Sitede Arama Yapayım
Diğer Konulara Bakayım
Son Yayınlananlar Nelerdir?
Yorumları Okumak İsterim

ROMATOİD ARTRİT NEDİR? BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ NASILDIR?
Romatoid artrit (RA) eklem kronik inflamasyon neden olan bir otoimmün(bağışıklık sistemi) hastalığıdır. Romatoid artrit vücuttaki eklem çevresindeki dokunun iltihabına neden olmasının yanı sıra iltihap diğer organlara da sıçrayabilmektedir. Otoimmün hastalıklar bağışıklık sistemi tarafından yanlışlıkla kendi vücut dokularına saldırması ile ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi işgalci enfeksiyonların hücrelerini  “aramak ve yok etmek” üzere tasarlanmış kompleks bir organizasyon sistemidir. Otoimmün hastalıkları olan hastalar da iltihap, kendi vücut dokularındaki antikorları hedef alabilir. Bu durum ise vücudun diğer organlarını etkileyen sistemik bir hastalık olarak adlandırılan Romatoid artrit olarak da bilinir. RA, ilk olarak sinoviyal eklemleri hedef almaktadır.
Romatoid artrit kronikleşebilir, yıllarca sürebilir fakat hastaların çoğu semptomları olmadan uzun süre yaşayabilirler. Ancak, romatoid artrit genellikle eklem yıkımı ve fonksiyon kaybına yol açan ilerleme potansiyeline sahip bir hastalıktır. Romatoid artrit de akciğerlerde, perikard, plevra ve sklerada yaygın iltihap üretebilir, hem de nodüler lezyonlara neden olabilir.
Dünya nüfusunun yaklaşık% 1’ inde romatoid artrit bulunmaktadır. Nedeni tam olarak bilinmeyen hastalık kadınlarda erkeklere göre üç kat daha sık rastlanmaktadır. Genellikle 40 ve 50 yaşları arasında sıktır fakat her yaştan insanları da etkileyebilir. Yeterince tedavi edilmezse eklem işleyişinin önemli ölçüde kaybına ve hareketsizliğe yol açabilen ağrılı durumu doğurabilir. Bu semptomlar fizik muayene, radyografi (röntgen) ve laboratuar bazında yapılan bir klinik tanıdır. Tanı romatolog ve oto-immün hastalıklar uzmanı tarafından yapılır.

Sponsorlu Bağlantılar

BELİRTİLER
Romatoid artrit öncelikle eklemlerini etkiler. Eklemlerin yumuşak kısımlarında şişlikler, hassasiyet ve iltihaplanma olabilir. Sabahları hissedilen şiddetli ağrı, akşama doğru ya da kullanıldıkça yerini daha rahat, kolay hareket ettirilebilen ve ağrısız eklemlere bırakır. Daha sonra vücudun diğer organları ile ilgili sorun oluşturduğu bilinmektedir. Ekstra (“eklem dışında”) belirtileri anemi olabilir. RA tekrarlama anında kişiyi halsiz düşürebilir. Buna bağlı olarak iştahsızlık, kilo kaybı, kansızlık görülebilir.

Sponsorlu Bağlantılar

ROMATOİD ARTRİT NASIL TEŞHİS EDİLİR?
RA’ da erken tanı hastalığın eklemlerde az hasar bırakması önemli bir düsturdur. Doktorunuz sizi bir takım testlere tabii tutacaktır. Bunun yanı sıra röntgen incelemeleri istenebilir. Romatoid faktör(RF) adı verilen faktörün kandaki antikorun pozitifliği romatoid artrit tanısını doğrular. Diğer bulgular arasında yüksek eritrosit sedimantasyon hızı, düşük hemoglobin (anemi) yer alır. Doktor muayenesi sırasında vücutta şişlik, eklem hareketlerinin kısıtlanması ve nodüller, yüksek ateş de tanıyı kolaylaştıran etmenlerdir.

ROMATOİD ARTRİTTEN ETKİLENEN ALANLAR
EKLEMLER
Romatoid artrit sinovit olarak bilinen eklem zarı iltihabına neden olur. Bu iltihap eklem ve tendon kılıflarını da etkiler. Eklemler, şişer, bu bölgenin ısısı artar ve meydana gelen sertlik eklem hareketlerini sınırlar. RA, birden fazla eklemi tutulabilir. El, ayak ve servikal gibi küçük eklemlerde, omuz ve diz gibi büyük eklemleri etkiler. Sinovit, hareket kaybı ile doku gerginliğine ve deformasyonun neden olduğu eklem yüzeyindeki erozyon da fonksiyon kaybına yol açabilir. Kişi sabah uyandığında eklemler hareketsizlikten ötürü şişmiştir ve serttir. Her sabah uyandığınızda sertliğin arttığının hissedilmesi hastalığının belirgin özelliğidir. Bu sertlik genellikle bir saatten fazla sürer.

