Karaciğerin primer (kendine has) malign (kötü huylu) tümörleri, bir başka deyişle kanserleri şunlardır: Hepatosellüler karsinom, intrahepatik kolanjiosellüler karsinom, hepatokolanjiokarsinom, hepatoblastom, anjiosarkom, epiteloid hemanjioepitelioma ve diğer sarkomlar (leiomyosarkom, rabdomyosarkom, indiferansiye embriyonel sarkom). Karaciğer kanserlerinin tümüne yakınını hepatosellüler karsinom (HSK) ve intrahepatik kolanjiosellüler karsinom oluşturur.

Sponsorlu Bağlantılar

1- Hepatosellüler Karsinom (HSK) :

Karaciğerin en sık (%75) rastlanan primer tümörüdür. Diğer adı hepatomadır. Erkeklerde kadınlardan 5 misli daha fazla görülür. En sık 40-60 yaşlardadır. Kısacası en fazla orta yaş erkeklerde görülür. Dünyada en fazla Güneydoğu Asya ve Güney Afrika’da görülür. ABD’de ise seyrektir; tüm kanserlerin ancak %2,5′udur.

Etyolojisi bilinmemektedir. Ancak HSK için bazı risk faktörleri mevcuttur: Siroz HSK’li olguların büyük çoğunluğunda (%75-95′inde) risk faktörüdür. Hepatit B enfeksiyonu siroza neden olarak dünyadaki en önemli HSK sebebidir. Hepatit B enfeksiyonu olanlarda olmayanlara göre 20-200 kat daha fazla HSK oluşur. Ayrıca siroz yapan bütün hastalıklar, hepatit C enfeksiyonu, alkol kullanımı, vs. hastalıklar HSK’a yol açabilir.

Postnekrotik sirozlar, alkolik sirozlar, hemokromatosis, alfa-1-antitripsin eksikliğinde kanser olma riski yüksektir. Primer bilier siroz, kardiak siroz, Wilson hastalığında da orta derecede risk vardır. Aspergillus flavus adlı mantar tarafından üretiien Aflatoksin ile kontamine olmuş tahıl ve yer fıstığı yeme sonucu Aflatoksin alınmasıyla HSK gelişme riski vardır. Uzun süreli androjen kullanımında da HSK sıktır. Şistozomiazis ve klonorşiazis denen parazit hastalıklarının sık görülmesi de risk faktörüdür.

Sponsorlu Bağlantılar

Klinik bulguları: Hepatomegali (karaciğer büyümesi) Karaciğer üzerinde üfürüm ve frotman olması Assit (karında sıvı birikmesi). Assit hastaların yarısında kanlıdır. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı (her 3 hastadan birinde) Sirozu olan stabil bir hastada kliniğin aniden bozulması ve ALP artışı Karında kitle olması ve karında sağ üst kadranda ağrı ise karaciğer kanserinde en sık doktora başvurma sebepleridir.

Tanı : ALP (alkalen fosfataz) belirgin ölçüde artar. Transaminazlar ise (SGOT ve SGPT) hafif artar. AFP (alfa feto protein) artar. Galyum sintigrafisi (fokal dolma defekti olur). Ultrason ile kitle görülebilir, portal vene kitlenin invazyonu gösterilir. BT’de (bilgisayarlı tomografi) kitle görülür. Anjiografide hipervasküler ve tümör kızarıklığı gösteren kitle görülür. Karaciğer biyopsisi yapılarak kesin teşhis konur.

Tedavi : Etkin bir tedavi yoktur. Tanıyı takiben ortalama yaşam süresi 6 aydır. Tümör karaciğerin tek bir lobunu tutmuşsa o lob ameliyatla çıkartılır. Bu şekilde hastaların %10′u en az 5 yıl yaşama şansına kavuşur. Lezyon bir odağa lokalize ve 3 cm’den küçük ise tümör çıkartıldıktan sonra hastaların yarısında kanser tekerrür etmez. Ana damarlarda tutulum yoksa karaciğer nakli ve kemoterapi denenebilir. Karaciğer kanserinde (HSK) radyoterapi ve kemoterapi tedavisi ile genellikle başarılı sonuçlar alınamaz. Bazı vakalarda radyoaktif işaretli transferin tedavisi yarar sağlamaktadır.

