Epilepsi Nedir?

5 yaşındaki çocuğunuz konuşurken birkaç saniyeliğine kendinden geçiyor, boşluğa bakıyor ya da anlamsız heceler söylüyor. Sonra birden kendine gelip, hiçbir şeyin farkına varmadan konuşmasına kaldığı yerden devam ediyor. İlkokula başladığında bir matematik sınavı sırasında yaptığı çarpma işlemini yarıda bırakıp kağıda karalamalar çiziktirince, öğretmeni çocuğunuzun zek özürlü olduğundan şüphe ediyor.

Sponsorlu Bağlantılar

14 yaşında bir genç telefonda arkadaşıyla konuşurken birden yere düşüp “ah, ah, ah” diye bağırmaya başlıyor; yaklaşık 5 dakika boyunca yerde kasılmış olarak yatıyor. Nöbetin sonrasında kendini çok yorgun hissederken 2-3 saat uyuduktan sonra hiçbir şey anımsamıyor.

Bu iki olayda bahsedilen kişiler epileptik (saralı) bireyler. Beyinlerindeki bir sıradışılık nedeniyle belkide yaşamları boyunca bunlara benzer birçok nöbet yaşayacaklar…

Epilepsi Tarihçe

Epilepsi ile ilgili ilk fizyopatolojik değerlendirmeler 19. yüzyılda John Hughlings Jackson tarafından, sadece klinik gözlemelere dayanılarak ortaya çıkartıldı. Jackson’ın epilepsi alanına yaptığı katkılar modern tıp bilimi tarafından hala kullanılmaktadır. Jackson, kendinden önce ve sonraki birçok kişinin yaptığı gibi epileptik nöbetlerin birçok çeşidinin bulunduğunu ve birçok farklı nedeninin olduğunu kabul etti.

Epilepsiden bahseden ilk kişi M.Ö. 350’lerde Hipokrat’tır. Bu yüzden “Hipokrat hastalığı” olarak da bilinir. Jackson’a ek olarak  birçok yetenekli fizyolog da epilepsileri sınıflamaya çabaladı.

Sponsorlu Bağlantılar

1861’de J. Russell Reynolds, sinir sistemindeki yapısal bir düzensizliğe bağlı olan kasılmaları semptomatik, merkezi sinir sisteminin dışındaki nedenlerden kaynaklananları da sempatik epilepsi olarak tanımladı. Sinir sisteminin içinde ya da dışında herhangi bir yapısal anormallik söz konusu değilken oluşan epilepsileri ise idiyopatik olarak değerlendirdi. 1881 yılında Sir William Gowers epilepsiyi, grandmal, petitmal ve histeroid olarak sınıfladı.

Beyin, milyonlarca sinir hücresinden (nörondan) oluşan, çok karmaşık bir yapıdır. Nöronların aktiviteleri genellikle çok iyi düzenlenmiştir ve kendini düzenleyen mekanizmalara sahiptir. Nöronlar, bilinç, hareket, konuşma, bellek, heyecan, vücudun duruş şekli gibi çok geniş bir işlev yelpazesinden sorumludurlar.

İşlevler, beyin hücreleri ile vücudun bütün kısımları arasında akan çok küçük miktardaki elektrik yükleri sayesinde gerçekleştirilmektedir. İşlevlerin birinde ya da birkaçında meydana gelecek geçici kesintileri veya istemsiz düzensizlikleri “nöbet” olarak tanımlamak mümkün. Böyle bir olay beynin kendi yapısından kaynaklabileceği gibi, kimi zaman da glükoz ya da oksijen eksikliği gibi çevresel nedenlerden de meydana gelebilir.

Herhangi bir insan yaşantısının herhangi bir döneminde bir kez nöbet geçirebilir, ancak bu epilepsiye işaret etmez. Ancak beyindeki nöronal işlevlerde, beyinden kaynaklanan ve kişide tekrarlama eğilimi gösteren nöbetler söz konusu ise “epilepsi” terimini kullanmak doğru olacaktır. Yani epilepsi, beynin normal elektriksel işlevlerinde, zaman zaman kısa kesintiler ve düzensizlikler meydana getiren nörolojik bir durumdur.

Bir nöbet söz konusu olduğunda, normal yapı, olması gerekenden çok daha yoğun, kesikli, elektrik boşalmaları ile bozulur. Bu durumsa, kişinin bilincini, vücut hareketlerini ve duygularını kısa bir süre için etkileyebilir. Beyin, elektrik boşalmaları gerileyene ya da sonlanana normal işlevine kadar kavuşamaz.

Daha önce de belirtildiği gibi, şartlar uygunsa herhangi bir beyin nöbet geçirebilir. Yine de birçok kişide nöbet gözlenmez. Bu kişilerin beyinlerinin yüksek “nöbet eşiğine” sahip olduğundan, bir başka deyişle nöbetlere direncinin yüksek olduğundan bahsedilebilir.

Bireyler eşik değerleri açısından farklılık göstermektedirler. Bu değerler muhtemelen kişinin genetik karakterlerinin bir parçasını oluşturmaktadır. Düşük eşiğe sahip bir kişi, bir başkası için rahatsızlık vermeyecek bir durumda kriz geçirebilir. Ancak epilepsinin genetiği bu kadar basit değil.

Bazı bireylerde varolan nöbet eşiği, beynin alışılmadık bir uyarıya (örneğin bazı haplar ya da belli frekansta yanıp sönen ışıklar gibi) maruz kalması ya da yaralanması durumunda azalmaktadır. Yaralanma ciddiyse (araba kazası, doğum sırasındaki bir travma, darbe ya da tümör gibi), epilepsi bir sonuç olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Epilepsi tüm yaş grupları içinde insanları en çok etkileyen nörolojik düzensizliktir. Nöbetler herhangi bir kişide ortaya çıkabilse de, çok küçük yaşlarda ve geç erişkin dönemde daha sık olarak beliriyor. Epilepsinin 2/3’si 14 yaşından önce meydana gelmektedir.

