Doğumsal kalça çıkığı terimi kalça eklemini oluşturan öğelerin biçim, işlev ve ilişkilerinde bir bozukluğu anlatır. Kalça ekleminde uyluk kemiğinin (femur) yuvarlak başı kalça kemiğinin asetabulum denen yuvasına oturur ve bu kusursuz eklem bacağın serbest dönme hareketi yapabilmesini sağlar. Doğumsal kalça çıkığında bu eklemde görülen bozukluk kalçayı oluşturacak taslağın embriyon döneminde kusurlu gelişmesi ya da tam gelişmemesiyle ortaya çıkar. Kalıtsaldır, yani aynı ailenin değişik bireylerinde ortaya çıkabilir

Sponsorlu Bağlantılar

GÖRÜLME SIKLIĞI

Doğumsal kalça çıkığı sık görülen bir oluşum bozukluğudur. Bazı ülkelerde her dört oluşum bozukluğu olgusunun üçünü ve bıraktığı izlerle birlikte her üç ortopedik sorunun birini oluşturur. Doğumsal kalça çıkığına görece sık rastlanan Türkiye’de sorun özellikle Karadeniz bölgesinde yaygındır. Ya-
km akraba evlilikleri de doğumsal kalça çıkığı olasılığını artırmaktadır. Bölgeler arasındaki farklılıklar oluşum bozukluğunun kalıtsal özelliğinden kaynaklanır; akraba evliliklerinde görülme sıklığının artması da aynı nede-ne bağlıdır. Doğumsal kalça çıkığı kız çocuklarda erkeklerden daha sık görülür. Genellikle tek yanlı olmasına karşın her iki kalçayı da etkileyebilir.

DOĞUMSAL KALÇA ÇIKIĞI TİPLERİ

Embriyonal gelişim bozukluğu durumunda bebek doğduğunda uyluk kemiğinin başı tümüyle çıkıktır. Dolayısıyla bu tip kalça çıkığında belirgin klinik, ultrasonografik ve/ya da radyolojik belirtiler doğumdan hemen sonra tanı konmasına olanak verir.
Başlıca klinik belirtiler şunlardır:
1) Elle muayenede uyluk kemiği başının belirgin biçimde yüksek olduğu saptanır. 2) Çıkık kalça tarafındaki bacak kısadır. Hasta sırtüstü yatarken bacakların birlikte bükülmesi kısalığı belirgin hale getirir; bu durumda dizlerin aynı düzlem üzerinde olup olmadığına bakılır. 3) Daha kısa olan bacağın uyluk bölümünde pli adı verilen deri büklümleri ya da boğumları fazladır. 4) Çıkık tarafındaki kalçanın dışa doğru, yani uzaklaşma hareketi (abdüksiyon) sınırlanmıştır. Bu tip doğumsal kalça çıkığında Ortolani belirtisi her zaman olumsuzdur, yani uyluk kemiği başının oturma sesi duyulmaz. Radyolojik incelemede öncelikle uyluk kemiği başının leğen kemiğinden uzaklığı ve yüksekliği saptanır; aynı bulgu ultrasonografide de belirgindir. Bu tip doğumsal kalça çıkığının tedavisinde önce uyluk kemiği başını doğal yerine getirmek için sürekli ve ilerleyici çekme (traksiyon) yöntemine başvurulur. Ardından kemik normal yerinde tespit edilerek 3-4 ay süreyle abdüksiyon durumunda alçıya alınır. Daha sonra da 6 ay süreyle bir ortopedik aygıt kullanılır.
Kalçanın sabit olmadığı “Ortolani manevrası” ile saptanabilir. Doğumdan hemen sonraki muayenede yapılan bu işlem 8 ve 30 gün sonra yinelenmelidir. Kuşkulu ya da Ortolani belirtisi olumlu olgularda hasta ultrasonografi ile kontrol edilir ve daha sonra da belli aralıklarla muayeneye çağrılır. Tedavi çok basittir. Kalça 6 hafta süreyle ortopedik bir aygıtla abdüksiyon konumunda tutulur. Aygıtın uyluk kemiği başına zarar vermemesi için yeterince yumuşak, aynı zamanda etkili olabilmesi için de büyük olması gerekir.

