MELATONİN
Melatonin vücutta doğal olarak bulunan bir hormondur. İlaç olarak kullanılan Melatonin, genellikle bir laboratuarda sentetik olarak yapılır.

DİĞER İSİMLERİ NELERDİR?
MEL, N-asetil-5-Méthoxytryptamine, Epifiz Hormon Melatonina, Mélatonine, MLT, N-asetil-5-methoxytryptamine.

ETKİLİ MİDİR?
Melatonin, kör insanlarda bazı uyku bozuklukları doğru bir şekilde yardımcı olabilir. Otizm ve zihinsel geriliği olan çocuklarda uyku problemleri düzeltmek için de etkilidir.
Jet lag (eş zamanlama bozukluğu) durumundaki insanlar için melatoninin uyanıklığı iyileştirdiğine dair bazı bilimsel kanıtlar vardır. Ama gündüz uykulu olma gibi diğer jet lag belirtilerinde yararlı olduğu görünmemektedir. Melatonin aynı zamanda, bazı insanlarda uykusuzluk için yararlı olabilir.
Melatonin meme, akciğer, böbrek, karaciğer, pankreas, mide ve kolon tümörleri ile mücadelede kullanılan kanser ilaçlarının etkinliğini artırdığına dair de bazı kanıtlar vardır. Ama sadece bir uzmanının yardımı ile bu amaç için kullanılmalıdır.
Melatonin aynı zamanda “küme baş ağrısı” olarak da bilinen belirli bir türe özgü kişilerdeki ağrıyı da azaltabilir.
Melatonin kremi, güneşe çıkmadan önce kullanıldığında güneş yanığında bir azalma sağlayacağı yönünde birtakım veriler mevduttur.
Bir çok insan vardiyalı çalışmadan ötürü uyku çizelgesi uyum sağlamalarına yardımcı olmak için melatonin denerler, ancak melatoninin denenmesi bu kullanım için uygun görünmemektedir.
Melatonin hormonunun insanlardaki osteoporoz, epilepsi, doğum kontrolü, yaşlanma gibi diğer sağlık koşullarında etkili olup olmadığını öğrenmek için yeterli bilgi yoktur.

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar


Melatonin otizm ve zihinsel geriliği olan çocuklarda uyku problemlerinin giderilmesinde kullanılan bir hormondur.

DİĞER YARARLARI NELERDİR?
Aşağıda sıralanan faydaları çoğu kimsede yararları görülen durumlardır.

 • Jet lag insanlarda uyanıklık geliştirilmesi. Ancak, gündüz uykusuzluk hali gibi diğer jet lag belirtilerinde yararlı olması beklenmemelidir.
 • Meme tümörleri ile mücadele için kullanılan bazı kanser ilaçları etkinliğini artırır. Akciğer, böbrek, karaciğer, pankreas, mide, kolon, prostat ve bazı kanser tedavilerinin yan etkilerini azaltır.
 • Tardif diskinezi (TD) denilen bir hareket bozukluğun belirtilerini azaltır.
 • Küme baş ağrıları
 • Güneşe çıkmadan önce bir krem şeklinde cilde uygulandığında güneş yanığının azaltılması
 • Ameliyat öncesi anksiyetenin azaltılması
 • Benzodiazepinler denilen bir tür ilaç alımının durdurulması sonucu yaşlılarda oluşan uyku sorununa yardımcı olur.
 • Sigarayı bırakmak isteyen hastalarda azaltmaya yardımcı olur.
 • Düşük kan trombositi (trombositopeni)

Vardiyalı çalışan insanların uyku planını ayarlama husunda melatonin büyük oranda etkisiz kalacaktır. Depresyon gibi sağlık sorunlarında bazı kimselerde başarılı sonuçlar alınmıştır.

Yeterli kanıt olmasa da melatonin hormonunun kulak çınlaması, kronik yorgunluk sendromu (CFS), osteoporoz, irritabl bağırsak sendromu (IBS), epilepsi (sara), doğum kontrolü, fibromiyalji, yaşlanma, menopoz semptomları, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile ilişkili uyku problemleri, yüksek kan basıncının(beta-blokerler) neden olduğu uykusuzluk, ani keskin ağrı ile karakterize baş ağrısı (idiyopatik bıçaklama baş ağrısı) ve migren ağrısı gibi sağlık sorunlarında da etkili olduğu düşünülmektedir.

MELATONİN NASIL ETKİ EDER?
Vücuttaki melatoninin ana görevi gece ve gündüz döngüsü veya uyku-uyanıklık döngüsünü düzenlemektir. Karanlık, vücudu uykuya hazırlamak için vücut sinyalleri gönderilmesine yol açarak daha fazla melatonin üretmesine neden olur. Işık ise melatonin üretimini azaltır ve uyanık olmak için vücut sinyalleri göndererek vücudu hazırlar. Uyku sorunları olan bazı kişilerde, düşük seviyede melatonin vardır. Bu melatonin takviyelerinin, beslenme programına eklenmesi ile sorunlu kişilerin uykusuna yardımcı olacağı düşünülmektedir.

