KORONER ANJİYOPLASTİ VE STENT

Koroner anjiyoplasti, ayrıca perkütan koroner girişim (PKG) adı da verilen bu işlem, tıkalı kalp damarlarını açmak için kullanılan bir yöntemdir. Anjiyoplastide tıkanmış damarları genişletmek için damar içine geçici olarak bir balon yerleştirilir.

Anjiyoplasti işlemi genellikle arterleri açmak ve yeniden daralma olasılığını azaltmak amacıyla “stent” adı verilen küçük bir tel örgülü tüpün tıkanmış damar içine sürekli yerleştirilmesi ile kombine edilmiştir. Bazı stentler damarları açık tutmak için ilaç kaplıdır (ilaç salınımlı stent), bazıları ise ilaçsızdır (çıplak metal stent). (Bkz.. Stent Nasıl Takılır?)

Sponsorlu Bağlantılar

Anjiyoplasti göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi damar tıkanıklığından kaynaklanan belirtilerde düzelme sağlayabilir. Anjiyoplasti aynı zamanda bir kalp krizi sırasında da uygulanabilir. Bloke olan arter hızlı bir şekilde açılarak kalpte meydana gelecek hasar azaltılmaya çalışılır.

Sponsorlu Bağlantılar

NİÇİN UYGULANIR?

Anjiyoplasti, ateroskleroz gibi bilinen bazı kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Ateroskleroz, kalbinizin kan damarlarında yağ plaklarının zamanla birikmesidir. Eğer bir kalp krizi geçirmişseniz veya kötüleşen göğüs ağrısına (anjina) kullandığınız ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri olumlu etkide bulunmuyorsa, doktorunuz bir tedavi seçeneği olarak anjiyoplasti önerebilir.

Anjiyoplasti herkes için uygun değildir. Eğer kalbin sol tarafındaki ana arter daralmış ise, küçük hastalıklı kan damarları varsa ya da kalp kası zayıfsa, koroner arter bypass cerrahisi daha iyi bir seçenek olabilir. Koroner arter bypass cerrahisinde, tıkanmış damarınız vücudunuzun başka bir yerinden getirilen bir damar kullanılarak bypass edilir (atlanır).

Eğer diyabetiniz varsa ve çoklu tıkanmalar varsa, doktorunuz ek olarak başka koroner arter bypass ameliyatları da önerebilir. Anjiyoplasti ve bypass cerrahisi kararı kalp hastalığınıza ve genel tıbbi durumunuza bağlı olmaktadır.

RİSKLER

Anjiyoplasti tıkanmış arterleri açmak için daha az cerrahi işlem içermesine rağmen, bu prosedür hala bazı riskler taşımaktadır.
En yaygın olarak görülen anjiyoplasti riskleri aşağıdaki gibidir:
Damarlarda yeniden daralma (restenoz). Stent yerleştirilmesi olmadan yapılan anjiyoplasti sonrasında hastaların yüzde 30 ile 40 ında “restenoz”  görülebilmektedir. Takılan stentler restenozu azaltmak için geliştirilmiştir. Orijinal çıplak metal stentler tekrar daralma yüzdesini yüzde 20’lere, ilaç salınımlı stentlerin kullanımı ise bu yüzdeyi yüzde 10’lara kadar çekmiştir.
Kan pıhtılaşması. Kan pıhtıları anjiyoplasti sonrasında birkaç hafta ya da birkaç ay içinde stentlerin iç kısmında oluşabilir. Bu kan pıhtıları kalp krizine neden olabilmektedir. Aspirin ve benzer etkili diğer Klopidogrel (Plavix) gibi sulandırıcı ilaçları kullanmak önemlidir. Bu ilaçlar kanın akışkanlığını arttırarak pıhtılaşma riskini azaltırlar. Bu ilaçları ne kadar süreyle almanız gerektiğini doktorunuza sorunuz. Ayrıca herhangi bir ameliyat durumunda aşırı kan kaybı riskinden dolayı, bu kan sulandırıcı ilaçları bırakmanız gerekebilir.
Kanama. Kateterin takıldığı bacak veya kol yerinde kanama olabilir. Genellikle bu sadece bir tahriş ile sonuçlar, ama bazen ciddi kanama da oluşabilmektedir. Kan nakli veya cerrahi girişimler de gerekebilir.

