GASTRİT

Gastrit genellikle midenin yüzeyindeki koruyucu tabakanın zayıflaması veya hasar görmesi sonucu oluşmaktadır. Mide yüzeyindeki mukus kaplı tabaka, mideyi gıda sindirimine yardımcı olan asitlerden korur. Bu koruyucu astarda meydana gelen zayıflıklar sindirim sıvılarının mide astarına zarar vermesine ve midede yanma oluşmasına neden olurlar. Bazı hastalık ve koşullar midedeki bu koruyucu tabakayı savunmasız bırakarak zarar görmesine sebep olur. Dolayısıyla midede gastrit gelişme riskini arttırır.

Sponsorlu Bağlantılar

Gastrit aniden ortaya çıkabildiği gibi birkaç aylık ya da haftalık süreçte de gelişebilir.

Akut gastrit, hızla gelişen ve kısa bir süre devam eden mide iltihabıdır.
Kronik gastrit ise yavaş gelişir ve uzun bir süre devam edebilir.

Gastritler yaygın olarak bir durumdan kaynaklanmaktadır. Bu durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Mide zarının iltihaplanması: Gastrit iltihabı genellikle mide ülserine sebep olan aynı bakteri enfeksiyonundan kaynaklanmaktadır. Ancak, yaralanma, bazı ağrı kesicilerin sürekli kullanımı ya da çok fazla alkol tüketme gibi faktörler de gastrit oluşumuna katkıda bulunabilir.

Yukarıda belirtildiği gibi gastritler aniden ortaya çıkabilir (akut gastrit) veya zaman içinde yavaş yavaş gelişebilir (kronik gastrit). Bazı durumlarda gastrit; ülser ve mide kanseri riskinde bir artışa yol açabilir. Ancak çoğu insan için gastrit ciddi olmamaktadır ve uygun tedavi ile hızlı bir şekilde düzelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

BELİRTİLERİ

Gastritin belirtileri şunlardır:

• Karnın üst kısmında yemek yeme ile geçen ya da daha da kötüleşen ağrı, yanma ve hazımsızlık,

• Bulantı,
• Kusma,
• Yemek yedikten sonra üst karında dolgunluk hissi gibi.

Gastrit her zaman belirtilere neden olmayabilir.

NE ZAMAN BİR DOKTORA GÖRÜNMELİ?

Neredeyse herkes en az bir defa hazımsızlık ve mide tahrişi yaşamıştır. Hazımsızlık vakalarının çoğu kısa ömürlüdür ve tıbbi bakım gerekmez. Ancak bir hafta veya daha uzun bir süre boyunca sürekli gastrit belirtileri yaşıyorsanız bir doktora görünmeniz gerekir. Eğer mide rahatsızlığınız aspirin veya diğer başka bir reçetesiz ağrı kesici aldıktan sonra oluşmuşsa, doktorunuza bu bilgiyi veriniz. Şayet  kan istifra ediyorsanız, dışkıda kan gördüyseniz veya dışkı siyah görünümde ise, nedenini belirlemek için hemen doktorunuza görünün.

NEDENLERİ

Gastrit genellikle midedeki koruyucu tabaka zayıfladığında veya bu astar hasar gördüğünde gelişir. Mukus kaplı tabaka mide duvarını gıda sindirimine yardımcı olan asitlerden korur. Tabaka zayıfladığında sindirim suları mide astarına zarar verir ve midede yanmaya sebep olur. Bazı hastalık ve koşullar midedeki koruyucu tabakayı etkisiz hale getirerek gastrit oluşma riskini arttırır ve midenizin zarar görmesine sebep olur.
Gastrit aniden ortaya çıkabildiği gibi birkaç aylık ya da haftalık süreçte de gelişebilir.

Akut gastrit, hızla gelişen ve kısa bir süre devam eden mide iltihabıdır.
Kronik gastrit ise yavaş gelişen ve uzun bir süre devam edebilen gastrit türüdür.