Metastaz : % 50 olguda metastaz (tümörün başka bir dokuya yayılması) olur. En çok hiler lenf ganglionlarına ve akciğere metastaz yapar.

2- İntrahepatik kolanjiosellüler karsinom :

Karaciğer içi safra kanallarının kanseridir. Karaciğer içi safra kanallarının herhangi bir yerinde oluşabilir. Karaciğerin hilusu veya periferik kısımlarında gelişebilir. Karaciğer primer tümörlerinin % 8-25′ini oluşturur.

Etyoloji : Nedeni büyük ölçüde bilinmemektedir. Hastaların % 10′unda tümör şu etmenlerle ilişkilidir: Kronik ülseratif kolit (tipik olarak primer sklerozan kolanjit ile birlikte oluşur), Caroli hastalığı (idiopatik intrahepatik safra kanalları genişlemesi), konjenital hepatik fibrozis, klonorşiazis, opistorşiazis, hemokromatozis, thorotrast uygulanması, vs. Bu tip kanserlilerin %10′unda siroz vardır. Ancak intrahepatik kolanjiokarsinom’un Hepatit B ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Klinik bulguları : Karın ağrısı, halsizlik, ateş ve kilo kaybı olur. Tipik olarak 50-70 yaşlarında görülür.

Tanı : Ultrason, BT, ALP artışı ve biopsi (patolojik tanı).

Tedavi ve prognoz: Hastaların çoğu tanı konulduktan sonra en fazla 1 yıl yaşar. Tümör çıkartılırsa bu süre biraz daha uzayabilir.

Metastaz : % 75 olguda metastaz olur. En çok lenf ganglionlarına, periton yüzeylerine ve akciğere metastaz yapar.

>>>
3- Hepatokolanjiokarsinom :

Bu tümörler hepatosellüler ve safra kanalı farklılaşması gösterir. Karaciğer primer tümörlerinin %5 ‘inden azını oluşturur. HSK’a benzer belirtiler olur.

4- Hepatoblastom :

Çok nadirdir. Çocuklarda en sık görülen karaciğer primer tümörüdür.Genellikle 3 yaşından önce oluşur. Erkeklerde kızlardan 2 misli daha fazladır. Doğuştan anomaliler ve hemidistrofi ile ilişkilidir.

En sık belirtiler (hepatomegali nedeniyle) karında kitle, büyüme geriliği ve kusmadır. Serum AFP değeri olguların %85′inde yükselir ve oldukça yüksek değerlere ulaşır.

Hepatoblastom soliter, iyi sınırlı, grimsi esmer renkte bir kitle şeklinde görülür. Değişik şekillerde olabilir. Ortalama lezyon çapı 10 cm dir. Bazen 20 cm ye kadar olabilir. Nekroz ve kanama sıktır. Siroz oldukça enderdir.

Tedavinin başarısı tümörün (hastaların %75′inde gerçekleşebilen) tamamen çıkartılmasına bağlıdır. Tümörün tamamen çıkartıldığı hastaların yarısı nda hayatta kalma süresi uzar. Ameliyattan önce kemoterapi uygulanarak tümörü çıkarılamayan hastalara da ameliyat olanağı sağlanabilir. Tümüyle fetal kaynaklı olan tümörler en iyi prognoza sahiptir, saf anaplastikler ise en kötü prognozlu olanıdır.

Olguların yarısında metastaz olur. Metastazları genellikle hiler lenf ganglionlarına ve akciğere yapar.

5- Anjiosarkom :

Genel anlamda karaciğer sarkomu enderdir. Karaciğer sarkomunun en sık görüleni ise anjiosarkomdur. Tipik olarak 50-70 yaşlarındaki erkeklerde görülür.

