TESTLER VE TEŞHİS

Kulak enfeksiyonu teşhisi için muayene ve hasta şikâyetlerinin dinlenmesi çoğu zaman yeterli olmaktadır. KBB doktorları kulak, boğaz ve genize bakmak için “otoskop” adı verilen ışıklı bir alet kullanır. Ayrıca çocuklarda nefesin dinlenmesi gerekliyse stetoskop kullanılır.

Pnömatik otoskop

Pnömatik otoskop adı verilen cihaz, bir doktorun kulak enfeksiyonu tanısı koyması için gerekli olan tek özel araçtır. Bu cihaz kulağın içi ve kulak zarının arkasındaki sıvı miktarının görülebilmesine olanak sağlar. Pnömatik otoskop ile kulak içine yavaşça hava üflenir. Normalde bu hava kulak zarının hareket etmesine neden olur. Eğer orta kulak sıvı ile dolu ise, kulak zarının hiç hareket etmediği ya da çok az hareket ettiği gözlenecektir.

Sponsorlu Bağlantılar

Ek testler

Doktorlar teşhis konusunda şüphede kaldıysa, diğer tedavilere yanıt alınamadıysa veya diğer kalıcı bazı sorunlar varsa ek testler yapılması istenebilir. Testler şunlardır:

Timpanometri: Bu test ile kulak zarının hareketi ölçülür. Kulak boşluğunu kapayan cihaz, kulağın içindeki hava basıncını dengeleyerek kulak zarının hareket etmesini sağlar. Cihaz kulak zarının nasıl hareket ettiğini ölçer ve orta kulaktaki basınç için dolaylı bir ölçüm sonucu oluşturur.

Akustik reflektometri: Bu test ile bir cihazdan kulağa gönderilen sesin ne kadarının geri geldiğine bakılarak orta kulaktaki sıvı miktarı dolaylı olarak ölçülmüş olur. Normalde kulak zarı çok miktarda sesi absorbe eder. Ancak, orta kulakta bulunan sıvı miktarının fazlalığı, daha çok sesin geri gelmesine neden olur.

Sponsorlu Bağlantılar

Timpanosentez: Nadir olarak uygulanan “Timpanosentez” adlı işlem ile kulak zarı delinerek küçük bir tüp ile orta kulaktaki sıvı boşaltılır. Uygulanan diğer tedavilere olumlu yanıt alınamadığında bu test yapılarak sıvı içindeki enfeksiyöz ajanlar belirlenebilir.

Diğer testler: Eğer çocuğunuz sürekli olarak kulak enfeksiyonları geçiriyor veya orta kulakta kalıcı şekilde sıvı birikimi yaşanıyorsa, işitme testleri, konuşma becerileri, dili anlama veya gelişimsel diğer yetenekleri için bir odyolog ya da ilgili diğer uzmanlara sevk edilebilir.

Hangi tanılar ne anlama gelmektedir?

Akut otitis media:  ” Kulak enfeksiyonu ” tanısı genellikle akut otitis media tanısının kısaltmasıdır. Doktor genellikle bu tanıyı orta kulakta sıvı belirtilerini görmeye başladığında koyar.

Efüzyonlu otitis media: Bu tanı konulmuşsa, muayene ve testler sırasında orta kulakta sıvıya rastlanmıştır fakat enfeksiyon varlığı için herhangi bir belirti yoktur.

Kronik süpüratif otitis media: Doktor kronik süpüratif otitis media tanısı koymuşsa, kulak zarı yırtılması ya da delinmesi sonucu oluşan kalıcı bir kulak enfeksiyonu bulunmuş demektir.

TEDAVİ VE İLAÇLAR

Çoğu kulak enfeksiyonları antibiyotiklerle tedaviye ihtiyaç duyulmadan tedavi edilmektedir. En uygun tedavi çocuğun yaşı ve şikâyetlerin şiddeti gibi birçok faktöre bağlıdır.