Anjiyoplasti ile ilişkili diğer nadir riskler şunlardır:
Kalp krizi. Çok nadir olmasına rağmen, işlem sırasında kalp krizi geçirebilir.
Koroner arter hasarı. Koroner arter damarlarında işlem sırasında yırtık veya patlak olabilir. Bu komplikasyonlar acil bypass ameliyatı gerektirebilir.

Böbrek sorunları. Anjiyoplasti ve stent yerleştirilmesi sırasında kullanılan boya özellikle böbrek sorunları olan kişilerde, böbrek hasarına neden olabilir. Eğer yüksek risk altında iseniz, doktorunuz size böbrekleri korumak için bir ilaç verebilir.
İnme. Anjiyoplasti sırasında, kateter üzerinde oluşabilecek kan pıhtısı beyninize gidebilir. Beyinde oluşabilecek inme riskini azaltmak için işlem sırasında kan sulandırıcı ilaçlar verilmektedir.
Anormal kalp ritmi. Kalbiniz prosedür sırasında tahriş olabilir ve çok hızlı veya çok yavaş atabilir. Bu kalp ritim bozuklukları genellikle kısa ömürlüdür, ancak bazen ilaçlar veya geçici bir kalp pili gerekli olabilmektedir.

NASIL HAZIRLANACAKSINIZ?

Planlanmış bir anjiyoplasti işleminden önce, doktorunuz tıbbi geçmişinizi gözden geçirecek ve fiziki bir muayene yapacaktır. Ayrıca tıkanıklıkların anjiyoplasti ile tedavi edilip edilemeyeceğinin anlaşılması için koroner anjiyografi görüntüleme testi yapılacaktır. Koroner anjiyografi sırasında kalp içindeki ana atardamarlarda daralma veya tıkanma olup olmadığı anlaşılır. Sıvı bir boya maddesi damarlarınıza enjekte edilir. Kalp damarlarına ulaşmak için kullanılan ince bir tüp katater kasık bölgesinden damar yoluna geçirilir. Kalp damarlarına gönderilen bu boyar madde arterlerin içinin X-ray cihazı ve video üzerinde görünür hale gelmesini sağlar. Böylece hangi kalp damarının tıkalı olduğu ve hangi oranda tıkalı olduğu görülür.  Doktorunuz eğer koroner anjiyografi sırasında bir tıkanma tespit ederse, anjiyoplasti yapılabilir ve gerekirse kateter takılı iken stent yerleştirme işlemi yapmaya da karar verebilir.

Anjiyoplasti işleminden önce yeme ve içme ile ilgili talimatlar alacaksınız. Genellikle, işlemden önceki geceden itibaren herhangi bir şey yiyip içmemeniz gerekir. Eğer işlem öncesi hastanede kalıyorsanız, hazırlığınız farklı olabilir.

Anjiyoplasti önceden planlanmış veya acil olarak yapılsa bile, büyük olasılıkla göğüs röntgeni, elektrokardiyogram (EKG) ve kan testleri de dahil olmak üzere işlemden önce bazı rutin testlerin yapılması gerekir.

Anjiyoplasti işleminden önceki gece, şunları yapmanız gerekir:
• Anjiyoplasti öncesi mevcut ilaçlarınızı ayarlama konusunda doktorunuzun talimatlarına uyun. Doktorunuz anjiyoplasti öncesi, diyabet ilaçları veya kan sulandırıcı ilaçlar gibi bazı ilaçların alımını durdurmanızı isteyebilir.
• Hastaneye giderken, “nitrogliserin” gibi diğer ilaçlarınızı da yanınıza alınız.

• Alabileceğiniz ilaçları az bir miktar su ile alınız.

• Anjiyoplasti genellikle bir gece hastanede kalmayı gerektirir. Ertesi gün taburcu olursunuz.

İŞLEMDEN NE BEKLEYEBİLİRSİNİZ?
İşlem sırasında:
Anjiyoplasti işleminden önce kol veya bacak kısmınızdan bir damar yolu açılır. Bunun dışında herhangi bir kesik yapılmaz. Anjiyoplasti işlemine başlarken de vücudunuzun kasık bölgesi ya da kalbe giden atardamarlarının geçtiği başka bir bölgesinde bir delik açılarak katater buradan gönderilir. Anjiyoplasti işlemi herhangi bir komplikasyon ortaya çıkma durumuna ve tıkalı olan damarların sayısına göre 30 dakika ile birkaç saat arasında sürebilir. Anjiyoplasti genellikle kardiyak kateterizasyon laboratuarı denilen özel bir ameliyathanede, bir kalp uzmanı (kardiyolog) ve alanında uzmanlaşmış kardiyovasküler hemşire ve teknisyenlerden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir.

