GLOKOM

Glokom her iki gözü birden etkileyebilen ve gözdeki optik sinirlerde hasara yol açarak görme kaybına yol açan bir hastalıktır.Optik sinir hasarına genellikle göz içi basıncında meydana gelen anormal yükselme neden olur.

Birçok ülkede körlüğün önde gelen nedenlerinden biridir. Glokom hastalığı ileri aşamaya gelene kadar fark edilmeyebilir. Bu da süreç içerisinde yavaş yavaş sinirlere zarar verir. Glokomun en yaygın türü “primer açık açılı glokom” dur ve yavaş yavaş görme kaybı dışında hiçbir belirti vermez.

Erken tanı ve tedavi ile glokomun göz sinirlerine zarar vermesi en aza indirilebilir ve glokoma bağlı görme kaybı azaltılabilir. Düzenli olarak göz doktoruna görünmek belirti vermeden yavaş ilerleyen glokomun teşhis ve tedavisinde önemlidir.

Sponsorlu Bağlantılar

BELİRTİLERİ

Glokomun en yaygın türleri olan “açık açılı glokom” ve “dar açılı glokom” belirtileri tamamen birbirinden farklıdır. Primer açık açılı glokom belirti ve bulgular şunlardır:

 • • Genellikle her iki gözde kademeli olarak periferik görme kaybı 
 • • İleri aşamalarında Tünel vizyonu

Dar açılı glokom belirti ve bulgular ise şunlardır:

 • • Göz ağrısı 
 • • Bulantı ve kusma (şiddetli göz ağrısı eşlik eder) 
 • • Genellikle düşük ışıkta ani başlangıçlıgörme bozuklukları
 • • Bulanık görme 
 • • Işık etrafında halkalar
 • • Göz kızarması

Açık açılı ve dar açılı glokom türlerinin her ikisinde de birincil veya ikincil durumlar gelişebilir. Nedeni bilinmediğinde primer;göz yaralanmaları, ilaçlar, bazı göz hastalıkları, iltihaplanma, tümör, ilerlemiş katarakt veya diyabet gibi bilinen bir nedenden kaynaklanan ve izlenebilenler ise sekonder olarak adlandırılır.

Sponsorlu Bağlantılar

Ne zaman doktora görünmelidir?

Fark edilebilir derecede şikayetlere neden olan göz problemlerinde zaman kaybedilmeden doktora görünmek önemlidir.Açık açılı glokom kalıcı hasarlara yol açmadan önce bazı belirtiler verir. Çoğu göz probleminde olduğu gibi glokomda da düzenli aralıklarla göz muayenelerinin yapılması erken teşhis ve erken tedavi için kilit öneme sahiptir.

Özellikle 40 yaşından başlayarak tüm yetişkinlerde şikayet olmazsa bile her üç ila beş yılda bir detaylı bir göz muayenesinden geçmeleri önerilir.Ancak eğer başka risk faktörleriniz varsa veya 60 yaşından büyük iseniz her 1-2 yılda bir göz taraması yapılmalıdır.

Ayrıca, göz ve başta şiddetli ağrı, mide bulantısı, bulanık görme veya ışıkların etrafında haleler görme gibi belirtilerin dar açılı glokom atağına işaret ettiğini de bilmek gerekir.Bu belirtilerden bir ya da birkaçını yaşarsanız vakit kaybetmeden bir doktora görünün.

NEDENLERİ

Doktorların da tam olarak anlayamadığı göz içi basıncının artması nedeni ile glokoma bağlı optik sinirlerde hasarlar meydana gelmektedir. Basınç artışı göz içinde oluşan ve gözden dışarı doğru akan sıvının birikmesi nedeniyle oluşur. Bu sıvı normalde iris ve korneanın buluştuğu yerde bir drenaj sistemi aracılığıyla gözden dışarı akar. Fakat drenaj sistemi düzgün çalışmadığı zaman, bu sıvı normal hızında gözde filtre olamaz ve gözün içinde basınç oluşur.