Epilepsi nöbeti geçiren bir kişi, çok büyük olasılıkla neler olduğunu anımsamayacaktır. İşte bu yüzden nöbet anını gören kişinin anlatısı bir doktorun tanı koyabilmesi için çok önemli olmaktadır. Hatta bazen nöbetin ve epilepsinin hangi tür olduğunun anlaşılabilmesi açısından tek belirgin gözlem olarak kalmaktadır.

Nöbetin epilepsiden kaynakladığından kesin olarak emin olunduğu zaman, bunun beyindeki bir tümör gibi bir nedenden olup olmadığı incelenir. Epilepsi tanısı koymanın bu aşamasında devreye çeşitli testler girer. Bunlardan en geneli, nöbetlerin metabolizmadan kaynaklanmaoığının kesin olarak anlaşılabilmesi için yapılan kan testleridir.

Bundan sonra uygulanan ikinci test beynin çok ayrıntılı ve temiz bir görüntüsünü sunan, Manyetik Rezonans Görüntülemesi (MRI) olarak adlandırılan bir beyin taramasıdır. Bu taramanın amacı ise epilepsinin nedeninin beyindeki görünür bir bozukluk olup olmadığının anlaşılabilmesidir. Birçok epilepsi hastasında bu testin sonucu normal çıkacaktır.

En yaygın olarak kullanılan üçüncü test ise beynin yüzeyindeki elektrik aktivitesini ölçen, “electroencephalogram” (EEG) olarak adlandırılan testtir. Bu test, yaklaşık 30 dakika kadar süren, kafatasının üzerinde belirlenmiş bazı özel noktalara yerleştirilen elektrotlar aracılığı ile alınan sinyallerin güçlendirilerek, kağıt üzerine döküldüğü bir işlemdir. Yalnız, EEG beynin sadece test süresindeki elektriksel aktivitesi hakkında bilgi verebilir. Bu yüzden negatif bir EEG testi kişide epilepsinin olmadığı anlamına gelmez.

Epilepsi Nöbetleri

Epilepsiler arasında farklar ve birçok değişik çeşit nöbet bulunduğu için ILAE (International League Against Epilepsy, Epilepsiye Karşı Uluslararası İşbirliği) tarafından belirlenmiş özel bir terminoloji kullanılmaktadır. Bu terminoloji “grandmal” ve “petitmal” gibi eski nöbet tanımlarını da değiştirmektedir. Yeni sınıflama, nöbetleri kısmi (fokal ve parsiyal) ve jeneralize olarak ikiye ayırıyor.

Kısmi ve jeneralize nöbetler arasındaki en önemli fark, beynin hangi bölümünün nöbet sırasında etkilendiğidir. Elektrik boşalması, beynin korteksinin salt bir bölümüne ait ise kısmi; tüm beyni aynı anda etkiliyor ise jeneralize nöbet olarak tanımlanıyor. Kısmi başlayan bir nöbet, sonradan jeneralize nöbete dönüşebilir. Nöbetler dışında epilepsi ise kabaca 2 gruba ayrılır.

İdiopatik Epilepsi

Epilepsinin bu türünde, belirgin bir çevresel etmenin yeralmadığına, genetik faktörlerin belirleyici olduğuna inanılmaktadır. Nöbetler arası EEG normal çıkabilir. Bu tip epilepsi ilaç tedavisine genellikle olumlu yanıt verir.

Semptomatik Epilepsi

Bu epilepsi türü ya doğum sırasında ya da yaşantının herhangi bir döneminde beyinde ortaya çıkan bir anormalliğin sonucudur. Bu anormalliğin sonucu olarak epilepsiden başka sorunlar da ortaya çıkabilir. EEG incelemeleri anormalliği ortaya çıkarabilir. Bu tip epilepside ilaç tedavisinin yanıtı kişiden kişiye değişmektedir. Kimi bireylerin ise nedeni belirlenemeyen kriptogenik epilepsisi vardır.

Epilepsinin 30’u aşkın nöbet çeşidi buluyor. Hepsinin belirtileri birbirlerinden farklıdır. Kısmi nöbet geçiren bir kimse işitme ve görme duyularında bozulmalar, vücudun bir bölümünün titremesi gibi belirtiler gösterir.

Basit kısmi nöbette bilinç bu durumdan etkilenmez. Karmaşık kısmi nöbette ise, hasta yarı bilinçsiz ve şaşırmış davranır. Yürüme, mırıldanma, kafa çevirme gibi amaçsız davranışlar sergileyebilir. Bu davranışların hemen hemen hiçbirisi hasta tarafından daha sonra anımsanmaz.

Kendini kaybetme nöbetleri ise genellikle çocuklarda rastlanan ve yetişkin dönemde kaybolan, bilincin 5-15 saniyelik sürelerle kesintiye uğramasıdır. Bu süre içinde kişi boşluğa bakıyor gibi görünebilir.

Epilepsi nöbeti denince insanların aklına en çok gelen, ancak istastik olarak en sık rastlananı olmayan, jeneralize tonik-klonik nöbetlerdir. Bu nöbetler iki aşamada gelişir: Birinci aşamada (tonik) kişi bilincini kaybeder ve yere düşer, vücut kaskatı bir hal alır. İkinci aşamada (klonik), uzuvlar titremeye ve gerilmeye başlar. Nöbet sona erdikten bir süre sonra bilinç yavaşça tekrar kazanılır.

Nöbetler, nöbetin tipine göre birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar uzayabilir. Çok ender durumlarda nöbet saatler sürer. Bir tonik-klonik nöbet genellikle 1-7 dakika arasında bir sürede sonlanır. Ancak “Status Epilepticus” denilen çok uzun süreli (birkaç saat gibi) nöbetler tehlikelidir ve doktor yardımına ihtiyaç vardır.

Epilepsi nöbetlerinde genellikle kişiye ilk yardım yapmak gerekmez. Ancak özellikle tonik-klonik nöbetlerde birkaç noktaya dikkat etmek yararlı olabilir. Nöbet başladıktan sonra yapılacak hiçbir şey nöbetin daha kısa süremesini sağlamayacaktır. Onun için kişiyi sarsmak, tokatlamak ya da soğan koklatmak bir işe yaramaz. Tonik-klonik nöbette, bilinç kaybından dolayı kişinin yere düşme ve kendini yaralamak olasılığı olduğundan hastayı yere yatırmak yararlı olabilir.

