BRADİKARDİ

Bradikardi, kalp hızının normalden daha yavaş olmasıdır. Kalp genellikle dakikada 60 ile 100 defa arasında atar. Buna nabız değeri de denir.  Ancak Bradikardi durumunda kalp atışları 60 tan daha düşüktür. Eğer kalp vücuda oksijen bakımından zengin kanı yeterli miktarda pompalama yapamıyorsa Bradikardi ciddi bir sorun olur. Ancak Bradikardi bazı insanlarda belirti ve komplikasyonlara neden olmaz.

Sponsorlu Bağlantılar

Kalp üzerine yerleştirilen kalp pilleri ve uygulanan diğer tedavi seçenekleri Bradikardi sorununu düzeltmeye ve kalbi uygun ritimde tutmaya yardımcı olmaktadır.

BELİRTİLER

Eğer kişide Bradikardi varsa, beyin ve diğer organlar ihtiyaç duydukları oksijen miktarını alamayabilir. Bradikardi rahatsızlığı olan birisi yaygın olarak aşağıdaki belirtilerle karşılaşabilir:

• Bayılma ya da bayılmaya yakın bir hale gelme
• Baş dönmesi
• Zayıflık
• Yorgunluk
• Nefes darlığı
• Göğüs ağrıları
• Zihin karışıklığı veya hafıza sorunları
• Fiziksel aktiviteler sırasında kolayca yorulma

Normal kalp atım hızı ne zaman normaldir?

Sponsorlu Bağlantılar

Dinlenme konumunda olan genç yetişkinler ve eğitimli sporcular gibi bazı insanlarda dakikadaki nabız sayısının 60 tan az olması normal karşılanabilir. Bu insanlar için Bradikardi bir sağlık sorunu olarak kabul edilmez.

Ne zaman doktora görünmeli?

Bir dizi koşul Bradikardi belirtilerine neden olabilir. Belirtiler fark edildikten sonra doğru tanı konması ve uygun tedavi uygulanması önemlidir. Eğer bayılırsanız, nefes darlığı çekerseniz ya da birkaç dakikadan daha fazla süren göğüs ağrıları yaşarsanız bir doktora görünmeniz gerekir.

NEDENLERİ

Bradikardi’ye kalbin kendisinde ya da kalbin dışında başka organlarda mevcut olan sorunlar neden olabilir. Kalp dışında oluşan Bradikardi nedenleri arasında en yaygın görüleni uykudur. Uyuyan yetişkinlerde dakikadaki kalp ritmi sık sık 40 veya daha altındaki değerlere düşebilmektedir. Yavaş kalp atışının en çok görüldüğü kişiler arasında dinlenme halindeki sporcular da gösterilebilir.

Bradikardi’ye neden olabilen hastalıklara sarılık, kalkanbezi hormonu yetersizliği, beyin kanaması ve uru gösterilebilir. Ayrıca aspirin benzeri ilaçlar ile Digitalis gibi ilâçların zehirlemeleri de neden olabilir. Vagus siniri (onuncu kafa siniri) nin normalden daha fazla aktif olması durumunda ortaya çıkan ve “Gagal krizi” adı verilen durumlarda da geçici Bradikardi belirtileri ortaya çıkabilir.

Kalp içerisinde Bradikardi’ye kalbin pompalama mekanizmasını ve hızının kontrol eden normal elektrik sinyallerini bozan etkenler neden olur. Birçok etken kalbin elektrik sisteminde sorunlara yol açabilir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Yaşlanmaya bağlı olarak kalp dokusunda oluşan hasar,
• Herhangi bir kalp hastalığı veya kalp krizinden dolayı kalbin zarar görmesi,
• Yüksek kan basıncı (hipertansiyon),
• Doğumla gelen kalp kusurları (konjenital kalp defekti),
• Kalp dokusunda enfeksiyon (miyokardit)
• Kalp ameliyatı nedeniyle komplikasyon gelişmesi,
• Tiroit bezinin yetersiz çalışması (hipotiroidizm),
• Elektriksel uyarıların yapılması için gerekli olan mineralli maddelerde dengesizlik,
• Uyku sırasında solunum durmasına yol açan Obstrüktif uyku apnesi,
• Romatizmal ateş veya lupus gibi enflamatuar hastalıklar,
• Organlarda demir birikimi(Hemokromatozis),
• Yüksek tansiyon ve psikoz gibi diğer kalp rahatsızlıkları için kullanılan bazı ilaçlar.

