PROSTAT KANSERİ

Prostat kanseri erkeklerin prostat bezinde meydana gelen bir kanser türüdür. Prostat bezi ise spermleri taşıyan ve besleyen akışkan sıvıyı üreten küçük ceviz büyüklüğünde bir bezdir.

Prostat kanseri, erkekler arasında en sık görülen kanserlerden biridir. Kanser genellikle yavaş büyür ve başlangıçta çok büyük zararlara sebep olmadan sadece prostat bezi ile sınırlı kalır. Prostat kanserinin bazı türleri yavaş büyür ve ya hiç tedavi gerektirmez ya da az bir tedavi yeterli olabilir. Bazı diğer türleri ise agresif olup hızlı bir şekilde yayılabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Prostat kanseri erken saptanırsa – hala prostat bezi ile sınırlı iken – başarılı bir tedavi şansı daha yüksektir.

Belirtileri

Prostat kanseri erken aşamalarında belirti veya işaretlere neden olmayabilir. İlerlemiş olan Prostat kanseri aşağıdaki belirti ve bulgulara neden olabilir:

1. Sıkıntılı idrar yapma,
2. İdrar akım kuvvetinde azalma,
3. İdrarda kan,
4. Menide kan,
5. Bacaklarda şişme,
6. Pelvis bölgesinde rahatsızlık,
7. Kemik ağrısı,

Ne zaman bir doktora görünmeli?

Eğer yukarıdaki gibi endişe verici herhangi bir belirti varsa doktorunuza başvurunuz.

Nedenleri

Sponsorlu Bağlantılar

Prostat kanserinin nedenleri kesinlik kazanmış değildir. Doktorlar prostat bezi hücrelerinin anormal hale gelmesinin prostat kanseri oluşturduğunu belirtmektedirler. Anormal hücrelerin DNA’sındaki mutasyonlar hücrelerin normal hücrelere göre daha çabuk büyümesine ve bölünmesine yol açar. Diğer hücreler ölürken anormal hücreler yaşamaya devam ederler. Biriken anormal hücreler büyüyerek bir tümör oluştururlar ve yakındaki dokuları istila ederler. Bazı anormal hücreler koparak vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir (metastaz).

HANGİ ERKEKLER RİSK ALTINDADIR?

Prostat kanseri riskini artıran faktörler şunlardır:

a. İlerlemiş yaş: Prostat kanseri riski yaşla birlikte artar. Prostat kanseri en yaygın 65 yaş üstü erkeklerde görülür.
    b. Siyah olmak: Siyah erkeklerde diğer ırkların erkeklerine oranla prostat kanseri riski daha yüksektir. Siyah erkeklerdeki prostat kanserinin daha agresif ve gelişmiş olması da muhtemeldir. Bu durumun nedeni de kesin değildir.

    c. Ailede prostat kanseri öyküsü: Ailenizdeki erkeklerde prostat kanseri varsa, risk artabilir.
d. Obezite: Obez erkeklerde tanısı konan prostat kanserinin tedavi etmek daha zordur.

PROSTAT KANSERİ NELER YOL AÇAR?

Prostat kanseri tedavi komplikasyonları şunlardır:

– Kanserin yayılması. Prostat kanseri yakındaki organlara, kan ya da lenf sistemi yoluyla da diğer organ ve kemiklere yayılabilir. Gelişmiş prostat kanseri yorgunluk, halsizlik ve kilo kaybına neden olabilir. Prostat kanseri böbreklerden mesaneye idrar taşınmasını sağlayan üreterde büyüyerek idrar geçişini engelleyebilir ve böbrek sorunlarına yol açabilir. Kemiklere yayılan prostat kanseri ağrılara ve kırık kemiklere neden olabilir. Prostat kanseri eğer vücudun diğer bölgelerine yayıldıysa hala tedaviye yanıt verebilir ve kontrol edilebilir, ancak çok da tedavi edilemez.
– İdrar Kaçırma. Hem prostat kanserinin kendisi hem de tedavisi idrar kaçırmaya neden olabilir. İdrar kaçırma tedavisi ve zamanla artma olasılığı türüne bağlıdır. Tedavi seçenekleri ilaçlar, kateter ve ameliyat içerebilir.
    – Erektil disfonksiyon (yetersiz sertleşme). Erektil disfonksiyon prostat kanseri veya tedavisinin bir sonucu olabilir. Ameliyat, radyasyon ve hormon tedavisi içerir. İlaçlar, ameliyat ve vakumlu cihazlar erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılabilir.

