KALP KASI İLTİHABI (MİYOKARDİT)

Miyokardit, kalp duvarının orta tabakasının iltihaplanmasıdır. Miyokardite genellikle viral enfeksiyonlar neden olur. Belirtiler arasında göğüs ağrısı, kalp yetmezliği ve anormal kalp ritmi yer alır.

Miyokardit şiddetli hale gelirse, kalbin pompalama gücünü zayıflatır ve kalp vücudun geri kalanına yeterince kan pompalayamaz.Kalpte meydana gelen pıhtılar inme veya kalp krizine yol açabilir. Miyokardit tedavisi ise altta yatan nedene bağlıdır.

BELİRTİLERİ

Sponsorlu Bağlantılar

Miyokardit’in hafif vakalarında herhangi bir belirti fark edilmeyebilir. Kendinizi hasta hissediyor ve viral enfeksiyonun genel belirtilerini yaşıyorsanız kalp ile ilgili olabilir. Ciddi durumlarda miyokardit belirti ve bulguları hastalığın nedenine göre değişir. Yaygın miyokardit belirtileri şunlardır:

• Göğüs ağrısı
• Hızlı ya da anormal kalp atışı (aritmi)
• Dinlenme esnasında ya da fiziksel aktivite sırasında nefes darlığı oluşması
• Bacaklar, ayak bilekleri ve ayaklarda şişme ve ödem
• Yorgunluk
• Viralenfeksiyonların neden olduğu baş ağrısı, vücut ağrıları, eklem ağrısı, yüksek ateş, boğaz ağrısı veya ishal gibi diğer belirtiler

Çocuklarda miyokardit

Sponsorlu Bağlantılar

Çocuklarda miyokardit geliştiği zaman aşağıdaki belirtilerle ortaya çıkar:

• Ateş
• Bayılma
• Nefes almada zorluk
• Hızlı solunum
• Ciltte mavimsi veya grimsi renk değişikliği gibi

Ne zaman doktora görünmelisiniz?

Miyokardit belirtilerinden herhangi birini özellikle göğüs ağrısı ve nefes darlığı çektiğinizde bir kardiyoloji doktoruna görünmeniz gerekir. Çok şiddetli durumlarda 112 acil servis aranabilir. Şikâyetinizden daha önce bir enfeksiyon geçirdiyseniz bunu doktorunuza söyleyiniz.

NEDENLERİ

Çoğunlukla miyokarditin bireysel bazda kesin nedeni tespit edilememektedir. Ancak çok sayıda potansiyel nedenler sayılabilir:

Virüsler: Miyokardit ile ilişkili virüsler; soğuk algınlığına neden olan virüslerle aynı belirtiyi veren“coxsackie virusü”, çoğu soğuk algınlıklarına yol açan “adenovirüsü” ve beşinci hastalık adı verilen bir hastalığa yol açan “parvovirüsü B19” dir. Gastrointestinal enfeksiyonlar (echovirüsleri), mononükleoz (Epstein-Barr virüsü) ve kızamıkçık (rubella) da diğer miyokardit nedenleridir. Miyokardi tayrıca AIDS’ li kişilerde de sık görülür.
Bakteriler: Çok sayıda bakteri türü miyokardite yol açabilir. Stafilokoklar ve streptokoklar gibi difteri ve Lyme hastalığına yola açan bakteriler bunlara örnek verilebilir.
Parazitler: Bunlar arasında Trypanosomacruzi ve toksoplazma, böceklerden geçen ve“Chagas hastalığı”na neden olabilen parazitler gibi birçok parazit türü vardır.
• Mantarlar: Bazı Candida gibi maya enfeksiyonları, Aspergillus gibi kalıpları ve Histoplasma gibi kuş pisliğinden geçen mantarlar miyokardite neden olabilir.

Ayrıca aşağıdaki bazı durumlara maruz kalınması da miyokardite davetiye çıkarır:

• Alerjik veya toksik reaksiyona neden olabilen ilaçlar ya da uyuşturucular: Bunlar arasında penisilin ve sülfonamid ilaçlar, bazı anti-nöbet ilaçları, antibiyotikler ve bunların yanı sıra kokain gibi uyuşturucu maddeler yer alır.
Diğer hastalıklar: Lupus, bağ doku hastalıkları ve Wegener granülomatozu gibi nadir görülen iltihaplı durumlar örnek verilebilir.

