KANSER

Kanser, anormal gelişime sahip olan ve kontrolsüz bölünen hücrelerin normal vücut hücrelerini yok edebildiği hastalıklardan herhangi birini ifade eder. Kanser aynı zamanda vücuda yayılma yeteneğine de sahiptir.

Kanser dünya genelinde meydana gelen ölümlerin ilk sıralarında yer nedenlerinden biridir. Neyse ki, birçok kanser türünün tedavisindeki gelişmeler ve artan kanser taramaları sayesinde kanserden ölümler azalma göstermektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

BELİRTİLER

Kanserin sahip olduğu belirti ve bulgular vücudun hangi bölgesinin kanserden etkilendiğine bağlı olarak değişir. Yaygın olarak görülen bazı belirtiler arasında şunlar gösterilebilir:

• Yorgunluk
• Cilt altında hissedilebilir şekilde kalınlaşma veya kitle
• İstenmeyen kilo kayıpları veya kilo alımı
• Sararma, morarma ya da kızarıklık şeklinde cilt renginde değişiklikler gözlenmesi
•  İyileşmeyen yaralar ya da herhangi bir değişiklik gözlenmeyen ben türü yapılar
• Dışkılama veya idrara çıkma alışkanlıklarında değişiklikler
• Kalıcı öksürük
• Yutmada zorluk
• Ses kısıklığı
• Yemek yedikten sonra kalıcı şekilde hazımsızlık ya da rahatsızlık oluşması
• Açıklanamayan ve sürekli devam eden kas veya eklem ağrısı
• Açıklanamayan kalıcı ateş veya gece terlemeleri

Sponsorlu Bağlantılar

Ne Zaman Bir Doktora Görünmelidir?
Sizi endişelendiren kalıcı belirtileriniz olduğunu fark ederseniz bir doktora görününüz.
Gerekli görülürse yapılacak kanser tarama testleri ile şüpheli durumlar açıklığa kavuşturulur.

NEDENLERİ

Kansere hücrelerin içindeki DNA değişiklikleri (mutasyonlar) neden olur. Hücrelerin içinde yer alan DNA’lar hücrelerin büyümesi ve bölünmesi ile ilgili bir dizi komutlar içermektedir. DNA tarafından hücreye verilen hatalı komutlar kanser oluşmasına neden olabilir.

Gen mutasyonları ne yapar?

Genlerde meydana gelen mutasyonlar sağlıklı hücrelere aşağıdaki talimatları verebilir:
Hızlı büyümeye izin verilmesi. Gen mutasyonu hücreye daha hızlı büyümesi ve bölünmesi için talimat verebilir. Bu şekilde aynı mutasyona sahip birçok yeni hücre oluşturulur.
Kontrolsüz hücre büyümesini durdurmada başarısızlık. Normal hücreler kontrollü bir şekilde hücre büyümesini sağlarlar ve herhangi bir tümör oluştuğunda baskılayıcı genler harekete geçerek kontrolsüz büyüme ve çoğalma durdurulur. Ancak eğer tümör baskılayıcı gende bir mutasyon oluşmuşsa, bu gen daha az etkili olmakta veya hiç etki gösterememektedir. Bu nedenle mutasyona uğramış hücre kontrolsüz bir şekilde büyümeye ve bölünmeye devam eder.
DNA’da oluşan kusurların onarımında hatalar oluşması. Bazı DNA genleri onarım yapar ve oluşan mutasyonları düzeltir. Ancak DNA onarım genlerinde meydana gelen mutasyonlar DNA’nın bazı hataları düzeltemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu şekilde daha fazla DNA mutasyonları meydana gelir ve kanser oluşmaya başlar.

Bu mutasyonlar kanserlerde bulunan en yaygın mutasyonlardır. Ancak diğer pek çok gen mutasyonu da kansere sebebiyet verebilir.

Gen mutasyonlarının nedenleri nelerdir?