PROSTAT KANSERİNDE TEŞHİS VE TANI

Prostat kanseri taraması:
Prostat kanseri için hiçbir belirtisi olmayan sağlıklı erkeklerin test olup olmamasının gerekliliği tartışılmalıdır. Tıbbi kuruluşlar tarama konusunda, faydası olup olmadığı konusunda aynı fikirde değil. Bazı sağlık kuruluşları erkeklerde 40’lı yaşlarda ya da daha sonraki yıllarda prostat kanseri için risk faktörleri taşıyan kişilerin prostat kanseri taraması yapması gerektiğini düşünmektedir.

1. Dijital rektal muayene (PRM). Bir PRM sırasında, doktorunuz eline yağlı eldiven giyerek rektum ile bitişik olan prostatı inceler. Doktorunuz doku, şekil ya da bezin büyüklüğü ile ilgili herhangi bir anormallik bulursa, daha fazla test gerekebilir.
2. Prostat Spesifik Antijen (PSA) testi. Kolunuzdaki damardan alınan bir kan örneğinde prostat bezinin ürettiği PSA değerlerine bakılır. Eğer değer normal değerlerde ise sorun yok, ancak olması gereken değerlerin üstünde çıkmışsa bu durum prostatta enfeksiyon, iltihap, prostat büyümesi veya bir kanser belirtisi olabilir.

PRM ile birlikte PSA testi erken aşamalarında prostat kanserlerini belirlemenize yardımcı olur, ancak çalışmalar bu testlerin hayat kurtarmada yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu nedenle, prostat kanseri taramasını çevreleyen birçok tartışma vardır.

Prostat kanseri tanısı
PRM veya PSA testinde bir anormallik tespit edilirse, doktorunuz sizde prostat kanserinin var olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki testleri isteyebilir:

1. Ultrason: Diğer testler ile ilgili kaygılarınız varsa, doktorunuz prostatı daha ayrıntılı bir değerlendirme için “transrektal ultrason” kullanabilir. Sigara boyut ve şeklinde küçük bir cihaz rektum içine yerleştirilir. Bu cihaz ile prostat bezine ses dalgaları gönderilerek resimler çekilir.

2. Prostat doku örnekleri toplama: Eğer ilk testlerinin sizde bir prostat kanseri bulgusunu desteklediyse, doktorunuz şüpheli prostat hücrelerinden örnekler almak için bazı işlemler yapacaktır (prostat biyopsisi). Prostat biyopsisinde doku toplamak için genellikle ucuna küçük bir iğne takılı olan bir cihaz kullanılır. Doku örneğinde kanser hücreleri mevcut olup olmadığını belirlemek için laboratuarda analiz edilir.

3. Prostat kanserinin agresif olup olmadığını belirleme: Biyopsi sonucu kanser varlığı onayladığı zaman, bir sonraki aşamada prostatın derecelendirilmesine geçilir. Derecelendirmede mevcut kanserin ne kadar agresif olduğu belirlenmektedir. Doku örnekleri sağlıklı prostat hücreleri ile karşılaştırılarak incelenir. Kanserli prostat hücreleri normal hücrelere göre daha agresif ve daha hızlı yayılım gösterirler. Daha fazla kanser hücrelerinin sağlıklı hücrelere farklı, kanser daha agresif ve daha büyük olasılıkla hızla yaymak. Daha agresif kanser hücreleri daha yüksek dereceli demektir..

Prostat kanseri hücrelerini değerlendirmek için kullanılan en yaygın ölçeklerden biri “Gleason Skoru” dur. Puanlama 2 (agresif olmayan kanser) ile 10 (çok agresif kanser) arasında yapılır.

