KRONİK GÜNLÜK BAŞ AĞRISI

Çoğu kişide zaman zaman baş ağrısı görülmektedir. Ancak yaşadığınız baş ağrıları günler sürüyor ve sık sık oluyorsa bu tip ağrılar kronik günlük baş ağrısı olarak bilinir. Agresif ilk tedavi ve istikrarlı uzun vadeli tedavi, ağrıyı azaltmayı ve kronik günlük baş ağrılarının daha az olmasını sağlar.

Sponsorlu Bağlantılar

BELİRTİLERİ


Tanım olarak, kronik günlük baş ağrısının en az üç ay boyunca ve ayda 15 gün veya daha fazla süreyle gerçekleşmesi gerekir. Ağrının birincil kronik baş ağrısı olarak kabul edilmesi için başka bir durumun sonucu olmamalıdır.
Kronik günlük baş ağrıları ne kadar sürede bittiklerine bağlı olarak, dört saatten fazla ya da az sürenler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Uzun süren baş ağrıları daha sık gerçekleşir ve dörde ayrılır:


1. Kronik migren
2. Kronik tansiyon tipi baş ağrısı
3. Yeni günlük sürekli baş ağrısı
4. Hemicrania continua

1. Kronik migren


Baş ağrısının kronik migren olarak teşhis edilebilmesi için (migrenli ve tansiyon tipi veya her ikisi için de) az üç ay boyunca, ayda 15 gün veya daha fazla süreli olarak devam etmesi gerekir. Buna ek olarak, en az üç ay boyunca, ayda sekiz veya daha fazla gün aşağıdaki belirtilerle karşılaşıyor olmanız gerekir:
Baş ağrınız, aşağıdaki belirtilerden en az ikisini içeriyordur:
• Kafanın sadece bir tarafı etkiler
• Titreşimli, zonklama hislerine neden olur
• Orta düzeyden şiddetliye kadar ağrıya neden olur
• Rutin fiziksel aktiviteler ile kötüleşir.

Sponsorlu Bağlantılar

Aşağıdaki belirtilerden de en az birine neden olur:
• Bulantı, kusma ya da her ikisi
• Işık ve ses hassasiyeti

Alternatif olarak, baş ağrınız, eğer en az üç ay boyunca ayda en az sekiz veya daha fazla gün boyunca oluşan ağrılara triptan veya ergo ilaçlarla yanıt veriyorsa, bu ağrılar da kronik migren olarak kabul edilir.

2. Kronik tansiyon tipi baş ağrısı


Bu tür baş ağrıları saatler sürebilir ya da sürekli de devam edebilir.
Kronik tansiyon tipi baş ağrısı, aşağıdaki özelliklerden en az iki tanesini içerir:
• Kafanın her iki tarafında ağrı
• Hafiften orta dereceye kadar ağrı
• Basınca veya sıkmaya sebep olan ama zonklamayan ağrı
• Rutin fiziksel aktiviteler ile ağırlaşmayan ağrı.

Buna ek olarak, aşağıdakilerden en fazla birine neden olur:
• Işığa veya sese karşı hassasiyet
• Bulantı (hafif sadece)

3. Yeni günlük sürekli baş ağrısı


Bu baş ağrısı, ilk başladığında bir kaç gün içinde sürekli hale gelir.
Yeni günlük sürekli baş ağrısı, aşağıdaki özelliklerden en az iki tanesini içerir:
• Kafanın her iki tarafında ağrı
• Basınç veya sıkma gibi hissedilen ama zonklamayan ağrı
• Hafiften orta dereceye kadar ağrı

• Rutin fiziksel aktivite ile kötüleşmeyen ağrıdır.

Buna ek olarak, aşağıdakilerden en fazla birine neden olur:
• Işığa veya sese karşı hassasiyet
• Bulantı (hafif sadece)

4. Hemicrania continua


Bu tip kronik baş ağrıları başın herhangi bir tarafında oluşur ve taraf değiştirmez. Ayrıca bu tip ağrılar:
• Günlüktür ve süreklidir. Hiçbir ağrısız dönemi olmaz.
• Orta derecede ağrıya neden olur ancak şiddetli hale gelebilir.
• Reçeteli bir ağrı kesici olan indometazine yanıt verir.
• Bazen migren benzeri belirtilerin gelişimi ile şiddetli hale gelebilir.