Hastalığın ilerleyen düzeylerinde iltihaplanma eklem yüzeyindeki tahrip, erozyon ve gerginlik eklemlerin hareket aralığını bozar ve deformiteye yol açar. Özellikle parmak eklemlerinde hemen hemen her parmakta şekil bozukluğu gibi sorunlara neden olabilmektedir.

DERİ
Romatoid artirtte derialtı olan romatoid nodül bu hastalıkla karakterize olmuştur.  Hastaların yaklaşık %20’sinde basınca maruz kalan bölgelerde cilt altında, “nodül” adı verilen sertlikler gelişebilir. Tipik romatoid nodül çapı birkaç santimetre ya da birkaç milimetre olabilir ve genellikle kemik çıkıntıların üzerinde bulunur. Romatoid artritte deri döküntüleri meydana gelebilir. Bunlar kırmızı pembe soluk lekeler olup ateşin yükseldiği dönemlerde daha sık görünür. Bu lekeler hızla kaybolur fakat tekrardan çıkarlar.

Bunlardan başka oldukça nadir görülen, deri ilişkili semptomlar şunlardır:

 • Pyoderma gangrenosum, nekrotizan, ülseratif, noninfeksiyöz nötrofilik dermatoz
 • Sweet sendromu
 • İlaç reaksiyonları
 • Eritema nodozum
 • Lobüler pannikülit
 • Ciltte atrofi
 • Palmar eritem
 • Yaygın deri incelmesi

AKCİĞERLER
Akciğer Fibrosis romatoid hastalık için bilinen bir yanıttır. Caplan sendromu akciğer nodülleri ile romatoid artritli bireylerde görülmektedir. Aynı zamanda kömür tozu maruziyeti de akciğerde nodül oluşumuna katkı sağlamaktadır. Plevral efüzyonlar(göğüs ağrısı, kuru öksürük, nefes darlığı ile belirginleşen akciğer zarları arasındaki boşlukta sıvı toplanması) da romatoid artrit ile ilişkilidir. RA’nın diğer bir komplikasyonu Romatoid Akciğer Hastalığı’dır.

BÖBREKLER
Kronik inflamasyonun bir sonucu olarak Renal amiloidoz(böbrek glomerüllerine ve tubulus membranlarına amiloid maddesinin birikmesi ile ortaya çıkan tablo) ortaya çıkabilir ve böbrekleri etkileyebilir.

KALP VE DAMARLAR
Romatoid artrit olan insanlar ateroskleroz, miyokard infarktüsü (kalp krizi) ve inme riskine daha fazla yatkındır. Diğer olası komplikasyonlar ise perikardit(kalp zarı iltihabı), endokardit(kalbin iç zarının iltihabı), sol ventrikül yetmezliği(kalpteki karıncık yetmezliği), klp kapakçığı iltihabı ve fibrozis(hücreler arası bağ dokusu artışı)dir. Çoğu romatoid artritli kişi göğüs ağrısı hissetmez. Fakat angina veya miyokard infarktüsü olanlar göğüste ağrı hissedebilirler. Kardiyovasküler riski azaltmak için romatoid artritin sebep olduğu iflamasyon en uygun yöntemlerle kontrol edilmeli, kan basıncı ve lipid oranı gibi kardiyovasküler sistemi riske atan faktörleri azaltmak için egzersiz yapılmalı ve ilaç kullanımı sürdürülmelidir.

ETKİLENEN DİĞER ORGANLAR
GÖZ
episklerit(gözün sklera (beyaz kısım) ve konjonktiva (göz kapağı içi) ara­sında kalan damarlı episklera tabakasının yangısıdır)şeklinde etkilenir. Oldukça sık ise keratokonjonktivit sikka hastalığı meydana getirir. Ağız ve göz kuruluğu şeklinde kendini belli eder. Çok ciddi vakalarda kornea kuruluğu keratit ve görme kaybına yol açabilir.

KARACİĞER
Romatoid artrit karaciğer büyümesine ve karaciğer enzimlerinin salınımını artırabilir.