RİSK FAKTÖRLERİ

Gastrit riskini artıran faktörler şunlardır:
Bakteriyel enfeksiyon. Helikobakteri pilori ile enfekte olan insanlarda gastrit gelişebilmektedir. Bu şekilde yaygın olarak kronik gastrit oluşmaktadır. İnsandan insana geçebilen bu bakterinin dünya nüfusunun yarısına bulaşmış olduğu düşünülmektedir. Ancak H. Pylori bakterisi ile enfekte olmuş insanların çoğunda herhangi bir komplikasyon yaşanmamıştır. Bazı kişilerde H. pylori bakterisi mide astarında değişikliklere neden olarak midenin iç koruyucu tabakasında hasarlara neden olabilmektedir. Bazı insanların H.pylori bakterisinden kaynaklanan gastrit ve mide ülserine yakalanıp, bazılarının neden yakalanmadığı netlik kazanmış değildir. Ancak doktorlar, sigara ve yüksek stres seviyeleri gibi yaşam tarzlarının bakterilere daha rahat bir çoğalma ve çalışma ortamı hazırladığını belirtmektedirler.

Ağrı kesicilerin düzenli ve uzun süreli kullanımı: Aspirin, ibuprofen ve naproksen gibi yaygın olarak kullanılan ağrı kesiciler, hem akut gastrit hem de kronik gastrite neden olabilir. Ağrı kesicilerin düzenli olarak ve yüksek dozlarda kullanımı, midenin korunmasına yardımcı olan koruyucu astarın etkinliğini azaltabilir. Ağrı kesicilerin ara sıra alınması bu tip riskleri azaltmaktadır.

 • İleri yaş. Yaşlı yetişkinlerde mide zarı incelme eğilimde olduğu için H. pylori enfeksiyonundan etkilenme ve gastrite yakalanma ihtimalleri genç insanlara göre daha yüksektir.
Aşırı alkol kullanımı. Alkol mide astarını tahriş ederek ve astara zarar vererek mideyi, mide sularına karşı savunmasız hale getirir. Aşırı alkol kullanan kişilerde akut gastrit gelişme olasılığı daha yüksektir.

Stres. Büyük bir ameliyat, yaralanma, yanık veya geçirilen ağır bir enfeksiyon nedeniyle yaşanan şiddetli stres akut gastrite neden olabilir.
Safra reflüsü hastalığı. Yağların sindirimine yardımcı olan safra suyu karaciğerde üretilir ve safra kesesi içinde depolanır. Safra kesesinden salgılandıktan sonra ince bir tüp aracılığıyla ince bağırsağa iletilir. Normalde, halka gibi olan sfinkter kası (pilorik kapakçık) safra sıvısının ince bağırsaktan midenin içine geçmesine engel olur. Ancak bu kapakçık düzgün çalışmıyorsa ya da ameliyat edilmişse, safra suyu midenin içine akarak gastrite yol açabilir.
Vücudun kendi hücrelerinin mideye saldırması. “Otoimmün gastrit” denilen bu gastrit türünde vücut mide zarını oluşturan hücrelere saldırır. Bu durum bağışıklık sisteminin tepki vermesine yol açar. Bu tepki de midede aşınma ve tahrişe neden olur. “Otoimmün gastrit” Hashimoto hastalığı ve tip 1 diyabet gibi diğer otoimmün bozuklukları olan insanlarda daha yaygındır. Otoimmün gastrit ayrıca B-12 vitamini eksikliği ile de ilişkili olabilir.
Diğer hastalıklar ve durumlar. HIV / AIDS, Crohn hastalığı ve paraziter enfeksiyonlar dahil olmak üzere diğer bir dizi tıbbi durum gastrite sebep olabilir.

KOMPLİKASYONLAR

Tedavide geç kalınması durumunda gastrit mide ülseri ve mide kanamasına neden olabilir. Kronik gastritin bazı türleri eğer mide astarında incelme ve astar hücrelerinde değişikliklere yol açarsa mide kanserine bile yol açabilir.

