UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞIUyuşturucu Madde Bağımlılığı

Uyuşturucu madde bağımlılığı yasal ya da yasadışı ilaçlara gösterilen bağımlılıktır. Alkol ve nikotin yasal maddelerdir, ama aynı zamanda uyuşturucu olarak kabul edildiği unutulmamalıdır.

Eğer bağımlı iseniz ilaç yada uyuşturucu kullanımını kontrol etmek mümkün değil ve bunun neden olduğu zararları bilmenize rağmen kullanmaya devam edersiniz. Uyuşturucu bağımlılığında kişi ilaç için yoğun bir özlem hisseder. Bu durumdan çıkmak ister fakat çoğu kişi bunu kendi başlarına yapamaz.

Sponsorlu Bağlantılar

Uyuşturucu bağımlılığı fiziksel ve ruhsal sağlık, ilişkiler, iş ve kanunların dahil olduğu ciddi ve uzun vadeli sonuçları neden olabilir. Kişi bu durumda doktor, aile, arkadaşlar, destek grupları ya da uyuşturucu bağımlılığı aşmak için organize bir tedavi programının yardımını isteyebilir.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞININ BELİRTİLERİ

Çoğu ilaç bağımlılığı sosyal ortamlarda bir ilacın deneysel kullanımı ile başlar. Bazı insanlar için, uyuşturucu kullanımı daha sık hale gelir. Bağımlılık riski ve bağımlılık hızı ilacın türüne göre değişkenlik gösterir.  Bazı ilaçlar daha yüksek risk taşır ve diğerlerinden daha hızlı bağımlılığa neden olur.

Zaman geçtikçe, kişi ilacı daha yüksek dozlarda almak isteyecektir. Uyuşturucu kullanımı arttıkça, bunu atlatmanın daha zor olacağını görecektir. İlaç almayı durdurmaya teşebbüs etmek daha yoğun isteğe neden alacak ve kişiyi fiziksel olarak hasta yapacaktır (yoksunluk belirtileri). Uyuşturucu bağımlılığı belirtileri arasında aşağıdakiler yer almaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

 • Düzenli ilaç kullanma zorunda olduğunu hissetmek – bu, günlük hatta günde birkaç kez olabilir
 • İlaç için yoğun dürtü
 • Zamanla aynı etkiyi elde etmek için daha fazla ilaca ihtiyaç duyma
 • İlacın kaynağını korumaya emin olma ve buna çok para harcayabilme
 • Yükümlülüklerini yapamama, sosyal ve eğlence etkinlikleri bağlarını kesme
 • İlacı alabilmek için normalde yapmadığı bir şeyler yapma (çalmak gibi)
 • İlacın etkisinde olduğu zaman sürüş veya diğer riskli faaliyetleri yapamama
 • İlacı kullanmama girişimlerinin başarısız olması

Bazen uyuşturucu kullanımının işaretlerini normal gençlerin huysuzluk ya da sinirli hallerinden ayırt etmek zordur. Çocuğunuz veya diğer aile üyeleri uyuşturucu kullanıyorsa bunun olası göstergeleri şunlardır:

 • Okul ya da iş yerinde sorunları – sık sık okul ya da işten kaçma, ilgisizlik ya da iş performansında düşüş
 • Fiziksel sağlık sorunları – enerji ve motivasyon eksikliği
 • Görünümün ihmal edilmesi
 • Davranış değişiklikleri – aile ve arkadaşlar ile ilişkilerde köklü değişiklikler
 • Harcama – makul bir açıklama yapmadan ani para isteği, evden paranızın çalınması yada eşyaların eksilmesi

Uyuşturucu kullanımı ya da zehirlenme belirtilerini tanıma

Uyuşturucu kullanımı ya da zehirlenme belirtileri ilacın türüne bağlı olarak değişebilir. Aşağıda birkaç örnek bulacaksınız.

Esrar içeren maddeler (Marijuana, hashish ve cannabis)

İnsanlar sigara, yeme ya da ilacın bir buharlaşmış formunun solunması ile gerçekleşebilir. Cannabis (kenevir otu) sıklıkla önce yada alkol ya da diğer yasadışı ilaçlar gibi diğer maddeler ile birlikte kullanılır. Genellikle ilk denene ilaçlardır.