Sponsorlu Bağlantılar

TANI

Doğumsal kalça çıkığı toplumsal açıdan önemli bir hastalıktır, çünkü zamanında tanı konup tedavi edilmezse, kişiyi toplumla bütünleşmekten alıkoyacak ölçüde ağır biçim ve işlev bozukluklarına yol açabilir. Kalça çıkığı her zaman doğumsal olmayabilir ve belirli hastalık ya da yaralanmalardan sonra da ortaya çıkabilir. Edinsel çıkıklarda uyluk kemiği başının kalçanın içine doğru yer değiştirmesi, yakındaki organlara baskı yapar. Bu baskı siyatik sinir ya da (lbür kalça sinirlerinin tutulması gibi sinirsel lezyonlara, atardamarların ya da toplardamarların tıkanmasına neden olabilir.
Çocuk dik durmaya, yani ağırlığını kalçaları üzerine vermeye başlamadan önce, uyluk kemiği başı ile asetabulum arasındaki uyumsuzlukların tümü çıkık öncesi lezyon kabul edilir; yani kalça çıkığının ön koşulları vardır. Çocuk yürümeye başladığında uyluk kemiği başı asetabulum ile bütün ilişkisini yitirecek, böylece gerçek kalça çıkığı belirecektir. Bu nedenle kalçadaki doğumsal oluşum bozukluklarının ilk aylarda tanınması çok önemlidir; gerçek bir kalça çıkığının oluşması ancak erken tanıyla ve hemen tedaviye başlanmasıyla önlenebilir. Yaşamın ilk 3-4 ayında tanı konup tedavi edilen çıkık öncesi olgularının hemen hepsi kısa sürede tam olarak iyileşir. Yaşamın ilk yılından, yani çocuk yürümeye başladıktan sonra tanı konan bir kalça çıkığı ise traksiyon, alçı, cerrahi girişim gibi çok daha zor ve karmaşık yöntemlerle tedavi edilir. Üstelik tedavi çok daha uzun sürdüğü halde sonuçlar her zaman çok iyi değildir. Kalça çıkığı tanısı, yaşamın ilk günlerinden ya da haftalarından başlayarak klinik ve radyolojik veriler temelinde kolayca konabilir.

BELİRTİLERİ

Klinik açıdan kalçada bir gelişim bozukluğu kuşkusunu doğuracak birçok belirti vardır. Tanı açısından en önemli ve güvenilir belirti çocuğun diz ve kalçaları bükülüyken bacaklarını uzatmanın güç olması ve Ortolani manevrası yapılırken uyluk kemiği başının doğal yuvasına ani girişine bağlı olarak kalçadan sert bir ses gelmesidir. Kalça filminde uyluk kemiğinin üst ucu daha kemikleşmemiş olduğundan leğen kemiğinden uzak ve yüksek görülebilir; oysa kalça kemiğindeki uyluk kemiği yuvasının tepesi sağlıklı tarafa göre daha az gelişmiş ve çıkmış görünecektir.
Yaklaşık 3-5. ayda uyluk kemiğinin başı belirginleştiğinde normal yerinden uzakta bulunması nedeniyle küçük, yüksek ve ayrık görünür.