4. Kanserin ne kadar yayıldığını tespit etme: Bir kanser tanısı konduktan sonra, doktorunuz kanserin yayılımını (hangi evrede olduğunu) belirlemek için bazı ek testler isteyecektir. Birçok erkekte bu testler gerekmez. Fakat doktorunuz kanserin prostat dışına yayılmış olabileceğinden şüphelenirse aşağıdaki testleri gerekli görebilir:

    1. Kemik taraması
2. Ultrason
3. Bilgisayarlı tomografi (BT)
4. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)

Testleri tamamlandıktan sonra, doktorunuz kanseriniz için bir evre belirler. Bu, tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olur. Prostat kanserinin aşamaları şunlardır:

1. Evre : Bu evre, küçük bir alanda sınırlı prostat anlamına gelir. Mikroskop altında bakıldığında, kanser hücreleri saldırgan olarak kabul edilmez.
  2.Evre: Bu aşamada kanser hala küçük olabilir, ama kanser hücrelerini mikroskop altında incelediği zaman agresif olarak kabul edilebilir. İkinci evrede kanser daha büyük olabilir ve prostat bezinin her iki tarafında da görülebilir.
    3.Evre: Kanser seminal keseye ve diğer yakın organlara yayılmıştır bu evrede.
4.Evre: Bu evrede kanser hücreleri mesane gibi yakın organları ya da lenf bezleri, kemikler, akciğer gibi diğer organları istila etmiştir.

PROSTAT KANSERİNDE TEDAVİ VE İLAÇLAR

Prostat kanserinizin tedavi seçenekleri birçok faktöre bağlıdır; örneğin kanserin ne hızla yayılmakta olduğu, ne kadar ilerlemiş olduğu, genel sağlık durumunuz ve tedavinin yararları-yan etkileri gibi faktörler tedavi seçeneklerini belirler.

Acil tedavi gerekli olmayabilir;
Prostat kanserinin çok erken evrede tanısı erkekler için, tedaviyi hemen gerekli kılmayabilir. Bazı erkekler tedaviye hiç ihtiyaç duymaz. Bunun yerine, doktorlar bazen kontrollü bekleyiş önerirler. Bu kontrollü tetikte bekleyişte, düzenli kan testleri, rektal inceleme ve biyopsiler kanserin ilerlemesini izlemek için kullanılır.

Eğer testler kanserin ilerlediğini gösteriyorsa, ameliyat ve radyasyon tedavisi gibi kanser tedavilerine başlanır. Temkinli bekleyiş, belirtilere neden olmayan, çok yavaş büyüyen, prostatta küçük bir alanla sınırlı kanserler için bir seçenek olabilir. Temkinli bekleyiş, başka bir ciddi sağlık sorunu olan veya kanser tedavisini daha zor hale getiren ileri bir yaşta olan erkekler için de uygun görülebilir. Temkinli bekleyişte kontroller arasında kanserin büyüme ve yayılma riski vardır. Bu durum tedavi edilme olasılığını düşürür.

Radyasyon tedavisi (Radyoterapi)

Radyoterapi kanser hücrelerini öldürmek için yüksek güçlü enerji kullanır. Prostat kanserinin radyasyon tedavisi iki şekilde yapılmaktadır:

Vücudun dışından verilen radyasyon (harici radyasyon). Bir masa üzerinde yatarsınız ve prostatınıza doğru güçlü radyasyon yayan bir makine vücudunuzun etrafında hareket eder. Genellikle harici radyasyon tedavisinde birkaç hafta boyuna haftada beş gün uygulama yapılır. Harici radyasyonda tedavi için X-ışınlarını kullanılır, ama doktorlar protonları kullanarak yan etkileri ve olası riskleri azaltmaya çalışmaktadırlar.
Vücudun içine yerleştirilen radyoaktif tohumlar (brakiterapi): “Brakiterapi” de prostat dokunuza pirinç tanesi büyüklüğünde radyoaktif tohumlar yerleştirilir. Bu radyoaktif tohumlar uzun bir süre boyunca düşük doz radyasyon yayarlar. Doktorunuz bu radyoaktif tohumları ultrason görüntüleri eşliğinde yönlendirilen bir iğne kullanarak prostata yerleştirir. Yerleştirilen tohumlar nihayetinde radyasyon yaymayı keserler ve çıkarılmaları gerekmez.