Epilepsi nöbetleri sırasında dili yutma söz konusu değildir. Ayrıca ağıza konacak birşey, kasılma sırasında kişinin dişlerine zarar verme olasılığı doğurur. Salyayı yutmaması için hastanın kafasını yana doğru çevirmek yararlı olacaktır. Nöbetten sonra hasta bir süre uyuma ihtiyacından olabilir. Nöbetler 10 dakikadan daha uzun sürüyorsa ya da peşpeşe birkaç nöbet geçirilmişse doktora haber verilmesi gerekir.

Epilepsi İle Yaşamak

Epilepsinin yanlış anlaşılmasından (daha doğrusu bilinmemesinden) kaynaklanan bir dizi sorun epileptik bireyleri hayatları boyunca etkileyecektir. Özellikle ülkemizde, kimi yerlerde epilepsinin vücuda cin, peri girmesi olarak yorumlanması, bu rahatsızlığın tedavisinin tıpda değil de, hoca ve üfürükçülerde aranmasını beraberinde getirmektedir. Ülkemizde epilepsinin tıp dışı yaygın tedavilerinden biri de kurşun dökmektir.

İlaçla başarılı olarak tedavi edilebilecek ya da en azından nöbetlerin arası oldukça uzun bir zamana çıkarılabilecek bir hasta, bu nedenden dolayı sık nöbetlerle yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Epilepsi tanısı konan bir kişi, tedavisini sürdürmenin yanısıra normal yaşantısını da bozmadan devam ettirmelidir.

Epilepsi de tüm diğer rahatsızlıklar gibi kişinin genel sağlık durumundan etkilenmektedir. Buna göre stresin azaltılması, depresyondan kaçınma, alkolden uzak durmak, egzersiz gibi şeyler, epilepsi üzerinde olumlu etki yapacaktır.

Epileptik birey bir çocuksa, en önce yapılması gereken şeylerden biri de öğretmenine ya da öğretmenlerine haber vermek, onları epilepsinin ve nöbetlerin şekli ve sıklığı hakkında bilgilendirmek olacaktır. Özellikle küçük yaştaki çocuklarda rastlanan “kendini kaybetme” şeklindeki nöbetin farkedilmesi önemlidir.

Epilepsi, beyindeki bir oluşum bozukluğundan kaynaklanmadığı sürece herhangi bir zihinsel yetersizliğe yol açmamaktadır. Epileptik bireyler, kendi akranları kadar başarılı ve yetenekli olabilirler. Epilepsisi olan bir çocuğun sağlıklı olarak yetiştirilmesinde en büyük görev yine aileye düşmektedir. Epilepsinin bir hastalık olmadığını vurgulamak, çocuğu o yaşlardaki çocukların yaptığı şeylerden (akranları ile oyun oynamak vs.) alıkoymamak ana-babaların elinde.

Epilepsi, çocuk ya da yetişkin herhangi bir bireyin spor yapmasına engel değil. Yalnız, bazı sporlarda (yüzme gibi) kişinin gözlem altında bulundurulması (yüzme havuzu ya da cankurtaranların bulunduğu kıyılar gibi) kendi yararına olacaktır. Özellikle sık ve tonik-klonik nöbet geçiren kişilerin yüzmeden uzak durmasında yarar olabilir.

Tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi epilepside de erken ve doğru teşhis önemlidir. Bireyin rahatsızlığının bilincinde olarak, gözetim altında yetişmesi; rahatsızlığı hakkında tam olarak bilgi edinmesi yaşantısının ileriki dönemlerinde ortaya çıkabilecek ruhsal sorunların hiç belirmemesini sağlayabilir. Her konuda olduğu gibi sağlıklı birey yetiştirmenin yolu da bilgilenmekten geçiyor.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
  Sağlık

  öncelikle bu bu tür bilgilerle bilgilendirildigim için şuan kendimi çok şanslı hissediyorum.benimde babam epilepsi hastası ve kendisi 53 yaşında ve bir yıldır bu rahatsızlıgı devam ediyor. onun için çok endişeleniyoruz.ayda bir kere mutlaka nöbet geçiriyo ve bu nöbetler genellikle gece oluyo.nedeni ne olabilir acaba biz ailesi olarak çok zor durumda kalıyoruz .bir çok hastaneyede müracat ettigimiz halde henüz tam anlamıyla yeterli bir cevap alamadık .ve şuan babamda zeka geriligide belirgin olmaya başladı.umutkanlık söz konusu.acaba biz ailesi olarak ne yapabiliriz?yardımcı olursanız şimdiden çok teşekkür edrm.vereceginiz bilgileriniz için.

  Sağlık

  öncelikle bu yazışmamı dikkate alacak aydın kişileri çok tşekürlerimi sunarım şimdi benim 20 yaşında bir kardeşim var bu epilepsi denen hastalığa bulaştı ve bu duyrumu beni ciddi anlamda tedirgin ediyo bu nöbet durumuda şöyle genelde ayda bir olurdu yaklaşık 3_5 daka sürerdi nöbeti yerde kendini sıkarak gerilirdi ama ona özel doktor tafsiyesi üzerine depagin denen bi hap aldık ve bu nöbeti daha erteledi ama yinede tam tedavi olmadı bunun tedavi edebilecek insan lütfen bana ulaşsın şimdiden siz değerli insana sozsuz teşekürler sunarom

  Sağlık

  bende 3 yıldır sanırım bu hastalıgı tasıyorum buyuk ihtimalle ailemin baskılarından şüpheleniyorum herseyı dert ederdım ve düşünürdüm hergece aglar çaresız kalırdım yanlızdım yanımda kımse olmazdı hala rahatsızım ne yapsam nasıl davransam bılmıyorum suan 16 yasındayım aca ne zaman hastalıgım gececek????bir sewdigim var çok sewiyorum bilmesini isterim ama cesaret edip söyleyemıyorum ya benı tek ederse ……..suan nöbet geçirmiorum ailem şüphelenıyo üstüme çok düşüo ama benıde uzuyolar kötü hastamıyım diorum acaba

  Sağlık

  ben 18 yaşında bir genç kızım bu epilepsi hastalına bende yakalandım sürekli nöbetlerim oluo dişlerim gıcırdıyo ve kendimi kasıorum bu hastalıktan çok korkuorum umarım sonu gelir ben ve benim gibilere allah sabırlık versin ve yardımcıları olsun diorum.