TEDAVİ

Çıkık öncesi lezyonun tedavisi kansızdır (cerrahi girişim gerektirmez) ve yaşamın ilk aylarında saptanırsa olguların yüzde 95’inde çok iyi sonuç verir. Çocuğun bacaklarını açık konumunda tutarak, uyluk kemiğinin kaçmaya eğilimli olan üst ucunu, kalça kemiğinin yuvasına göre merkezi bir düzlemde tutmaya dayanır. Bu duruşu sağlamak için basit ortopedik aygıtlar kullanılır; bunların en iyi bilinenlerinden biri Putti aygıtıdır.
Ortopedik aygıt uyluk kemiği başının kalça kemiğindeki yuvasına gömülmesini, üstünde yeniden biçimlenmesini, aynı zamanda yuva tepesinin de uyluk kemiği başının uç bölümünü (epifiz) bütünüyle örtecek biçimde gelişmesini sağlar. Tedaviye doğumdan sonraki ilk aylarda başlanırsa, kalçayı normal hale getirmek için 5-6 aylık bir süre yeterlidir. Bir yaşına doğru çocuk herkes gibi yürümeye başlayabilir. Eğer kalçadaki bozukluk hafifse, yalnız eklemde hafif bir gelişme geriliği varsa ve bu durum kalça filmiyle saptanmışsa, üçgen bir yastık ya da fazla bez kullanarak çocuğun bacaklarını bir süre için kalçadan iyice açık tutmak yeterlidir. Çocuğun yürüme çağına gelmesi ya da doğumsal oluşum bozukluğunun başlangıçtan beri ağır olması nedeniyle uyluk kemiği başı kalça kemiğindeki yuvasından ayrılmışsa gerçek bir çıkık söz konusudur ve uyluk kemiği başının doğal konumuna getirilmesini gerektirir. Bu ise kolay bir işlem değildir, çünkü eklemin iki öğesinin yeniden oluşturulması, kalça kemiği yuvasında ek oluşumların ve boğulmuş eklem kapsülünün engel yaratması, ayrıca kasların kısalmış olması tedaviyi güçleştirir. Tedavide cerrahi girişim gerekmeyebilir; 15-20 gün süreyle bacağa sürekli çekme tedavisi uygulayarak uyluk kemiği başının indirilmesi, çıkığın azaltılması ve daha sonra 3-4 ay süreyle alçıda hareketsiz tutulması yeterli olabilir. Bu başarılamazsa, başın yerine doğrudan yerleştirilmesini engelleyen oluşumlar cerrahi girişimle temizlenir. Cerrahi girişimden sonra da aylarca alçı ve ortopedik aygıtların kullanılması gerekir. Altı yaşına değin tedavi edilmeyen olgularda çıkığın iyileşmesi çok zordur, çünkü uyluk kemiğinin ve kalça kemiği yuvasının eklem yapılarındaki bozukluklar artık kalıcıdır. Bu yaştan sonra ekle-mm yeniden işler hale getirilebilmesi nyluk ve leğen kemiklerince yapılacak bir dizi cerrahi girişimin başarısına bağlıdır.
Eski çıkık olarak nitelenen olgularda eklem başları çıkığın ne kansız bir biçimde, ne de cerrahi girişimle yerleştirilmesine elverişlidir. Bu tür çıkıklar genellikle 6-8 yaşından sonra görülür.

Sponsorlu Bağlantılar


KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
  Sağlık

  merhaba ben 24 yaşındayım bebekken sol kalça kemigi ameliyat olmuşum bu nedenle sol bacak sag tarafa göre birkaç cm daha kısa ve yürüyüş bozuklugu var..acaba bunu ameliyatla sildiremez miyim..ameliyat izini de sildirmek istiyorum her iki durum da beni çok rahatsız ediyor zaman zaman agrı oluyo..lütfen yardımcı olurmusunuz çok hoşnutsuzum :(:(

  Sağlık

  merhaba benim 18 aylık bir kızım var 13 aylıkken sol tarafında kalça çıkılığı olduğunu farkettik.Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi.Ameliyat ettirdik 1,5 ay alçıda kaldı daha sonra 1,5 ay ortopedik cihaz kullandık.şuan kızımın yürümesinormal fakat doktorumuz kalça kemiğinin yerinde olduğunu fakat yuvasının tam oluşmadığını söyledi.Tekrar cihaz takıldı 1,5 ay kalıcak sonra tekrar ameliyat gerekebilirmiş .Bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim.

  Sağlık

  merhabalar ben 3.bebegimi doğum yaptım.2 aylıkken kızımın sol tarafında kalça gelişim bozukluğu olduğunu söylediler çok endişeleniyorum 1 ay boyunca ara bezi kullanmamı söylediler bana bilgi verip yardımcı olursanız sevinirim

  Sağlık

  benimde ikitaraflı kalcacıkım var 5 aydır cok arım var bacamı acamıyoru yardımcı olursanız sevinirim

  Sağlık

  merhaba bende 2 cm kısalık var 4 defa amliyat oldum acaba bu kısalık ameliyat olsam geçer mi ama hayatım boyunca kalçamda protez veya platin kalmasın istemiyorum teşekkürler

  Sağlık

  ben 18 yaşındayım küçüklüğümden beri ortopedi yani kalça çıkığı ile yaşamaktayım kalçalarım bir kadının kalçası kadar büyük ve ben bu durumdan çok rahatsızım ne istediğim gibi elbise giyebiliyorum nede yürüyüş yapabiliyorum boyum da çok kısa gerçekten çok zor durumdayım yardımınızı bekliyorum teşekkürler