Buna ek olarak, hemikrania kontinua baş ağrısı, aşağıdakilerden en az birine neden olur:
• Etkilenen tarafta yırtılma veya gözlerde kızarıklık,
• Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı,
• Hastanın gözkapağında daralma veya sarkma

NE ZAMAN BİR DOKTORA GÖRÜNMELİ?


Ara sıra görülen baş ağrıları yaygındır. Ama baş ağrılarını ciddiye almak önemlidir.

Eğer aşağıdaki durumları yaşarsanız doktorunuza danışınız:
• Genellikle haftada iki veya daha sayıda baş ağrısı geçirirseniz,
• Baş ağrılarınız için her gün ya da neredeyse her gün ağrı kesici alıyorsanız,
• Baş ağrılarınızı rahatlatmak için önerilen dozdan daha fazla alma ihtiyacı hissederseniz,
• Baş ağrılarınızın tipi değişirse,
• Baş ağrılarınız daha da kötüleşirse bir doktora görünmeniz gerekir.

Aşağıdaki durumlarda da acil tıbbi yardım almalısınız:

Baş ağrılarınız;

• Ani ve şiddetli ise,
• Yüksek ateş, ense sertliği, bilinç bulanıklığı, nöbet geçirme, çift görme, güçsüzlük, uyuşukluk veya konuşmada zorluk olursa,
• Ağrı bir kafa travmasını izliyorsa,
• Ağrı dinlenme ve ağrı kesici ilaç alınmasına rağmen kötüleşmeye devam ederse acil tıbbi yardım almalısınız.

NEDENLERİ


Birçok kronik günlük baş ağrısının sebebi çok iyi anlaşılmış değildir. Birincil kronik günlük baş ağrısını tanımlamaya yardım edecek altta yatan kesin nedenler bulunmamaktadır. Bazı olası faktörler şunlar olabilir:
• Ağrı sinyalleri için yüksek bir yanıt geliştirilmiş olabilir.
• Ağrı sinyallerini bastıran beyin parçası düzgün çalışmıyordur.
Diğer sık görülen baş ağrıları aşağıdaki altta yatan hastalık veya koşullardan kaynaklanabilir:

• İltihap veya felç gibi beyin ve çevresindeki kan damarları ile ilgili diğer sorunlar,
• Menenjit gibi enfeksiyonlar,
• Kafa içinde çok yüksek ya da çok düşük basınç,
• Beyin tümörü,
• Travmatik beyin hasarı.
Sık sık baş ağrısı yaşayan kişilerin çok fazla ağrı kesici ilaç kullanmaları da geri gelen ağrılara neden olur. Eğer ağrı kesici ilaçları ve analjezikleri haftada üç günden fazla ya da ayda dokuz günden fazla kullanırsanız geri gelen baş ağrılarını yaşama riskiniz ortaya çıkar.

RİSK FAKTÖRLERİ


Sık sık gelişen baş ağrılarına neden olan birçok değişik faktör aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Anksiyete,
• Depresyon,
• Uyku bozuklukları,
• Obezite,
• Horlama,
• Aşırı kafein alımı,
• Aşırı ağrı kesici kullanımı.
• Başınız veya boynunuz üzerinde devam eden baskı.

KOMPLİKASYONLAR


Eğer kronik günlük baş ağrınız varsa, aynı zamanda depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları, ve diğer psikolojik ve fiziksel sorunların da gelişmesi daha olasıdır.

TESTLER VE TEŞHİS


Doktorunuz muhtemelen hastalık, enfeksiyon veya nörolojik sorunların belirtilerini kontrol etmek için fiziksel bir test yapacaktır. Baş ağrılarının nedeni belirsiz kalırsa, doktorunuz altta yatan herhangi bir tıbbi durumun tanımlanması için kan veya idrar testi isteyebilir. Bazen bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi görüntüleme testleri de gerekebilir. Elektroensefalogram (EEG) de beyin tümörleri, yaralanma veya iltihaplanmaların tespit edilmesine yardımcı olabilmektedir.