TESTLER VE TEŞHİS

Doktorunuz tıbbi geçmişinizle ilgili bilgileri aldıktan ve muayene ettikten sonra gastrit varlığından şüpheleniyorsa sizden bir dizi test isteyebilir. Bu testleri aynı zamanda belirtilerin kesin nedeni tespit etmek için de isteyebilir. Yapılabilecek testler aşağıdaki gibi olabilir:

H. pylori için testler. Doktorunuz H. pylori bakterisinin vücudunuzda mevcut olup olmadığını belirlemek için testler önerebilir. Hangi testin uygulanacağı durumunuza bağlıdır. H. pylori bakterisi kan testi, dışkı testi veya nefes testi ile tespit edilebilir. Nefes testi için, radyoaktif karbon içeren küçük bir bardak berrak, tatsız sıvı içilir. H. pylori bakterisi test için mideye gönderilen sıvıyı bozar. Daha sonra, mühürlü bir torbanın içine kusmanız istenir. Eğer H. pylori bakterisi ile enfekte olmuşsanız, nefes örneğiniz radyoaktif karbon içerecektir.
Üst sindirim sisteminin kapsamlı incelenmesi (endoskopi). Endoskopi sırasında doktorunuz ucunda bir lens (endoskop) bulunan bir esnek dar hortum ile boğazınızdan aşağıya doğru iner. Bu test ile yemek borusu, mide ve ince bağırsağın içi görüntülenmiş olur. Görüntüler bilgisayara bağlı bir monitör aracılığıyla görünür. Doktorunuz Endoskopi kullanarak sindirim sisteminizde inflamasyon (iltihap) belirtilerini arar. Eğer şüpheli alanlarla karşılaşılırsa, laboratuar muayenesi için küçük doku örnekleri (biyopsi) çıkarabilir. Biyopside mide astarında H. pylori bakterisinin varlığı tespit edilebilir.
Üst sindirim sisteminin röntgeni. Baryum yutma veya üst gastrointestinal serisi olarak da adlandırılan bu testte X-ışınları, yemek borusu, mide ve ince bağırsaktaki anomalileri belirlemek için kullanılır. Röntgen sırasında, sindirim sistemini görünür yapan baryum içeren beyaz ve metalik bir sıvı yutulur. Bu sıvı yardımıyla midede ülser veya gastritler daha kolay görünür hale gelir.

TEDAVİ VE İLAÇLAR

Gastrit tedavisi spesifik nedenlere bağlıdır. Ağrı kesicilerin veya alkolün yol açtığı akut gastrit, bu maddelerin kullanımının durdurulması ile rahatlamaktadır. H. pylori enfeksiyonunun neden olduğu  kronik gastrit ise bakterilerin ortadan kaldırılması ile tedavi edilir. Çoğu gastrit tedavisinde belirtileri azaltmak ve mide asidinde iyileşme sağlamak için ilaç tedavisi uygulanmaktadır.
Gastrit tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar şunlardır:
H. pylori bakterisini öldürmek için kullanılan ilaçlar. Eğer sindirim yolunda H. pylori bakterisi bulunursa, doktorunuz bakteriyi öldürmek için antibiyotik ilaç kombinasyonları önerebilir. Reçete edilen antibiyotik türleri ülkelere göre farklılık gösterebilmektedir. H. pylori tedavisi için kullanılan antibiyotiklerden bazıları “amoksisilin, klaritromisin, metronidazol ve tetrasiklin” etken maddelerini içerir. Gastrite neden olan bakterilerin türüne ve miktarına bağlı olarak iki hafta boyunca antibiyotik almanız gerekebilir.
Asit üretimini bloke eden ilaçlar. Proton pompa inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar, asit üreten hücreleri kontrol ederek asit üretimini azaltırlar. Reçeteli ve reçetesiz bu ilaçlara “omeprazole, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, dexlansoprazole ve pantoprazol”  etken maddeli ilaçlar örnek verilebilir. Proton pompa inhibitörlerinin özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı, kalça, el bileği ve omurga kırıkları riskini artırabilir. Bir kalsiyum takviyesinin bu riski azaltıp azalmayacağını doktorunuza sorabilirsiniz.
Asit üretimini azaltan ilaçlar. Ayrıca histamin (H-2) blokerleri olarak da adlandırılan asit blokerleri, sindirim yoluna salınan asit miktarını azaltarak gastritin rahatlamasını ve yaraların iyileşmesini sağlar. Bu ialaçların reçeteli ya da reçetesiz olanları mevcuttur. “Ranitidin, famotidin, simetidin ve nizatidin” etken maddeli asit blokerleri örnek olarak yazılabilir.