Geçici Bradikardi Sebepleri:

  • Vücudumuzda yer alan önemli elektrolitlerden olan potasyumun serum potasyum düzeyinin 5 meq üzerine çıkması durumu “hiperkalemi” olarak adlandırılır. Ancak 6- 7 meq veya 7 üzerindeki değerler acil ve hızlı  tedavi gerektiren durumlardır. En çok böbrek yetmezliği olan hastalarda gözlenir. Pek çok ilaç tedavisi de hiperkalemiye neden olabilir. Ağrı kesici de bu ilaçlara dâhildir. Hiperkalemi tedavi edilmez ve ilerlerse Bradikardi ve kalp durması yaşanabilir.
  • İlaç zehirlenmeleri de sık sık karşılaşılan geçici Bradikardi nedenlerindendir. Digoksin zehirlenmesi, beta-blokerler, kalsiyum kanal blokerinin fazla alınması ve ritim düzenleyici ilaçların kullanımı Bradikardi ile sonuçlanabilir.
  • Kalp ameliyatlarından sonra şikâyet yaratan Bradikardi durumlarında geçici pil ile hemen müdahale edilmesi gereklidir.

Kalpteki elektrik devresi iki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere kalbin dört odacığından oluşur. Kalbin normal ritmi “Sinüs düğümü” adı verilen doğal bir kalp pili tarafından kontrol edilir. Sinüs düğümü her kalp atışını başlatmak için elektrik sinyalleri üretir. Sinüs düğümünden çıkan elektrik sinyalleri karıncıkları harekete geçirerek kulakçıklara doğru kan pompalanır. Elektriksel uyarıları daha sonra atriyoventriküler düğüm (AV düğümü) adı verilen hücre kümelerine ulaşır. AV düğümü de elektrik sinyallerini “His demeti” adı verilen özel bir hücre koleksiyonuna gönderir.

Kalpte sürekli dönen elektrik sinyalleri sağ ve sol karıcığı hareket ettirerek, sol karıncıktan vücuda temiz kan, sağ karıncıktan da akciğere de kirli akan akımını sağlarlar. Temiz kanın kalbin sol karıncığından çıkıp vücudu dolaştıktan sonra kalbin sağ karıncığına gelmesine “büyük kan dolaşımı” denir. Kalbin sağ karıncığından çıkan kirili kanın akciğerlerde temizlenip tekrar kalbin sol karıncığına dönmesine ise “küçük kan dolaşımı” denir.
Kalbin düzgün şekilde çalışmasını sağlayarak vücutta büyük ve küçük kan dolaşımı sağlayan elektrik sinyallerinin yavaşlaması ya da bloke olması durumunda Bradikardi ortaya çıkar.

Sinüs düğümü sorunları

Bradikardi genellikle sinüs düğümünde başlar. Yavaş kalp hızı sinüs düğümünde gerçekleşen aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:
• Elektrik sinyallerinin normal hızından daha yavaş şekilde akması,
• Sinyallerin durması ya da düzenli bir oranda oluşmaması,
• Elektrik sinyallerinin kulakçıklara yetişmeden kesilmesi

Bazı kişilerde sinüs düğümü sorunları kalp ritminin yavaş ya da hızlı olmasına neden olabilir (Bradikardi-taşikardi sendromu).

Birinci derece kalp bloğu. Kalp bloğunun en hafif formlarında, kulakçıklardan çıkan tüm elektrik sinyalleri karıncıklara ulaşır ancak sinyallerin hızında yavaşlama vardır. Birinci derece kalp bloğu nadiren belirti verir ve eğer elektrik sinyali iletiminde aksaklık yoksa tedaviye ihtiyaç duyulmaz.

İkinci derece kalp bloğu. İkinci derece kalp bloğunda, tüm elektrik sinyalleri kulakçıklara ulaşamaz. Bazı sinyaller yavaşlayarak kesintiye uğrar. Bazıları ise düzensiz bir ritimde gelir.

Üçüncü derece (tam) kalp bloğu. Üçüncü derece kalp bloğunda, kulakçıklardan çıkan sinyallerin hiçbiri karıncıklara ulaşamaz. Bu durumda kalp pili devreye girer ve sinyal üretimi sağlar. Kalp pilleri ile üretilen elektrik siyalleri bazen güvenilir olmamakta ve güçsüz elektrik sinyalleri üretebilmektedir.

Dal bloğu. Sol dal bloğunda karıncık içindeki iletim sisteminde sol dal iletimi kesintiye uğramıştır. Toplumda yüzde 0,1 -1 oranında gözlenen bir durumdur. Sol dal bloğu genellikle kalp hastalığı olan kişilerde görülmektedir ve ileti bozuklukları içinde en ciddi olanıdır.

