Sitede Arama Yapayım
Diğer Konulara Bakayım
Son Yayınlananlar Nelerdir?
Yorumları Okumak İsterim

Tiroid Bezi

Tiroid bezi bir endokrin bezdir. Bunun anlamı bezin bazı hormonlar salgılaması ve bu hormonların kan dolaşımına girerek vücudun değişik organ ve dokularında etki göstermesidir.Tiroid bezi boyun ön bölümünde Adem Elması’nın altında bulunur. Bezin sağ lob ve sol lobu vardır ve bunlar istmus denen bölümle birbirine bitişik halde bulunur.

Tiroid Bezi Ne yapar?

Tiroid bezi 2 tane hormon yapar ve dolaşıma salgılar. Bu hormonlardan birine tiroksin (T4), diğerine tiriiyodotironin (T3) ismi verilir. T4 hormonunda 4 tane iyod atomu, T3’de ise 3 tane iyod atomu vardır. Hücre içinde T3 hormonu etkili olduğundan T4 hücreye girmeden önce T3’e dönüşür.

Tiroid Hormonlarının Görevi Nedir?

T4 ve T3 hormonları vücudumuzun metabolizmasını düzenler ve ayrıca metabolizmanın hızını kontrol ederler. Eğer çok hormon salgılanırsa metabolizma hızlanır ve hipertiroidi hastalığı gelişir. Hipertiroidi durumunda kalb hızı artarak çarpıntı şikayeti oluşurken, bağırsak hareketi artar ve ishal yapabilir. Eğer tiroid hormonu çok az salgılanırsa bu duruma hipotiroidi denir. Hipo=az, Hiper=fazla anlamına gelmektedir. Hipotiroidi oluşunca metabolizma yavaşlar, kalb hızı azalır ve barsak hareketleri azalarak kabızlık ortaya çıkar.

Tiroid Bezinin Çalışması Nasıl Kontrol Edilir?

Tiroid bezinin çalışması beyinde bulunan ve hipofiz adı verilen bir bezden salgılanan TSH hormonu ile kontrol edilir. Kan dolaşımındaki tiroid hormonları (T4 ve T3) azalınca hipofizden TSH salgısı artar ve bu hormon tiroid bezinden tiroid hormon salgısını artırır. Tersine, eğer dolaşımda T4 ve T3 artarsa bu takdirde hipofizden TSH salgılanması azalır.

Tiroid Bezinin İyi Çalışıp Çalışmadığı Nasıl Anlaşılır?

Hastanın kanındaki T3, T4 ve TSH hormonlarının ölçülmesi ile tiroid bezinin nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi olunur.

Tiroid Bezinin Hastalıkları Nelerdir?

Guatr : Tiroid bezinin büyümesine guatr denir.

Nodül : Tiroid bezinin içinde normal dışı doku oluşmasıdır.

Tiroidit : Tiroid bezinin iltihabına denir. Bezde ağrı vardır.

Hipertiroidi : T4 ve T3 hormonlarının bezden aşırı salgılanması durumudur.

Hipotiroidi : Tiroid hormonlarının (T4 ve T3) az salgılanması durumudur.

Tiroid Hastalığı Gelişme Riski Kimlerde Vardır?

Tiroid hastalığı gelişme riski şu kişilerde fazladır:

İyod eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyod almayanlarda

Ailesinde tiroid hastalığı olanlarda

Diabetes mellitus (şeker hastalığı), romatoid artrit ve persiniyöz anemisi olanlarda

Gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda

60 yaşın üzerindeki kadınlarda

70 yaşın üzerindeki erkeklerde

Kanser nedeniyle baş ve boyuna radyoterapi (ışın tedavisi) yapılanlarda

Bazı ilaçları kullananlar (lityum, amiodaron ve interferon gibi).