“Bekle ve gör” yaklaşımı

Kulak enfeksiyonlarına ait belirtiler genellikle ilk iki gün içinde geçmektedir ve çoğu enfeksiyon tedavi edilmeden bir ya da iki hafta içinde kendiliğinden kaybolmaktadır. Aşağıdaki durumlarda genellikle “bekle ve gör” yaklaşımı uygun görülmektedir.

• Yaşı 6 ile 23 ay arasında olan, hafif iç kulak ağrısı 48 saatten kısa süren, bir kulakta hissedilen ve ateşi 39 dereceden düşük olan bebekler

• Yaşı 24 aylıktan büyük, hafif iç kulak ağrısı çeken, ağrısı bir kulak ya da her iki kulakta hissedilen ve ateşi 39 dereceden düşük olan çocuklarda bu yaklaşım önerilir.

Bazı çalışmalar antibiyotik tedavisinin kulak enfeksiyonu olan bazı çocuklar için yararlı olabileceğini göstermektedir. Kullanılacak antibiyotiklerin potansiyel yan etkileri, doz aşımı sonuçları ve bu antibiyotiğe karşı hastalıkların direnç oluşturması ile ilgili doktorunuza danışabilirsiniz.

Ağrı giderme

Kulak enfeksiyonuna bağlı gelişen ağrıları dindirmek için aşağıdaki yollara başvurulabilir:

Sıcak kompres: Etkilenen kulak üzerine sıcak ve nemli bir bez konması ağrıyı azaltmaya yardımcı olacaktır.

Ağrı kesici ilaçlar: Reçetesiz olarak satılan “asetaminofen” veya “ibuprofen” gibi ağrı kesici ilaçlar doktorunuz tarafından önerilebilir. Ancak önerildiği şekilde kullanılmalıdır. Çocuk veya gençlerde aspirin kullanımında dikkatli olunmalıdır. Çünkü aspirin ilacı çocuk ve gençlerde “Reye sendromu” ile ilişkili bulunmuştur. Aspirinin 2 yaşından büyük çocuklarda kullanımı onaylanmış olmasına rağmen, suçiçeği veya grip benzeri şikayetleri olan çocuklar ve gençlerde asla kullanılmamalıdır.

Kulak damlası: Hastalara reçete edilen “Antipirin – benzokain – gliserin” ( Aurodex ) içerikli kulak damlaları da kulak zarı sağlam olan hastalar için ağrı kesici etki yaratmaktadır. Çocuğunuza damlatmadan önce damlalığı sıcak bir suya daldırıp ılıttıktan sonra kullanmanız önerilir. Çocuk düz bir zeminde ve ağrıyan kulağı üste gelecek şekilde uzanırken damlatınız. Benzokain, nadiren de olsa ciddi hatta ölümcül risk taşıyan bir durumla ilişkili bulunmuştur. Bu risk, Benzokain’in kanın taşıyabileceği oksijen miktarını azaltmasıdır. Bu yüzden 2 yaşın altındaki çocuklarda bir yetişkin gözetiminde olmadan kullanılmamalıdır. Yetişkinlerde de önerilen dozdan daha fazlası kullanılmamalıdır.

Antibiyotik tedavisi

Doktorunuz aşağıdaki durumlarda kulak enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi önerebilir:

• Çocuklar 6 aylık veya daha büyük, bir veya her iki kulağında orta derece ile şiddetli arasında ağrısı olan, ağrıları en az 48 saat süren ve vücut ısısı 39 dereceden daha yüksek olan çocuklar için

• Yaşı 6 ay ile 23 ay arasında, iç kulak ağrısı hafif, her iki kulak ya da bir kulaktaki ağrısı 48 saatten az süren ve vücut ısısı 39 dereceden daha düşük olan çocuklar için

• Yaşları 24 ay ve daha büyük olan, bir kulak ya da her iki kulakta hafif iç kulak ağrısı çeken, ağrıları en az 48 saat süren ve vücut ısısı 39 dereceden düşük olan çocuklarda antibiyotik kullanımı önerilir.