  Sağlık

  iyi günler ben kardeşim için soarcaktım kardeşimde
  öyle bir hastalık yok ama annem doktpra söylemiş kardeşim deaslın da hiç görmedik küçük ken havale geçirmişti ilerde kollayın dedi doktor sonra annem üniversitedeki doktora ilk uyuma anında elllerini normal
  sıkıyo muş sıkma değil de görünüş iti bariyle ve annem elleince kardeşim ani hareket ediyo bana yardımcı oluurmusunuz

  Sağlık

  epilepsinin tedavisi nedir bilen varsa bana gönderirse sevinirim

  Sağlık

  tel 05437463568 numaram

  Sağlık

  ben 12iki yaşındayım yeni epilepsi teşisi koyuldu eeg tekrar çekilecek emin olunması için sizce adana başkent üniversitesi iyi bir hastanemi

  Sağlık

  merhabalarbenim eşim epilepsi hastası daha iki gün önce nöbet geçirdi çok kötüydü onunla birlikte bende yaşadım aynı acıyı ve heran nöbet geçirecek korkusuyla yaşamak en kötüsü ve eşim gece çalışan biri ne yapmam gerek bilmiyorum bu durumu ailemden saklıyorum duyarlarsa herşey biter buna dayanamam lütfen bana yardım edin bide ben bu hastalığın zekayı etkileyip etkilemediğini öğrenmek istiyorum nöbet sırasında hafıza siliniyor mu ve bu kalıcı oluyor mu bana yardım edin lütfen cevap bekliyorum…

  Sağlık

  Geçmiş olsun ,,
  Tülin Turan HIzlı doktorun ismi,,Acıbadem kadıköy hastanesi
  konusunda çok iyi olduğunu söylebilirim.
  Diğer doktor Kalbiye Yalaz,,Çocuk Nöroloji Dernegi Başkanı,,googledan bakabilrsiniz.

  Sağlık

  ilaç kullanımını kesmemeniz gerekiyor Merve Hnm,
  ısrarla hastalığınızın üzerine gidiyor olmanız özellikle Epilepsi hastalığı tedavisi için önemli

  Sağlık

  HATTA Bİ KEREDE CUMA NAMAZINDA SARA GEÇİRMİŞTİM NE GÜZEL ŞEHİT OLCAKTIM BELKİDE AMA HASTANEYE KALDIRDILAR SARA GEÇİRİRKEN ÇOK SAÇMALIYOM AMA ÇOĞUNLUKLA YATMAK İSİYORMUŞUM

  Sağlık

  epilepsi hastası değilim allaha şükür.Olanlarada acil şifalar diliyorum. bir kitap okumuştum işte epilepsi hastası bir bayanın beynine elektronlar gönderiyorlar ve bayan kendisine ait olmayan anılar görüyor. bu konuda bilgim yok ama epilepsi hastalarında bu tür şeyler oluyormu? ve nöbet geçirmeden önce belirti gösteriyormu?

  Sağlık

  merhaba benim kardeşim epilepsi hastası annemlerin dediğine göre nöbet geçirdimi beynindeki bilgiler siliniyormuş ben kardeşime çok üzülüyorum

  Sağlık

  merhaba dokuz yaşında epilepsiyle tanıştım ara ara nöbetler geçirdim prof dr osman tanık tarafından teshişim konuldu ilaç kullanmaya başladıktan sonra nöbetler kesildi bir iki sene senede bir kez olmak suretiyle devam etti daha sonra durdu ilaçlarım azaltıldı tegrotol 800 sabah akşam kullanıyordum 14 yaşında son nöbetimi geçirdim kısa bir süre için yani bi kaç saat yürüyemedim ayaklarımı hissediyordum ama ayağa kalktığımda duramıyor düşüyordum şimdi 28 yaşındayım hiç nöbet geçirmedim ama hala her an geçirecekmişim korkusu yaşıyorum:)o zamandan bana hatıra kalan bi şey oldu çok korktuğumda heyecanlandığımda yine korkuya bağlı başım istem dışı sallanıyor alzeherm gibi ve hergün ellerim titriyor bunu durduramıyorum bazen farkedilecek kadar çok bazen benim bile farkedemediğim kadar az hastalığıma ailem nerdeyse bi ev parası harcadı osman bey ve jale ağaroğlu olmasaydı şimdi hala hastaydım çok şanslıydım kısa dönemde atlattım inşallah sizlerde bi an önce iyileşirsiniz allah yardımcınız olsun kardeşlerim

  Sağlık

  benim ablam epilepsi baslangıcta az sürüyodu hastalık sonra coğaldı ve değişik değişik sürüyor şu an ilaç içio nöbet geçirmiyo nöbet geçireceği zaman beyni karıncalanıyor ve nöbet geçireceğini anlıyor sonra en son nöbetinde 3 kere peş peşe olsu hastaneye gittik iğne vurundu iğne bayılmaması içinmiş sonra daha olmadı haplarını düzenli içiyor

  Sağlık

  Merhaba bende epilepsi hastasıyım ve doktorunuzun sizden adresini rica ediyorum mümkünse bana ulaştırabilirmisinz acaba.