Gırtlağın ön ve alt kısmında, iman tahtasının hemen üstünde yer alan bir iç salgı bezi. Tiroid bezinin anatomik şekli “U” veya “H” harfine benzer. Tiroid bezi, ağırlığına oranla vücutta en çok kan alan organdır. Kılcal damarları oldukça fazladır. Tiroid bezindeki bölümleri dolduran kolloid adlı sıvı içinde, tiroid hücrelerinin salgıladığı “tiroglobulin” denen protein bulunur. Tiroid hormonu olan tiroksin, tiroglobulin bünyesinde tirozin adlı aminoaside dört iyot atomunun eklenmesiyle meydana gelir (tetraiyodotronin = T4). Tiroksinden başka, tirozine üç iyot atomunun eklenmesiyle meydana gelen başka bir tiroid hormonu da triiyodotironin (=T3)dir. Gerektiği zaman, tiroid içinde salgılanan protein eritici enzimler vasıtasıyla tiroid hormonları, tiroglobulinden ayrılabilir ve tiroid hücreleri tarafından emilerek alınır ve hücrelerin diğer taraflarındaki kılcaldamarlar vasıtasıyla kana geçerler. Kana geçen genellikle tiroksindir. Kanda yeterli miktarda tiroid hormonu seviyesi, vücudun metabolik aktivitesi ve ihtiyacına göre beyindeki hipotalamus ve hipofiz ön lobu tarafından özel bir mekanizmayla kontrol edilir (negatif feed back mekanizması). Hormonların üretimi aynı zamanda yeterli iyot alımı ve kullanımına da bağlıdır. İyot eksikliklerinde kanda devamlı olarak, hipofizden salgılanan tiroidi uyarıcı hormon (=TSH) fazlalığı vardır. Bunun sonucu olarak tiroid guddesi büyümeye başlar ve guatr meydana gelir. Tiroid hormonunun asıl görevi, hücrelerde mitokondri denen organelleri, mitokondrilerde de oksidatif enzimleri çoğaltmak sûretiyle oksitlenme yolundaki metabolizma olaylarına hız vermek ve oksidatif enerji üretimini hızlandırmaktır. Tiroid hormonları vücuttaki bütün metabolik olayları hızlandırır, kullanılan oksijen miktarını artırır ve fazla ısı açığa çıkmasını sağlarlar. Tiroid Bezi Hastalıkları 1. Hipotiroidizm (tiroit bezinin az çalışması): Tiroid hormonunun yeter derecede yapılıp kana verilmemesi sözkonusudur. Yetişkin insanlarda görülen hipotiroidizme“miksodem” ismi verilir. (Bkz. Miksödem) Doğuştan itibaren mevcut olan hipotiroidizmeyse kretenizm denir. Gebelik esnasındaki iyot noksanlığı guatrın ve kretenizmin meydana gelmesine yolaçar. Doğuştan tiroid bezinin gelişmemiş olması da kretenizm sebebidir. Hastalık, doğumu takip eden ikinci altı ay içinde farkedilir. Vücûda oranla baş büyüktür. Alın dar, burun geniş, gözler birbirinden uzakta, göz kapakları şiş ve buruşuk, ağız açık, dudaklar ve dil iri, ses kalın ve kısıktır. Dişler geç çıkarlar, yüzeyleri düzensizdir, süratle çürürler. Boyun kısa ve kalındır, eller, ayaklar şiş, kısa ve geniştir. Karın büyük ve kabarıktır, genellikle göbek fıtığı vardır. Zekaları geri, mizaçları sakindir; ne ağlar ne de gülerler. Oturma, yürüme, konuşma çok gecikir. Tedaviye erken başlanır ve uzun zaman devam edilirse, çocuk normal olarak gelişebilir. Tedavide tiroid hormonları kullanılır. 