Bazen kişiler doğduklarında genetik bir mutasyon ile dünyaya gelirler. Bazen de genetik mutasyon hormonlar, virüsler ve kronik iltihaplardan kaynaklanabilir.  Genetik mutasyonlar aynı zamanda ultraviyole (UV) ışınları, güneşten gelen kimyasal (kanserojen) maddeler veya radyasyon gibi dış etkenler sebebiyle de oluşabilir.

Gen mutasyonları birbirleriyle nasıl etkileşime geçerler?

Araştırmacılar kanser oluşması için birden fazla gen mutasyonunun gerekli olduğunu düşünmektedirler. Bazı kan kanserlerinin yayılması için sadece bir gen mutasyonu yeterli olmaktadır. Ancak akciğer ve kolon gibi vücudun önemli organlarında oluşan kanserler birçok genetik mutasyon barındırırlar. Kanser oluşması için ne kadar gen mutasyonunun lazım olduğu net değildir. Kanser türlerine göre değişmektedir.

Doğumunuz ile birlikte sizinle gelen mutasyonlar hayatınız boyunca birlikte çalışırlar ve kanser oluşturmak için de birlikte hareket ederler. Eğer kansere yatkınlık için bir genetik mutasyon devraldıysanız, bu kesin kanser olacağınız anlamına gelmez. Kansere neden olan bir ya da daha çok başka gen mutasyonları da gerekebilir. Kişilerde var olan kalıtsal gen mutasyonları kansere neden olan maddelere maruz kaldığında kanser gelişme olasılığı daha da arttırmaktadır. Genetik mutasyon kanser oluşumunu başlatır ve kansere neden olan madde de kanser gelişiminde etkin rol oynayabilir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Kanser riskini arttırdığı bilinen yaygın faktörler şunlardır:
1. Yaş:
Kanserin gelişmesi ve ortaya çıkması onlarca yıl alabilir. Bu yüzden kanser tanısı konan hastaların çoğu 65 ve daha ileri yaşta insanlardır. Yaşlılarda kanser sık görülmesine rağmen, bir yaşlılık hastalığı olarak sınıflandırılamaz. Herhangi bir yaşta da kanser tanısı konabilir.
2. Alışkanlıklar:
Bazı yaşam tarzı şekilleri ve alışkanlıklarının kanser riskini artırdığı bilinmektedir. Sigara içilmesi, kadınlar için günde bir defadan fazla içki, erkekler için günde iki defadan fazla içki içilmesi, güneşe aşırı şekilde maruz kalma, sık sık derinin kabarıp güneş yanıklarının oluşması ve korunmasız şekilde seks yapma kansere yakalanma riskini arttıran yaygın faktörlerdir. Kansere yakalanma riskini azaltmak için bu tür alışkanlıkları değiştirebilirsiniz. Sayılan alışkanlıkların içerisinden bazılarını değiştirmek ve iyileştirmek diğerlerine göre daha kolay olmaktadır.
3. Aile öyküsü:
Kanserlerin sadece küçük bir bölümü kalıtsal nedenlerden kaynaklanmaktadır. Eğer kanser türü ailenizde yaygın olarak görülüyorsa, kansere neden olan gen mutasyonlarının bir nesilden diğerine geçmesi mümkündür. Bazı kanser riski artıran mutasyonların kalıtsal olup olmadığını görmek için genetik test yaptırılması önerilebilir. Kalıtsal olarak kişiye geçen bir gen mutasyonu mutlaka kanser yapacak diye bir anlam çıkarılmamalıdır.
4. Sağlık koşulları:
Ülseratif kolit gibi bazı kronik sağlık koşulları, bazı kanserlerin gelişme riskini artırabilir. Sahip olduğunuz hastalıkların kanser oluşturma risklerini doktorunuzdan öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz çevrede kanser riskini arttıran zararlı kimyasalların bulunması da kansere neden olan faktörlerdendir.
Sigara içiyor olmasanız bile sigara içilen bir ortama girmeniz dumandan olumsuz şekilde etkilenmenize neden olabilir. Asbest ve benzen gibi ev veya iş yerinde kullanılan kimyasal maddeler de aynı şekilde kanser riski ile ilişkili faktörler arasında yer alır.