GÜVENLİ Mİ?
Melatonin kısa vadeli ağız yoluyla alındığında veya topikal uygulandığında çoğu yetişkin için güvenlidir. Baş ağrısı, kısa süreli depresyon duyguları, gündüz uyuklama, baş dönmesi, mide krampları, sinirlilik gibi bazı yan etkilere neden olabilir. Melatonin aldıktan sonra 4-5 saat süreyle araç ve makine kullanmayınız.

Melatonin çoğu çocuklarda kullanılmamalıdır. Çünkü diğer hormonlarla etkileşimi, ergenlik dönemindeki gelişmesini etkileyebilir.

 • Hamile veya emzirenseniz
 • Yüksek tansiyon varsa
 • Bir nöbet varsa
 • Şeker hastasıysanız
 • Kanser varsa
 • Depresyon varsa melatonin takviyeleri almamanız daha uygun olacaktır.

İLAÇLARLA ETKİLEŞİM
Sedatif ilaçlar (MSS depresanları)
Etkileşim Değerlendirme: Büyük etkileşimi vardır. Bu nedenle birlikte kullanmayın.
Melatonin uyku hali ve uyuşukluğa neden olabilir. Uyku haline neden olan ilaçlara da sedatifler denir. Birlikte alınması aşırı uyku haline neden olabilir.
Bazı yatıştırıcı ilaçlar klonazepam (Klonopin), lorazepam (Ativan), fenobarbital (Donnatal), Zolpidem (Ambien) ve diğerleri sayılabilir.
Doğum kontrol hapları (Gebeliği önleyici ilaçlar)
Etkileşim Değerlendirme:
Orta derecede etkileşimi olabilir. Dikkatli olun ve kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Vücut melatonin yapar. Doğum kontrol hapları da vücutta melatonin miktarını artırdığı görünüyor. Doğum kontrol hapları ile birlikte melatonin almak vücutta çok fazla melatonine neden olabilir.
Bazı doğum kontrol hapları etinil östradiol ve levonorgestrel (Triphasil), etinil östradiol ve noretindron (Orto-Hamburg 1 / 35, Orto-Novum 7/7/7) ve diğerleri sayılabilir.
Kafein

Etkileşim Değerlendirme: Orta derecede etkileşimi olabilir. Dikkatli olun ve kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Kafein vücutta melatonin seviyelerini düşürebilir. Kafein ile birlikte melatonin alınması vücutta melatonin takviyesinin etkinliğini düşürebilir.
Fluvoksamin (Luvox)
Etkileşim Değerlendirme: Orta derecede etkileşimi olabilir. Dikkatli olun ve kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Fluvoksamin (Luvox) almak vücutta melatonin absorbe miktarını artırabilir. Fluvoksamin (Luvox) ile birlikte melatonin almak melatonin hormonunun etkileri ve yan etkileri artabilir.
Diyabet için ilaçlar (antidiyabetik ilaçlar)
Etkileşim Değerlendirme: Orta derecede etkileşimi olabilir. Dikkatli olun ve kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Melatonin, kan şekerinin artmasına neden olabilir. Diyabet ilaçları ise kan şekerini azaltmak için kullanılır. Birlikte alınması diyabet ilaçlarının etkinliğini düşürebilir. Kan şekerinizi yakından izleyin. Diyabet ilaç dozunun değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Diyabet için kullanılan bazı ilaçlar (Amaryl) glimepirid, gliburid (DiaBeta, Glynase PresTab Micronase), insülin, pioglitazon (Actos) rosiglitazon (Avandia), klorpropamid (Diabinese) glipizid (Glucotrol), tolbutamid (Orinase) ve diğerleridir.
Immün sistemi (bağışıklık sistemini baskılayıcı) azaltan ilaçlar
Etkileşim Değerlendirme: Orta derecede etkileşimi olabilir. Dikkatli olun ve kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Melatonin, bağışıklık sisteminin artmasına neden olabilir. Melatoninin bağışıklık sistemi azaltan ilaçlar ile birlikte alınması, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçların etkinliğini azaltabilir.
Bazı ilaçlar bağışıklık sisteminin azaltmak azatioprin (Imuran), basiliksimab (Simulect), siklosporin (Neoral, Sandimmune), daklizumab (Zenapax), muromonab-CD3 (OKT3, Orthoclone OKT3), mikofenolat (CellCept), takrolimus (FK506, Prograf ), sirolimus (Rapamune), prednizon (Deltasone Orasone), kortikosteroidler (glukokortikoidler) ve diğerleridir.
Kan pıhtılaşmasını yavaşlatan ilaçlar(Antitrombosit / antikoagülan)
Etkileşim Değerlendirme: Orta derecede etkileşimi olabilir. Dikkatli olun ve kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Melatonin, kan pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Bu ilaçlarla birlikte melatonin alınması morarma ve kanama olasılığını artırabilir.
kan pıhtılaşmasını yavaşlatan bazı ilaçlar aspirin, klopidogrel (Plavix), diklofenak (Voltaren, Cataflam, diğerleri), ibuprofen (Advil, Motrin, diğerleri), naproksen (Anaprox, Naprosyn, diğerleri), dalteparin (Fragmin), enoksaparin (Lovenox) , heparin, warfarin (Coumadin) ve diğerleridir.
Nifedipin Gits (Procardia XL)
Etkileşim Değerlendirme: Orta derecede etkileşimi olabilir. Dikkatli olun ve kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Nifedipin Gits (Procardia XL), düşük kan basıncı için kullanılır. Melatonin ile alınması nifedipin Gits ilacının etkinliğini düşürebilir.
Sedatif ilaçlar (Benzodiazepinler)
Etkileşim Değerlendirme: Orta derecede etkileşimi olabilir. Dikkatli olun ve kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Melatonin uyku hali ve uyuşukluğa neden olabilir. Uyku hali ve uyuşukluğa neden olan ilaçlara sakinleştiriciler denir. Sedatif ilaçlar ile birlikte melatonin almak aşırı uyku haline neden olabilir.