2. Hipertiroidizm (tiroid bezinin aşırı çalışması): Tiroid hormonun fazla miktarda yapılarak kana karışması sözkonusudur. Zehirli guatr da denilmektedir. Daha ziyade orta yaşlarda kendini göstermektedir. Kadınlarda, erkeklerden 4-5 misli fazladır. Hastalığın kesin sebebi bilinmemektedir. Fakat lats ismi verilen bir serum proteinin buna yol açtığı kabul edilmektedir. Vak’aların çoğunluğunda tiroid büyümüştür, yani guatr vardır. Yine hastaların yarısından çoğunda gözler dışarı doğru fırlaktır, bakışlar canlıdır. Gözlerle ilgili başka belirtiler de vardır. Hipertiroidizmin ana belirtilerinden birisi de kalp atım sayısının istirahatte bile 90’ın üzerinde olmasıdır. Çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrılarından da hastalar şikayetçidirler. Bir diğer ana belirti de titremedir ki bu en iyi olarak parmaklarda ve dil ucunda görülür. Genellikle hastanın iştahı artmıştır, fakat devamlı zayıflama ve ishal görülebilir. Hastalar sıcağa tahammül edemezler. Bütün hipertiroid belirtilerinin şiddetlenmesiyle ortaya çıkan tabloya tiroid fırtınası denir ki, acil tedavi gerektiren ağır bir durumdur. Kesin teşhisin konması ve hastalığın takibi için özel laboratuvar metodlarıyla kanda tiroid hormonu miktarının tayini gerekir. Başka laboratuvar metodları da vardır. Tedavide öncelikle ilaç tedavisi denenir ve hastanın tiroid bezi faaliyeti normale döndürüldükten sonra gerekiyorsa tiroid bezinin büyük kısmı cerrahi olarak çıkarılır. 3. Tiroid bezinin iltihapları: Birkaç çeşit iltihabı vardır. a) İrinli tiroidit: Mikroorganizmalarla meydana gelir. Tiroid üzerindeki deride kızarıklık, şişlik, ağrı ve ateş vardır. Tedavide antibiyotikler kullanılır. Gerekirse cerrahi drenaj (akıtma, boşaltma) yapılır. b) Subakut tiroidit: Muhtemelen virüslerle husûle gelmektedir ve tiroiditlerin en sık görülen şeklidir. Ateş ve genel enfeksiyon belirtileriyle birlikte tiroidde ağrılı şişme ve yutkunurken ağrı mevcuttur. Birkaç hafta sürebilir. Tedavide aspirin ve kortizon kullanılabilir. Antibiyotikler faydasızdır. c) Müzmin tiroiditler: Hashimato hastalığı ve Riedel struması olmak üzere iki tiptir. Hashimato hastalığı daha ziyade kadınlarda ve 30-40 yaşlar arasında görülür. En sık rastlanan belirtisi guatr ve boğazda dolgunluk hissidir. Tiroid, ağrısız, sert plastik kıvamında, büyük ve yüzeyi düzensizdir. Vak’aların 1/3’ünde hipotiroidi görülür. Hastalığın sebebi bilinmemektedir. Tedavide, ömür boyu tiroid hormonu vermek gerekir. Riedel troiditi çok nadir görülür, troid şişer ve tahta gibi sertleşir. Yutma güçlüğü, nefes darlığı, ses kısıklığı meydana gelebilir. Bunun da sebebi meçhuldür. Tedavide kısmi tiroid ameliyatı yapılabilir. 4. Tiroid kanserleri: Genellikle 40-60 yaşları arasında rastlanır; kadınlarda daha sıktır. Histolojik bakımdan adenokarsinomlar ve anaplastik kanserler olarak iki esas gruba ayrılırlar. Adeno karsinomlardan olan papiller kanser, en sık görülen, fakat oldukça iyi gidişli olan tümörlerdir. Çok geç yayılma gösterirler. Tiroidin en kötü gidişli tümörleri anaplastik kanserleridir. Tiroid, kanserli hastalarda genellikle etrafına yapışık olup, baskı yapan, fakat iltihabi belirtileri olmayan sert kıvamda, yaygın veya kısmi bir büyüme gösteren guatr vardır. Tiroid bezinde ağrı, hafif veya ileri derecede yutma güçlüğü, nefes darlığı veya ses kısıklığı başlıca klinik belirtilerdir. Teşhiste tiroid sntigrafisi, iğne biopsisi faydalı olabilir. Şüpheli vak’alarda cerrahi müdahale tercih edilmelidir. Tedavide asıl metod cerrahi olarak tiroidin çıkarılmasıdır. Radyoaktif iyot tedavisi ancak foliküler adenokarsinomlarda faydalı olmaktadır. Tiroid hormonu bütün tiroid kanserli vak’alara verilmektedir. Şua tedavisi de bazan faydalı olmaktadır.