Son kullanımın belirti ve bulguları aşağıdakileri içerebilir:

 • Öfori veya uçma hissi
 • Görsel, işitsel ve tat algısında artış
 • Artmış kan basıncı ve kalp atım hızı
 • Kızarmış gözler
 • Kuru ağız
 • Koordinasyon azalması
 • Konsantrasyon veya hatırlama güçlüğü
 • İştah artışı
 • Tepki vermenin yavaşlaması
 • Paranoid düşünce

Uzun süreli (kronik) kullanımı genellikle ile ilişkili olarak:

 • Zihinsel keskinlikte azalma
 • Okulda veya iş yerinde kötü performans sergileme
 • Daha az sayıda arkadaşlarının olması

Sentetik kanabinoidler

Sentetik kannabinoidler yasa dışı ilaçlardır. Bu ilaçların etkileri tehlikelidir ve sonuçları tahmin edilemeyebilir. Belirtileri arasında;

 • Öfori
 • Yüksek ruh hali
 • Gevşeme
 • Görsel, işitsel ve tat algısının değişmesi
 • Aşırı kaygı ya da ajitasyon
 • Paranoya
 • Halüsinasyonlar
 • Kalp hızı ve kan basıncının artması
 • Kusma
 • Karışıklık

Ayrıca banyo tuzları olarak da isimlendirilen amfetamine benzer Ecstasy (MDMA) ve kokain gibi psikoaktif maddeler vardır. İsmine rağmen bunlar Epsom tuzları gibi banyo ürünleri değildir. Bu, son derece bağımlılık yapabilir. Hatta ölümle sonuçlanan ağır zehirlenmeye neden olabilir. Belirtileri arasında;

 • Öfori (aşırı neşeli hal)
 • Artan sosyallik
 • Artan enerji ve ajitasyon
 • Artan cinsel dürtü
 • Artmış kalp hızı ve kan basıncı
 • Göğüs ağrısı
 • Paranoya
 • Panik ataklar
 • Halüsinasyonlar ve hezeyan
 • Psikotik ve şiddet davranışı

Barbitüratlar ve benzodiazepinler

Barbitüratlar ve benzodiazepinler, santral sinir sistemi depresanları olarak reçete edilir. Bunlar sık ​​kullanılır ve strese bağlı düşünce ve duygularını unutmak için rahatlama duygusu sağlar.

Fenobarbital, amobarbital (Amytal) ve sekobarbital (sekonal Sodyum) barbitüratlar örnekleridir. Benzodiazepin örnekleri ise diazepam (Valium), alprazolam (Xanax, Niravam), lorazepam (Ativan), klonazepam (Klonopin) ve klordiazepoksidin (Librium) olarak sedatif içerir. Belirtileri şunlardır;

 • Uyuşukluk
 • Konuşma bozukluğu
 • koordinasyon eksikliğiUyuşturucu Madde Bağımlılığı Belirtileri
 • Öfori
 • Konsantre, düşünme ve bellek sorunları
 • İstemsiz göz hareketleri (nistagmus)
 • İnhibisyon eksikliği
 • Solunum yavaşlaması ve düşük kan basıncı
 • Baş dönmesi
 • Depresyon

Meth, kokain ve diğer uyarıcılar

Uyarıcılar arasında amfetamin, meth (metamfetamin), kokain ve metilfenidat (Ritalin) sayılabilir. Bunlar sık ​​kullanılır ve bunlar işte veya okulda performans artırmak, kilo kaybetmek ya da iştahı kontrol etmek için kullanılır. Belirtiler arasında;

 • Canlılık ve aşırı güven duygusu
 • Artan uyanıklık
 • Artan enerji ve huzursuzluk
 • Davranış değişiklikleri ya da saldırganlık
 • Hızlı ya da başıboş konuşma
 • İrileşmiş gözbebekleri
 • Hezeyanlar ve halüsinasyonlar
 • Sinirlilik veya ruh halinde değişiklikler
 • Kalp atış hızı ve kan basıncında değişiklikler
 • Kilo kaybı ile ilgili bulantı veya kusma
 • Bozulmuş yargı yada karar verme
 • Burun tıkanıklığı ve burun mukoza zarında hasar
 • Uykusuzluk
 • Paranoya
 • İlacın etkisini kaybetmesi ile ortaya çıkan depresyon

Kulüp ilaçları

Kulüp ilaçları yaygın olarak kulüpler, konserler ve partilerde kullanılır. Ecstasy veya Molly (MDMA, GHB, flunitrazepam (Rohypnol veya roofie) ve ketamin bunun örnekleridir.