Etyoloji : Vinil klorid, arsenik ve Thorotrast (artık kullanılmayan bir radyolojik kontrast madde), anabolik steroid kullanımı ile yakın ilişkilidir. Tümör, bu maddelere maruz kalmadan 10-25 yıl sonra ortaya çıkar.

Klinik bulgular : Karın ağrısı, halsizlik, kilo kaybı, karında kitle bu hastaların en çok başvuru sebebidir. Hematolojik bozukluklar (anemi, DIC vs) sıktır.

Tanı : Ultrason ve BT’de kitlenin görülmesi, ALP atışı, anjiografide defektin gösterilmesi ile tanı konur. Kesin tanı için gerekli olan biyopsi açık yöntemlerle alınır. Zira kapalı karaciğer biyopsisi sonrası öldürücü kanama olabilir.

Patolojik bulgular : Olguların %75′inde çok sayıda tümör odağı karaciğerin her iki lobunu tutar. Odaklar tek tek, süngerimsi yapıda ve kanamalıdır; büyüklükleri farklıdır.

Tedavi ve prognoz : Yararlı hiçbir tedavi bulunamamıştır. Hemen hemen tüm olgular tanıdan sonraki 2 yıl içinde (karaciğer yetmezliği ve karın içi kanama nedeniyle) ölürler.

Metastaz : Olguların %60′ında metastaz olur.

6- Epiteloid hemanjioendotelyoma :

Ender görülen bu tümörün etyolojisi bilinmemektedir. Kadınlarda erkeklerden daha fazladır. Prognozu biraz daha iyidir; 5 yıllık survi (sağkalım) %30′dur. Yakın geçmişe kadar yapısı nedeniyle yanlışlıkla kolanjiokarsinom olarak tanı konulurdu.

7- Diğer sarkomlar :

Leiomyosarkom ve rabdomyosarkom gibi çeşitleri vardır. Oldukça enderdir. Bunlardan indiferansiye (embriyonel) sarkom erişkinlerde ender görülür ama çocuklardaki karaciğer tümörlerinin ancak %10′unu teşgil eder.

Kaynaklar :
1- NMS İç Hastalıkları, Allen R. Myers
2- NMS Patoloji, LiValsi-Merine-Brooks-Sawi-Tomaszewski
3- Cecil essentials of Medicine
4- The Merck Manuel
5- Ultrasonografi OğuzM-AksungurE-BıçakçıK-ÇeliktaşM
6- Ultrasound Diagnosis of Digestive Diseases, Weil FS
7- Basic Pathology, Robbins-Kumar
8- Radyoloji.net

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
  Sağlık

  annem kaç gündür hastaneye gidio we bu gün gittiğinde ultrasyonda karaciğerin et beni kadar kücük 1 kitle warmış…ewe geldi bize söyledi…we bizde çok üzüldük…we bunun nedeni sizce ne olabilir…annem 3 ay sonra bir daha ultrasyona gircek we hiç ilaç wermediler we iyi huylusu demişler lütfen bizi bilgilendirin…tşk!

  Sağlık

  @alev bltan

  İlkönce Sağlıksız.Net ekibi, sağlık ile ilgili sadece bilgi vermektedir. Bünyemizde çalışan doktor bulunmamaktadır. İnternette hiçbirşekilde hastalık hakkında gerçek bilgi alamayacağınızı belirtmek isterim. Hastalık ile ilgili daha detaylı bilgiyi doktorunuzdan detaylı almanızı öneririz. Anneniz’e Allah’dan acil şifalar dileriz.

  Geçmiş olsun.