Tiroid Bezi hakkında bilgi, Tiroid Bezi nedir? Tiroid Bezi tedavisi için lütfen bir uzmana başvurun.
Tiroid Bezi hastalığı hapları ilaçları


KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
  Sağlık

  bu site güzel artık arastırmalaras buradan bakacam

  Sağlık

  bende gırtlakta belirgin şişme ve sıcak ortamda bulunamama hariç hiper troidin belirtilerinin hepsi mevcut.lenf bezlerimde hep şiş.ama sürekli kilo vermiyorum.sizce tpoidim var mı?

  Sağlık

  merhaba ben 173 boyunda 50 kilo ve 24 yaşında bir bayanım.bende gırtlakta belirgin şişme ve sıcak ortamda bulunamama hariç hiper troidin belirtilerinin hepsi mevcut.lenf bezlerimde hep şiş.ama sürekli kilo vermiyorum.sizce tpoidim var mı?cevabınızı bekliyorum.

  Sağlık

  iyi çalışmalar oncelıkle bu yarımcı sayfayı hazırlayan emegı gecen herkese tesekkurler..ben 28 yasında 196 boyunda 118 kg agırlıgında erkegim…benım sorunum normal ınsanlarla aynı sevıyede yememe ragmen ve sporda yapmama ragmen kılo veremem ozellıkle 2003 donemınden sonra sureklı kılo almam yanı yaklasık 4 senede 30 kılo aldım 2003 yılı basında kortızon kullandım fakat bana troıd bezlerı salgılarından olabılır dedıler ne gıbı tetkikler yaptırmalıyım

  Sağlık

  slm
  benim guatırım şiş gözlerimde patlak patlak cok fazla terliyorum halsizim bunun sebepi troid bezleriyle ilgili olabilirmi. bunun sebebini ögrenebilirmiyim şimdiden tesekkürler

  Sağlık

  merhaba 27 yasındayım 6 yıllık evlıyım evlendıgımde 45 kıloydum daha sonrasında sureklı kılo almaya basladım dogumdan sonra yanı son uc yılda sureklı kılo alıyorum bunun yanı sıra halsızlık üsüme kucuk unutkanlıklarda mevcut su an 85 kıloyum ne yaparsam yapımm bı turlu zayıflayamıyorum tıroıtlerle alakalı olabılırmı şimdiden teşekkurler…

  Sağlık

  mrb ben 25 yasında 1.75 boyunda ve 48 kıloyum ne yaparsam yapayım bir turlu kılo alamıyorumm,bunun yanı sıra halsızlık carpıntı ates basması ıstahsızlık gibi sorunlarım var.sebebı troıt bezlerınden kaynaklanıyor olabilirmı?bunun ıcın ne gıbı tetkıkler yaptırmlı ve en dogru sonuc ıcın hangı bolume basvurmalıyım…sımdıden yardımlarınız ıcın tsk ederımm

  Sağlık

  merhaba bende bir trioid hastasıyım benim trioid bezlerim yavaş çalışıyor ve herkezle aynı yememe ragmen kilo alıyorum levotiron adında ilaç kullanıyorum sabah aç karnına olmak üzere günde 1 defa ilaç kullanmama ragmen bi faydasını görmedim kansere çevirir diye korkuyorum ne yapmalıyım sizce yaşım 20 şimdiden ilginize teşekkür ederim