Mide asidini nötralize eden antasitler. Doktorunuz ilaç olarak antiasit de önerebilir. Antasitler mevcut mide asidini nötralize ederek ağrıda hızlı şekilde rahatlama sağlayabilir. İçerdiği ana maddelere bağlı olarak, kabızlık veya ishal gibi yan etkiler görülebilir.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ VE EV İLAÇLARI

Aşağıdaki bazı öneriler belirtilerinizde rahatlama sağlayabilir:
Daha küçük ve daha sık öğünler yiyin. Eğer sık sık hazımsızlık yaşıyorsanız, mide asidinin etkilerini hafifletmek için daha küçük ve daha sık öğünler yiyebilirsiniz.
Rahatsız edici gıdalardan kaçının. Mideyi tahriş eden özellikle baharatlı, asidik, kızartılmış veya yağlı yiyeceklerden kaçının.
• Alkol tüketimini sınırlayınız. Aşırı derecede alkol kullanımı mide mukoza zarının tahrişine sebep olabilir. Eğer erkek iseniz günde iki, kadın iseniz günde bir içki ile kendinizi sınırlayın.
Ağrı kesicileri az kullanmaya çalışınız. Düzenli olarak alınan Asetaminofen ve diğer ağrı kesicilerin sizin için iyi bir seçenek olup olmadığını doktorunuza sorunuz. Bu ilacın midenizde rahatsızlık oluşturma ihtimali daha azdır.
Stresinizi kontrol edin. Stres gastrit belirtilerini daha kötü hale getirebilir. Günlük yaşamda stres kaçınılmaz olabilir, ama onunla başa çıkmayı öğrenebilirsiniz. Eğer vücudunuzu rahatlatma konusunda sorunlar yaşıyorsanız, meditasyon, yoga veya tai chi gibi sakinleştirici faaliyetler denemeyi düşünebilirsiniz. Dini ibadetler de manevi rahatlama sağlamaktadır.

ÖNLEME

H. pylori enfeksiyonunun önlenmesi:
H. pylori bakterisinin insandan insana nasıl geçtiği tam net olmamakla birlikte, gıda ve su yoluyla bulaştığına dair bazı kanıtlar mevcuttur. H. pylori enfeksiyonlarından kendinizi korumak için sık sık ellerinizi sabunlu su ile yıkamalı ve tam pişmiş gıdalarla beslenmelisiniz.

AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLAR İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
www.saglikvakti.com/helicobacter-pylori-enfeksiyonu-ve-belirtileri/

www.saglikvakti.com/helicobacter-pylori-enfeksiyonu-tedavisi-nasil-yapilir. html

www.saglikvakti.com/helicobacter-pylori-enfeksiyonu-nedenleri/

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
SİVİLCE ÇUKURLARI NASIL GİDERİLİR?
Dışkıda Sümüksü Sıvı Vücut Ağrısı Yapabilir
Sivilce
Böbrek Taşı Nasıl Düşer
Kolesterol
40 Yaşı Altındaki Siğara Kullanıcıları Dikkat !
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.