Sağ dal bloğu ise toplumda sık görülen bir durumdur. Bu hastaların birçoğunda altta yatan kalp hastalığı yoktur. Altta yatan kalp hastalığı olmadığı için de önemi sayılmamaktadır. Sağ dal bloğu klinik bir anlam taşımayabileceği gibi kronik akciğer hastalıklarında ve doğumsal kalp hastalıklarından atriyal septal defektte sık olarak görülmektedir. Hastalarda şikâyet oluşturmadığından dolayı herhangi bir tedavi gerektirmez. Tanı konulan hastalarda ileri tetkik açısından “ekokardiyografi” testi yapılması yeterlidir.

KOMPLİKASYONLAR

Tedavi edilmemiş Bradikardi ile ilgili komplikasyonlar elektrik sinyallerinin iletim sorunun nerede ortaya çıktığı, kalp hızının ne kadar yavaş olduğu ve kalp dokularının ne derece hasar gördüğüne bağlı olarak değişir. Kalp hızı Bradikardi’ye neden olabilecek kadar yavaş ise aşağıdaki belirtiler görülebilir:

• Sık sık bayılma nöbetleri
• Kalbin yeterince kan pompalaması için yetersiz kalması (kalp yetmezliği)
• Ani kalp durması veya ani ölüm

RİSK FAKTÖRLERİ

Yaş: Bradikardi için önemli risk faktörlerinden biri de yaştır. Bradikardi ile ilişkili kalp sorunları genellikle yaşlılarda daha sık görülür.

Kalp hastalığı ile ilgili risk faktörleri: Bradikardi sıklıkla kalp hastalıklarından dolayı kalp dokularında meydana gelen hasarla iliişkili olmaktadır. Bu nedenle, kalpte hastalık oluşma riskini arttıran faktörler Bradikardi için de risk oluşturmaktadır. Aşağıdaki faktörlerle ilgili yaşam tarzında olumlu değişikliklerin yapılması ve gerekli tıbbi tedavilerin uygulanması risk faktörlerini azaltacaktır:

• Yüksek tansiyon
• Yüksek kolesterol
• Sigara
• Aşırı alkol tüketimi
• Uyuşturucu madde kullanımı
• Psikolojik stres veya kaygı

TESTLER VE TEŞHİS

Doktorunuz, kalp hızını ölçmek için gerekli testleri isteyecektir. Yavaş kalp hızı ve belirtiler arasında bağlantı kurulmaya çalışılarak Bradikardi’ye neden olabilecek koşullar belirlenir.

Elektrokardiyografi (EKG)

EKG de denilen Elektrokardiyogram testi, Bradikardi durumunu değerlendirmek için kullanılan birincil araçtır. EKG testinde elektrik sinyallerini kaydetmesi için hastanın göğüs, kollar ve ayaklarına küçük elektrotlar bağlanır. Bir monitöre bağlı olan elektrotlar aldıkları sinyalleri görüntüler ve bir kâğıda çıktısını çıkarır.
Doktorunuz ayrıca kalp hızınız hakkında daha fazla sonuç almak için taşınabilir EKG cihazı kullanmanızı önerebilir. Taşınabilir cihazlar şu örnekler verilebilir:

Holter monitörü. Cepte taşınabilen ya da bir kemer veya omuz askısı ile kullanılabilen cihazdır. Bu EKG cihazı ile 24 saatlik süre boyunca kalp ritimleri kayıt altına alınır. Yirmi dört saatlik kayıt tuttuktan sonra ölçüm sonuçlarınızı doktorunuza verirsiniz.
Olay kaydedici. Bu EKG cihazı da birkaç hafta ya da ay boyunca kalp aktivitenizi izlemek üzere tasarlanmıştır. Kalp ritminizin yavaşladığına dair belirtiler aldığınızda cihazı etkinleştirirsiniz. Cihazın ilgili düğmesine bastığınızda da birkaç dakikalık kalp ritminiz kaydedilecektir.
Bradikardi durumunu incelemek için doktorunuz ayrıca aşağıdaki testleri de isteyebilir:
Tilt masa testi (Eğik masa testi). Bu test doktorunuzun bayılma nöbetlerinin Bradikardiyi nasıl etkilediğini anlamasına yardımcı olur. Hasta öncelikle olarak özel bir masa üzerine düz şekilde yatar. Daha sonra masa, hastayı ayağa kaldırır gibi hareket ettirir. Bu şekilde duruş ve pozisyon değişiklikleri sırasında bayılma atağı geçirmeniz halinde doktorunuz kalp hızı ve bayılma arasındaki bağlantıyı tespit etmeye çalışacaktır.
Egzersiz testi. Egzersizlere bağlı olarak kalp hızınızda bir anormallik olup olmadığını anlamak için koşu bandı ya da bisiklet üzerinde hareket etmeniz istenecektir. Egzersiz sırasında kalp hızınız ve nabız değerleriniz monitörden izlenecektir.