Radyasyon tedavisinin yan etkileri ağrılı idrara çıkma, sık idrara çıkma ve acil idrar yapma ihtiyacının yanı sıra dışkı kaçırma ve ağrılı dışkılama gibi rektal sorunları da içerebilir. Ayrıca “Erektil disfonksiyon (sertleşme yetersizliği)” da oluşabilir. Radyasyon tedavisinin ileride mesane kanseri veya rektum kanseri yapma gibi ciddi riskleri de vardır.

Hormon tedavisi
Hormon tedavisinde vücudunuzun ürettiği erkeklik hormonu olan testesteronun durdurulmaya çalışıldığı bir tedavi yöntemidir. Bu hormon prostat kanseri hücrelerinin büyümesine yardımcı olmaktadır. Hormonların kesilmesi kanser hücrelerinin ölmesine veya daha yavaş büyümesine neden olabilir. Hormon tedavi seçenekleri şunlardır:

Vücudunuzun testesteron üretmesini durduran ilaçlar. Bu ilaçlar testislerin hormon salgılatıcı iletiler almasını engellerler. Hormon tedavisinde, kullanılan bu tip ilaçlar genellikle  löprolid, goserelin, triptorelin ve histrelin gibi etken maddeleri içerir.
Testesteron hormonunun kanserli hücrelere ulaşmasını engelleyen ilaçlar: Anti-androjenler olarak bilinen bu ilaçlar testesteronun kanser hücrelerine ulaşmasına engel olur. Bu tip ilaçlara  Bicalutamide, Flutamid ve Nilutamide etken maddeli ilaçlar örnek olarak gösterilebilir..

Testisleri kaldırma ameliyatı  (orşiektomi): Testislerin ameliyatla alınması vücuttaki testosteron seviyelerini azaltır. Testosteron seviyesini düşüren orşiektomi etkinliği hormon tedavisi ilaçlarla benzer etkiyi yaratır, ancak orşiektomi testosteron seviyelerini daha hızlı düşürebilir.

Hormon tedavisi kanseri küçültmek ve tümörlerin büyümesini yavaşlatmak için ilerlemiş prostat kanseri olan erkeklerde kullanılır. Erken evre prostat kanseri olan erkeklerde, hormon tedavisi radyoterapi öncesi tümörü küçültmek için de kullanılabilir. Bu radyasyon tedavisinde başarı olasılığını arttırır. Hormon tedavisi bazen geride kalan kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmak için cerrahi veya radyasyon tedavisi sonrasında da kullanılır.

Hormon tedavisinin yan etkileri erektil disfonksiyon (yetersiz sertleşme), sıcak basması, kemik kütlesi kaybı, cinsel istekte azalma ve kilo içerebilir. Hormon tedavisi de kalp hastalığı ve kalp krizi riskini artırır.

Prostatı çıkarmak için ameliyat:
Prostat kanseri ameliyatı, prostat bezi, bazı çevre dokuları ve birkaç lenf düğümünün kaldırılmasını içerir. Radikal prostatektomi işlemi aşağıdaki yolları içerir:

    1. Karından bir kesi açmak: Retropubik cerrahi sırasında prostat bezi karnınızın alt kısmında bir kesi yoluyla dışarı alınır. Prostat ameliyatı diğer türleri ile karşılaştırıldığında, idrar kontrolü ve ereksiyon problemi gibi sorunlara yol açabilecek sinir hasarı riski daha düşüktür.
    2. Anüs ve skrotum (testis torbası) arasında bir kesi yapmak: Perineal cerrahide prostata erişmek için anüs ve skrotum arasında bir kesi yapılır. Bu cerrahi girişim hastanın hızlı iyileşmesi açısından avantajlıdır. Ancak bu teknik yakındaki lenf düğümlerini kaldırır ve sinir hasarından kaçınmayı daha zor hale getirir.
    3. Laparoskopik prostatektomi: Laparoskopik radikal prostatektomi sırasında, karından birkaç küçük kesi açılır. Özel cerrahi aletler ve küçük bir kamera bu kesilerden içeriye aktarılır. Laparoskop ameliyathanede bu küçük kamera bir monitöre görüntüleri gönderir. Cerrah araçların rehberlik ederken monitörü izler. Laparoskopik cerrahi hastanede daha kısa bir kalış süresi ve geleneksel cerrahiden daha hızlı bir iyileşme sunabilir.
    4. Cerraha yardımcı bir robot kullanma: Robotik laparoskopik cerrahi sırasında, araçlara mekanik bir cihaz (robot) eklenir. Cerrah bir konsola oturur ve aletleri hareket ettirmesi için robotu el kumandası ile yönlendirir. Laparoskopik cerrahi sırasında cerrah bir robot kullanarak, geleneksel laparoskopik cerrahi ile yapılabilen hareketlerden çok daha kusursuz hareketler yapmanıza imkan tanır.

