BİLEK AĞRISI

Bilek ağrısı yaygın bir şikayet olarak bilinmektedir. Bilek ağrısı,  burkulma veya kırıkların neden olduğu birçok ani yaralanma sonucu oluşmaktadır. Ayrıca; tekrarlayan gerilme hareketleri, artritler ve karpal tünel sendromu gibi uzun vadeli sorunlar da bilek ağrısına neden olabilir.

Pek çok faktör bilek ağrısına neden olabildiği için, uzun süreli bilek ağrılarının kesin teşhisini koymak bazen zorlaşabilmektedir. Uygun tedavi; doğru tanıya, ağrının nedenine ve şiddetine bağlıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

BELİRTİLERİ
Bilek ağrılarını çeşitleri, nedenlerine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, Osteoartrit ağrı genellikle sancılı bir diş ağrısına benzer. Tendinit ağrıları da genellikle keskin, bıçaklama tipi ağrılara neden olur.

Ne zaman bir doktora görünmeli?

Tüm bilek ağrıları tıbbi tedavi gerektiren türden değildir. Küçük ikincil burkulma ve zorlanmalar, genellikle buzla kompres yaparak, dinlenerek veya ağrı kesici ilaçlar alarak atlatılabilmektedir.  Ama ağrının birkaç günden fazla sürmesi veya daha kötü hale gelerek şişlik oluşturması,  bir doktora görünmenizi gerektirir. Tanı ve tedavide gecikme olursa; geç iyileşme, hareketin kısıtlanması ve uzun vadeli sakatlık ortaya çıkabilir.

NEDENLERİ NELERDİR?
Bilekleriniz, önkol kemikleri ve el kemikleri arasında iki sıra halinde dizilmiş sekiz küçük kemikten oluşan karmaşık bir eklemdir. Bilek kemikleri bağlarla, önkol kemikleri ve kol kemikleri ile birleşir. Bileğinizi oluşturan parçaların herhangi birinde oluşan hasar, bilekte ağrıya neden olur ve elinizi kullanma yeteneğini etkileyebilir.

Sponsorlu Bağlantılar

A.Yaralanmalar

1. Ani tepkiler: Genellikle ellerinizin üzerine düştüğünüzde bilek yaralanmaları sık görülür. Bu durum burkulma, zorlama ve hatta kırılmalarına sebep olabilir. Bir skafokid kırığında, bilek başparmak tarafında bir kemik gizli bir kemik bulunur. Bu tip kırıklar X-ışınları ile yaralanmadan hemen sonra görülmeyebilir.

2. Tekrarlayan baskı: Bilek hareketlerinin tekrarlanmasını içeren herhangi bir faaliyeti (örneğin tenis topuna vurmak, kros sürüşü yapmak, çello çalarken eğilmek)  ara vermeden saatlerce yapmak, özellikle eklem çevresindeki dokularda baskı oluşturarak kırıklara neden olabilir. De Quervain hastalığı başparmak tabanında tekrarlayan baskının ağrıya neden olmasıyla oluşur.

B. Artritler:

Osteoartrit: El bileklerde genel olarak, osteoartrit yaygın değildir. Sadece geçmişte bilek yaralanması geçiren kişilerde genellikle görülmektedir. Osteoartrit kemiklerinizin uç kısımlarında yer alan kıkırdak doku üzerinde meydana gelen aşınma ve yıpranma nedeniyle oluşur. Başparmak tabanında meydana gelen ağrı genellikle osteoartrit kaynaklı olur.

Romatoid artrit: Vücudun bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırdığı bir bozukluk olan romatoid artrit bileklerde yaygındır. Bir bilek etkileniyorsa, genellikle diğer bilekte de görülür.

C. Diğer hastalıklar ve koşullar

Karpal tünel sendromu: Median sinir bileğinizin avuç içi tarafında bir geçitten geçerken üzerindeki basıncı arttığında Karpal tünel sendromu gelişir.