HEMATOLOJİK
Romatoid artrit, otoimmün hemolitik anemiye neden olabilirler. Kırmızı hücrelerin normal boyut ve renkleri vardır. Düşük beyaz kan hücre sayısı (nötropeni), genellikle sadece büyümüş karaciğer ve dalak ile Felty sendromlu hastalarda görülür.  Kandaki artan trombositoz da kanda görülen değişikliklerdendir.

NÖROLOJİK
Periferik nöropati ve mononöropatisi multipleks oluşabilir. En yaygın sorun bilek etrafında şişlik ile median sinir basısı sonucu oluşan karpal tünel sendromudur.
OSTEOPOROZ
İltihaplı eklemlerin etrafındaki RA içinde bölgesel osteoporoz oluşur. Kısmen inflamatuar sitokininler tarafından oluşturulduğu kabul edilmektedir. Hareketsizlik de osteoporoza katkıda bulunmaktadır.

TEDAVİ
Romatoid artritin bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Ancak tedavi uygulanması ile hastalığın işleyişi değiştirilebilir, belirtiler hafifletilebilir. Şayet bunların da yapılmaması durumunda kalıcı eklem hasarları oluşacak ve hareketsizliğe kadar götüren bir dizi problemi doğuracaktır. Çeşitli tedaviler mevcuttur. Non-farmakolojik(ilaçsız tedavi), ancak fizik tedavi, ortez, mesleki terapi ve beslenme tedavisi içermektedir. Fakat bunları yapmak eklem hasarının ilerlemesini durdurmaz. Analjezi (ağrı kesiciler) ve steroid içeren anti-inflamatuar ilaçlar, belirtileri bastırmak için kullanılabilir. Ama gerekli olan ise immün sürecin durdurulması ve uzun vadeli zarar görmemesidir. Son zamanlarda bir grup biyolojicinin bu konudaki yeni tedavi seçenekleri artmıştır.

Tedavide amaç iki yönlüdür: Mevcut semptomları azaltmak ve hastalığın kontrolsüz bırakılması sonucu oluşabilecek kemik hasarlarını ya da kemik kaybını engellemek. Kullanılan ilaçlar genellikle iltihap kurutucular ve ağrı kesicilerdir. Fakat bunların uzun vadeli sonuçlar üzerine herhangi bir etkisi yoktur. Kullanılan anti-romatizmal, anti-inflamatuar ajanlar, aneljezikler ve ağrı kesicilerin dışında bir de uzun dönemde etkili olabilen ilaçlar vardır. Bunlar arasında metotreksat, klorokin-hidroksiklorokin, altın tuzları, siklosporin, sülfasalazin, D-penisilamin, azatiopürin, etanersept ve infliximab sayılabilir. Kullanılan ilaçlarının yan etkilerinin mevcudiyeti bu hastalıkta düşünülmesi gereken bir kavramdır.
Romatoid artritte bir fizyoterapist kontrolünde kas ve kemiklerin güçlenmesi için egzersiz hareketleri yapılabilir. Bu egzersizler hastanın kendini iyi hissetmesini sağlar. Egzersizler yapılırken eklemlerde ağrı olduğunda dinlenmeniz gerekir. Bu davranış ihmal edilmemelidir. Tedavi sürecinde egzersizden önce hastanın istirahatı gelir. Dinlenme dışında doktorunuzun uygun gördüğü vakitlerde egzersiz yapılmalıdır.

Ciddi eklem kayıplarında cerrahi müdahale ile kaybedilen ya da hasarlı eklem çıkartılarak yerine farklı malzemeden yapılmış aparatlar takılır.

ROMATOİD ARTİTTE EKLEM KAYIPLARINI ÖNLEMEK İÇİN

 • Sigara, alkol, çay ve kahve gibi uyarıcıları bırakın.
 • Bir yükü kaldırırken tek ekleme güç vermeyiniz daha fazla eklem kullanmaya çalışın. Ayrıca küçük eklemlerden ziyade büyük eklemlerinizi kullanın.
 • Eklemlerinizi aşırı zorlamayın. Ne fazla bükünüz ne de fazla açınız
 • Kilonuz ideal ölçüde olsun. Fazla kilo fazladan yük taşıyorsunuz anlamına gelir.
 • Günlük olarak yeteri kadar A ve C vitamini tüketin. Çünkü artrit hastalarında yapılan bir araştırmada hastaların çoğunda C vitamini eksikliği tespit edilmiştir. A vitamini de bakterilerin eklemlere gitmesini önler.
 • Ekinezya kapsülleri ya da bitkisini kullanın. Bu bitki bağışıklık sisteminizin kuvvetlenmesini sağlayacaktır.
 • Ayrıca bitkisel tedavi olarak lavanta kürü önerilmektedir. Lavanta çayı 15 gün boyunca yemeklerden 2 saat sonra 1 su bardağı kadar içilmelidir. Kür süresinde beyaz undan yapılan hamur işlerinden uzak durulmalıdır.