  Sağlık

  merhaba bir yakınım hem astım bronşit hemde karaciğer de sorun var yani KENDİNE DİKKAT ETMESEN siroza dönüşebilir kendisinin sölediğine göre ama son kontrolünde hiper tiroid tanısıda konmuş tetkikler yapılıyo bazen yükseliyo bazende düşüyo buna göre hangi yolu izlemeliyiz aynı zamanda karaciğer tedavisi için aşı oldu şu anda tedaviye devam etmektedir acaba hiper tiroid hastalığından kurtulurmu kurtulursa tedavisi kaç ay sürer bir bilgi verirseniz çok sevinirim
  İYİ ÇALIŞMALAR

  Sağlık

  Merhaba ben çok ça yemek yediğim halde kilo alamıyorum ve tanımadığım insanlarla konusurken cok fazla terliyorum bu benim isteğim dısında aluyor.Acaba bu da Troid bezleri ile ilgili mi?Çok mu hızlı çalısıyor.Hızlı ise nasıl yavaslatılır.Tedavisi var mı ?

  Sağlık

  İROİD US
  RADYOLOJİK BULGULAR:

  Tiroid sağ lobu 13x145x42 mm, sol lobu 13x15x44 mm boyutlarında, isthmus 2 mm kalınlıktadır.

  Tiroid bezi parankim ekojenitesi minimal heterojendir.Belirgin vaskülarizasyon artışı saptanmamıştır.Tiroidit yönünden klinik ve laboratuvar parameterleri ile birlikte değerlendirilmesi önerilir. . Nodül saptanmamıştır.

  Boyunda patolojik boyutlara ulaşamayan birkaç adet reaktif görünümlü lenf nodu izlenmiştir.

  Her iki submandibuler bez ve parotid bez yüzeyel lobları olağandır.

  ultrason sonucum bu ne demek acıklar mısınız rıca etsem.

  Troid beziniz normal dağılım gösteriyor ve herhangi bir kitle bulundurmuyor. (düzensiz birikintiler ve kitle oluşumu hastalık belirtilerindendir) Normal olan bulgular doktor muayenesinde laboratuvar değerleriyle birlikte değerlendirilmelidir diyor uzman. Ayrıca çene kemiğinin her iki yanında küçük doku birikintileri saptanmış ancak bunarın hastalığa bağlı olmadığı belirtilmiş. Diğer yönden yine çene kemiğinin altında boynun iki yanında ki bezlerin dağılımı ve yapıları normalmiş.

  Sağlık

  ben 26 yaşındayım 43 kiloyum zayıf olmamaım sebebi bumu aca cok merak ediyoorum kilo almak icin herşeyi denedim bir faydasını göremedim sebeb bu ola bilirmi

  Ela

  Merhaba benim modüllerimiz var ve doktorumla son konuşmamızda ameliyata karar verdik. Çünkü boyutları çok büyük. Fakat beni üzen bi diğer konu aşırı unutkanlıklar başladı bende. 25 yaşındayım ve hamileliğimde farkettik boynumdaki şişliği. Unutkanlıklar ilgili bilgi verirseniz sevinirim. Şimdiden çok tesekkurederim.

  havva

  merhamaLAR BEN 21 YAŞINDAYIM VE 6 HAFTALIK GEBELIK SÖZ KONUSU BENDE VE TİROİT BEZLERİM AZ ÇALIŞDIGI İÇİN BANA İLAÇ VERDİLER 3 GUN ILACI TAM OLARAK GUNDE BIR KEZ AC KARNINA KULLANDIM ANCAK SIMDI KIRIP İÇİYORUM VE GERCEKTEN COK KORKUYORUM BEBEGIME BI ETKISI YADA ZEKASINDA BI GERILIK OLURMU :?(

Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
Omuz Tendiniti
Kıl dönmesi nedir? Kimlerde, nerede ve nasıl oluşur?
Saç Dökülmesinin Nedenleri
BEL AĞRISI TANI VE TEDAVİSİ
Sığaranın Zararları
Ses Kısıklığı Nasıl Geçer?
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.