  Sağlık

  merhaba
  yaklaşık 3 ay önce babamda karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittik.tahliller yapıldı ve karaciğer kanseri dendi.babam tedaviyi kabul etmedi.2 ay geçti ve sancıları artınca tedavi olucam dedi.hastaneye yatırıldı tüm tahliller yapıldı.karaciğer kanseri,safra kesesinde taş,safra kesesi iltihabı…karaciğerindeki kitle kötü huylu ve 30 cm.akciğere sıçramış.doktor yapılacak bişey yok götürün dedi.kemoterapi yapılırsa ölür dediler.ameliyata dayanamaz ölür dediler.şimdi sarılık oldu.hiçbirşey yiyemiyor.yediğini çıkarıyor.ilaçları bile alamıyor.aldığı herşeyi çıkarıyor.yani doktorlar yapılacak bişey yok diyorlar.işin garibi bu hastalık 7 senedir varmış ve hiçbir belirti vermemiş.yapabileceğimiz başka ne olabilir bizi bilgilendirin…tşk

  Sağlık

  benim arkadaşım 20 yaşında ve erkek doğuştan varmış onda ama 17 yaşına geldiğinde fark edilmiş 3 yıldır tedavi görüyodu bu son kontrolünde bi artış görülmüş bundan sonra ne yapması gerekli?bitkisel yollara baş vursun mu?ve hafif bi kilosu var birden kilo vermesi gerekmiyomu bu hastalık için?bana acil cevap verebilirseniz çok sevinicem onu kaybetmek istemiyorum lütfen yardımcı olun…..

  Sağlık

  bir ay önce babama karaciyer kanseri teşhisi kondu.kan tahlilleri ve emar raporları ile bu teşhis konuldu.kitle yaklaşık 10 cm büyüklüğünde.Şimdi bizden biyopsi yaptırmamızı doktorlar istiyor .Yalnız şu anda babamın durumu iyi ağrısı yok ayakta azda olsa yemek yiyor.şimdiye kadar hiçbir tedavi görmedi.doktor en fazla bir yıl yaşar dedi ve hastalık ilerledikçe ağrılarının olacağını hatta dayanılmaz ağrılarının olacağını söyledi,o azamallar morfin yapılabileceğini de söyledi.Zaten yaşam süresi sınırlı bir insana neden biyopsi yaptıralım bu belkide yatağa yatmasını çabuklaştıracak,bilmiyorum patoloji raporu çok önemlimi babama ne kazandıracak ne kaybettirecek.

  Sağlık

  merhaba
  benim babamin 6 ay önce cigerlerinde intap oldugu ögrenildi ve ondan 2 ay sonra kalb krizi gecirdi ama simdi allaha sükür kalbiyle bir sorunu yok ama kalb krizinden öncede babamin ayaklarinda siddetli bir sekilde agri vardi ve trompoz oldugunu söylediler babam yürüyemiyecek hale geldi ve gercektende trompuz oldugu ögrenildi. Babam bu siralar cok kez hastaneye yatti ve en son yatiginda babam eve telefon acti ve bugün bizim babamin yanina yani hastaneye gittikmi diye bize sordu ve evet gitmistik ama babam hatirlamiyordu. Ve simdide babamin cigerinde tümör oldugunu düsünüyorlar(sag tarafinda) ve babamin bugünler göz bozuklugu oluyor iyi göremiyor bi aralar daha olmustu ama simdi fazlalasti, ve emin olmak icin babam haftaya emar’a girecek !
  cevaplarinizi bekliyoruz lütfen bize yardim edin :(
  tesekkürler ..

  Sağlık

  nisanlim kan tahlilinde karaciyerinde puroplem oldunu kan tahlilleri yuklsezkcikmis daha once16 yasinda hepatit b gecirmis tahlilde hepatit cikmamis temiz randevu vermisler biyopsi icin bir hafta sonra teslerden gececek kan tahlili yuksek ciktigi icin karaciyerde kist ola bilirmi doktorlar niye daha once gelmedin demis bir doktor testlerden gecmeden sadece kan tahlili yuksek diye boyle bir tahminde buluna bilirmi cunku korktuk cunku daha ortada kesinlesmis bir durum yok nisanlimin pisikolojisi bozuldu surekli olecem diye agliyor lutfen bize yardimci olurmusunuz lutven bekliyorum yorumunuzu simdiden tesekur ediyorum sagolun acele nisanlimi ve bizi rahatlatin

