığı olmasından korkuyorum kalça çıkığı sonradan anlattığım gibi bir tranvaylada olabilirmi? cevap verirseniz çok sevinirim.(bel fıtığı hastasıyım. Bel fıtığı ağrısı olmadığından eminim)

  Sağlık

  slm benim doguştan kalça çıkıklıgım var iki bacagımda oldugu için fark edememiş ailem geç fark ettiler 20 yaşında ameliyat olabilirsin dediler fakat o yaşlarda üniversite okudugum için olmadım doktora gitmekten de korkuorm.cevremde amelihat olup düzelmeyen çok insan gördüm baba tarafımdada kalça çıkıklıgı çok ırsi olabilirmi bilmiorm bana göre sol tarafıma dogru aksıyom,ne kadar kısalık var bilmiyorm.23 yaşındayım hangi yaşlarda ameliyat olabilirim bana zorlukları olur mu ?ayakkabı konusunda da rahat degilim fazla düz ayakabı giysem bile rahatsız oluyorm?

  Sağlık

  mutlaka yapdirin sonradan daha kötü olursunuz pisman olursunuz…agrilariniz olur ben almanyada oturuyorum olgahospitalda ameliyat oldum cok iyi bir hastaneye iyi bakdilar…herseyde iyi gecti..bir sene sonra demirleri cikartcaklar kalcamda bir problem yok daha eskisi gibi yürüyorum yine…tek 3 ay daha zipliyamam ve spor yapamam…gerisini yapa biliyorum ve allahima sükürler olsunki herseyi atlatdim hepsini bile nerdeyse unutdum gitdi… :)

  Sağlık

  meraba benim kızızma 3üncü ayda kalça sertleşmesi teşhisi kondu yani doktorun değimiyle 2 ay daha gelmese kalça yerinden çıkıcakmış şu anda frejka yani müşamba takıldı sizce erken farkedilmesi tedavi sürecini azaltırmı

  Sağlık

  Bende 30 yaşındayım doğuştan kalça çıkığım var aksıyorum.25 yaşımdan sorra ağrılarım iyice arttı uzun yol yürümekte baya zorlanıyorum.Bazan ağrılarım o kadar şiddetliki beynime vuruyo sanki özellikle sağ bacağım dizkapağı altı bunun doğru düzgün çözümü varmı bilgilendirirseniz sevinirim.

  Sağlık

  3 aylık bebegimde sag kalçada çekırdek görülmüyo dediler ultura son istediler çekirdek eksıkligi nedir acaba

  dimple

  merhaba bende doğuştan kalça çıkığı varmış bir buçuk yaşında ameliyat olmusum. 19 yaşına kadar bir sorunum yoktu hatta spor bile yapıyordumm tek sorunum bacaklarımı fazla açamıyordum. 19 yaşından sonra sol kalçamda bir gün bir acı hissettim o günden beri ağrıları sürüyor.koşamıyorumm. fazla yürüyemiyorumm. doktora gitti iki kalçamda da açı bozuluğu varmış ameliyat olmam gerekiyormuş. ne yapmalıyım

  dimple

  şimdi ameliyat olduktan sonra tam da geçmezmiş. doktorlar 40 yaşından sonra kalça protezi diyor. ben bir yıl sonra öğretmen oluyorumm. rahat yürüyemiyorum bacaklarımı açamıyorum. yürürken sol bacağımı kaldıramıyorum bazen çok acıyor sanki bıçaklar batıyor. ne yapayımm. 21 yaşındayım doktorlar kireçleme de var dediler. bir çaresi var mı.

  hilmi özenç

  merhabalar samsundan yazıyorum kızıma 4. ayında çift taraflı kalça çıkığı teşhisi konuldu 3aydır palvik kullanıyoruz prf dr gidiyorz frejka yastığı önerdi dün iyileşme olduğunu söylediği halde bunu önerdi sormadık doğrumu uygulama

  ümmü

  merhaba bende de iki taraflı kalça çıkıklığı var. ailem küçükken ameliyattan korkmuş. üniversitede iken gittiğim doktorlar bazıları umutlu bazıları kırk yaşından sonra dediler. şimdi öğretmenim ama zaman zaman çok şiddetli ağrılarım oluyor. ameliyat konusunu araştırmalımıyım artık olumsuz cevap almaktanda korkuyorum :( şimdi 22 yaşındayım

  CELALETTİN DURSUN

  MERHABA EŞİM COCUKKEN KALCA CIKIKLIĞINDAN AMALİYAT OLMUŞ FAKAT DOĞUM YAPTIKTAN SONRA AĞRILAR BAŞLADI ŞİDİDE KALCANIM OYNAK KEMİĞİ KAYNAMAYA BAŞLAMIŞ NE YAPMALIYIM

Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Ayak Mantarı ve Tedavi Yöntemleri
Mesane Kanseri
Pankreas Kanserinin Belirtileri
Hemofili Nedir? Belirtileri ve Nedenleri
Astım
Böbrek Büyümesi
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.