Radikal prostatektomi idrar kaçırma ve erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) risklerini taşır. Yaşınız, vücut tipiniz ve genel sağlık durumunuza göre sizin durumunuza en uygun olan işlem türünü seçmesi için doktorunuza danışmalısınız.

Prostat dokusunu dondurma:
Kriyoterapi veya kriyoablasyon kanser hücrelerini öldürmek için doku dondurma işlemini içerir. Kriyoterapi sırasında ultrason görüntüleri eşliğinde küçük iğneler prostata eklenir. İğnelerin içine prostatı çevreleyen dokuyu dondurması için çok soğuk bir gaz yerleştirilmiştir. İkinci bir gaz daha sonra dokuyu yeniden ısıtmak için iğnelere yerleştirilir. Bu şekilde dondurma ve çözme, kanser hücreleri ile bazı çevredeki sağlıklı dokuların ölmesini sağlar. Prostat kanseri için Kriyoterapi kullanımı ilk girişimlerde yüksek komplikasyon oranları ve istenmeyen yan etkilere  neden olmuştur. Bununla birlikte, gelişen yeni teknolojiler ve gelişmiş kanser kontrolü komplikasyon oranlarını düşürdü ve işlemi daha kolay hale getirmiştir.

Ultrason kullanılarak prostat dokusunu ısıtma:
Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason tedavisi çok güçlü ses dalgalarını kullanarak oluşturduğu ısı ile kanser hücrelerinin ölmesini sağlar. Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason için rektumunudan küçük bir sonda ile işlem yapılır. Sonda prostatın hassas noktalarına ultrason enerjisi ile odaklanır. Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason tedavisi ile ilgili klinik çalışmalar devam etmektedir.

Kemoterapi
Kemoterapi, hızla büyüyen kanser hücrelerini öldürmek için ilaç kullanır. Kemoterapi hap şeklinde, koldan damar yoluyla ya da her iki şekilde uygulanmaktadır. Kemoterapi, kanserli hücreleri vücutlarının uzak alanlarına yayılmış prostat kanserli erkekler için bir tedavi seçeneği olabilir. Kemoterapi ayrıca hormon tedavisine yanıt vermeyen kanserler için bir seçenek olabilir.

Alternatif tıp

Tamamlayıcı ya da alternatif tedaviler prostat kanserini tedavi edemez. Ancak, tamamlayıcı ve alternatif tedaviler prostat kanseri ve tedavilerinin yan etkileri ile başa çıkmada yardımcı olabilir.

Tanı sonrası karşılaşabileceğiniz stres ve endişeyi ile başa çıkmada yardımcı olabilecek alternatif prostat kanseri tedavileri şunlardır:

    – Sanat terapisi,
– Dans veya hareket terapisi,
– Egzersiz,
– Meditasyon,
– Müzikli terapi,
– Kas gevşemesi gibi rahatlama teknikleri,
– Ruhanilik.