Anjiyoplasti genellikle kasık bölgesinden kalbe giden bir arter aracılığıyla gerçekleştirilir. Daha az sıklıkla, kol veya bilek bölgesinde bir arter kullanılarak yapılabilir. İşlem öncesi alan antiseptik solüsyon ile hazırlanır ve steril bir örtü vücudunuzun üzerine yerleştirilir. Kasık bölgesine lokal anestezik ilaç enjekte edilerek alan uyuşturulur. Küçük elektrot pedleri işlem sırasında kalp hızı ve ritmini izlemek için göğüs üzerine yerleştirilir.

Genel anestezi gerekli olmadığı için işlem sırasında uyanık kalırsınız. Bir kateter aracılığıyla vücudunuza dinlendirici sıvı ve ilaçlar alırsınız. Kan pıhtılaşmasını azaltmak için kan inceltici ilaçlar (antikoagülanlar) alırsınız ve daha sonra işleme geçilir:

• Kataterin gireceği alan uyuşturulduktan sonra, küçük bir iğne ile bacak ya da koldan artere erişmek için kullanılır. Deriden küçük bir kesi yapılarak iğnenin gireceği delik açılır.
• Doktorunuz daha sonra kalbe doğru gönderilecek karterin içine kesi alanından ince bir kılavuz tel yerleştirir.
• Bu işlemler sırasında kasık bölgesinde bir basınç hissedebilirsiniz, ama keskin ağrı oluşmaması gerekir. Eğer ağrı hissederseniz doktorunuza bildiriniz. Ayrıca kateter vücudunuzda ilerlerken hissetmezsiniz.
• Bir miktar boya kateter aracılığı ile damara enjekte edilir. Bu boya ile anjiogramlarda X-ray görüntülerinin çekilmesinde kolaylık sağlar.

• Kateterin ucundaki küçük bir balon tıkalı olan damarı genişletmek için şişirilir. Şişirilen balon tıkalı alanda birkaç dakika boyunca şişmiş halde kalır. Doktorunuz arterleri biraz daha genişletmek için birkaç defa balonu şişirip söndürebilir.

Balon geçici kan akışını engellediği için, şişirilmiş durumdayken göğüs ağrısı deneyimi yaygındır. Eğer birkaç tıkanma varsa, her işlem için bu tekrar edilebilir.

Stent yerleştirilmesi:
Anjiyoplasti işlemi gören çoğu kişide aynı zamanda stent yerleştirme işlemi de yapılmaktadır. Tıkalı damar önce balon ile genişletilip daha sonra damarın tıkalı kısmına stent yerleştirilir. Stent, anjiyoplasti sonrası tekrar daralmayı önlemeye yardımcı olmak için arter duvarlarını destekler. Stent küçük bir kafese benzemektedir.
Stent takma işlemi sırasında şunlar gerçekleşir:
• Bir balonun etrafına yerleştirilen stent, kateterin ucunda tıkalı damara doğru yönlendirilir.
• Blokaj olan kısımda, balon şişirilir ve stent genişler. Bu şekilde damar içindeki yerine oturur.
• Stent, tıkalı damarı açık tutmak ve kan akışını sağlamak için kalıcı olarak damar içinde kalır.
• Stent yerine oturduktan sonra, şişkin olan balon söndürülür ve çıkarılır. Daha sonra çekilen anjiyogram resimleri ile kanın akış durumu görüntülenir.
• Son olarak, kılavuz kateter çıkarılarak işlem tamamlanır.

Stent takılma işleminden sonra, stent materyali üzerinde oluşacak kan pıhtısı olasılığını azaltmak için ilaçlar ile uzun süreli bir tedavi gerekebilir.

İşlemden sonra:
Kalbinize uygulanan işlemden sonra muhtemelen bir gün hastanede kalmanız gerekecektir. Siz hastanede iken, doktorunuz arterlerinizde meydana gelebilecek ve kalp krizine neden olabilecek koroner spazmı ve kan pıhtılaşması ihtimalini önlemek için “antikoagülan ilaçlar” reçete edecektir. Anjiyoplasti işleminden sonraki hafta işe ve normal işlerinize dönmeniz mümkün olabilir.