Laboratuar analizi ve diğer testler
Doktorunuz enfeksiyon, hipotiroidi veya elektrolit dengesizliği gibi altta yatana nedenlerin Bradikardi’ye neden olup olmadığını anlamak için kan testleri isteyecektir. Eğer uyku apnesinden şüpheleniliyorsa, hasta uyku sırasında izlenilebilecek testlere tabi tutulur.

TEDAVİ VE İLAÇLAR

Bradikardi için uygulanacak tedaviler elektriksel iletim sorununa, belirtilerin şiddetine ve kalp hızının yavaş olma nedenine bağlı olarak değişmektedir.
1. Altta yatan hastalıkların tedavi edilmesi
Eğer hipotiroidi veya Obstrüktif uyku apnesi gibi altta yatan bazı rahatsızlıklar Bradikardi’ye neden oluyorsa, bu hastalıkların tedavi edilmesi Bradikardi sorununun da düzelmesini sağlayacaktır.
2. İlaç kullanımında değişiklik
Kalp ile ilgili sorunları düzeltmek için kullanılan bazı ilaçlar dâhil olmak üzere bir dizi ilacın kullanımı da Bradikardi’ye neden olabilir. Doktorunuzu kullandığınız ilaçlar hakkında bilgilendiriniz. Gerekirse ilaçlarda değişikliğe gidilebilir ve alternatif tedaviler önerilebilir. Eğer sorun ilaçlardan kaynaklanıyorsa, ilaçların ya da dozların değiştirilmesi yavaş kalp hızı ile ilgili problemleri giderecektir. Alternatif tedaviler fayda etmez ve belirtilerde düzelme sağlanamazsa kalp pili kullanılması gerekir.
3. Kalp Pili
Kalp pili, kalbin yeterli miktarda elektriksel uyarı oluşturamaması veya kalp dokularına yeterli şekilde ulaştıramaması halinde, elektriksel uyarı oluşturmak için kullanılan cihazlara verilen isimdir.

Mekanizması ve kullanımı

Kalp kendi kendine ürettiği elektriksel sinyallerle çalışan bir organdır. Normal bir kalpte elektriksel sinyaller sağ kulakçıkta bulunan ve sinüs düğümü adı verilen bir bölgeden başlatılarak ileti sistemi aracılığı ile tüm kalp kaslarına ve hücrelerine iletilir ve kalbin ritmik olarak kasılması sağlanır.

Kalpteki bu elektriksel sinyallerin üretiminde veya iletiminde meydana gelecek herhangi bir aksaklık normal kalp kasılmalarını engelleyerek aritmi gibi sorunlara neden olmaktadır. Kalpte meydana gelen hastalıklar sonucunda vücudun ihtiyacı olan kan yeterli miktarda pompalanamaz ve bayılma, baş dönmesi, yorgunluk, sersemlik hali, çarpıntı gibi şikâyetler oluşur. Kalbin yeterli elektriksel uyarıyı oluşturamaması ve kalbin tüm dokularına ulaştıramaması durumunda, yeterli elektriksel uyarıyı oluşturmak için kullanılan cihazlara “Kalp pili” denilmektedir. Kalp Pilleri iki çeşittir. Geçici ve kalıcı piller olarak ikiye ayrılmaktadırlar. “Geçici kalp pilleri” acil durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmışlardır. “Kalıcı kalp pilleri” ise sürekli kullanım için üretilmişlerdir.