GHB ve Rohypnol sedasyon, kas gevşemesi, konfüzyon, hafıza kaybı ve cinsel saldırıya neden olabilir. Diğer belirtiler şunlardır;

 • Halüsinasyonlar ve paranoya
 • İrileşmiş gözbebekleri
 • Titreme ve terleme
 • İstemsiz titreme
 • Davranış değişiklikleri
 • Kas krampları ve diş sıkma
 • Görme, işitme ve tat duygusunun değişmesi
 • Koordinasyon azalmış
 • Kötü karar verme
 • Bellek sorunları veya hafıza kaybı
 • Bilinç azalması
 • Kalp hızı ve kan basıncının artması veya azalması

Halüsinojenler

Halusinojenlerin kullanımı ilaca bağlı olarak farklı belirti ve semptomlar üretebilir. En yaygın halüsinojenler liserjik asit diyetilamit (LSD) ve fensiklidin (PCP) ‘dir.

LSD kullanımı belirtileri;

 • Halüsinasyonlar
 • Gerçeklik algısının azalması
 • Dürtüsel davranış
 • Duygular hızlı değişmesi
 • Algıda kalıcı zihinsel değişiklikler
 • Kalbin hızlı atması ve yüksek tansiyon
 • titreme
 • Yıllar sonra bile geçmişe dönüş

PCP kullanımı belirtileri;

 • Vücuttan ve çevreden ayrılmış olma hissi
 • Halüsinasyonlar
 • Koordinasyon ve hareket ile ilgili sorunlar
 • Agresif ve muhtemelen şiddet davranışı
 • İstemsiz göz hareketleri
 • Ağrı hissi eksikliği
 • Kan basıncı ve kalp atış hızının artışı
 • Düşünce ve hafıza ile ilgili sorunlar
 • Konuşma sorunları
 • Bozulmuş yargı
 • Yüksek sese hoşgörüsüzlük
 • Bazen nöbetler veya koma

İnhalanlar

İşaretleri maddeye bağlı olarak değişir. Bazı yaygın inhale maddeler arasında tutkal, boya tineri, düzeltme sıvıları, sıvı ve ev aerosol temizlik ürünleri ve benzin sayılabilir. Bu maddelerin toksik doğası gereği kullanıcılarda beyin hasarı gelişebilir. Belirtileri arasında;

 • Makul bir açıklama yapmadan uçucu maddeye sahip olma
 • Öfori
 • Baş dönmesi
 • Bulantı veya kusma
 • İstemsiz göz hareketleri
 • Konuşma bozukluğu, yavaş hareketler ve zayıf koordinasyon
 • Düzensiz kalp atışları
 • Titreme
 • Burun ve ağız çevresinde döküntü

Narkotik ağrı kesiciler

Opioidler afyondan üretilen ya da sentetik olarak yapılan narkotik ağrı kesici ilaçlardır. Bu ilaç sınıfında eroin, morfin, kodein, metadon ve oksikodon yer almaktadır. Belirtileri arasında aşağıdakiler yer alır;

 • Öfori
 • Ağrı duyusunda azalma
 • Uyuşukluk veya sedasyon
 • Konuşma bozukluğu
 • Dikkat ve hafıza ile ilgili sorunlar
 • Gözbebeklerinin daralması
 • Çevredeki insanlara ve şeylere farkındalık veya dikkatsizlik eksikliği
 • Koordinasyon ile ilgili sorunlar
 • Depresyon
 • Karışıklık
 • Terli, rutubetli cilt
 • Kabızlık
 • Burun akıntısı veya burun yaraları
 • İğne işaretleri (uyuşturucu kullanımında enjekte kullanılıyorsa)