KOMPLİKASYONLAR

Kanserin kendisi ve tedavisi birçok komplikasyonlara neden olabilir. Bu komplikasyonlar şöyle sıralanabilir.

Ağrı. Ağrı oluşumuna kanser ya da kanser tedavisi için uygulanan işlemler neden olabilir. Kullanılan ilaçlar ve bazı tedavi yaklaşımları da ağrı oluşumuna sebep olabilir.

 • Yorgunluk. Kanserli kişilerde gözlenen yorgunluğun birçok nedeni vardır, ancak genellikle yorgunluk belirtileri tedavi edilebilmektedir. Kemoterapi veya radyoterapi tedavisi ile ilişkili olarak yorgunluk oluşması yaygındır, ama bu belirtiler genellikle geçici olmaktadır ve kemoterapi ya da radyoterapi bittikten bir süre sonra sonlanmaktadır.

Nefes darlığı. Kanser ya da kanser tedavisi nefes darlığına neden olabilir. Nefes darlığına yönelik tedaviler rahatlama sağlar.

Bulantı. Bazı kanser ve kanser tedavilerinin görülen komplikasyonlarından biri de mide bulantısıdır. Kullanılan ilaçlar ve uygulanan tedavilerin bulantıya neden olup olmayacağı genellikle tahmin edilebilmektedir. Bulantı için kullanılacak ilaçlar bulantının giderilmesinde yardımcı olacaktır.

• İshal veya kabızlık. Kanser ve kanser tedavisi bağırsak fonksiyonlarını etkileyerek ishal veya kabızlığa neden olabilir.

Kilo kaybı. Kanser ve kanser tedavisi kilo kaybına da neden olabilir.

Bağışıklık sisteminin kansere olağandışı şekilde reaksiyonlar göstermesi. Bazı durumlarda, kanserli hücreler vücudun sağlıklı hücrelerine saldırabilir. Bu durumda bağışıklık sistemi kanserli hücrelere olağandışı tepkiler verebilir. “Paraneoplastik sendromlar” olarak adlandırılan alışılmadık bu reaksiyonlar, yürüme güçlüğü, nöbet geçirme şeklinde belirtilere yol açabilir.

Kanserin yayılması. Kanser ilerledikçe vücudun diğer bölgelerine yayılabilir (metastaz). Kanserin yayılması kanserin türüne ve bulunduğu evreye bağlıdır.

Geri dönen kanserler. Tedavi edilen kanserlerin tekrarlama riski de vardır. Bazı kanser türlerinin ise tekrarlama olasılığı diğerlerine göre daha yüksektir. Bu nedenle doktorunuz tedavi sonrası bir takip ve kontrol planı hazırlayacaktır. Bu plan dâhilinde kanserin tekrar nüksedip etmediğini görmek için kanser tedavisinden aylar ve yıllar sonra periyodik tarama ve testler uygulanacaktır.

TESTLER VE TEŞHİS

Kanser taraması:

Kanserin erken evrelerde teşhisinin konması tedavi imkânını arttırmaktadır. Bu nedenle özellikle belli bir yaştan sonra rutin olarak kanser taramalarının yapılması gerekmektedir.

Birkaç kanser türü için yapılan çalışmalar tarama testlerinin kanserin erken teşhisi ile hayat kurtardığını göstermektedir. Bazı taramalar ise sadece kanser açısından yüksek risk taşıyan kişiler için tavsiye edilir. Tüm kanser taramalarının hayat kurtardığına dair kantlar yoktur ve yapılması gerekip gerekmediğine dair görüş ayrılıkları vardır. Bu tip durumlarda testlerin kişiye herhangi bir fayda sağlamadığı ve hatta zarar verdiğine dair endişeler vardır.