  Sağlık

  Merhaba.1 aylık bebeğimiz var.sağ kalçasında problem var.Doktorumuz arabezi kullanmamızı önerdi.Ne zamana kadar geçer bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz

  Sağlık

  bence 1 aylik bebeginiz varsa en az 6 ay buyuk bez kullanin bacaklarini yanlara bakin acabiliyormu benim büyük kizimda kalca cikigi vardi bebkliginde düzelmisti ama 1 yil önce agrilari basladi suan 15 yasina girdi 18 ekim 2011 de ameliyat oldu hastanede simdi iki kalcasinda var agrilari olmasa bile yine haberimiz yoktu sag kalcasindan ameliyat oldu 1 yil sonra sol kalcadan tekrar olacak almanyada yasiyoruz vede hastanelerde kalca cikigindan cok yatan hastalarimiz var eger sizlerde kalca cikigi bebeklikte var isen bence her sene kontrol edin saygilarimla allah sifa versin tüm hastalara

  Sağlık

  mrb ben 25 yaşındayım ve tek taraflı kalça çıkığım (sağ tafarta) var.uzun süre ayakta duramıyorum,agrılarım eskiye göre daha fazla arttı.çalışmak istiyorum ama iş bulamıyorum buldugum işlerde de uzun süre çalışamıyorum.hastaneye gittim engelli raporu almak için kpss atanabilmek için ama raporun ancak % 25 %30 olabileceğini söylediler.tek taraflı kalça çıkıgına verilen oran gerçekten bu mu?ayrıca bunun kesin bi tedavisi var mı sorularıma cevap verebilirseniz çok sevinirim …iyi akşamalr

  Sağlık

  Merhaba benim erkek arkadaşımda doğuştan kalça sol kalça çıkıgı var bacak boyu 3-4 cm kısa şuan tedavisi mümkünmü lütfen bana yardımcı olun ona nasıl söylemem gerek yanlış anlmasındanda korkuyorum konuyu kendıne nasıl açıım tedavisi varmı

  Sağlık

  slm herkese ben 3 ay oldu ameliyat olali suan allaha sükür iyiyim sag tarafimda kalca cikigi vardi 2hafta hastanede kaldim 6gün yatakda yatdim kalkamazdim cok kötüydü oo günlerim 2ay deyneklerlen yürüdüm…ayagima basamiyordum diye karnimdan igne vuruluyordum…..suan gymnastike gidiyorum….yürümemde cok iyidi hic problem yokdu sadece 1senedir bazen agrilarim oluyordu okadar…biz bilmiyorduk sonradan ögrendik ve belki beli degil ebir tarafimdanda olurum…ama hic bayilmiyorum yapdirmaya cok cekdim cok zor arkadaslar allah cümlemmizden yardimcilarimiz olsun…amin 30-40 yaslarinda agrilar olur yinede bakdirin…yoksa sakat olursunuz….

  Sağlık

  Herkese Merhaba banim kalçam çalışma esnasında aşırı zorlanmadan çıkıp tekrar girdiğini hissettim ve 3 gün sonra herhangi bir ağrım kalmadı aradan 5 ay gibi bir zaman geçti şimdi yine gün içerisinde anlık ağrılar olmaya başladı kalça çıkıklığı olmasından korkuyorum kalça çıkığı sonradan anlattığım gibi bir tranvaylada olabilirmi? cevap verirseniz çok sevinirim.(bel fıtığı hastasıyım. Bel fıtığı ağrısı olmadığından eminim)

  Sağlık

  slm benim doguştan kalça çıkıklıgım var iki bacagımda oldugu için fark edememiş ailem geç fark ettiler 20 yaşında ameliyat olabilirsin dediler fakat o yaşlarda üniversite okudugum için olmadım doktora gitmekten de korkuorm.cevremde amelihat olup düzelmeyen çok insan gördüm baba tarafımdada kalça çıkıklıgı çok ırsi olabilirmi bilmiorm bana göre sol tarafıma dogru aksıyom,ne kadar kısalık var bilmiyorm.23 yaşındayım hangi yaşlarda ameliyat olabilirim bana zorlukları olur mu ?ayakkabı konusunda da rahat degilim fazla düz ayakabı giysem bile rahatsız oluyorm?