Eve döndüğünüzde, işlem sırasında kullanılan kontrast boyayı vücudunuzdan atmak için bol miktarda sıvı tüketmeniz gerekir. Birkaç gün sonrasına kadar ağır egzersiz yapmaktan ve ağır nesneler taşımaktan kaçının.

Aşağıdaki durumlarla karşılaşırsanız bir doktor ya da hastane personeline görünmeniz gerekir:
• Kateterin yerleştirildiği kısımda kanama veya şişlik baş gösterirse,
• Kateterin yerleştirildiği yerde artan bir şekilde ağrı veya rahatsızlık gelişirse,
• Kızarıklık, şişme gibi enfeksiyon belirtileri oluşursa,

• Prosedür için kullanılan bacak ya da kolda sıcaklık veya renk değişikliği varsa,
• Kendiniz soluk veya zayıf hissediyorsanız,
• Nefes darlığı ve göğüs ağrısı gelişirse doktorunuza başvurmanız gerekir.

Kan incelticiler:
Doktorunuzun tedavinizin devamı için önereceği Aspirin ve klopidogrel veya benzeri kan inceltici ilaçları önerildiği şekilde düzenli olarak kullanmanız önemlidir.

Anjiyoplasti işlemi görmüş hastaların çoğunun, stent takılmış olsun veya olmasın hayatlarının geri kalanında aspirin alması gerekir. Ayrıca stent yerleştirilmesi olan kişilerin bazılarında bir yıl veya daha uzun bir süre boyunca “klopidogrel” gibi bir kan inceltici ilaç alınması gerekebilir. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız varsa ya da kalp dışında bir ameliyat olmanız gerekiyorsa, bu ilaçların alımını durdurmak için doktorunuzla konuşunuz.

SONUÇLAR

Çoğu insan için, koroner anjiyoplasti işlemi ile daralmış damarlarda kan akışı büyük ölçüde öncesine göre artmaktadır. Göğüs ağrısı büyük ölçüde azalır ve egzersiz yapma yeteneğiniz artar.

Anjiyoplasti ve stent takılması kalp hastalığınızın kesin olarak bittiği anlamına gelmez. Damarlarınızın tekrar daralmaması için yaşam tarzı değişiklikleri yapmanız ve ilaçları önerildiği şekilde kullanmanız gerekir. Eğer göğüs ağrısı ya da nefes darlığı gibi belirtileriniz tekrar oluşursa, doktorunuza görünmeniz gerekir. Eğer dinlenme esnasında da göğüs ağrısı oluşuyor ve nitrogliserine olumlu yanıt vermiyorsa acil tıbbi yardım isteyiniz.

DİKKAT!!!! Anjiyoplasti sonrasında kalbinizi sağlıklı tutmak için şunları yapmalısınız:
• Sigarayı bırakınız
• Kolesterol seviyenizi düşürün
• Sağlıklı kilonuzu koruyun
• Şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi diğer koşulları kontrol altına alınız
• Düzenli egzersiz yapınız

Ayrıca, anjiyoplasti işleminin başarılı geçmesi koroner arter bypass cerrahisi denilen cerrahi prosedüre gerek kalmadığı anlamına gelir. Bypass cerrahisinde, vücudunuzun farklı bir bölgesinden damar parçası alınarak bloke olan koroner arter devre dışı bırakılacak şekilde kalp yüzeyine dikilir. Bu ameliyat göğüste bir kesi gerektirir. Bypass cerrahisinin etkilerinden kurtulma ve iyileşme süreci daha uzun sürmekte ve bu işlem daha rahatsız edici olmaktadır.
Kalbin birçok damarında tıkanık varsa, kalbe giden ana arterlerde daralama olmuşsa, kalp fonksiyonlarında azalma görülüyorsa veya diyabet gibi rahatsızlıklarınız mevcutsa doktorunuz anjiyoplasti-stent işlemi yerine bypass önerebilir. Buna ek olarak, teknik bazı nedenlerden dolayı da bazı tıkanmalar için bypass tedavisi daha etkili olmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Lazer Epilasyon Hazırlıkları
B9 Vitamini
Ayak Mantarı ve Tedavi Yöntemleri
Diz Yaralanması
SIRTIN ÜST KISMINDA AĞRI
Nefrotik Sendrom
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.