Sponsorlu Bağlantılar


KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
  AZRA

  sevgilim daha önceden uyuşturucu kullanıyormuş. yaklaşık 1 buçuk sene önce doktora gidip tedavi olduğunu iddia ediyor ama hala elleri sürekli titriyor. doktor ellerinin titreyebileceğini söylemiş. sizce hala kullanıyor olabilir mi?

  bozkurt66

  Merhaba arkadaşlar ben bir konuda size yardımcı olmak istiyorum bu madde bağımları bunun tedavi olma ilaçınıda parayla satıyorlar benim başıma geldi yeğenim kullanıyordu eroini bıraktırma ilaçını bu madde satanlar satıyorlar yeğnim için onu kurtara bilmek için bu alemin içine kadar girdim arkadaşlar eroinden kurtulmak için birincisi ya pskiyatri dokturundan yeşil receteyle eczaneden ya ilaç almak yada bu madde uğuşturucu satanlardan bıraktırma ilaçını almak uğuşturucu satanlar bu ilaçın tanesini 20 tl satıyor ama eczanede 16 tapletini 16 tl ye satıyor burda benim olma sebepim yavrularınızın kurtulması yardımcı olmam gençlerimizi bu pislikten kurtarmak yanlız arkadaşlar bu ilaç bir haftada bıraktırıyor ama bu ilaçı kullanırken eroinide alırsa bu sefer 3 misli daha çok ister vucut en güzeli bir hafta dişini sıkacak kendini yerden yerede atsa krizleride gelse asla almayacak eroini bakın deneyin bana dua edeceksiniz arkadaşlar not edin ilaçın ismi ( LRICYA ) bir yada iki haftaya artık vucutunuz bu lanet uyuşturucuları vucutunuz istemeyecek arkadaşlar kriziniz gelmeden önce hergün Birtane alın baktınız kriz daha fazla geliyor ozaman ikitane alın artık ailenizin parasınıda çalmasınız sevdiklerinizi üzmezsiniz sevgi ve saygılarımla allah şifalar versin kardeşlerim arkadaşlarım

  MİNA

  slm mrb eşim madde bagımlısı uzun yıllardır kullanıyo biz 4 yıllık evliyiz benden öncede kullanıyomuş ben ögreneli 1 sene oluyo bazı olayalar yasadık ve tedavi olmayı kabul etti ama kiracıyız işe gitmiyo çalışmıyo ilaç kullanmasını bahane ediyo ben çalışamıyom bebegim var ne yapacamı nasıl çalışmaya ikna edecemi bilemiyorum

  A. Kr

  Bende eroin bagımlısıydım! Fakat methadone diye bilinen aslında sentezlenmiş eroin olan bu hapla kendimi tedavi ettim ve basardım. Ustelik bu hapı 6 gun kullanarak bunu savaşı kazanmak mumkun. Fakat bu hapı temin etmek bazıları için çok zor bazıları için de imkansız denebilir. Bu yüzden bırakmak isteyenlere bu konuda yardımcı olmak isterim canı gönülden. Saygılarımla… C

  paşalı

  herkeze meraba öncelikle
  1. olarak esrara gelelim .. esrarım sigara gibi alınmasında fazla bi etki görünmez. EGER kovada sulu halde alınırsa. etkisi çok büyük olur. vücut direncine göre ölüm riski çok ama çok yüksek
  2. olarak bonzai.KOD ADI ÖLÜM.. 4 çeşit hazırlama türü vardır kova,ayran,sigara,gulugulu 4 seçenekte ölüm demektir . kurtulma sanşı yok diye bişey varmı tabikide var herşey kafada bitiyo o sizi değil siz onu yönetirseniz hiç bişey hissetmessiniz aslında insanın aklında biten bişeydir bu olaylar. eger kullandıysanız etki gösterdiyse hemen tatlı şekrli bişeyler yemenizi tavsiye ederim. bide bırakmak isterseniz aşağıdaki dediğimi yapın . 2 ayda kanınız tertemiz ama hiç içmiceksiniz esrar ot bonzai falan.