Sponsorlu Bağlantılar


KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
  Sağlık

  hastalıgı geciren bir yol yok mu engelmek için olan ilacları kullandım ama sadece ilerlemesini engelliyor hastalıktan nasıl kurtulabilirim

  Sağlık

  evet bende ilaç kullanıyorum ama sadece ilerlemesini engelliyor onun dışında hiçbir gelişme yok bunu iyileştirecek bir tedavi veya ilaç yokmu?

  Sağlık

  ne yapacaz bilinmez su an ilac kullanmiyorum tedaviden a zbiraz yarar gördüm ama hala sabahlari aşiri ağri ceki yorum yani katiliyorum size

  Sağlık

  ilaç kullanımı süreklimi yani hasta ömür boyu ilaç kullanmaya mahkum mu ? bunu öğrenmek istiyorum.birde hastalıktaki besinlerin rolü nasıl.

  Sağlık

  Maalesef şimdilik şu anda kesin tedavisi yok.Ancak gen araştırılması yapılıyormuş buda 5-10 sene sürüyormuş.Bu genler bulunursa o zaman kesin tedavi mümkün olacakmış.Herkese Allahtan acil şifalar diliyorum.

  Sağlık

  ibrahim saraçoğlu kesin tedavi garantisi veriyor ve ilacını internet üzerinden satıyor.deneyin bence.

  Sağlık

  bıktım ilaç kullanmaktan kesin tedavi yokmu

  Sağlık

  acısını cok iyi anlarım çünkü anneannem bu hastalığa kapıldı hiç bi dotorda ilgilenmiyo ölülek diyede hepimiz korkuyoruz

  Sağlık

  ben Denızlıde ıkamet edıyorum ve sıze aydın denızlı ızmıt afyon……. bır cok yerden örnekler werebılırım en ağir romatoıd artrıt lı şu an aydını bır ılcesınde bu hastalıktan işten atılma ewrakları heyet raporları hastahane raporlarıyla beraber her turlu ıspatı war bu adam cocuklarıyla oynayıp kucaklıyamıyordu,yolda yuruyemıyordu,we başta belırtığim gibi bır cok tekstıl fb dan işten atıldı 40- 45 gunluk bıtkısel destekle şimdi 3-4 senedir yolda yuruyemıyen adam 60-70 kg lık cuvalları kaldıran bır ‘DEĞİRMENCİ’ bunun gibi plastık doğramacı ,tornacı, gümüşcu(tezgahtar gunde 14-15 saat ayakta duruyor) bunlar hepsı ıspatlı,ewraklı ben cook kızıyorum kesın tedavısı yokmuşta RA nın romatızmanın her turlusunun tedawısı war kardeşim gıdın gorun gelın gorun AHMET NAİM TUNÇEL.

  Sağlık

  merhaba…bu bahsettiğniz kişi nasıl iyileşti ve nerede bilgi verirmisiniz? 28 yasındayım ve bende senelerce onca ilaç ve iğne tüketmeme ragmen kötü ir durumdayım..cevabınızı bekliyorum

  Sağlık

  ahmet naim tuncel sorum size idi

  Sağlık

  buhastalığın kesin çözümü varmı varsa nedir çünkü biz bir çok yontem denedik…….

  Sağlık

  merhaba ben sweet hastalığı teşhisi konuldu tedavisi nedir kalıcımıdır nasıl önlemler alınması gerekiyor.yediğimiz şeylerle alkası varmı yardımcı olursanız seviniriz…

  nazmiye

  bende 11 yaşımdan beri çekiyorum.şu an 44 yaşımdayım hala geçmedi.3 senedir paendik marmaraeğitim hastanesinde romotolojide tedavi görüyorum.empexsat ve salazoprin içiyorum raporluyum deltakortilde kullandım şiştim.2 yılda 15 kilo aldım .çaresinedir bilmem arada lavanta çayı içiyorum.ağrı kesicilerle yaşıyorum allah beterinden saklasın .herkese şifalar dilerim .çeken bilir..ayrıca sedefe bağlı romatizmam ve fibromiyaljim de var.

Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Balgam Tedavisi
KOAH
Ayak Parmağı Ağrısı
İmpetigo Tedavisi Nasıl Yapılır?
Uyluk Germe Estetiği
Troid Bezinin Az Çalışması
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.