  Sağlık

  merhaba bir buçuk yaşında bir oğlum var ve bir hafta önce epilepsi teşhisi koyuldu nöbet olarak ağlarken katılıyor nefessiz kalıyor sonra normale dönüyor bu hafta uzman bir hocaya götürücez aile olarak çok üzgünüz doktorumuz geçe bileceğini söyledi umarım öyledir çok üzülüyorum elimden geleni yapıyorum bebeğimi ağlatmamak için yaşı küçük oldugu için atlatma olasılığı daha fazla var mıdır acaba rabbim herkeze şifa versin……

  Sağlık

  Benim kardesimede epilepsi teshisi konuldu bir ay once ama hc nobet gecrmedi konusmasnda agirlik var yururkn savsaklyo surekli uyumak istyo bu konuda yardmci olabilrmsnz tavsiye edblcgnz bi doktor varmi acaba

  Sağlık

  benim kardeşimede epilepsi teşhisi konuldu bir ay önce şu anda;IMUNOVİR 500 mg,TEGRETOL %2 100 mg,ilaçlarını kullanıyor.ama hiç ağır nöbet
  geçirmedi.konuşmada ağırlık,yürümede sekme,gözlerde kapanma ve sürekli uyyma isteği var.bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.tedavisi mümkünmü
  tavsiye edebileceğiniz bir doktor varmı

  Sağlık

  slm arkadaşlar ben kucuk bir araştırma yapıyorum hastalığın en kötu tarafı nedir lutfen cvp yazın tekrar hepinize geçmış olsun

  epilepsi yani sara hastalığının en kötü tarafı nöbetler halinde geliyor olması ve bu nöbetlerin ne zaman ve nasıl geleceğinin kesinlikle bilinemiyor olmasıdır. Nöbet geldiğinde kişi vücudu üzerindeki denetimini yitirir ve kontrolsüzce hareket etmeye başlar. Bu durum bazen ölümcül olabilmektedir. Örneğin yüzerken. Araba kullanırken vb.

  Sağlık

  merhaba benim kızım 3 yaşından beri epilepsi iki kere nöbet geçirdi tedaviye başladıktan sonra tekrarlamadı şimdi 8 yaşında artık tedavinin sonlarına yaklaştık ama şimdide üç buçuk yaşındaki olum epilepsi onun tedavisinede başladık herkese gecmiş olsun

  Sağlık

  merhaba ben 14 yaşındayım ve epilepsi hastasıyım.. etrafımdakiler üzüntüden oldu diyorlar.üzüntü sebebim ise erkek arkadaşım. çok merak ediyorum epilepsi hastalığının oluşma sebebi üzüntüden kaynaklana bilir mi? doktorum üzülmememi söylemişti..teşekkür ediyor cevabınızı bekliyorum..

  Sağlık

  mrb hocam benim 16 yaşında bi kız arkadaşım var bu hastalığa 3 yaşında yakalanmış ve halada o hastalıkla savaşıyor . Şükür ağır hasta değil son 3 aydır 2 kere nöber geçirdi 1,2 saniye sürüp geçiyormuş. Bu hastalığı olması beni çok korkutuyor geceleri o uyuyakaldığında çok korkuyorum. Kız arkadaşım nöber uykuda gelirse sakat kalma riskinin olduğunu söyledi.İnanın çok korkuyorum . Kız arkadaşımı çok seviyorum kız arkadaşım tehlike durumundamı ? Yani 1,2 saniye nöberlerden korkmamızmı gerekir ? Bu yazdıklarımı dikkatli okuyarak bana detaylı bi cevap verirseniz çok güzel olur. Depakin diye bi hap kullanıyor. Lütfen beni bu konuda bilgilendirin :(:(:(

  Sağlık

  bn mustafa 1998 yılında bır bınadan kafa ustu dustum sunda 26 yasındayım ve sara hastalıgına yakalndım.trıleptal 600mg kullnıyorum.en son ıkı gun once nobet gecırdım bna onerecegınz bır doktor varmı…herkese şimdıden tesekkur ederım.

  Sağlık

  ben kendimi bildim bileli epilepsi hastasıyım nöbetlerim düzenşiz ve giderek şiddetleniyor baş ağrılarını saymıyorum bile daha üstüne üstelik anemi de var. ama artık tedavi olmak istemiyorum çünkü ağrılarım bitmiyor ve derslerden bişey anlamıyorum

  Sağlık

  benim 47 yaşındaki abim 35 senedir sara hastası ilk başta tegratol ilaç kullanıyordu daha sonra ilaç deyiştirildi. şu anda her geçen gün nöbetleri artıyor gitmedik doktor kalmadı 1995 yılına kadar.doktorları bize söylediği bunun tedavisi yok.beyinde bir kan damlasının damarı tıkadığı ve o kan damlasının buna sebeb olduğu bize yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler alllah razı olsun herkesi acıl şifalar diliyorum.

  Sağlık

  bende de değişik bir durum var. epilepsi ile ilgili mi bilmiyorum. bazen bir iki saniyeliğine gözlerim hızlı hızlı sağa sola yukarı aşağı karışık hareket edip duruyor. ne dersiniz bu durum hakkında?

  Sağlık

  ben 26 yaşındayım. ilk defa üniverstede kriz geçridim doktorlar henüz çözmüş diil. bazen mutluyken ama genelde stres altındayken kriz geciriyorum krizlerim sizin dedigniz gib 7 dakika diil saatler sürüyo gözümü actıgımda bitkin yorgun ve saatler geçmiş olarak buluyorum kendimi. bazen her gün bazen ayda bir oluyorum. doktora gittim ama tam epilpsi denmedigi için ilaç da kullanmıyorum. ama kriz öncesi kafam uyuşuyo ellerim vücudum düşüyo ve titremelerim başlıyo ondan sonrasını da hatırlamıyorum. korkuyorum. tedaviye başlamadı hiç kimse. çok sık aralıklarla krizler geliyo ve ailemin bundan haberi yok. onlarla birlikte yaşamıyorum. lütfen cevap yazın sizce bu epilepsi mi. ayrıca krizlerde dişlerimi kenetliyomuşum ve ellerimi sıkıyorum.cok huzursuzum şu anda.