  1kg muz,200gr ceviz,1 tatlı kaşığı,250gr bal (orijinal olsun),kaliteli 500ml-1 lt arası süt
  blendırda karıştırılıp. günde en az 1 çay bayrağı içilecek en az ama bak 2 su bardağına kadar yolu var hadi afiyet olsun size

  salih yörük oglu

  oglum kabul etmiyor ama söylüyor bonzai ve esrar içi yor hastalık egil dünyayı düşünmediğini mutlu oldugunu söylüyor tedaviyi kabul etmiyor kullandıgı maddenin umrunda degil bana bişey olmaz diyor ama okadar çok zayıfladıki 0 beden zor oluyor üzerne bazen gözleri ateş kan kırmızı kanlı oluyor
  kullandıgı neyse çukalata kahve benzeri şeytler yiyor bana nasıl bir yardımcı olursunuz
  tükettiği

  benben

  merhaba, erkek arkadaşım şu an kullandığı maddeden kurtulmaya çalışıyor ama tedaviyi kabul etmiyor kendi başa çıkmaya çalışıyor bu evrelerde ona nasıl yardımcı olabilirim ne yapmam gerekiyor bilgi verebilir misiniz lütfen??

  yalçın

  meraba arkadaşlar ben bir bağımlıyım 15 yaşlarında itaberen birçok uyusturucu kullandım en sonunda bonzai yüzünden fiziksel ve ruhsal olarak kullanamayacak hale geldim.ve bırakmaya istekli hale geldim.32 yaşındayım 1 yıl önce bıraktım fakat bi kaç kez tekrar kullandım.şuan 6 aydır kullanmıyorum uyuşturucuyu bırakmış bir arkadaş grubundan yardım alıorum.kullanıırken farkında değilim fakat zihinsel olarak normal insanlar gibi işlev görmeyi unutmuşum.ama insan isterse iyileşebiliyor bu uzun bir süreç sabat ve kararlılık dürüstlük açıkfikirlilik gerektiriyor.ilk önce dürüstlüğü bağımlı olduğumuu u ve yardıma ihtiyacımız olduğunu söylerek başlıyoruz.hastalığımızdan sorumlu değiliz ama iyileşmemizden biz sorumluyuz….birkez bırakınca asla kullanmak zorunda değiliz….

  Mustafa

  Sevgili arkadaş’larım önceklikle uyuşturucu demek bagımlılık demektir. şuan uyuşturucu yaşı 12-14 lere kadar düşmüş durumda ben bir kac defa jamaika ve bonzai denilen uyuşturucu kullandım ve bazılarından zevk aldım içcesim geldi bazılarından trip’e girdim korktum ve korktugum içinde bagımlısı olmadım ve şuan içmiyorum onun kafasını taşıyamıyorum zatende siz siz olun bu illetlerden uzak olun arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza sahip cıkın içtigini bildiginiz bir yakınınız varsa hemen tedaviye başlatın kabul etmiyorsa bölgenizdeki kaymakamlık tan yardım alabilirsiniz bu konu hakkında

  aynur

  Oglum 5 aydır bonzai kullanıyodu iki ay önce anladım kullandıgını ama ne yaptıysam vazgeçremedim ne olduysa 12 gün önce kendi istegiyle bıraktı ve hastaneye ameteme gittik ilk günler çok ataklar terleme kusma sinirlilik poronoyalar yaşadı hap tedavisine başlattı doktor bi kaç gündür baya iyiydi ama bu gün yine olur olmaz sinir atakları yaşıyo ölmek istiyom gibi konuşmalar yapıyo çok üzülüyorum iyileşmemesinden korkuyorum şimdi ilaç içti uyudu ne zaman geçer bu ataklar yada geçmez mi o haldeyken ne yapmam lazım hiç bilemiyorum yardımedin lütfennn :(

  figen

  Erkek kardeşimin uyusturucu madde kullandıgından şüpheleniyoruz kardeşim 32 yasında kullanıp kullanmadıgını nasıl anlaya biliriz yardımcı olurmusunuz.

Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Kanser Ağrısı
Yüzdeki Tüylerin Uzaması Nasıl Engellenir
Sivrisinek Sokmalarında Ne Yapılır
Doğal Güzelliğinizle Barışık Olun
Evde Kırışıklık Giderme
Sedefli Hastalar İçin Cilt Bakımı
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.