Primer açık açılı glokom

Primer açık açılı glokomda kornea ve iris tarafından oluşturulan drenaj açısı açık kalır ama drenaj kanallarının açıklığı kısmen engellenmiş olduğundan sıvı dışarı akamaz. Bu durum sıvının gözde birikmesine neden olarak basınç artışına yol açar. Optik sinir hasarı belirti veya ağrıya neden olmaz ve öyle yavaş ve sinsice ilerler ki kişi fark ettiğinde görme keskinliğinde önemli düşüşler yaşanmıştır. Primer açık açılı glokomun kesin nedeni bilinmemektedir.

Dar Açılı glokom

İrisin öne doğru çıkıntı yapması sonucu kornea ve iris tarafından oluşturulan drenaj açısının daralması ya da engellenmesi “dar açılı glokom” adı verilen açı kapanması glokomuna neden olur.Sonuç olarak, gözdeki sıvı yeterince boşaltılamadığı için göz tansiyonu aniden artabilir.Dar açılı glokom (akut açı kapanması glokomu da denir) çoğunluk aniden ortaya çıkar, ama aynı zamanda yavaş yavaş (kronik açı kapanması glokomu) da oluşabilir.

Drenaj açısında anormal şekilde darlık olan bazı insanlarda da dar açılı glokom gelişme riski vardır. Drenaj açısında darlık olması sonucu göz bebeklerinin ani şekilde genişlemesi akut açı kapanması glokomunu tetikleyebilir.

Normal tansiyonlu glokom

Normal tansiyonlu glokomlarda optik sinirler hasar görmüştür. Ancak, göz basıncı normal sınırlarda kalır. Bu durumun nedeni olarak optik sinirlerin hassas olması ya da daha az miktarda kanla beslenmesi gösterilebilir. Kan yetersizliğine “ateroskleroz”ya da başka bir kan dolaşım sorunu neden olabilir. Ateroskleroz, arterlerde yağların birikerek plakları oluşturmasıdır.

Gelişimsel glokom

Bazı bebek ya da çocuklarda da glokom tanısı konabilir. Nadiren, bazı çocuklar glokom ile doğmaktadır. Buna “konjenital glokom” denir. Bazılarında yaşamın ilk birkaç yılı içinde gelişir. Bu da “infantil glokom” olarak adlandırılır. 4 veya 5 yaşından sonra gelişen glokomlara da “juvenil glokom” denir. Çocuklarda genellikle herhangi bir belirti olmaz. Ancak, optik sinir hasarına açı tıkanıklıkları veya malformasyonlar (primerinfantil glokom) neden olabilir ya da diğer koşulların (sekonder glokom) sonucu olarak gelişebilir.

Pigment glokom

Pigment glokomda, iris pigment granülleri drenaj kanallarında (trabekülerde) birikerek gözden çıkan sıvının yavaşlamasına veya engellenmesine neden olur. Koşu gibi fiziksel aktiviteler esnasında bazen pigment tanecikleri karışır ve trabeküler ağ içinde birikerek basınç artışına neden olur.

KİMLER RİSK ALTINDADIR?

Glokomun kronik formları herhangi bir belirtiye neden olmadan ciddi görme kayıplarına yol açabildiği için aşağıdaki risk faktörleri konusunda uyanık olmak gerekir:

Yüksek göz içi basıncı:Dahili göz tansiyonu (göz içi basıncı) normalden daha yüksek ise glokom gelişme riski de yüksek demektir. Ancak bu göz içi tansiyonu yüksek olanların hepsinde glokom görülecek anlamına gelmez.

Yaş: Özellikle yaşı 60’ın üzerinde olanlarda glokom gelişme riski yüksek olmaktadır. 40 yaşından sonra dar açılı glokom riski yükselir.Ayrıca Afroamerikan gibi ırklarda genç yaşlarda da glokom ortaya çıkma riski daha fazladır.

Etnik yapı:40 yaşın üstündeki Afroamerikan kişilerde glokomdan dolayı kalıcı körlük gelişme riski çok daha yüksek olmaktadır.Asya kökenli insanlarda ise akut açı kapanması glokomu (dar açılı glokom) gelişme riski yüksek bulunmuştur. Japon kökenli insanlarda da normal tansiyonlu glokom görülmesi daha muhtemeldir.