  Sağlık

  Kızım 18 yaşında,Bugün G.A Ünv.Tıp Fak.epilepsi teşhisi koydu,kızım yemek yiyemiyor,haliyle yorgun ve sıkıntılı olduğunda aniden baş dönmesi ile yere oturarak kendinden geçiyor, adeta uyuyor,kasılma ve titreme asla yok, 2-3 dk.sonra uyanıyor,konuşulanları duyduğunu ama tepki veremediğini söylüyor,kasılma olmadan,titreme olmadan da Epilepsi olabilrmi, lütfen bizi aydınlatacak birileri varmıdır, teşekkür ederim.

  Önelikle geçmiş olsun diyoruz. İkincil olarak epilepsi dediğimiz rahatsızlığın diğer bir çok rahatsızlık gibi derecelerinin olduğudur. Kızınız epileptik sarsıntıları daha hafif geçiriyor olabilir. Eğer hastahaneden epilepsi kararı çıkmışsa bu kararın doğru bir karar olduğuna inanıyoruz. Size tavsiyemiz hastahaneniz ve doktorunuzun dediklerine harfiyen uymanızdır. Diğer yönden eğer içiniz daha rahat etsin istiyorsanız bir başka sağlık kuruluşuna veya br başka doktora başvurabilirsiniz..

  Sağlık

  Merhaba bugüne kadar epilepsi hastalığını duymuştum fakat epilepsi hastası olan bir yakınım olmamıştı.Erkek arkadaşım epilepsi olduğunu söylüyor. Doktorun da söylediğine göre iyi yaşamaya bak,üzülme,stres yapma gibi telkinlerde bulunulmuş.Benim merak ettiğim bu epilepsi hastalığının Allah korusun sonu ölümle sonuçlanabiliyor mu ? İkincisi de mide bulantısı gibi bir durum epilepsi belirtisi olabilir mi ? Lütfen bu konuda yetkili olan veya bilgisi olan biri cevap göndersin şimdiden teşekkürler

  Sağlık

  merhaba ben de 3 yaşından buyana epilepsi hastasıyım ama nöbet geçirmiyorum.arada bir vücudumda titiremeler oluyor.yaklaşık 2 yıldır doktorun verdiği ilacı ( tegratol) kullanmıyorum daha doğrusu arada bir kullanıyorum.doktora gittim ilacı bırakma dedi.başka bir doktora gittim nöbet olmuyorsa bırakabilirsin dedi.ne yapmalıyım.acaba epilepsi denen bu hastalıktan kurtulmuşmuyumdur?

  Sağlık

  merhaba ilköğretim dördüncü sınıfı okutuyorum. Öğrencim ne zaman epilepsi krizi geçirse ben mi sebep oldum diyorum. Mesela bayrak tutma sırası onda değilse ve tutmak istese sırasını beklemesini söylesem kriz gelir mi ya da kolay bir konuyu anlaması için üstelesem o gün kriz gelse sebebi ben miyim diye endişe ediyorum acaba endişem de haklı mıyım teşekkürler

  Sağlık

  hastalarımıza çok geçmiş olsun. allahtan şifalar diliyorum. hastalarımızdan bir ricam olacak. özellikle dillerinin sağ ve sol üst köşelerine bakarak ne gibi bir değişikliğin olup olmadığını yazarlarsa sevinirim. bunu normal zamanlarda, nöbetten önce ve nöbetten sonra incelerlerse ve benimle paylaşırlarsa sevinirim. teşekürler.

  Sağlık

  merhaba benim kardesim dün gece yatarken birden bi sesle uyandik bagiriyodu ne oldugunu anlayamadikk ilk basta hareketleri belirtiler ayni doktorlar tam teshis koymadi ama epilepsie olasiligi cok yüksek belirtilerin hepsi var isirmasi bagirmasi bos bos bakmasi kendinde olmadi 3 dakika kadar ilk kez yasandi hic birseyi yoktu acaba bu hastalik mi ? cok kötü bisey sürekli ayni sey olcakmis gibi hissediyoruz lütfen bu konuda aydinlatirsanizz cok mutlu olacagim simdiden cok tesekkürler

  Sağlık

  Merhaba Benim kızım 30 haftalık doğdu şuan 11 aylık gelişimi baya geride olduğundan pediatri nörolojiye çıkardık. özel eğitim için başka bir doktor tavsiye etti. Oraya gittiğimizde yarım saat kadar kızımla oyunlar oynadı. birşeyden şüpelendi. ve tekrar aynı doktora gönderdi beni. Orada uyku eeg si çekildi epilepsi tanısı kondu. bana yeşil reçeteyle verilen rivortril damlasını verdi. kullanmadım başka bi doktora çıkardım. aynı tanı koyuldu ama başka bir laç verdi o işe yaramazsa o damlayı kullanalım dedi yazılanları okudum da prof. doktor osman tanıktan tedavi olmuş ve iyileşmiş. Bulunduğu yer bana uzak istanbuldaymış ama mutlaka orayada götürcem inşallah iyileşir. ben hiç serkmelerin doktorluk olabileceği aklıma gelmedi küvezde kaldığından dır diye düşünmüştüm. Ama en ufak bir şeyde doktora götürmek gerekiyormuş bunu anladım.

  Sağlık

  benim oğlum bu hastalıkla mücahadele ediyor kurtulmasını istiyorum iyileştirebilecek veya iyileştirebileceğini bilen varsa bana ulaşsın 05333709183

  Sağlık

  benim kardesim 5 aylıkken havale geçirdi. doktora götürdügümüzde beyinin sağ bölgesinde iltihaplanma oldugu soylenıldı. bu sırada menenjıtte geçırdı. suan 8 yasında hala nöbet değişikliği olarak hastalıgı devam edıyor. bunun hiçbir tedavisi yokmu ilaçlarda hastalıgını hafıfletıyor ama nöbetsız gunumuz yok.ilgili kişilerden cevap beklıyorum …..

