HİSTOREKTOMİ

Histerektomi işlemi, karnınızdan açılan bir kesi yoluyla rahmin kaldırılması için uygulanan cerrahi bir yöntemdir. Rahim (uterus) ise anne hamile iken bebeğin içinde büyüdüğü ve geliştiği yerdir. Kısmi histerektomide sadece rahim kaldırır. Total histerektomide ise rahim ile birlikte ve serviks de alınmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bazen histerektomi işlemi yumurtalıklardan biri ya da ikisinin, fallop tüplerinin çıkarılmasını ve salpingo-ooferektomi işlemini içerecek şekilde olabilmektedir. Buna da total historektomi denir.

Historektomi işlemi vajinada yapılan bir kesi yoluyla (vajinal histerektomi) ya da laparoskopik veya robotik cerrahi yaklaşımları ile de yapılabilmektedir. Laparoskopik yöntemde ince kesilerden gönderilen uzun, ince robotik araçlarla işlem yapılır. Eğer rahminiz büyükse ya da doktorunuz hastalık belirtilerini incelemek için diğer pelvik organları kontrol etmek istiyorsa, rahim historektomisi önerilebilir.

İŞLEM NİÇİN YAPILIR?

Eğer sizde aşağıdaki durumlardan biri varsa Histerektomi gerekli olabilir:
Jinekolojik kanser. Rahim veya rahim ağzı kanseri gibi bir jinekolojik kanser varsa histerektomi en iyi tedavi seçeneği olabilmektedir. Mevcut kanserin ne durumda olduğu ve ne düzeyde ilerlediğine bağlı olarak, ameliyatın yanı sıra radyoterapi veya kemoterapi işlemleri de gerekebilir.

Sponsorlu Bağlantılar

 • Miyomlar. Historektomi işlemi, sürekli kanama yapan, anemiye ve pelvik ağrıya veya mesane basıncına neden olan rahim tümörlerinin (miyomlar) tek ve kalıcı çözümü Histerektomi olmaktadır. Cerrahi olmayan tedavi olasılığı da miyomların verdiği rahatsızlık seviyesi ve tümörlerin boyutuna bağlı olarak mümkün olabilmektedir. Miyomları olan birçok kadında belirtiler minimal olmakta ve genellikle tedavi gerektirmemektedir.
Endometriozis. Endometriozisde, rahim içini kaplayan doku (endometrium) genişleyerek yumurtalıklar, fallop tüpleri veya diğer pelvik organlara doğru genişlemiş olabilmektedir. Eğer ilaç veya konservatif cerrahi ile “endometriozis” düzelmezse, yumurtalıklar ve fallop tüplerinin çıkarılması (bilateral salpingo-ooferektomi) ile birlikte histerektomi işlemi de gerekebilir.
Rahim sarkması. Rahmi destekleyen bağ ve dokuların zayıflamasına paralel olarak rahim vajina içine doğru sarkabilir ve inebilir. Bu şekildeki rahim sarkması idrar kaçırma, pelvik basınç ya da dışkılamada zorluklara yol açabilir. Histerektomi bu koşullar arasında tatmin edici bir onarım elde etmek için gerekli olabilir.
Anormal vajinal kanama. Eğer adet dönemleriniz ağır, düzensiz veya uzamış ise ve kanama diğer yöntemlerle kontrol edilemediyse, bu durumda histerektomi işlemi gereken rahatlamayı sağlayabilir.
Kronik pelvik ağrı. Ameliyat kadınlardaki rahimden kaynaklı pelvik ağrılar için son çare olarak görülmelidir. Çünkü histerektomi işlemi pelvik ağrıların birçok türü için hiçbir rahatlama sağlamamaktadır. Gereksiz yere yapılan bir histerektomi de yeni sorunlara yol açabilmektedir. Böylesine ciddi risk taşıyan bir ameliyata girmeden önce geniş bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Histerektomi işlemi hamile kalma yeteneğinizi bitirir. Eğer hamile kalmak isteyecekseniz, bu cerrahi işlemin alternatifleri hakkında doktorunuza danışınız. Ancak kanser durumunda, histerektomi tek seçenek olabilmektedir. Myom, endometriozis ve uterin prolapsus gibi diğer koşullar için önce daha az invaziv(cerrahi olmayan) tedavileri denemek mümkün olabilir.

Histerektomi ameliyatı sırasında, cerrahınız aynı zamanda yumurtalıkları ve fallop tüplerini de kaldırma işlemini gerçekleştirebilir (bilateral salpingo-ooferektomi). Bu prosedürün de uygulanmasına ihtiyacınızın olup olmadığını ameliyattan önce doktorunuzla konuşunuz.

RİSKLERİ VAR MIDIR? VARSA NELERDİR?