Bazı hastaneler kanser tarama testlerinde belli aralıklarla indirim ya da kampanya yapmaktadır. Sizde mevcut hastalıkların seyrine göre kanser tarama testlerine girmek isteyebilirsiniz.

Kanser tanısı:

Doktorunuz kanser teşhisini koymak için bir veya daha fazla yöntemden yararlanabilir. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir:

Fiziki muayene. Doktorunuz fiziki muayene sırasında vücudunuzda herhangi bir tümörün göstergesi olabilecek kitle ve yumrular arayacaktır. Fiziki muayene sırasında ayrıca cilt rengi veya organlardan birinde meydana gelen büyüme ve genişleme gibi anormalliklerin varlığı da kansere işaret edebilir.

Laboratuar testleri. İdrar ve kan gibi laboratuar testleri ise kansere neden olabilecek anormallikleri belirlemeye yardımcı olabilir. Örneğin, lösemi olan kişilerde, tam kan sayımı testinde beyaz kan hücrelerinin miktarında alışılmadık şekilde artma görülür.

Görüntüleme testleri. Görüntüleme testleri doktorunuza invaziv (cerrahi olmayan) şekilde kemik ve iç organları inceleme imkânı tanır. Kanser tanısında kullanılan görüntüleme testleri arasında bilgisayarlı tomografi (BT), kemik taraması, manyetik rezonans görüntüleme (MR), ultrason ve röntgen vardır.

Biyopsi. Biyopsi sırasında, doktorunuz laboratuarda analiz edilmek üzere hücre örnekleri toplar. Hücre örneği toplamanın da çeşitli yolları vardır. Hangi tür biyopsinin uygulanacağı kanser türüne ve kanserin vücuttaki konumuna bağlıdır. Çoğu durumda biyopsi işlemi kesin kanser teşhisini koymak için kullanılabilecek en garanti yol olmaktadır. Laboratuarda doktorlar mikroskop altında hücre örneklerini incelemeye alırlar. Normal hücrelerin boyutları benzer olur ve aralarında düzenli bir organizasyon görülür. Kanser hücreleri ise farklı boyutlarda ve daha düzensiz görülür. Aralarında belirgin bir organizasyon da yoktur.

Kanser evreleri:

Kanser teşhisi konduktan sonra doktorunuz kanserin evresini belirlemeye çalışacaktır. Kanserin evresinin belirlenmesi, kanserin uygulanacak tedavilere cevap verip vermeyeceği ve kanser için hangi tedavi seçeneklerinin uygulanacağını belirlemek için önemlidir. Kemik taramaları veya röntgen kanser evreleme testleri ve işlemleri kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılmış olup olmadığını görmek için kullanılır.

Kanser aşamaları genellikle Romen rakamları ile gösterilir. Rakamın büyük olması kanserin daha ileri evrede olduğunu ve dolayısıyla tedavisinin daha güç olduğunu göstermektedir. Bazen kanser evreleri harf veya başka ifadelerle de belirtilir.

TEDAVİ VE İLAÇLAR

Birçok kanser tedavileri mevcuttur. Hastaya uygulanacak tedavi seçenekleri kanserin türü, hastanın genel sağlık durumu ve bireysel tercihlere bağlı olarak değişmektedir. Doktorunuzla birlikte sizdeki kanser durumu için en uygun olacak tedavi seçeneğini belirlemek üzere görüşebilirsiniz. Değişik tedavi seçeneklerinin yararları ve riskleri hakkında da bilgi edinmiş olursunuz.