  Sağlık

  Bnm yiyenim epilepsi hastaligi ve her gordugumuzde yani gecirdiginde icimiz aciyor bunun cozumu yok ilac kullaniyor fkt hic bir cozumu yok

  Sağlık

  babam 5-6 senedir buna benzer bir hastalıkla ugrasıyor ayda 1 kere oluyor ne yaptıgını ve bizim neler yaptıgımızı unutuyor yüzü beyazlıyor birşeyler söyleyince tam konuşamıyor mırıldanıyor 3-5 dk sonra normale dönüyor MRI ve EEG testi normal çıktı hiçbir sorun yok acaba muska yapmış olabilirler mi ondan şüpheleniyoruz bilgisi olan yardımcı olursa ondan allah razı olsun

  Sağlık

  Merhabalar ben 8 yaşından belli epilepsi hastasyım sizlere bir kaç tafsiye vereceğim bu arada 28 yaşındayım.

  Tafsiyeler

  -Gizli tanisyon var mı mutlaka öğrenin.
  -Bol bol su için tuzlu yemek yiyin.
  -Gizli bir hastalığınz var mı.Çünkü tetikliyor.
  -Eski film eski müzik duygusal müziklerden uzak tutun
  -Düşündürücü herşeyden kaçinin.
  -Uykusuz bırakmayın
  -Midesi aç kalmasın
  -Mutlu olması için çabalayin.

  daha sayamadığım çok şey var ben bunlara dikkat etikçe kirizlerim azalıyor.ilaç kişiye göre değişiyor ilaç olabildigince zzamanla azaltin doktor tafsiyesi ile bu dediklerim bir günlük şeyler değil zamanla alişkanlik yapilacak olaylardir. son 5 yıldır cok az kiriz geçirdim. Bir sürü hast. gezdim çözüm değil bence.

  hakani

  merhaba bende epilepsi hastasıyım nöbetlerım çok sert gecıyor 1000.lik epixx iciyorum 25lik laroksıl le beraber

  Derya

  7 yıldır epilepsi hastasıyım. Annem kanser hastasıydı vefat edince epilepsi hastalığım çıktı. Nöbetlerim de hep annemi sayıklıyorum. Her ay adet dönemime 1 hafta kala yada adetliyken nöbet geçiriyorum. İlaç kullanıyorum ama ilaçlarımı tam dozunda kullanamıyorum çalışan birisi olduğum için ilaçlar unutkanlık. konuşmamda yavaşlama, Sürekli uyku ve halszilik yapıyor. Birçok ilaç denedim yan etkilerinde ortak özllikleri unutkan ve dalgın yapması, çalışırkende bu çok sorun oluyor. Merak ettiğim bu hastalıkta iyileşen varmı ve çocuk konusunda sorun oluyormu.

  ayesha

  25 yıl önce kardeşim 3 yaşındayken epilepsi nöbeti geçirmişti.hastaneye götürecek araba gelene kadar başına soğuk ve buzlu sular dökmüşlerdi.ve hemen hastaneye götürüldü.muayene eden doktor yapılan tedavinin kardeşimi kurtardığını yani buzlu su dökmenin beynin o şoku atlatmaya yardımcı olduğunu eğer o soğuk suyu dökülmeseydi beyinde büyük hasarlar kalacağını söylemişti.ve o doktor tek bir çeşit ve nohuttan daha küçük bir ilaçla kardeşimi 3 yıl boyunca tedavi altına aldı ve kardeşim 6 yaşındayken tamamen iyileşmişti.hatta doktor, ileride 17 yaşında bir daha nöbet geçireceğini bile söylemişti ve gerçekten o yaşta yine nöbet geçirdi.ve yine aynı tedaviyi yapmamız gerektiğini o nöbetten sonra ya öleceğini ya da bir daha asla nöbet geçirmeyeceğini söylemişti .şu anda kardeşim 27 yaşında çok şükür .şimdiki doktorlar olsaydı kardeşimi deney tahtası yaparlar bir sürü ilaç kullandırırlar ve yine de tam tedaviyi yapamazlardı.o yüzden yukarıda yazan ”kesinlikle soğuk su dökülmemelidir ” sözüne inanmıyorum.rabbim herkese şifa versin ve şimdiki doktorların eline düşürmesin.

  onur

  ben 24 yasindayim gecen sene trafik kazasinda beyin kanamasi gecirdim gecende uykuda bagirmaya baslamisim yaklasik 2 saat gozumu acilde actim ben hicbirsey hatirlamiyorm ama ailemle konusmusum doktor epilepsi dedi epixx 750 ilac verdi bu nobet denilen sey bidaha olurmu ne onerirsiniz simddn tesekkurler

  Azraa

  selam ben epilepsi hastasıyım yani doktor öyle söylüyor.nöbetlerim seyrek oluyor ve eeg sonuçlarım normal çıktı buna rağmen doktorum epilepsi olduğumu ve ilaç kullanmam gerektiğini söylüyor.benim gibi eeg sonuçları normal olup da epilepsi hastası olanlar varsa yorum yapsınlar.

  ali abay

  herkese allah acıl sıfalar versın.benım kardesım epılepsı hastası ve benım yanımda ılk defa nobet gecırdı onu oyle gordugumde ölmek ıstedım resmen daha 15 yasında ve hayat dolu…ona bısey olacak dıye öyle korkuyorum kı herseyımı verebılırım bı an once ıyılessın dıye ..rabbım tum hastalara sıfa versın arkadaslar eger bu konuda bıldıgınız cok ıyı bır doktor varsa ismini ve adresını werip yardımcı olursanız sevınırım herkese acil şifalar

  demet

  merhaba ben 21 yaşındayım rahatsızlığımı tam olarak bilmiyorum henüz hastaneye gitmedm ama araştırırken belirtilerin epilepsi ile benzer olduğunu farkettim 1 ayda 3 defa nöbet geçirdim ben olanları hatırlamıyorum ama arkadaşlarımın anlattığına göre uyurken aniden bağırıp kasılıyomuşum ve nefes almadan 1-2 dakika öylece duruyomuşum kendime geldiğimde kaslarımda çene kemiğimde ağrılar oluyo ve gündelik hayatta çok dalıyorum çevremdekiler bi noktaya sabitlendiğimi ve söylenen hiç bişeye cevap vermediğimi söylüyo ama ben hiç bişey hatırlamıyorum bende de epilepsi hastalığı olabilir mi sizce tüm bunlar bu rahatsızlığımı mı işaret ediyo şimdiden teşekkürler…

  ayse

  slm benim 28 aylık kızım da 8 aydır epilepsi teshisi ile tedavi görüyor.çok korkuyorum o anı tekrar yaşamaktan. Allah herkese yardımcı olsun ve şifasını versin.tedavimizin en az 2 yıl süreceni söylediler. cok zorlu bir süreç kücük bir çocuga laf anlatmak çok zor.