  Sağlık

  öncelikle bilgilendirdiğiniz için insanları teşekkür erderim benim rahatsızlığım göğüskansei teşhisiyla başladı sol göğsümün tamamını ve sağ göğsümün 4/3 ünü amelayatla aldılçekar fakat 8 ay sonra öğüs ortasında kemik büyümesi oldu ve kemiklerdede çıktı göğüs patolojisi temiz gelmişti ama kemiklerde çıkınca kemoterapi ve radyoterapi aldım.çekilen pet cdnin sonuçları temizdi kontrollerde 8 ay sonra karacieğere nüksettiği belli oldu bir kemoterapi daha yüklendi 6 ay boyunca fakat ilerleme var dediler şimdi alınan sol göğüs kaslrında ve karaciğerde tekrarladı sırtımsoltarafta çok şiddetli kemik ağrıları oluştu omuzlarımdaki kemiklerim de ağrıyor öğretmenlik yapıyorum hiç biryerden maddi desteğimde yok oğlum ise samsunda asker sizden ricam bana gerçeği söylermisiniz durumum ne aşamada nekadar yaşaya bilirim ameliyat ise doktorum hiç düşünmüyor şayet 6 aylık ömrüm varsa sizden ricam bana lütfen bildirinki kalan 6 ayımı olsun rapor alıp yapmam gereken işlerimi bitiriyim şimdiden allah razı olsun sizlerede böyle bir site açtığınız için teşekkür ediyor hasta arkadaşlarıma acil şifalar diliyoum saygılar.

  Değerli ziyaretçimiz öncelikle geçmiş olsun. İkincil olarak, kanser gibi çok önemi bir hastalıkla mücadelede moral ve motivasyon çok önemlidir. Lütfen umudunuzu yitirmeyin. Diğer yönden sizin sorularınıza biz cevap veremeyeceğiz. Ayrıntılı tetkik ve ciddi muayene süreçlerinden geçmeniz gerekiyor. Size en önemli tavsiyemiz doktorunuza kesinlikle güvenmeniz ve ondan gelecek tavsiyeleri harfiyen uygulamanızdır.

  Sağlık

  merhabalar ben 24 yasindayim ve sirtim cok agryom birde migdem kalca kemiklerim ortopediye gittim birsey yok dedi cigerlerimde sorun olabilirmi lütfen bana yardimci olun gögsümde cok agriyor cevap bekliyorumm en yakin zamanda sevgilerr…..

  Sağlık

  slm benım arkadasım kara cıgerını bıtmıs ve akcıgerının bıtnıs bulunuyo tedavı olmuyo bu hastalık kac ay surer ogrenmek ıstıyorum

  Sağlık

  selamünaleyküm arkadaslar…… benim canim annemin bundan birbucuk sene once karacigerinde hem siroz hemde 2bucuk santim kötü huylu tümör teshis edildi.once ameliyat ama annemin narkos alamayacagi daha cok ciddi hastaliklari oldugu icin baska tedavi uyguladilar,[KEMBOLIZASYON) 3 defa yapildi. annem pozitiv bir insan olamadigi icin onunla birlikte bende zor gunler gecirdim. bugun doktorumuz aradi sonuc ayni= tedavi radyografi. bu hastaliktan kurtulan görmedim tek üzüldügüm annemin cok aci cekmesi. karar vericez kardeslerimle tedavi devam etsinmi? etmesinmi? uni kilinik tübingende tedavisi suruyor ama anacim hep agliyor……….. tek istedigi köyüne gitmek. doktorlar herseyi denemek zorunda.yakininiza bir sey oldugu zaman vicdaninizin iyi olmasini istiyorsaniz bazi tedavileri uygulattirin onun icin birseyler yapin, kosusturun. ALLAH herkese acil sifalar versin….

  Sağlık

  karaciğerde 4.4 cm büyüklüğünde kitle olması nasıl bir sonuç çıkar.korkulacak bir durum varmıdır.hasta durumunu ölümüne bağlıyor acil bir cevap teşekkür ederim.