Histerektomi genellikle çok güvenli olmakla birlikte, herhangi bir önemli cerrahi işlem gibi bu işlemin de bazı komplikasyon riskleri vardır. Histerektomi ile ilişkili riskler şunlardır:

• Kan pıhtıları
• Enfeksiyon
• Aşırı kanama

• Anesteziye olumsuz tepki
• İlave cerrahi onarım gerektiren ameliyatlar sırasında idrar yolu, mesane, rektum veya diğer pelvik yapılarda hasar oluşması,
• Yumurtalıkların kaldırılmamasına rağmen menopoza erken geçiş,
• Nadiren, ölüm.

NASIL HAZIRLANMALI?

Histerektomi ameliyatına girecek hastalarda bir miktar endişenin oluşması normaldir. Aşağıda işlemden önce hazırlanmanızı sağlayacak bazı öneriler bulunmaktadır:

• Bilgi toplayın. Ameliyattan önce, histerektomi işlemi hakkında gereken tüm bilgileri toplayınız. Doktor ve cerrahınıza sorular sorunuz. Eğer daha rahat hissettirecekse işlem ile ilgili tüm adımlar dahil, prosedür hakkında genişçe bilgi edinin.
İlaç konusunda doktorunuzun talimatlarına uyun. Histerektomiye gireceğiniz gün her zamanki rutin ilaçlarınızın kullanımında bir değişiklik yapmanızın gerekip gerekmediğini öğreniniz. Kullandığınız reçeteli veya reçetesiz ilaçlar ile bitkisel takviyeleri doktorunuza bildiriniz. Çünkü ameliyat sırasında kanama ile ilgili komplikasyon yaşanmaması için bazı kan sulandırıcı ilaçları ameliyattan önce kesmeniz gerekebilir.
Ne tür anestezi olacağınızı öğrenin. Histerektomi ameliyatı sırasında genel anestezi olmanız gerekir ve bilinçsiz hale gelirsiniz.

Hastanede ne kadar süre kalacağınızı sorunuz. Eğer ameliyattan sonra hastanede kalacaksanız, ne kadar süre kalmanızın tavsiye edildiğini öğrenebilirsiniz. Bu süre henellikle ne tür historektomi olduğunuza bağlıdır. Genellikle en az 1-2 gün hastanede kalmanız gerekir.
Evde yardımcı ayarlayın. Tam iyileşme birkaç hafta sürebileceğinden dolayı, doktorunuz ağır nesneleri kaldırmaktan ve yorucu faaliyetlere katılmaktan kaçınmanızı isteyebilir. Bu tür işleri yapmak zorunda kalırsanız etrafınızdaki birilerinden yardım talep etmeniz iyi olacaktır.

İŞLEMDEN NELER BEKLENEBİLİR? SÜREÇ NASIL İŞLER?

Histerektomi ameliyatı sırasında, cerrah rahminizi yumurtalıklar, fallop tüpleri, vajinanın üst tarafı, kan damarları ve bunu destekleyen bağ dokusundan ayırır. Rahmin alt kısmı (serviks) genellikle çıkarılır (total histerektomi) ama bazen yerinde de bırakılabilir (kısmi histerektomi). Gerekirse, doktorunuz yumurtalıklar ve fallop tüpleri gibi ek pelvik organları ve dokuları da kaldırmak zorunda kalabilir.

Histerektomiden önce:
Ameliyattan önce, kanser teşhisi için bazı testlerin yapılması gerekebilir. Uygulanacak testler şunları içerebilir: 

Pap testi. Anormal servikal hücrelerin veya serviks kanserinin varlığını gösteren bulguların algılanmasını sağlar.
Endometriyal biyopsi. Rahim astarındaki anormal hücreleri veya endometrium kanserini tespit etmeye yarar.
Pelvik ultrason. Bu test miyom, endometrial polip veya yumurtalık kistlerinin boyutlarını gösterebilir.

Ameliyattan bir gün önce, sindirim yolunun boşaltılıp ameliyata hazırlanması için bir ilaç almanız ya da bir sıvı içmeniz istenebilir. Ameliyat öncesi vajinal temizlik (vajinal duş) yapılması oluşabilecek enfeksiyon riskini azaltmak için yapılabilir. Ayrıca ameliyat sırasında ya da işlem sonrasında enfeksiyon riskini en aza indirmek için antibiyotik bir  ilaç verilecektir.

Histerektomi sırasında:
Histerektomi ameliyatı genellikle genel anestezi altında yapılır, böylece ameliyat sırasında uyanık olmazsınız. Ameliyat odasına gitmeden önce hazırlanmanız için geçen zamanla birlikte işlem yaklaşık olarak bir ila iki saat arasında sürmektedir.

Yordama başlamak için, ameliyat ekibinin bir üyesi mesaneyi boşaltmak için üretra yolunu bir üriner kateter ile geçer. Kateter ameliyat sırasında ve daha sonrasında kısa bir süre için yerinde kalır. Karnınız ve vajinal bölge ameliyat öncesi steril bir solüsyon ile temizlenir.