KOMPLİKASYONLAR

Miyokardit şiddetli olduğu zaman, kalp kaslarına kalıcı hasarlar verebilir. Oluşan bu hasar da aşağıdaki sorunlara yol açabilir:

Kalp yetmezliği: Tedavi edilmediği takdirde miyokardit kalp kaslarına zarar vererek kalp yetmezliğine yani vücuda yeterince kan pompalanmamasına neden olur.  Çok ciddi vakalarda, miyokardit ile ilgili kalp yetmezliğini tedavi etmek için yapay kalp veya kalp nakli gerekebilir.
Kalp krizi veya inme: Kalbin hasar görmesi ve kan pompalayamaması kan pıhtısı oluşmasına yol açabilir. Oluşan kan pıhtılarının kalp damarlarından birini tıkaması sonucu kalp krizi gelişebilir. Ya da bu pıhtıların beyne ulaşması durumunda ise inme (felç) yaşanabilir.
Düzensiz kalp atışları (aritmi): Kalp kasında meydana gelen zarar kalp atışı bozukluklarına da neden olabilir.
• Ani ölümler: Kalp kasının çok fazla hasar görmüş olması aritmiye yol açabilir demiştik. İşte bu şiddetli aritmiden dolayı da kalbin aniden durması mümkündür. Bu duruma “ani kalp yetmezliği” denir. Ani kalp yetmezliği hemen tedavi edilmezse ölüme neden olur.

TESTLER VE TEŞHİS

Doktorunuzun sorular sorarak ön muayene sonrası miyokarditten şüphelenmesi sonucu teşhisi onaylamak için çeşitli testler isteyecektir. Bu testler aşağıdaki gibidir:

Elektrokardiyografi (EKG): İnvaziv olmayan bu test, kalbin elektriksel sinyal durumunu gösterir. Anormal ritimlerin yanı sıra kalp kasındaki zayıflama veya hasarlar da algılanabilir.
Holter monitörü: Elektrokardiyogram sırasında kalp ile ilgili herhangi bir sorun bulunamadığında birkaç gün boyunca Holter monitörü giymeniz istenebilir. Holter monitörü, kalp ritmini kaydeden küçük, taşınabilir bir cihazdır. Bu süre içinde, cihaz kalp atışlarının tümünü kaydedecektir.
Göğüs röntgeni: Göğüs röntgeni ile hastanın kalp boyutu ve şekli ile kalp yetmezliğine işaret eden kalp çevresindeki sıvılar kontrol edilir.
MR: Kardiyak MR, kalbinizin boyutu, şekli ve yapısını gösterir. Bu test, kalp kasında meydana gelen iltihap belirtilerini göstererek miyokardit tanısını doğrulamaya yardımcı olabilir.
Ekokardiyogram: Ses dalgaları ya da ultrason kalpte hareketli görüntüler elde edilmesini sağlar. Ekokardiyogram kalpteki kötü pompalama fonksiyonu, kalp kapak sorunları ya da kalp çevresinde sıvı birikimini algılayabilir.
Kan testleri: Bu testler, beyaz ve kırmızı kan hücrelerin sayımının yanı sıra kalp kasındaki hasarları gösteren bazı enzim düzeylerini de ölçer.Kan testleri ile ayrıca virüslere ve diğer organizmalara karşı vücudun ürettiği antikorları tespit ederek miyokardit-ilişkili enfeksiyonların varlığını ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

Kalp kateterizasyonu ve endomyokardial biyopsi: Bu testte, küçük bir tüp (kateter) bacak veya boyun damarından içine sokulur ve kalbe doğru yönlendirilir.Özel bir alet ile kalp kasından biyopsi örneği alınıp iltihap veya enfeksiyon belirtileri için laboratuvarda analiz edilir.

TEDAVİ VE İLAÇLAR

Çoğu zaman miyokardit herhangi bir tedavi uygulanmadan kendi kendine iyileşmektedir. Diğer durumlarda önerilen tedavi seçenekleri altta yatan nedene yönelik olmaktadır.

Hafif vakalarda, doktorunuz dinlenmenizi önerecektir. İyileşme sürecinde vücudun enfeksiyonlarla mücadele etmesi için ilaçlar reçete edecektir. Eğer enfeksiyonların nedeni bakteriler ise antibiyotik yazılır. Antiviral ilaçların çoğunun miyokardit tedavisinde etkili olmadıkları görülmüştür.

Dev hücre ve eozinofilik miyokardit gibi viral miyokarditin bazı nadir türleri, bağışıklık sistemi tepkisini bastırmak için kortikosteroidler ya da diğer ilaçlara yanıt verir. Lupus gibi kronik hastalıkların neden olduğu bazı durumlarda tedavi altta yatan hastalığa yöneliktir.