Kanser tedavisinin hedefleri:

Kanser tedavisi çeşitli amaçlarla ve çeşitli şekillerde kullanılır:

• Kanser hücrelerini öldürmek ya da ortadan kaldırmak için uygulanan tedaviye primer (birincil) tedavi denir. Primer tedavinin nihai hedefi kanser hücreleri tamamen vücuttan atmak ve tabiri caizse kökünü kurutmaktır. Herhangi bir kanser türü için primer tedavi kullanılabilir. Ancak en sık görülen primer kanser tedavisi cerrahi olmaktadır. Eğer kanseriniz radyoterapi veya kemoterapi tedavilerine karşı hassas ise, birincil tedavi olarak bu tedavilerden biri de uygulanabilir.

Kalan kanser hücrelerinin öldürülmesi için uygulanan tedavi (adjuvan tedavi). Adjuvan tedavinin amacı primer tedavi sonrası kalabilen kanser hücrelerini öldürmektir. Kanser tedavisi sürecinde yardımcı bir tedavi olarak kullanılabilir. Yaygın olarak kullanılan adjuvan tedavileri kemoterapi, radyoterapi ve hormon tedavisi içermektedir.

• Kanser ve tedavisine ait yan etkileri ortadan kaldırmak için uygulanan tedavi (palyatif tedavi). Palyatif tedavinin amacı kanser sırasında ve tedavi sonrasında oluşabilecek ağrı ve diğer belirtileri azaltmak ve yaşam kalitesini korumaya yardımcı olmaktır. Palyatif tedaviler kanserin kendisi ve tedavisi sırasında oluşan yan etkileri hafifletmeye yardımcı olur.

Kanser tedavileri:

Doktorların kanser tedavisi için kullandığı birçok araç vardır. Yaygın olarak uygulanan kanser tedavi seçenekleri şunlardır:
Ameliyat. Ameliyatın amacı kanserli kısmın hepsini ya da mümkün olduğu kadar çok kısmını almaktır.
Kemoterapi. Kemoterapi tedavisi sırasında kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanır.
Radyoterapi. Radyoterapi tedavisi kanser hücrelerini öldürmek için X-ışını gibi yüksek enerjili ışınları kullanır. Kullanılan radyasyon vücut dışındaki bir makineden (eksternal radyasyon) gelebilir ya da radyasyon kaynağı vücudunuzun içine yerleştirilebilir (brakiterapi).
Kök hücre nakli. Kök hücre nakli kemik iliği nakli olarak da bilinir. Kemik iliği ise kemiklerin içinde yer alır ve kandaki kök hücrelerden kan hücreleri üretir. Kişinin kendi kök hücreleri kullanılabildiği gibi donör kök hücre de kullanılabilir.
Biyolojik tedavi. Biyolojik tedavi kanserle savaşmak için vücudun bağışıklık sistemini kullanır. Bağışıklık sistemi kanser hücrelerini bir saldırgan olarak tanımadığında vücut içinde kontrolsüz bir şekilde yaşayabilirler. Biyolojik tedavi bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasını ve bir saldırgan olarak algılamasını sağlar.
Hormon tedavisi. Bazı kanser türleri vücuttaki hormonlardan beslenir. Örnekler arasında meme ve prostat kanserleri gösterilebilir.

Vücuttan bu hormonlar çıkarılarak ya da etkileri bloke edilerek, kanser hücrelerinin büyümeleri ve yayılmaları engellenebilir.

Hedeflenen ilaç tedavisi. Hedeflenen ilaç tedavisi kanser hücrelerinin hayatta kalmasını sağlayan anormalliklere odaklanır.
Klinik çalışmalar. Klinik çalışmalar kanser tedavisinde yeni yollar araştırmak için yapılan araştırmalardır. Hali hazırda devam eden binlerce klinik kanser çalışması bulunmaktadır.