TEDAVİ VE İLAÇLAR


Altta yatan herhangi bir hastalığın bulunması ve bu hastalığın tedavi edilmesi sık sık gelen baş ağrılarını durdurabilir. Altta yatan hastalık veya koşullar mevcutsa, tedaviye başlamadan önce ağrının önlenmesi üzerinde durulmalıdır.
Spesifik ağrı önleme stratejileri değişiklik göstermektedir. Bu strateji hangi tür baş ağrısına sahip olduğunuz ve aşırı ilaç kullanımlarının mı bu ağrılara sebep olup olmadığına bağlıdır. Eğer ağrı kesicileri haftada üç günden fazla alıyorsanız, tedaviye ilk adım olarak bu ilaçların kullanımını durdurarak başlanabilir. Koruyucu tedaviye başlamak için hazır olduğunuzda, doktorunuz aşağıdaki ilaçları tavsiye edebilir:
Antidepresanlar. Trisiklik antidepresanlar örneğin nortriptilin kronik baş ağrıları tedavi etmek için de kullanılabilir. Bu ilaçlar aynı zamanda kronik günlük baş ağrısına sık sık eşlik eden depresyon, anksiyete ve uyku bozuklukları tedavisinde de yardımcı olabilir. Diğer selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) olan fluoksetin gibi antidepresanlar da, depresyon ve anksiyete tedavisinde faydalı olabilir.

• Beta blokerler. Genellikle yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan bu ilaçlar, aynı zamanda epizodik migren önlenmesinde de bir dayanak noktasıdır. Bazı beta blokerlere örnek olarak atenolol, metoprolol ve propranolol örnek verilebilir. Bazen beta blokerler antidepresanlar ile birlikte reçete edilir ve bu kombinasyon bazen ilaçların kendi başlarında etkilerinden daha fazla etkili olmaktadır.
Anti-nöbet ilaçlar. Bazı anti-nöbet ilaçlar migreni önlemek için kullanılmaktadır. Bu ilaçlar, aynı zamanda günlük kronik ağrıları önlemek için de kullanılabilir. Seçenekler arasında gabapentin, topiramat ve valproat gösterilebilir.
NSAİİ İlaçlar. Reçete edilebilen nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar – örneğin naproksen gibi – özellikle diğer ağrı kesicileri bırakmaya başladıysanız yararlı olabilir. Ayrıca baş ağrınızın daha şiddetli olduğu zamanlarda da periyodik olarak kullanılabilirsiniz.
• Botulinum toksini. Botulinum toksin tip A (Botox) enjeksiyonları bazı insanlar için yardım sağlayabilmektedir ve özellikle de günlük ilaçları tolere edemeyen kişiler için uygun bir seçenek olabilir.
Ne yazık ki, bazı kronik günlük baş ağrıları tüm ilaçlara karşı dirençli kalır.

ALTENATİF TIP


Birçok kişi için, tamamlayıcı ya da alternatif tedaviler baş ağrısına etkili bir rahatlama sağlamaktadır. Ancak, dikkatli olmak önemlidir. Tüm tamamlayıcı ya da alternatif tedaviler baş ağrısı tedavi için incelenmemiştir. Diğer alternatif yöntemler için de daha fazla araştırma yapılmasına gerek duyulmaktadır.
Akupunktur. Bu eski bir tekniktir vücudunuzun tanımlanmış noktalarındaki cildinizin çeşitli alanlarına saç teli kalınlığında ince iğnelerin eklenmesi yöntemini kullanır. Araştırmalar akupunkturun kronik baş ağrısı sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.
Biofeedback. Biofeedback baş ağrısı tedavisinde faydalı olabilir. Biofeedback ile, ağrınızın daha fazla farkında olarak baş ağrısını kontrol etmeyi öğrenirsiniz ve kas gerginliği, kalp hızı ve cilt sıcaklığı gibi bazı bedensel tepkiler de biofeedback ile değişmektedir.
Meditasyon. Meditasyon fiziksel olarak dinlenmeye ve zihinsel olarak sakin kalmaya yardımcı olabilir. Uygulama, nefesinizi yavaşlatan ve kaslarınızı gevşeten derin dinlendirici bir durum oluşturur. Bu şeklide ağrıyı yönetme ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir.
Masaj. Masaj, stresi azaltabilir, ağrıları kesebilir ve vücutta rahatlama sağlayabilir. Kesin nedeni ve dolayısıyla da tedavisi bulunmamış baş ağrınıza rağmen, baş, boyun ve omuz arkasında sıkı ve hassas kaslarınız varsa, masaj özellikle size yararlı olabilir.
Otlar, vitamin ve mineraller. Kanıtlar ot, bazı vitamin ve minerallerin migreni önleme veya şiddetini azaltmada faydası olduğunu göstermektedir. Yüksek dozda alınan Riboflavin (Vitamin B-2) beyin hücrelerindeki minik eksiklikleri düzelterek migreni önleyebilir. Koenzim Q10 takviyesi bazı kişilerde yararlı olabilir. Oral magnezyum sülfat takviyelerinin, bazı kişilerde baş ağrısı sıklığını azaltabildiği görülmüştür. Bu tedavilerin sizin için uygun olup olmadığını doktorunuza sorunuz. Eğer hamile iseniz riboflavin (B-2 vitamini)