  Sağlık

  ben bugun babamin karaciyer kanseri oldugunu ogrendim ama yikildim 29 mayis 2010 bize yardim edin allah rizasi icin gozleri sararmaya basladi karni sismeye basladi bir sey yedigi zaman kusuyo cagresiz ellimiz kolumuz baglandi her sey allaha kaldi kurban oldugum allahim sen bize sabir ve yardim et lutfen bir tedavi varsa bize yazin allah once saglik vesonra iman versin

  Sağlık

  arkadaşım aynı sorun benimde başımda ama bende ne yapacagımı bilemiyorum.istanbulda oturuyorum öneebilecgin doktor myada hastana varmı teşekkür ederim

  Sağlık

  recep arkadaşım benim annemde karaciğer kanseri biz bu hastalıkla tanışalı 1,5 sene oldu ilk duyduğumuzda bizde çok kötüydük ama insan oğlu herşeye alışıyor.Biz ankarada Cebeci Tıp Fakültesinde tedavi görüyoruz.Allah Yardımcın olsun Cenabı Allah Kimseye Acı Çektirmesin.Acil Şifalar Versin Yarabbim

  Sağlık

  slm benimde babam hem kara ciğer hemde ak ciğer kanseri babamin ciğerindeki kitle oldukça büyük doktorlar fazla yaşamaz diyor babam ölürse bende ölürüm ne olur yardım

  Sağlık

  karaciğerde kitle ile kist oluşumu aynı şey demek mi? kitle ve kist arasındaki fark nedir acil bi cevap alırsam çok srvinirim şimdiden çok sağolun

  necip

  bende akciyer kanseriyim kemoterapi hipotermi ve radyo terapigordum 3 yili doldurdum mucadele etmeyi ogrendim ama bu arada amaliyatta oldum sag ciyerimi tamamamen aldilar su an yine nuksetmis 3 seans daha komoterapi gorcem bakalim herseye ragmen yasamak guzel arkadaslar herkese saglik dilerim

  sağlık

  Öncelikle RABBİM bütün hastalarımıza acil şifalar versin.Hocam benim sorum babam karın ağrısı halsizlikle doktora gitti ve karaciğer kanseri teşhisi konuldu.Fakat karaciğerden başka bir yere sıçramamış.yalnızca karaciğerde ve kistin 6 cm olduğunu söylediler. ne gibi durumlarla karşılaşırız ? tedavi mümkünmü ?
  saygılarımla

  zeynep

  bende herkese acil sifalar yüce rabbimden diliyorum bizde bekliyoruz .ablamla beraber hepimiz hakkinda hayirlisi olsun.

  gamze

  Babam hasta 43 yaşında ve karaciğerindeki kitle 8 cm olmuş stent takıldı ve şu an hastahanede genel cerrahi gözetimi altında kalıyor yaklaşık bir hafta oldu öğreneli bunun tedavisi nedir babam ne kadar daha yasayabilir lütfen bir açıklama yapar mısınız?

  Öncelikli bu kitlenin ne olduğu anlaşılacak, kist hidatik, iyi huylu ur ya da köyü huylu ur. Daha sonra bu kitleyle mücadele edilecek. bu mücadele Kemoterapi(kimyasal yollarla ur küçültülür), radyoterapi(nükleer yollarla ur küçültülür) yollarından sırasıyla faydalanılır.

  Berna

  mrb benim komşhmun çocugunda karciğerinde15cmlik kötü hjylu tümör var çok korkuyoruz sağ omuzunda ağrıları badladı kematerapiye bàlndı hepatoblastom denilmiş nefes darlığı var iki mere bşyopsi oldu kötü çıktı ve nereye dokunlusa biyopdide çok kanama varmış çocuk 6 yasınds

Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Jilet İzi Tedavisi
Beyin Tümörü Tedavisi, Testleri ve İlaçları
İt Dirseği
Difteri
Temas Dermatiti
Alt Sırt Ağrısı
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.