Kalp Pilleri elektriksel uyarıları üreten bir jeneratör ve üretilen bu elektriksel uyarıların kalp dokularına iletilmesini sağlayan elektrot telden oluşmaktadır. Kalıcı Kalp Pillerinin uyarı üreten jeneratörleri günümüzde 12,5-15,5 gr arasındadır ve Lityum içerikli bataryalar taşırlar. Bu bataryalar vücutta sağ veya sol göğüs duvarı içine veya karın içine yerleştirilebilmektedir. Jeneratörde üretilen elektriksel sinyalleri kalp dokusuna taşıyan elektrot telin bir ucu jeneratöre bağlıdır diğer ucu ise kan damarlarının içinden geçirilerek kalbin kulakçık ve karıncıklarına yerleştirilmektedir. Takılan kalıcı kalp pilinin çalışma hızı hastanın durumuna göre dışarıdan ayarlanabilmektedir. Hastanın hastalığı, pilin özellikleri ve çevresel faktörlere bağlı olarak pillerin ortalama ömrü 5-10 yıl arasında değişmektedir. Jeneratörün içinde yer alan elektronik sistem sayesinde belli aralıklarla yapılan pil kontrolleri sırasında cihazın yaklaşık olarak ne kadar ömrünün kaldığı öğrenilebilmekte ve kalp pilinin zamanında değişimi sağlanmaktadır. Günümüzde dünya genelinde yılda yaklaşık olarak 6 milyon hastaya kalıcı kalp pili takılmaktadır.

Kalp pili aynı zamanda kalbin çalışma hızını izler ve gerektiğinde kalbi korumak için uygun bir oranda elektrik sinyalleri üretir.
Çoğu kalp pili de kardiyoloji doktorlarının kullanabilecekleri bilgiler kaydeder. Kalp sağlığınız ve kalp pilinin düzgün çalışıp çalışmadığının takibi için düzenli olarak kontrollere gidilmesi gerekir.

ÖNLEME

Bradikardi’yi önlemenin en etkili yolu kalp hastalıklarının gelişme riskini azaltmaktır. Eğer zaten mevcut bir kalp hastalığınız varsa, izlemek ve Bradikardi riskini düşürmek için tedaviye düzenli olarak devam edin.

Kalp hastalıklarını önlemek
Kalp hastalıklarının tedavisi sürecinde ve muhtemel riskleri azaltmak için aşağıdaki öneriler faydalı olacaktır:

• Düzenli egzersiz yapınız ve sağlıklı bir diyet ile besleniniz. Düzenli egzersiz yaparak, meyve, sebze ve tam tahıllar bakımından zengin; düşük yağlı ve sağlıklı bir diyet takip ederek kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz.
• Sağlıklı kilonuza sahip olunuz. Aşırı kilolu ve obez olunması kalp hastalığı gelişme riskini artırır.
• Tansiyon ve kolesterolü kontrol altında tutunuz. Uygun yaşam tarzı değişiklikleri yaparak ve gerekli ilaçları kullanarak ve hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve yüksek kolesterolden korunabilirsiniz.
• Sigara içmeyin. Sadece kalp sağlığı için değil genel vücut sağlınız için sigaraya başlamayın ya da içiyorsanız bırakın. Tek başınıza bırakamıyorsanız, bu konuda hizmet veren ilgili kurumlardan destek alabilirsiniz. “ALO 171 sigara bırakma hattı” da bu hizmetlerden biridir.
• Eğer alkol tüketiyorsanız bırakınız ya da aşırıya kaçmayınız. Bazı hastalık durumlarında alkollü içecekleri tamamen bırakmanız önerilir. Bu konudaki tavsiyeyi doktorunuz yapacaktır.
• Uyuşturucu almayın. Bırakmak için tıbbi destek almanız gerekiyorsa alın.
• Stresi kontrol altına alınız. Günlük hayatta ister istemez stres yaşanır. Fakat bu stresin çoğunu da kişi psikolojik olarak kendisi arttırmaktadır. Gereksiz stresi önlemek için stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenebilirsiniz.
• Kontrollerinizi aksatmayın. Düzenli olarak fiziksel muayeneye gidiniz ve belirtilerin varlığına göre gerekli testlerinizi yaptırınız.

Mevcut kalp hastalıklarının izlenmesi ve tedavi edilmesi
Eğer zaten mevcut bir kalp rahatsızlığınız varsa, Bradikardi veya başka bir kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskini azaltmak aşağıdaki adımları atabilirsiniz:
• Tedaviniz için uygun görülen ilaçları düzenli ve zamanında kullanınız. Kontrol tarihlerini geçirmeyiniz.
• Olumsuz bir değişiklik fark ettiğinizde veya belirtileriniz kötüleştiğinde derhal doktorunuza başvurunuz.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
    hamit

    Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Benim gibi şüpheli insanlara bu hizmeti vermeniz gerçekten muhteşem. Tebrikler!

Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Ayurveda Nedir?
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Koltuk Altı Terlemesi Nasıl Tedavi Edilir?
Menenjit Tedavisi Nasıl Yapılır? Önlenebilir mi?
Mesane İltihaplanması
Magnezyum Eksikliği / Fazlalığı
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.