Ganglion kistler: Bu yumuşak doku kisti bileğinizin avuç içine bakan kısmında en sık görülür. Küçük ganglion kistleri büyük olanlara göre daha fazla ağrıya neden olurlar.

Kienbock hastalığı: Bu bozukluk genellikle genç erişkinleri etkiler ve el bileğindeki küçük kemiklerden birinin ileri düzeyde çöküşünü içerir. Kienbock hastalığı bu kemiğe kan akımı gitmemesi durumunda oluşur.

KİMLER RİSK ALTINDA?
Bilek ağrısı herkesin başına gelebilir. Çok aktif, çok pasif ya da arada bir yerde olsanız biler başınıza gelebilir. Ama aşağıda değinilen durumlarda risk daha fazladır.

Sportif faaliyetler: Bilek yaralanmaları özellikle bowling, golf, jimnastik, snowboard ve tenis gibi birçok sporda yaygındır.

Tekrarlı çalışmalar: Ellerinizi ve bileklerinizi kullanmanızı gerektiren her iş – hatta örgü ve saç kesme de dahil olmak üzere-eğer zorlayıcı ve sık olacak şekilde yapılırsa bilek ağrısına neden olabilir.

Hastalıklar: Eğer şeker hastalığı, lösemi, skleroderma, lupus veya tiroid bezi ile ilgili hastalığınız varsa bilek ağrısı oluşma riski artar.

TESTLER VE TEŞHİS

Fizik muayene sırasında doktorunuz büyük ihtimalle aşağıdaki adımları izleyecektir:

– Bileğinizin hassas ve şişmiş olan bölgelerini kontrol etme,

– Bilek hareketlerinizde azalma olup olmadığını öğrenmek için bileğinizi hareket ettirmenizi isteme,

– Kavrama kuvveti ve önkol kuvvetinizi ölçüp değerlendirme,
– Bazı durumlarda, doktorunuz bilek ağrısının nedeni kesin olarak saptamaya yardımcı olması için artroskopi veya sinir testleri gibi görüntüleme testlerini önerebilir.

Görüntüleme testleri

1. X-ışınları: Basit bir X-ışını ile küçük miktarlarda radyasyon kullanılarak kemik kırığı ve hatta osteoartrit ile ilgili  veriler ortaya çıkarabilir.

2. Bilgisayarlı tomografi (BT): BT taramaları bileğinizin içindeki kemikleri daha ayrıntılı bir şekilde izleme imkanı sağlar. BT taramasında cihaz birkaç yönden X-ışınları ile görüntü alır ve sonra bunları iki boyutlu bir görüntü oluşturmak için birleştirir.

3. Kemik taraması: Kemik taramasında,  küçük bir miktarda radyoaktif madde kan içine enjekte edilir. Bu işlem yaralanan kemik kısımlarını daha görünür hale getirerek tarama görüntülerinden daha net sonuçlar alınabilmesine olanak sağlar.

4. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): MRG’de kemik ve yumuşak dokuların ayrıntılı görüntüler üretmek için radyo dalgaları ve güçlü bir manyetik alan kullanır. MRG’de bir bileğin görüntülenmesi için, tüm vücudunuzu cihazın içine almaktansa sadece bileğiniz görüntüleme cihazınızın içine alınır ve taramalar yapılır.

5. Artroskopi: Görüntüleme test sonuçları kesin bilgi sağlamadıysa,  doktorunuz bir artroskopi önerebilir. Bu işlemde, kalem büyüklüğünde bir cihaz cildinizin içine küçük bir kesi yoluyla bileğinizin içine sokulur. Bu alet hafif ve küçük bir kamera içermektedir ve elde ettiği görüntüleri bir televizyon ekranına yansıtmaktadır.

6. Sinir testleri: Doktorunuz sizde karpal tünel sendromu olduğunu düşünüyorsa,  bir elektromiyogram (EMG) isteyebilir. Bu test, kaslarda üretilen ufak elektrik deşarjları ölçer. İğne şeklinde ince bir elektrot kasların içine sokulur ve kas dinlenme durumda iken veya çalışır vaziyette iken elektrik aktivitesinin kayıtlarını tutar. Sinir iletim testlerinde elektrik atımları karpal tünel sendromu olan bölgede daha yavaştır.