Kalp için ilaçlar

Miyokardit, kalp yetmezliği, hızlı veya düzensiz kalp atışları gibi belirtilere neden oluyorsa bir süre hastaneye yatırılmanız gerekebilir. Kalp atışlarının düzenlenmesi için ilaçlarverilir. Hastanın kalbi zayıf ise kalbin iş yükünü azaltmak veya aşırı sıvıyı ortadan kaldırmak için ilaçlar reçete edebilir. Bu ilaçlar şunlardır:

Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE inhibitörleri): Enalapril (Vasotec), kaptopril (Capoten), lisinopril (Zestril, Privil) ve ramipril (Altace) gibi bu ilaçlar kalpteki kan damarlarını rahatlatmaya ve daha kolay kan akışını sağlamaya yardımcı olurlar.
Anjiotensin II reseptör blokerleri (ARB): Losartan (Cozaar) ve valsartan (Tamgard) gibi bu ilaçlar da ACE inhibitörleri gibi kalpteki kan damarlarını rahatlatmaya ve kan akışını kolaylaştırmaya yardımcı olur.
Beta blokerler: Metoprolol(Toprol-XL) ve karvedilol (Coreg) gibi bu guruptaki ilaçlar kalp yetmezliğini tedavi etmek ve düzensiz veya hızlı kalp ritimlerini kontrol altına almak için çeşitli şekillerde çalışırlar.
• Diüretikler: Furosemid (Lasix) gibi diüretik ilaçlar sodyum salınımı ve sıvı retansiyonu sağlar.

Şiddetli vakalarda tedavi

Bazı ciddi miyokardit durumlarında daha radikal tedaviler gerekli olabilir:

Damar yoluyla verilen ilaçlar: Enjekte edilen ilaçlar ağızdan alınan ilaçlara göre kalbe daha çabuk ulaşıp etkisini gösterir.
Geçici yapay kalp (ventrikülerdestek cihazı): İmplante edilen veya vücut dışına da takılabilen bu cihazlar kalbin yaptığı kan sirkülasyon işini yerine getirir.
Aort pompası (intra-aortik balon pompası): Bu prosedürde ameliyat ile aort içine yerleştirilen bir balon şişirilip söndürülerek kan akışı arttırılmaya ve kalbin iş yükü azaltılmaya çalışılır.
• Kandaki oksijen miktarını arttırma (ekstra korporeal membran oksijenasyonu veya ECMO): Ciddi kalp yetmezliği olanlarda doktorlar bazen vücuda oksijen sağlamak için bu cihazı kullandırırlar. Vücuttan çekilen kan dışarıda ECMO makinesinde karbondioksitten arındırılır ve oksijen yüklemesi yapılarak tekrar vücuda gönderilir. ECMO cihazıbir nevi kalbin yaptığı işi devralır.Bu tedavi genellikle kalp nakli bekleyen hastaları hayatta tutmak için kullanılır. Çok şiddetli vakalarda acil kalp nakli yapılması gerekir.

Bazı insanlarda sadece bir kaç ay ilaç kullanılması yeterli iken kalp kasındaki hasarları kalıcı olan ve durumu kronikleşen bazılarında ise ömür boyu ilaç kullanımı gerekli olabilir.

YAŞAM TARZI VE EV İLAÇLARI

Dinlenme ve kalbin iş yükünü azaltma tedavi sürecinin önemli bir parçasıdır. Doktorunuz kalbiniz iyileşinceye kadar birkaç ay boyunca ne tür fiziksel egzersizler yapmanız gerektiğini ve normal aktivitelere ne zaman dönebileceğinizi söyleyecektir.

Eğer herhangi bir kalıcı kalp hasarı varsa, bu durumda da düşük miktarda tuz tüketimi içeren, alınacak sıvı miktarını sınırlayan bir diyet önerilecektir. Ayrıca sigaradan uzak durmanız istenecektir. Tuz tüketimi ve sıvı tüketimi gibi beslenmede dikkat edilecek hususları doktorunuzdan öğreniniz.

ÖNLEME

Miyokardit için alınabilecek özel bir önlem yoktur. Ancak, enfeksiyonları önlemek için aşağıdaki öneriler yardımcı olacaktır:

• İyileşene kadar viral ya da grip benzeri hastalığı olanlardan uzak durun. Eğer viral belirtileri olan bir hasta iseniz, başkalarının da maruz kalmasını önlemeye çalışın.
• Hijyen kurallarına dikkat edin. Düzenli olarak elleri sabunla yıkamak hastalığın yayılmasını önlemek için iyi bir yoldur.
• Riskli davranışları kaçının. HIV ile ilişkili miyokard enfeksiyonuna yakalanma olasılığını azaltmak için cinsel ilişki sırasında korunun ve yasadışı uyuşturucu kullanmayınız.
• Kenelere maruz kalmamaya dikkat edin.Eğer kene olma ihtimali olan bir yerde iseniz cildinizi korumak için mümkün olduğunca uzun kollu gömlek ve uzun pantolon giyiniz. DEET içeren kene veya böcek kovucuları kullanabilirsiniz.
• Aşılarınızı olun.Kızamıkçık ve grip gibi miyokardite neden olabilen hastalıklardan korunmak için aşıların tarihini geçirmemeye dikkat ediniz.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Omurga Ağrısı
Kıl Dönmesi Nedir? Nasıl tedavi edilir?
b5 vitamini
Donmuş Omuz Hastalığı
Omurilik – tümör ameliyatı
Rektum Kanseri
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.