  Sağlık

  mutlaka yapdirin sonradan daha kötü olursunuz pisman olursunuz…agrilariniz olur ben almanyada oturuyorum olgahospitalda ameliyat oldum cok iyi bir hastaneye iyi bakdilar…herseyde iyi gecti..bir sene sonra demirleri cikartcaklar kalcamda bir problem yok daha eskisi gibi yürüyorum yine…tek 3 ay daha zipliyamam ve spor yapamam…gerisini yapa biliyorum ve allahima sükürler olsunki herseyi atlatdim hepsini bile nerdeyse unutdum gitdi… :)

  Sağlık

  meraba benim kızızma 3üncü ayda kalça sertleşmesi teşhisi kondu yani doktorun değimiyle 2 ay daha gelmese kalça yerinden çıkıcakmış şu anda frejka yani müşamba takıldı sizce erken farkedilmesi tedavi sürecini azaltırmı

  Sağlık

  Bende 30 yaşındayım doğuştan kalça çıkığım var aksıyorum.25 yaşımdan sorra ağrılarım iyice arttı uzun yol yürümekte baya zorlanıyorum.Bazan ağrılarım o kadar şiddetliki beynime vuruyo sanki özellikle sağ bacağım dizkapağı altı bunun doğru düzgün çözümü varmı bilgilendirirseniz sevinirim.

  Sağlık

  3 aylık bebegimde sag kalçada çekırdek görülmüyo dediler ultura son istediler çekirdek eksıkligi nedir acaba

  dimple

  merhaba bende doğuştan kalça çıkığı varmış bir buçuk yaşında ameliyat olmusum. 19 yaşına kadar bir sorunum yoktu hatta spor bile yapıyordumm tek sorunum bacaklarımı fazla açamıyordum. 19 yaşından sonra sol kalçamda bir gün bir acı hissettim o günden beri ağrıları sürüyor.koşamıyorumm. fazla yürüyemiyorumm. doktora gitti iki kalçamda da açı bozuluğu varmış ameliyat olmam gerekiyormuş. ne yapmalıyım

  dimple

  şimdi ameliyat olduktan sonra tam da geçmezmiş. doktorlar 40 yaşından sonra kalça protezi diyor. ben bir yıl sonra öğretmen oluyorumm. rahat yürüyemiyorum bacaklarımı açamıyorum. yürürken sol bacağımı kaldıramıyorum bazen çok acıyor sanki bıçaklar batıyor. ne yapayımm. 21 yaşındayım doktorlar kireçleme de var dediler. bir çaresi var mı.

  hilmi özenç

  merhabalar samsundan yazıyorum kızıma 4. ayında çift taraflı kalça çıkığı teşhisi konuldu 3aydır palvik kullanıyoruz prf dr gidiyorz frejka yastığı önerdi dün iyileşme olduğunu söylediği halde bunu önerdi sormadık doğrumu uygulama

  ümmü

  merhaba bende de iki taraflı kalça çıkıklığı var. ailem küçükken ameliyattan korkmuş. üniversitede iken gittiğim doktorlar bazıları umutlu bazıları kırk yaşından sonra dediler. şimdi öğretmenim ama zaman zaman çok şiddetli ağrılarım oluyor. ameliyat konusunu araştırmalımıyım artık olumsuz cevap almaktanda korkuyorum :( şimdi 22 yaşındayım

  CELALETTİN DURSUN

  MERHABA EŞİM COCUKKEN KALCA CIKIKLIĞINDAN AMALİYAT OLMUŞ FAKAT DOĞUM YAPTIKTAN SONRA AĞRILAR BAŞLADI ŞİDİDE KALCANIM OYNAK KEMİĞİ KAYNAMAYA BAŞLAMIŞ NE YAPMALIYIM

  scrun@hotmail.com

  Merhaba facebook sayfamiza bekleriz.. lutfen facebook arama motorundan Kalça Çıkığı Hip Dysplasia diye arayin birbirimize destek olalim

Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Karaciğer Yağlanması'nın Belirtileri
Kıl Dönmesinde En Yeni Alternatif Tedavi: Gümüş Nitrat ve Fenol
LENF DÜĞÜMLERİ NEDEN ŞİŞER?
İsilik Nedir ve Neden Oluşur
koltuk altı şişlikleri(lenf Bezleri)
Plöral Enfüzyon
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.