  Çok geçmiş olsun elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. yaşadıklarınızı yazarsanız yayınlamak isteriz. sizle aynı durumda olanların faydalanması açısından iyi olacaktır.

  sebnem aliyeva

  merhaba. ben de bir epilepsi hastasiyim ve bununla ilgili 2 yashimdan beri tedavi oluyorum amma gitmek bilmiyor bu hastalik/.. wimdi 19 yasimdayim daha 1 saat once nobet gecirdim … yani doktorlara guvenim kalmayib artik… onun icin sizdrn doktotunuzun adresini istiycekdim ..

  Pınar

  Ben 15 yaşında 9. sınıf öğrencisiyim ve 1 senedir bu hastalıkla yaşıyormuşum ama haberim yok ilk başladığı zamanlar 1 veya 2 kez yere düştüm bir şey olduğunu düşünmedik bu konu hakkında bilgimiz yoktu daha sonra istemeden elimde olan eşyayı yere atmaya başladım konun ciddileştiğini fark ettik doktora gidicektik ama hangi bölüm bununla ilgilenirdi bilmiyorduk neredeyse tüm bölümlere göründüm EEG testi kalp için test vb. Ama hiçbir şey çıkmadı ne son psikologa göründüm bana IQ Testi istediler ve sonuçlar normal çıktı ama derse adapte olamıyordum günden güne derslerim kötüleşiyordu bana concerta diye bir ilaç verdi kulladım bu arada sinirlenince ellerim bacaklarım çok şiddetli titriyor ve bu psikologun verdiği ilacı kullandım titremeler ve elimden atma azaldı bunu 9 ay kullandım ve bu hafta salı günü normal uyandım okula gitmek için kalktım yüzümü yıkamaya gittim yıkadım ve birden yere düştüm ne oluyor diye düşündüm boş verdim kalktım tekrar düştüm banyoda 3-4 kez düştüm anneme söyledim hemen yürüyemiyordum resmen okula gitmedim o gün hemen hastaneye gittik psikologa çünkü rengim yoktu ve bazen gözlerimin altı morarıyordu bunları söyledik ve tekrar nöroloji ye görünmemi söyledi o gün hemen gittik ve bizden acil şekilde EEG çektirmemizi istedi bu yüzden özele gittik ertesi gün sonuçları aldık epilepsi olduğumu öğrendim 10 gün rapor verdiler pazartesi sonuçları doktora götürcez ve hep tekrar bunu yaşamanın korkusuyla yaşıyorum bence çok kötü eğer aniden olursa başınıza bir şey gelmesi çok yüksek yanınızda birisinin olması kesinlikle gerekir

  yare

  merhaba hocam. Benim içimden hep bir şey geçiyor yada çıkıyormuş gibi oluyor. Sizce bu nedir?

  Özlem

  Epilepsi olduğumdan eminim sanırım. Konuşurken donup kalıyorum 2 veya 3 dakika sonra geçiyor sonra biliyorum donup kaldığımı ama donup kaldığımda hiç bişey bilmiyorum. Sadece bu belirtisi var sizce epilepsi olma ihtimalim kaç?

  z_oflaz@hotmail.com

  18 yılepilepsiyle ot çöp ilaç çok uğraştım.ilaçlara rağmen günde 3 tip 9 nöbet vardı.4 tip birden yaşıyordum.herşey bitti derken hücresel beslenmeyle tanıştım.3. hafftada nöbetler durdu.4 ay sonra tüm değerler iyi çıktı ve sonra doktorum ilaçlarımı bıraktırmaya başladı.geçen yine azalttım.az kaldı.çevremdekilere tavsiye ettim.Tavsiye ettiğim 3 kişi ilacını tamamen bıraktı.rastladıkça yardımcı olmaya çalışacağım.herkese geçmiş olsun.fayda sağlayan herkesten Allah razı olsun.

  Gülsüm

  11yıllık evliyim ve 11 yıldır epilepsiyle yaşıyorum. Şun 28 yaşındayım ve iki çocuğum var.nöbetlerim sıklaşmaya başladı.ayakta olduğum zamanlar düşüp yaralanmalar oluyor.Bazen mide bulantısıyla fark edip hemen olduğum yere yatıyorum.bütün testler normal çıkıyor ve üç yıldır uykuda nöbet geçiriyorum. Keppra 1000 lik ve tegratol 400 lük kullanıyorum. Her kontrole gittiğimde ilaç miktarı artıyor. 5 yaşındaki oğlum üç yıl önce ateşinden dolayı nöbet geçirdi. Tekrarlarsa diye korkuyorum. Çünkü benim 12 yıl sonra tekrarladı. Çocuklarım benim için korkuyor ve üzülüyor ben ise onları düşünüyorum üzülüyorum .

  Allah acil şifalar versin. Gerçekten zor bir hastalık. Yapılabilecek pek de fazla bir şey yok. Durumunuzu hakkıyla anlayamayız. Dua ediyoruz.

  ramazan

  Merhaba arkadaşlar ben suan 22 yasindayim ben 7 yasimda basladi epilepsi hastaligi 16 senedir cekiyorum hicbir care bulamadim gitmediyim doktor kalmadi eyer bir doktor tavsiye ederseniz sevinirim tum epilepsi hastalarina Allah tan sifa diliyorum

Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Sivilce Denen Kabus
İnme
Apse
Sırt ağrısı
İntravenöz Ürografi
Ergenlik Sivilceleri
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.