Histerektomi işlemini gerçekleştirmek için, cerrah iki yaklaşımdan birini kullanarak, alt karın bölgesinde kesi yapar:

Dikey kesim. Karnın ortasından başlayarak karın altındaki kasık kemiğine kadar iner.
Bikini bölgesine paralel kesim. Kasık kemiğinin yaklaşık iki üç santim yukarısından yapılan kesidir.

Yapılacak kesimin tipi bir dizi faktöre bağlıdır. Bu faktörler histerektomi ameliyatının nedeni, rahim biçiminiz ve karın bölgesinde daha önce yapılmış girişimlere ait kesi izi olup olmadığı gibi olmaktadır. Örneğin, endometriozis, büyük miyomlar ve jinekolojik kanserler için yapılan historektomide çoğunlukla dikey kesi uygulanır.

Histerektomi Sonrası:
Ameliyattan sonra, bir kaç saat ayılma odasında kalmanız gerekecektir. Bu esnada sağlık personelleri aşağıdaki durumları gözleyeceklerdir:

• Ağrı belirtilerinizi izleyecek,
• Oluşan ağrılar ve enfeksiyonları önlemek için ilaçlar verecek,
• Ameliyat sonrası sizi kalkıp hareket etmeye teşvik edeceklerdir.

Abdominal histerektomi işlemi genellikle bir iki gün hastanede kalmanızı gerektirir. Bu süre daha uzun da olabilir. Vajinal kanama ve akıntı için hijyenik ped kullanmanız gerekebilir. Histerektomi sonrası birkaç gün veya bir hafta boyunca kanlı vajinal drenaj olması normaldir. Ancak, eğer adet dönemlerinde olduğu gibi ağır kanama yaşarsanız, durumu doktorunuza bildiriniz.
Abdominal kesi giderek iyileşir, fakat karın üzerinde görünür bir yara izi kalır.

Histerektomiden sonra iyileşme:

Çoğu kadın için ameliyattan sonra kendine gelme süreci yaklaşık altı hafta sürebilmektedir. Bu süre içinde:

• Bol bol dinleniniz.
• Ameliyattan sonraki altı hafta boyunca ağır bir şey kaldırmayınız.
• Ameliyattan sonra aktif kalmaya çalışınız, fakat ilk altı hafta boyunca yorucu fiziksel aktivitelerden kaçınmalısınız.
• Cinsel aktiviteye devam etmek için altı hafta bekleyiniz.
• Diğer normal aktivitelere dönüş konusunda doktorunuzun önerilerine uyunuz.

Histerektomi sonrası yaşam:
Histerektominin bazı etkileri kalıcı olarak yaşamınızı değiştirir. Örneğin:

• Artık âdet göremeyebilirsiniz.
• Çoğu zaman, belirtilerden kurtulmanız için ameliyat gerekli hale gelebilmektedir.
• Hamile kalmanız mümkün olmayabilir.
• Eğer menopoz öncesi dönemde iseniz, yumurtalıkların histerektomi ile birlikte kaldırılmış olması menopoza girişinize sebep olur.
• Eğer menopoz öncesi dönemde histerektomi ameliyatı olduysanız ve yumurtalıklarınız alınmadıysa, yaş ortalamasından daha genç yaşta menopozla karşılaşabilirsiniz.
• Eğer kısmi bir histerektomi ameliyatı olduysanız, serviks (rahim ağzı) yerinde kalır, bu yüzden servikal kanser riski hâlâ devam eder. Serviks kanseri için düzenli olarak “pap testi” yaptırmanız gerekir.

Hayatınızın diğer kısımları da historektomi ameliyatından sonra iyileşince normale dönecektir. Örneğin:

• Eğer histerektomi öncesi iyi bir cinsel yaşamınız varsa, ameliyattan sonra da bunu koruyabilirsiniz. Bazı kadınlar histerektomi sonrası bile daha fazla cinsel zevk yaşayabilirler. Bu, uterustaki sorunların neden olduğu kronik ağrının ya da ağır kanamanın ameliyatla rahatlaması nedeniyle olabilir.
• Belirtilerin geçmesi yaşam kalitenizde büyük ölçüde artış sağlayabilir.

Diğer yandan, histerektomi sonrası kayıp duygusu da hissedebilirsiniz. Jinekolojik kanser tedavisi için histerektomi ameliyatı olmak zorunda kalan kadınlarda doğurganlık kaybından dolayı, üzüntü ve depresyon hali gelişebilir. Eğer üzüntü ya da olumsuz duygular gündelik hayattan sizi alıkoymaya başlarsa, doktorunuz ile konuşunuz.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Göğüs Yada Meme Şişmesi
Kadınlarda Kısırlık Testleri Nelerdir?
Normal (Vajinal) Doğumdan Sonra Vajina Genişler mi?
Adet Döneminde Yorgunluk Nasıl Geçer
KAŞINTILI, KÖTÜ, ÇİĞ BALIK KOKULU VAJİNAL AKINTI
Menoraji Testleri, Tedavisi ve İlaçları
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.