Şikayetler düzelme gösterse bile antibiyotiklerin bitirilmesi gerekir. Aksi takdirde enfeksiyonlar yeniden oluşabilir veya bakteriler antibiyotiklere karşı direnç oluşturabilir. Bir dozu yanlışlıkla almayı unutursanız çift doz almayınız.

Kulak tüpleri

Eğer çocuğun kulak enfeksiyonu altı ayda bir 3 defa, yılda 4 defa ya da en azından altı ayda bir defa tekrarlıyorsa ya da enfeksiyon kaybolduktan sonra orta kulakta tekrar kalıcı sıvı birikimi yaşanıyorsa (efüzyonlu veya otitis media), orta kulaktaki sıvıyı boşaltmak için işlemler yapılacaktır.

“Miringotomi” olarak adlandırılan cerrahi bu işlem sırasında, ilgili cerrah kulak zarından çok küçük bir delik açarak orta kulaktaki fazla sıvıyı çekecektir. Kulağa yerleştirilen “timpanostomi tüpü” ile orta kulak havalandırılır ve daha fazla sıvı birikmesi önlenmeye çalışılır. Bazı tüpler altı ay ile bir yıl arasında kulakta kalıp ondan sonra kendi kendine düşecek şekilde tasarlanmışlardır. Diğer bazı tüpler ise daha uzun süre kalmak üzere tasarlanmıştır ve çıkarılması için ameliyat gerekir.
Tüp düştükten veya çıkarıldıktan sonra kulak zarı genellikle tekrar kapatılır.

Kronik süpüratif otitis media tedavisi

Kulak zarının delinmesi ile sonuçlanan kronik enfeksiyonların (Kronik süpüratif otitis media) tedavisi zordur. Genellikle, damlalar halinde tatbik edilen antibiyotikler ile tedavi yapılır. Ancak damlayı kullanmadan önce kulak kanalından sıvının nasıl çekileceği size gösterilecektir.

İzleme

Sık tekrarlayan, kalıcı enfeksiyonu olan ya da orta kulakta kalıcı şekilde sıvı birikimi olan çocukların yakından takip edilmesi gerekir. Hastanın hangi sıklıkta kontrollere gelmesi gerektiğini doktorunuzdan öğreniniz. Belli ararlıklarla kontroller esnasında işitme ve dil testleri de yapılabilir.

ÖNLENEBİLİR Mİ?

Aşağıdaki ipuçları kulak enfeksiyonlarına yakalanma riskini azaltacaktır:

• Soğuk algınlığı ve diğer hastalıklardan korunun. Bunun için ellerinizi sık sık ve iyice yıkayınız. Çatal, kaşık gibi eşyaları paylaşmayın. Öksürürken bir mendil içine ya da yoksa kolunuza doğru öksürünüz. Çocuğunuza da bu şekilde öğretiniz. Mümkünse çocuğunuzun kalabalık gurup içinde geçirdiği süreyi sınırlayın. Çocuk hasta olduğunda okula ya da kreşe göndermeyiniz.

• Sigara dumanından kaçının. Evde sigara içilmemesine özen gösteriniz. Dışarıda da sigara içilmeyen sosyal ortamları tercih ediniz.

• Bebeğinizi emzirerek besleyiniz. Mümkünse en az altı ay boyunca bebeğinizi anne sütüyle besleyiniz. Anne sütü bebeği kulak enfeksiyonlarına karşı koruyan antikorlar içerir.

• Bebeği biberonla besliyorsanız, beslenme esnasında bebeğin dik konumda olduğundan emin olunuz. Yatar vaziyette iken emzik ya da biberon vermekten kaçının.

• Aşılar hakkında doktorunuzdan bilgi alınız. Mevsimsel grip aşısı ve pnömokok aşılar kulak enfeksiyonları önlemeye yardımcı olmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Alo Gıda 174
Böbrek (Renal) Biyopsisi
Hamile yastığı yorumları
Bulutlu Yada Dumanlı Görme
Cilt Kanserleri
Omuz Ağrısı Ve Nedenleri
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.