Oksipital sinirleri elektriksel uyarma. Küçük bir pille çalışan elektrot, cerrahi bir müdahale ile boynunuzun altındaki oksipital sinir yakınına monte edilir. Elektrot ağrıyı hafifletmek için sinirlerinize kesintisiz elektrik sinyalleri gönderir. Bu yaklaşım, araştırmalarda bazı iyi sonuçlar göstermiştir, ancak standart bir tedavi değildir.
Eğer tamamlayıcı ya da alternatif tedavileri denemek istiyorsanız, doktorunuzla riskleri ve yararlarını konuşunuz.

ÖNLEME


Öz bakım yöntemleri kronik günlük baş ağrılarını önlemede yardımcı olabilir. Aşağıdaki önerileri deneyebilirsiniz:

Baş ağrısı tetikleyicilerinden kaçının. Eğer baş ağrısını neyin tetiklediğinden emin değilseniz, bir baş ağrısı günlüğü tutabilirsiniz. Her baş ağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiler not alınız. Ne zaman başladı? Başladığı zaman ne yapıyordunuz? O gün ne yediniz? Önceki gece nasıl uyudunuz? Stres seviyeniz neydi? Baş ağrısı ne kadar sürdü? Kullandığınız herhangi bir şey rahatlama sağladı mı? Sonunda, baş ağrınız ile ilgili belirgin bir tablo ortaya çıkacaktır ve gelecekteki baş ağrılarını önlemek için adımlar atabileceksiniz.
Aşırı ilaç kullanımından kaçının. Baş ağrısı için kullandığınız ilaçları reçetesiz ağrı kesiciler de dahil olmak üzere haftada iki defadan fazla kullanırsanız baş ağrılarınızın şiddeti ve sıklığı artabilir. Eğer sık sık ilaç kullanıyorsanız, bu durum için doktorunuza başvurmalısınız. Çünkü yanlış ilaç kullanımı ciddi yan etkilere neden olabilir.
Uykunuzu yeterince alın. Bir yetişkinin bir günde ortalama yedi ila sekiz saat arasında uykuya ihtiyacı vardır. Uyumaya aynı saatlerde ve düzenli olarak gitmek en iyisidir.
Öğün atlamayın. Sağlıklı bir kahvaltı ile güne başlayın. Her gün yaklaşık aynı vakitlerde öğle ve akşam yemeği yiyin. Kafein gibi baş ağrısını tetikleyecek herhangi bir yiyecek ya da içecekten de kaçının.
Düzenli egzersiz yapın. Düzenli olarak yapılan aerobik fiziksel aktivite sizin fiziksel ve zihinsel olarak daha iyi olmanızı sağlar. Egzersizler de stresi azaltmaya yardımcı olur. Doktorunuzun onayı ile, zevk alabileceğiniz faaliyetleri seçebilirsiniz. Örneğin yürüyüş, yüzme veya bisiklet sürme gibi. Ancak yaralanmalardan kaçınmak için, egzersizlere yavaş yavaş başlayın.
Stresi azaltın. Stresin kronik baş ağrısının yaygın bir tetikleyicisi olduğunu bilmelisiniz. Stersi önlemek için günlük faaliyetlerinizde organize çalışın. Programınızı basitleştirin. Önceden planlayın. Pozitif kalın.
Rahatlayın. Yoga, meditasyon veya diğer değişik rahatlama egzersizleri deneyiniz. Kitap okumak, sıcak bir banyo yapmak ve müzik dinlemek gibi faaliyetlerle rahatlamaya çalışabilirsiniz.
Kafeini azaltın. Baş ağrısını azaltmaya yarayan bazı kafein içerikli ilaçlar aynı zamanda baş ağrılarını daha da kötüleştirebilir. Kafein tüketimini en aza indirmeyi deneyin ya da en iyisi kafeini diyetlerinizden kaldırmayı deneyin.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
TENİSÇİ DİRSEĞİ NEDİR? NEDENLERİ NELERDİR?
Böbrekteki iltihap için kortizon kullanılır mı ?
Ani Bulantı ve Kusma
Yılancık
İşte ömrü uzatan 7 besin
Ağız Kuruluğu
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.