ÖNLEME

Kanseri önlemenin kesin bir yolu yoktur. Ancak kanser riskini azaltmada genel kabul gören birkaç yol belirlenmiştir. Bunlar şöyle sıralanabilir:
Sigarayı bırakın. Eğer sigara içiyorsanız bırakınız, içmiyorsanız hiç başlamayın. Sigara sadece akciğer kanseri değil, birçok kanser türü ile ilişkili görülmüştür. Sigara kullanımını durdurmak gelecekte kanser oluşma riskini azaltır.
Güneşe aşırı şekilde maruz kalmaktan kaçınınız. Güneşten gelen zararlı ultraviyole (UV) ışınları cilt kanserine yakalanma riskini artırabilir. Gölgede kalarak, koruyucu giysiler giyerek ve güneş kremleri kullanarak güneşe maruz kalmayı en aza indirmeye çalışınız.
Sağlıklı beslenin. Meyve ve sebze açısından zengin bir diyet ile besleniniz. Tam tahıllı ve yağsız proteinler seçiniz.
Haftanın çoğu günü egzersiz yapın. Düzenli egzersiz yapılmasının kanseri riskini düşürdüğü görülmüştür. Haftanın birkaç günü en az 30 dakika egzersiz yapınız. Eğer egzersizleri düzenli yapmıyorsanız, önce yavaş başlayın daha sonra arttırın.
İdeal kilonuzu koruyun. Fazla kilolu veya obez olmak kanser riskini artırabilir. Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz kombinasyonu ile sağlıklı bir kilo elde edebilir ve bu kiloyu korumaya çalışabilirsiniz.
Eğer alkol tüketirseniz dozunu kaçırmayınız. Kadınlar için günlük alkollü içecek limiti bir içki, erkekler içinse iki içkidir.
Kanser tarama testlerine giriniz. Herkesin kanser açısından risk faktörleri farklı olmaktadır. Yaş ve genel sağlık durumunuza göre doktorunuzdan hangi tür kanser tarama testlerine girmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.
Aşılar hakkında bilgi alınız. Bazı virüsler kanser riskini artırabilir. Aşılar akciğer kanseri riskini arttıran Hepatit B ve serviks kanseri riskini arttıran “insan papilloma virüsü (HPV)” gibi virüslere karşı kişiyi korur.

KANSER NEDİR?

kanser nedirİnsan vücudu, vücut hücrelerinin devamlı ve düzenli bir şekilde bölünerek çoğalması ile gelişir. Belirli bir yaşa kadar bu gelişme ve büyüme devam eder. Belirli yaş dönemlerinde bölünerek gelişme şekli durur. Bundan sonraki devrelerde sadece yaralanma, kırılma, kesilme ve yanık gibi sebeplerle bu kısımlardaki hücreler meydana gelen arızaları tamir etmek için bölünür ve çoğalırlar.

         Bu düzenli çalışmanın bozulması doku hücrelerinin normal olmayan çalışmaların sonucunda kanser adı verilen kötü huylu urlar (habis) meydana gelir. Bu urlar zamanla etraftaki sağlam dokulara da geçerler ve giderek büyürler. Sonunda da içinde bulundukları dokunun çalışmasına etki yaparak onu bozarlar.

        Kanserli organdan kopan hücreler vücudun çeşitli yerlerine değişik yollarla yayılırlar. Gittikleri yerlerde yerleşerek yeni urların meydana gelmesine yol açarlar.

       Bunların dışında iyi huylu urlar da vardır. Bu urlar içinde bulundukları organları tahrip etmedikleri gibi vücudun başka kısımlarına da atlamazlar.

Her iki urun başlangıcında da hastaların şikyetleri aynıdır. Bu sebeple vücutta meydana gelen urun iyi huylu mu kötü huylu mu olduğuna ancak doktor karar verebilir. Ancak unutulmaması gereken önemli noktalardan biri de iyi huylu urların bir gün kötü huylu ur haline gelebileceğidir.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Horlama Tedavi Edilirmi?
TREMOR İLE BAŞKA HANGİ BELİRTİLER OLUŞABİLİR?
bademcik-iltihaplanmasibademcik-iltihaplanmasi
Göz Hastalıkları
Kum Dökme
Narkolepsi
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.