Bu sedatif ilaçlar klonazepam (Klonopin), diazepam (Valium), lorazepam (Ativan) ve diğerleri sayılabilir.
Verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan)
Etkileşim Değerlendirme: Orta derecede etkileşimi olabilir. Dikkatli olun ve kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Vücut melantonini parçalar. Ondan kurtulmak için vücudun melatonin parçalanır. Verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan) vücudun melatonin parçalanmasını hızlandırabilir. Birlikte alınması melatonin etkinliğini azaltabilir.
Flumazenil (Romazicon)
Etkileşim Değerlendirme: Küçük derecede etkileşimi olabilir. Dikkatli olun ve kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Flumazenil (Romazicon) melatoninin etkilerini azaltabilir. Bu etkileşimin neden meydana geldiği henüz net değil. Melatonin ile birlikte flumazenil (Romazicon) alımı melatonin takviyesi etkinliğini düşürebilir.

MELATONİN İÇİN DOZ NASIL OLMALI
Aşağıdaki dozlarda bilimsel araştırmalar incelenmiştir:
Ağızdan:
Uykusuzluk için: 0,3-5 mg yatmadan önce, tipik bir doz. Çocuklarda gecikmiş uyku başlangıcı nedeniyle uykusuzluk için günlük, öğleden sonra saat 06:00’da 5 mg melatonin.

Gelişimsel bozukluklar (serebral palsi, otizm, mental retardasyon dahil) olan çocuklarda öğleden sonra 08:00’da günlük 5 mg melatonin.
Jet lag için: Yatmadan önce 0.5-5 mg, genellikle hedefe varış gününde alınır. 2-5 gün devam edilir. Düşük doz (0,5-3 mg), sık sık hipnotik özellikleri (yüksek 4-5 mg dozda)önlemek için kullanılır.
Tardif diskinezi (TD): Günlük 10 mg
Konvansiyonel tedavi ile birlikte solid tümörlerin tedavisi:
Radyoterapi, kemoterapi veya interlökin 2 (IL-2) ile birlikte 10-50 mg.
Melatonin, genellikle kemoterapi başlamadan 7 gün önce başlanır ve tam tedavi seyri boyunca devam edilir.
Diğer bölgelere yayılmış (metastatik kanser) ve tek başına kullanılan Triptoreline dayanıklı prostat kanseri tedavisi için: Günlük olarak 20 mg, 3.75 mg Triptorelin ile kombine edilerek her 28 günde bir kas içine enjekte edilir.
Kanser kemoterapisi ile ilişkili oluşan pıhtı hücrelerinin (trombositopeni) önlenmesi ve tedavisi için: Her akşam 20 mg.

Küme baş ağrısı önlenmesi için: Bir akşam dozu 10 mg.
Erişkinlerde ameliyat öncesi anksiyete azaltmak için: Dil altına 0.05 mg/kg.
Nikotin yoksunluğu semptomları azaltmak için: Sigarayı kestikten sonra 3.5 saatte 0,3 mg oral olarak alınır.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
  nihan

  Gayet güzel bir açıklaması var ancak ulaşamadığım ve asıl araştırdığım konu, melatonin düzenli ve ihtiyaç duyulduğundamı alınmalı yoksa genelde uyukusuzluğu olan bir kişi melatonın alıp uyukulu olduğu zamanlarda almasına gerek yokmu? düzensiz alma durumunda yan etkileri olurmu?

  Belgin

  “Uykusuzluk için: 0,3-5 mg yatmadan önce, tipik bir doz. Çocuklarda gecikmiş uyku başlangıcı nedeniyle uykusuzluk için günlük, öğleden sonra saat 06:00’da 5 mg melatonin.”
  melatonin kullanma amacınız uykusuzluk ise bu bilgi yeterli bence sorunuz için. İyi günler :)

Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
KIRMIZI MAYA NEDİR?
HYALURONİK ASİT
DMSO (dimethylsülfoksit)
LİZİN
Krill Yağı Nedir? Neye İyi Gelir?
BUTTERBUR
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.