TEDAVİ VE İLAÇLAR
Bilek problemler için önerilen tedavi türleri, bilek ağrılarının yerine, türüne ve şiddetine göre çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca hastanın yaşı ve genel vücut sağlığını da göz ardı etmemek gerekir.

İlaçlar
İbuprofen ve asetaminofen etken maddeli ağrı kesiciler, bilek ağrısı azaltmaya yardımcı olabilir. Daha güçlü ağrı kesiciler reçete ile alınabilir.

Tedavi
Eğer bileğinizde kırık kemikler varsa, bu kemiklerin düzgün ve uyumlu şekilde birleştirilmesi ile iyileşme süreci daha kısa sürer. Bir alçı kalıbı ya da kol desteği bileği iyileştirmek ve kemik parçaları bir arada tutmak için yardımcı olabilir.

Eğer bileğinizde burkulma veya gerilme oluşmuşsa, burkulan veya bileğinizi gerilmişti varsa, bu gerilem ve burkulma iyileşinceye kadar  yaralı tendon veya ligamenti korumak için bir atel giymeniz gerekebilir. Ateller özellikle aşırı tekrarlayıcı hareketlerden kaynaklanan yaralanmalarda yararlı olmaktadır.

Ameliyat:
Bazı durumlarda, ameliyat gerekli olabilir. Örneğin aşağıdaki durumlarda:

1. Ciddi kemikleri kırıklarında: Bu durumda cerrah metal bir donanım ile kemik parçalarını bağlayabilir.
2. Karpal tünel sendromu: Belirtileriniz şiddetli ise, tünel sinir üzerindeki baskıyı hafifletmek için bir kesi oluşturulması gerekir.
3. Tendon veya ligament tamiri. Cerrahi işlem bazen rüptüre olmuş tendon veya ligamentleri onarmak için gerekli olabilmektedir.

Yaşam tarzı ve ev ilaçları
Bilek ağrısını her çeşidi için tıbbi tedavi gerekli değildir. Küçük bir el bileği yaralanması için, üzerine buz koyarak veya elastik bir bandaj ile bileği sararak ağrının üstesinden gelebilirsiniz. 

Önleme
Bilek yaralanmalarına neden olacak beklenmedik olayları önlemek imkansızdır, ama aşağıdaki temel ipuçları ile bir miktar koruma sağlanabilir;

a. Kemiklerinizi güçlendirin: Yeterli miktarda kalsiyum almak gerekir. 50 yaş üstü kadınlar için günde en az 1.200 miligram,  erkekler için 1.000 miligram kalsiyum alınması kırıkları önleyebilir.

b. Düşmeleri önlemek: Öne doğru uzanmış bir el üstüne düşmek, el bilekleri yaralanmalarının başlıca nedenidir. Düşmeleri önlemek için, makul ayakkabılar giymek gerekir. Evde doğabilecek tehlikeleri önlemek, yaşam alanı aydınlatmak, gerekirse merdivenler ve banyo yollarına kaymayı engelleyici malzemeler döşemek gerekir.

c. Atletik aktiviteler için koruyucu donanım kulanın: Snowboard, paten ve futbol gibi yüksek riskli faaliyetler için bilek korumaları giyiniz.

d. Ergonomiye dikkat edin: Bilgisayar başında klavyeyi uzun süreler kullanıyorsanız bilek sağlığınız için düzenli molalar vermelisiniz. Yazdığınızda da, rahat ve uygun pozisyonda bileğinizi tutunuz. Ergonomik bir klavye, köpük veya jel bilek desteği için yardımcı olabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Ani Kalp Durması
Kabızlık
Fiziksel şiddet
Bilek Ağrısı
Laparaskopi
Akciğer kanaması
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.