Başa Çıkma ve Destek
Prostat kanseri tanısı aldığınızda güvensizlik, korku, öfke, endişe ve depresyon gibi bir dizi duygu ile karşılaşabilirsiniz. Zamanla, her bir prostat kanseri insan tanısı ile başa çıkmada kendi yolunu bulur. Sizin için neyin işe yaradığını bulana kadar deneyin:

Tedaviye kendinizi hazırlamak için prostat kanseri ile ilgili öğrenmeniz gereken her şeyi öğrenin. Arkadaşlarınızı ve ailenizi kendinize yakın tutun. Arkadaşlarınız ve aileniz tedavi sırasında ve sonrasında size destek sağlayabilir.
Diğer kanser hastaları ile bir bağ kurun aranızda. Arkadaşlarınız ve aileniz kanser ile yüz yüze gelmenin ne olduğunu her zaman anlayamayabilirler. Diğer kanser hastaları eşsiz bir bağ ve destek sağlayabilir size. Kendinize iyi bakın. Meyve ve sebze dolu bir beslenme ile kanser tedavisi sırasında bünyenize iyi bakın. Haftanın çoğu günü egzersiz yapın.
Cinsel ifadeye devam edin. Eğer erektil disfonksiyon(yetersiz sertlik) yaşarsanız bile, eşinizle sarılma, okşama, dokunma ile cinselliği paylaşmaya devam etme yolları deneyin.

PROSTAT KANSERİ NASIL ÖNLENİR?

Aşağıdaki öneriler prostat kanseri riskini azaltabilir:

1. Meyve ve sebze dolu sağlıklı bir diyet seçin. Yüksek yağlı yiyeceklerden kaçının ve bunun yerine meyve, sebze ve tam tahıllara odaklanın. Meyve ve sebzeler sağlığınıza katkıda bulunabilecek pek çok vitamin ve besinleri içerir. Prostat kanserini önlemede etkili bir besin olan “likopen” çiğ ya da pişmiş domateste vardır. Çeşitli meyve ve sebzelerden oluşan bir diyet ile genel sağlık durumunuzu iyileştirebilirsiniz.
2. Takviyelerden ziyade sağlıklı gıdalar seçin. Hiçbir çalışma takviye gıdaların prostat kanseri riskini azaltmada rol oynadığını göstermemiştir. Prostat kanseri riskini azaltmak için, vitamin E ve selenyum gibi mineraller etkili olduğu bilinse de çalışmalar vücudunuzdaki bu besinleri yüksek düzeyde oluşturmak için takviyeleri almanın bir yararı olduğunu göstermemektedir. Bunun yerine, vücudunuzu sağlıklı düzeyde tutmak için vitamin ve mineraller açısından zengin gıdaları tercih edin.
3. Haftanın çoğu günü egzersiz yapın. Egzersiz genel sağlık durumunuzu geliştirir, kilonuzu korumanıza yardımcı olur ve ruh halinizi iyileştirir. Erkekler arasında yapılan bir çalışma egzersiz yapan erkeklerin yapmayanlara göre prostat kanserine yakalanma oranlarının daha düşük olduğunu göstermiştir. Haftanın çoğu günü egzersiz yapmaya çalışın. Eğer egzersizde yeni iseniz, her gün daha fazla egzersiz süresi ile çalışmaya başlayın.
4. Sağlıklı kiloyu koruyun. Mevcut kilonuz sağlıklı ise, haftanın çoğu günü egzersiz yaparak onu korumak için çalışın. Eğer kilo vermek istiyorsanız, daha fazla egzersiz ekleyerek her gün yemeğinizin kalori miktarınızı azaltın.

5. Prostat kanseri riski konusunda doktorunuzla konuşun. Prostat kanseri riski yüksek olan erkeklerde riski azaltmak için ilaç veya diğer tedaviler düşünülebilir. Bazı çalışmalar Finasteride ve Dutasterid etken maddeleri dahil olmak üzere 5-alfa redüktaz inhibitörlerini alan yaşları 55 ve üstünde olan erkeklerde prostat kanserinin genel riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bu ilaçlar, erkeklerde prostat bezi büyümesi ve saç kaybını kontrol etmek için de kullanılır. Ancak, bazı kanıtlar bu ilaçları alan erkeklerde prostat kanserinin daha ciddi bir formuna (yüksek dereceli prostat kanseri) yakalanma riskinin de olabileceği belirtilmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Varikosel
Erkekte Kısırlık
Burun Kılları Nasıl Alınır
Prostat Bezi Büyümesi Tedavisi, Ameliyat ve İlaçlar
Penis Kırılması
Epididimit
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.