Aile öyküsü:Eğer ailenizde glokoma dair bir aile öyküsü varsa, sizde de gelişme riski daha yüksektir. Ayrıca bazı kişilerde hastalığa karşı daha duyarlı olmalarına neden olabilecek bir veya birden fazla gende kusur olabilmektedir. Jüvenil glokom ile açık açılı glokom arasında genetik anormalliklerden kaynaklı ilişki bulunmuştur.

Tıbbi koşullar: Diyabet, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve hipotiroidi gibi bazı sağlık koşulları da glokom gelişme riskini artırabilir.

Diğer göz hastalıkları:Ciddi göz yaralanmaları göz tansiyonunda artışa yol açabilir.Glokoma neden olabilecek diğer göz hastalıklarına göz tümörleri, retina dekolmanı, göz iltihabı ve lens çıkığı gösterilebilir. Göz ameliyatlarının bazı türleri de glokomu tetikleyebilir. Ayrıca, gözlerde miyop veya hipermetrop olması da glokom gelişme riskini arttıran diğer faktörlerdir.
Uzun süreli kortikosteroid kullanımı:Kortikosteroidgurubu ilaçların uzun süre kullanımı özellikle damla şeklinde kullanılanları sekonder glokom gelişme riskini artırabilir.

KOMPLİKASYONLAR

Glokom tedavi edilmediğinde ve önü alınmadığında aşağıdaki aşamaları geçip ilerleyerek görme kaybına neden olur:

 • • Periferik görmede kör noktalar 
 • • Tünel vizyonu
 • • Total körlük

TESTLER VE TEŞHİS

Göz doktoruna gittiğinizde öncelikle kapsamlı bir göz muayenesi yapılacak ve tıbbi geçmişiniz gözden geçirilecektir.
Glokom teşhisi için bazı testler yapılacaktır. Bu testler:

Göz içi basıncın ölçülmesi: Tonometri, göze damla damlatılarak uyuşturulduktan sonra göz içi basıncını (göz tansiyonunu) ölçmeye yarayan basit ve ağrısız bir işlemdir.Genellikle glokom için uygulanan ilk tarama testidir.

Optik sinir hasarı için test:Gözün arkasındaki optik sinir hasarını kontrol etmek için öncelikle göz bebekleri damla ile genişletilir daha sonra sinirlere bakılır.Bu kontrol glokom başlangıcını işaret eden hafif değişiklikler ortaya çıkarabilir.

Görme alanı testi: Görme alanının glokom tarafından etkilenmiş olup olmadığını kontrol etmek için doktorunuz gözün yan taraflarındaki (periferik) görmeyi değerlendirmek için özel bir test kullanır.

Görme keskinliği:Bunun için belli bir uzaklıktan yazıları okumanız istenecektir.

Kornea kalınlığının ölçülmesi (pakimetrik): Glokom teşhisini belirleyen önemli bir faktör olan kornea kalınlığını ölçmeye yarayan bu test için öncelikle gözler uyuşturulur. Eğer test sonucu kornea kalınlığı normalden daha fazla çıkarsa göz içi basınç daha yüksek değerleri gösterebilir ve glokom hiç olmayabilir. Benzer şekilde, kornea kalınlığı ince ve göz tansiyonu normal değerlerde olup da glokom olan gözler de vardır.

Diğer testlerAçık açılı glokom ve dar açılı glokomu birbirinden ayırt etmek için, göz doktorunuz drenaj açısının incelenmesi için gözünüzün üzerine “gonyoskopi” adı verilen özel bir lens yerleştirme tekniği uygulayabilir. Görüntülemetestleri gibi diğer başkatestler debazenkullanılabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Rahimde Kanser
Sinüzit Tedavisi
Plasebo Etkisi
Yüksek Tansiyon
UYKUSUZLUK NEDENLERİ NELERDİR?
Bakteriyel Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.